De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”"— Transcript van de presentatie:

1 Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”

2 Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep
afleiden van de functies: test je kennis van de functies: Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog Oppervlakkige ventrale onderarmsp. Diepe ventrale onderarmspieren Oppervlakkige dorsale onderarmsp. Diepe dorsale onderarmspieren Laterale onderarmspieren Handspieren (middenloge) Duimmuispieren Pinkmuisspieren Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog Oppervlakkige ventrale onderarmsp. Diepe ventrale onderarmspieren Oppervlakkige dorsale onderarmsp. Diepe dorsale onderarmspieren Laterale onderarmspieren Handspieren (middenloge) Duimmuisspieren Pinkmuisspieren Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 Romp – Armspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie
m. pectoralis major m. latissimus dorsi klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

4 Spier bestaat uit meerdere delen:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. pectoralis major Spier bestaat uit meerdere delen: pars clavicularis pars sternalis pars abdominalis alle vectoren vóór gewrichtsassen langs: Functie art. humeri: transversale as: anteflexie sagittale as: adductie endorotatie longitudinale as: Ook functie op schoudergordel: in vnl. art sternoclavicularis: arm in abductie- en elevatiestand protractie longitudinale as: sagittale as: depressie, alleen pars abdominalis MENU

5 Functie op schoudergordel en schoudergewricht :
Klik voor afleiden van spierfuncties m. latissimus dorsi Functie op schoudergordel en schoudergewricht : aanhechting aan ventrale zijde, mediaal langs humerus schoudergordel: depressie ; retractie ; art. humeri: retroflexie ; adductie en endorotatie MENU

6 Romp - Gordelspieren m. levator scapulae m. sternocleidomastoideus m. rhomboideus m. pectoralis minor m. subclavius m. trapezius m. serratus anterior klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

7 Functie op schoudergordel:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. trapezius Functie op schoudergordel: Er zijn drie delen te onderscheiden: pars descendens: elevatie ; pars descendens (afdalend) pars transversa (dwars) pars ascendens (opstijgend) retractie pars transversa: retractie pars ascendens: depressie ; retractie functie alle delen samen: functie pars descendens en pars ascendens samen: retractie laterorotatie scapula MENU

8 soms gescheiden door een smalle spleet
Klik voor afleiden van spierfuncties m. rhomboideus scherm 1 van 2 Functie op schoudergordel: elevatie en retractie m. rhomboideus minor soms gescheiden door een smalle spleet m. rhomboideus major klik hier voor functionele bijzonderheid MENU

9 Nog uitsluitend retractie
Klik voor afleiden van functionele bijzonderheid m. rhomboideus In elevatiestand scherm 2 van 2 Contractie richting retractie elevatie Nog uitsluitend retractie terug: MENU

10 Functie op schoudergordel:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. levator scapulae Functie op schoudergordel: elevatie retractie gering (mediorotatie scapula uit laterorotatiestand!) MENU

11 dorsaalflexie ventraalflexie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 1 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: In bovenste deel cervicale wk: dorsaal t.o.v. assen; in onderste deel cervicale wk: ventraal t.o.v. assen Dus hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: ventraalflexie naar: samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken Ventraal aanzicht MENU

12 heterolaterale rotatie hoofd en Cwk
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 2 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: lateraal van sagittale en voorlangs kruisend t.o.v. de longitudinale assen van de cervicale wk: plaats van bewegingsassen cwk lateroflexie Cwk en: heterolaterale rotatie hoofd en Cwk terug naar: samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! Lateraal aanzicht MENU

13 Functie op schoudergordel:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. serratus anterior Functie op schoudergordel: spierdelen: pars divergens pars transversa pars convergens pars transversa protractie pars divergens protractie pars convergens laterorotatie scapula; depressie en protractie MENU

14 dus gordel in elevatie- (en laterorotatie- stand)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. pectoralis minor Let op: arm staat in abductiestand, dus gordel in elevatie- (en laterorotatie- stand) Functie op schoudergordel: depressie en protractie MENU

15 stabilisatie gewricht,
Klik voor afleiden van spierfunctie m. subclavius Functie op art.: sternoclavicularis stabilisatie gewricht, nl verhogen drukkracht. Ook depressie schoudergordel, echter: Moment is erg klein MENU

16 Gordel - Armspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie
m. deltoideus m. coracobrachialis m. triceps brachii m. teres major m. biceps brachii klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

17 De spier werkt met 3 delen op de art. humeri, nl.:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. deltoideus scherm 1 van 2 De spier werkt met 3 delen op de art. humeri, nl.: pars clavicularis: Functie pars clavicularis: pars spinatus: Functie pars spinatus: pars acromialis: Functie pars acromialis: pars spinatus pars acromialis pars clavicularis abductie anteflexie, adductie en endorotatie retroflexie, adductie en exorotatie aanzicht van ventraal aanzicht van lateraal klik hier voor functionele bijzonderheid MENU

18 contractie van m. deltoideus:
Klik voor afleiden van functionele bijzonderheid m. deltoideus scherm 2 van 2 Door abductie, verandert de spierpositie ten opzichte van de bewegingsas: contractie van m. deltoideus: er komen meer vezels boven de as, en het Moment wordt gunstiger: groter spier trekt humerus naar craniaal voor inzet van abductie dus andere spier nodig: m. supraspinatus In adductiestand kunnen de meest mediale spiervezels zelfs adductie geven! terug: MENU

19 m. teres major Functie op art. humeri: adductie retroflexie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. teres major Functie op art. humeri: aanzicht van dorsaal Let op ligging ten opzichte van bewegingsassen: distaal = onder sagittale as, dus: adductie dorsaal van transversale as, dus: retroflexie ventraal van longitudinale as, dus: endorotatie MENU

20 m. coracobrachialis Functie op art. humeri: anteflexie en adductie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. coracobrachialis Functie op art. humeri: ventraal en mediaal van bewegingsas gelegen, dus: anteflexie en adductie MENU

21 Rotator Cuff spieren groepsfunctie m. supraspinatus m. infraspinatus m. teres minor m. subscapularis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

22 rotator cuff spieren Functie op art. humeri:
Klik voor afleiden van groepfunctie rotator cuff spieren Functie op art. humeri: Bij abductie rolt humerus naar craniaal, zal dan tegen het acromion stoten en de abductie belemmeren, daarom actie van rotator cuff: m. infraspinatus m. subscapularis m. teres minor verhindert klemlopen tegen acromion door trek naar caudaal en stabiliseert - geeft stevigheid aan - het gewricht tevens kapselspanner MENU

23 stabilisatie gewricht en kapselspanner
Klik voor afleiden van spierfuncties m. supraspinatus Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: craniaal en dorsaal van bewegingsassen gelegen, dus: abductie, exorotatie en retroflexie MENU

24 stabilisatie gewricht en kapselspanner
Klik voor afleiden van spierfuncties m. infraspinatus Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: dorsaal van bewegingsas gelegen, dus: exorotatie en geringe retroflexie MENU

25 stabilisatie gewricht en kapselspanner
Klik voor afleiden van spierfuncties m. teres minor Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: caudaal en dorsaal van bewegingsassen gelegen, dus: adductie, exorotatie en retroflexie MENU

26 m. subscapularis Functie op art. humeri: endorotatie; anteflexie maar
Klik voor afleiden van spierfuncties m. subscapularis Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: ventraal van bewegingsas gelegen, dus: endorotatie; anteflexie maar nauwelijks of geen adductie, Moment te klein ! MENU

27 Bovenarmspieren voor de elleboog
m. brachialis m. biceps brachii m. triceps brachii klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

28 De spier bestaat uit twee delen:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. biceps brachii De spier bestaat uit twee delen: Functie op art. humeri: Beide delen werken op de art. humeri en op de art. cubiti caput longum: caput longum caput breve in groeve (sulcus bicipitalis) ventraal en lateraal van bewegingsas gelegen, dus: anteflexie en abductie caput breve: ventraal en mediaal van bewegingsas gelegen, dus: anteflexie en adductie Functie op art. cubiti : (geen onderscheid van delen!) flexie en supinatie wegens aanhechting aan radius ! aponeurosis m. bicipitis brachii : spannen onderarms fascie MENU

29 De spier bestaat uit drie delen:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. triceps brachii De spier bestaat uit drie delen: Functie op art. humeri: (uitsluitend caput longum) dorsaal van en mediaal onder bewegingsas gelegen, dus: caput longum caput laterale caput mediale deels onder caput longum retroflexie en adductie Functie op art. cubiti: (gehele spier) dorsaal van bewegingsas gelegen, dus: extensie MENU

30 m. brachialis Functie op art. cubiti: flexie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. brachialis Functie op art. cubiti: ventraal van bewegingsas gelegen, dus: flexie insertie aan ulna, dus geen pronatie of supinatie! MENU

31 m. flexor carpi radialis m. flexor digitorum superficialis
Oppervlakkige ventrale onderarmspieren m. pronator teres groepsfunctie m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris m. palmaris longus m. flexor digitorum superficialis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

32 Oppervlakkige ventrale onderarmspieren
Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Oppervlakkige ventrale onderarmspieren Spierverloop ventraal over elleboog Functie op art. cubiti: flexie Spierverloop over onderarm overkruist ventraal ten opzichte van bewegingsas Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: Spierverloop ventraal over pols palmairflexie en radiale of ulnaire deviatie MENU

33 spierwerklijn kruist ventraal van bewegingsassen, dus:
Klik voor afleiden spierfuncties m. pronator teres de spier heeft 2 koppen, het oppervlakkige deel is naar lateraal weggetrokken om het diepe deel te tonen. Functie op art. cubiti en onderarm: supinatiestand pronatiestand spierwerklijn kruist ventraal van bewegingsassen, dus: flexie elleboog en: pronatie onderarm MENU

34 Gezamelijke functies : + : Specifieke spierfunctie :
Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris voor gemeenschappelijke functies: zie groepsfunctie Gezamelijke functies : flexie elleboog, pronatie onderarm en palmairflexie pols + : Specifieke spierfunctie : radiaal deviatie GEEN deviatie ulnair deviatie m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris MENU

35 m. flexor digitorum superficialis
Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor digitorum superficialis Functie op art. cubiti en onderarm: Functie op pols en vingergewrichten: spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus: spieren ventraal van gewricht, dus: flexie elleboog en: pols: palmairflexie en pronatie onderarm radiale cq ulnaire deviatie ; flexie vingergewrichten MENU

36 m. flexor digitorum profundus m. flexor pollicis longus
Diepe ventrale onderarmspieren m. pronator quadratus groeps functie m. flexor digitorum profundus m. flexor pollicis longus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

37 Diepe ventrale onderarmspieren
Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Diepe ventrale onderarmspieren Spierverloop over onderarm overkruist ventraal ten opzichte van bewegingsas Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: Spierverloop ventraal over pols palmairflexie en Ook radiaal en ulnair van midden van pols, dus: radiale of ulnaire deviatie MENU

38 spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus:
Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor digitorum profundus Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog maar uitsluitend: Functie op: onderarm, pols en vingergewrichten : spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus: onderarm: pronatie; pols: palmairflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; vingergewrichten: flexie MENU

39 m. flexor pollicis longus
Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor pollicis longus Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog , maar uitsluitend: Functie op: onderarm, pols en duimgewrichten: spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus: onderarm: pronatie ; pols: palmairflexie en radiale deviatie, duimgewrichten: flexie. MENU

40 spierwerklijn overkruist ventraal bewegingsas, dus:
Klik voor afleiden spierfuncties m. pronator quadratus Heeft origo en insertie aan onderarm, dus: GEEN functie op elleboog en pols, maar uitsluitend: Functie onderarm : spierwerklijn overkruist ventraal bewegingsas, dus: pronatie MENU

41 m. extensor carpi ulnaris m. extensor digiti minimi
Oppervlakkige dorsale onderarmspieren m. supinator m. anconeus groepsfunctie m. extensor carpi ulnaris m. extensor digiti minimi m. extensor digitorum klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

42 Oppervlakkige dorsale onderarmspieren
Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Oppervlakkige dorsale onderarmspieren Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop dorsaal over elleboog Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en Spierverloop dorsaal over pols radiale of ulnaire deviatie MENU

43 spierwerklijn overkruist dorsaal beide bewegingsassen, dus:
Klik voor afleiden spierfuncties m. extensor digitorum Heeft origo aan bovenarm, dus: ook functie op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: Functie op pols en vingergewrichten: spierwerklijn overkruist dorsaal beide bewegingsassen, dus: elleboog : spierwerklijn overkruist dorsaal alle bewegingsassen (via dorsaal aponeurose ook die van alle vingerkootjes!) , dus: extensie en: pols: dorsaalflexie en onderarm : supinatie radiale cq ulnaire deviatie ; vingergewrichten : extensie MENU

44 m. extensor digiti minimi
Klik voor afleiden spierfuncties m. extensor digiti minimi Heeft de origo aan de bovenarm, dus: heeft functie op de elleboog Functie op art. cubiti en onderarm: Functie op pols en vingergewrichten: spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus: elleboog : spierwerklijn dorsaal en ulnair van bewegingsassen, dus: pols : extensie en: onderarm: supinatie dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; pinkgewrichten : extensie MENU

45 m. extensor carpi ulnaris
Klik voor afleiden spierfuncties m. extensor carpi ulnaris Heeft de origo aan de bovenarm, dus: functie op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus: elleboog : Functie op pols : spierwerklijn dorsaal en ulnair van bewegingsassen, dus: extensie en: onderarm: supinatie dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; MENU

46 m. anconeus Functie op art. cubiti : extensie
Klik voor afleiden spierfuncties m. anconeus Wordt ook wel gezien als deel van de m. triceps brachii. Heeft de origo aan de bovenarm (epicondylus lateralis humeri), dus: Functie op art. cubiti : spierwerklijn dorsaal van bewegingsas, dus: elleboog : extensie Daar insertie aan de ulna, GEEN functie op de onderarm ! MENU

47 spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus:
Klik voor afleiden spierfuncties m. supinator Heeft de origo aan ulna en humerus, dus: functie ook op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus: elleboog : extensie en onderarm: supinatie MENU

48 Diepe dorsale onderarmspieren
m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis groepsfunctie m. extensor pollicis longus m. extensor indicis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

49 Spierverloop dorsaal en radiaal over pols
Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Diepe dorsale onderarmspieren Functie op de onderarm: Meeste spieren komen van de ulna, dan overkruist de werklijn dorsaal ten opzichte van bewegingsas supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en Spierverloop dorsaal en radiaal over pols radiale deviatie MENU

50 Spierverloop dorsaal en radiaal over pols
Klik voor afleiden spierfuncties m. abductor pollicis longus Functie op de onderarm: supinatie Spier deels van ulna, dus spierverloop overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op duim : abductie en extensie MENU

51 Spierverloop dorsaal en radiaal over pols
Klik voor afleiden spierfuncties m. extensor indicis Functie op de onderarm: supinatie Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Functie op pols : dorsaalflexie en Spierverloop dorsaal en radiaal over pols radiale deviatie Functie op wijsvingergewrichten : extensie MENU

52 Spierverloop dorsaal en radiaal over pols
Klik voor afleiden spierfuncties van de groep m. extensor pollicis longus m. extensor pollicis brevis Functie op de onderarm: supinatie Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op (alle) duimgewrichten : extensie MENU

53 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis
Laterale onderarmspieren m. brachioradialis groepsfunctie m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

54 Laterale onderarmspieren
Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Laterale onderarmspieren Spierverloop over onderarm overkruist in pronatiestand dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop ventraal over elleboog !! Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en Spierverloop dorsaal en radiaal over pols radiale deviatie MENU

55 supinatie (uit pronatiestand) en pronatie (uit supinatiestand)
Klik voor afleiden spierfuncties m. brachioradialis Functie op art. cubiti : Spierverloop ventraal over elleboog !! flexie !!! en op onderarm : Spierverloop over onderarm overkruist : in pronatiestand dorsaal ; in supinatiestand ventraal ten opzichte van bewegingsas supinatie (uit pronatiestand) en pronatie (uit supinatiestand) brengt onderarm terug naar middenpositie ! Spierverloop NIET over pols supinatiestand ! MENU

56 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis
Klik voor afleiden spierfuncties m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis Functie op art. cubiti en onderarm: Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop ventraal over elleboog !! flexie !!! en: supinatie Functie op pols : Spierverloop dorsaal en radiaal over pols dorsaalflexie en radiale deviatie MENU

57 m. interosseus dorsales I; m. interosseus palmaris I
Handspieren (middenloge) mm. lumbricalis I; m. interosseus dorsales I; m. interosseus palmaris I digiti indicis (rechter wijsvinger) mm. lumbricales mm. interossei palmares mm. interossei dorsales klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

58 extensie pip en dip gewrichten maar ook: abductie of adductie vinger
Klik voor afleiden spierfuncties mm. lumbricales; mm. interossei palmares en dorsales van rechter wijsvinger. Functie op artt. interphalangeae : pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : extensie pip en dip gewrichten Functie op art. metacarpophalangea : flexie werklijnen ventraal t.o.v. transversale as, dus : maar ook: abductie of adductie vinger MENU

59 extensie pip en dip gewrichten
Klik voor afleiden spierfuncties mm. lumbricales palmair aanzicht ! Functie op artt. interphalangeae : pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : extensie pip en dip gewrichten Functie op artt. metacarpophalangeae : werklijnen ventraal t.o.v. bewegingsassen, dus : flexie wijsvinger dorsaal aanzicht ! de m. flexor digitorum profundus, de origo van de lumbricales, dient aangespannen te zijn. rechter hand ! MENU

60 extensie pip en dip gewrichten
Klik voor afleiden spierfuncties mm. interossei palmares palmair aanzicht ! Functie op artt. interphalangeae : pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : extensie pip en dip gewrichten Functie op artt. metacarpophalangeae : in strekstand kogelgewrichten !!, werklijnen ventraal en aan de kant van de middelste straal, dus : flexie en wijsvinger dorsaal aanzicht ! adductie vingers in buigstand scharniergewrichten, dan geen adductie mogelijk !! rechter hand ! MENU

61 extensie pip en dip gewrichten
Klik voor afleiden spierfuncties mm. interossei dorsales dorsaal aanzicht ! Functie op artt. interphalangeae : pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : extensie pip en dip gewrichten Functie op artt. metacarpophalangeae : in strekstand kogelgewrichten !!, werklijnen ventraal en lateraal van de middelste straal, dus : flexie en abductie vingers duim wijsvinger in buigstand scharniergewrichten !!, dan geen abductie mogelijk dorsaal aanzicht ! rechter hand ! MENU

62 m. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis
Duimmuisspieren m. adductor pollicis m. opponens pollicis m. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

63 adductie duim flexie duimkootje I
Klik voor afleiden spierfuncties m. adductor pollicis meest diep gelegen van alle duimmuisspieren, wel palmair van mm.interossei dorsales en palmares maar dorsaal van m.lumbricalis I ventraal aanzicht ! Functie op art. carpometacarpalis I: werklijn mediaal (ulnair) en dorsaal van abductie / adductie as (dikste lijn) van basisgewricht duim, dus : spier bestaat uit twee delen: caput obliquum en caput transversum adductie duim = terugbrengen in vlak van de hand Functie op art. metacarpophalangea I: werklijn mediaal (ulnair) van as van gewricht proximale duimkootje, dus : flexie duimkootje I MENU

64 abductie en flexie duim
Klik voor afleiden spierfuncties m. opponens pollicis diep gelegen duimmuisspier, oppervlakkig bedekt door m.abductor pollicis brevis en m.flexor pollicis brevis Functie op art. carpometacarpalis I: werklijn palmair en zowel radiaal als ulnair van assen basisgewricht duim, dus : abductie en flexie duim tevens enige mediale rotatie dit is samen : opponeren ! MENU

65 oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis
Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor pollicis brevis oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis Functie op art. carpometacarpalis I: werklijn palmair (ulnair) van flexie / extensie as (dikste lijn) van basisgewricht duim, dus : flexie duim Functie op art. metacarpophalangea I: werklijn palmair (ulnair) van as van gewricht proximale duimkootje, dus : flexie duimkootje I MENU

66 m. abductor pollicis brevis
Klik voor afleiden spierfuncties m. abductor pollicis brevis oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis Functie op art. carpometacarpalis I: werklijn radiaal van abductie / adductie as (dikste lijn) van basisgewricht duim, dus : abductie duim duim komt naar palmair t.o.v. ( loodrecht op) vlak van de hand MENU

67 m. opponens digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis
Pinkmuisspieren m. abductor digiti minimi m. opponens digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

68 abductie / flexie abductie
Klik voor afleiden spierfuncties m. abductor digiti minimi Functie op art. metacarpofalangea digiti V: werklijn ulnair / palmair van abductie / adductie as van basisgewricht pink, dus : abductie / flexie pink Functie op art. carpometacarpalis V: werklijn ulnair van abductie / adductie as van carpo-metacarpale gewricht pink, dus : abductie os metacarpale V MENU

69 flexie en enige laterale rotatie
Klik voor afleiden spierfuncties m. opponens digiti minimi Functie op art. carpometacarpalis V: werklijn palmair van as van carpo-metacarpale gewricht pink, dus : flexie en enige laterale rotatie os metacarpale pink MENU

70 m. flexor digiti minimi brevis
Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor digiti minimi brevis Functie op art. metacarpofalangea digiti V: werklijn palmair van as van basisgewricht pink, dus : flexie pink Functie op art. carpometacarpalis V: werklijn palmair van as van carpo-metacarpale gewricht pink, dus : flexie os metacarpalis V MENU

71 Romp - Armspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies
m. pectoralis major m. latissimus dorsi klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

72 door andere houdingen kunnen spierfuncties wijzigen
Klik voor benoemen spierfuncties m. pectoralis major Functie art. humeri: anteflexie adductie endorotatie arm in abductie- en elevatie-stand Functie op schoudergordel: in vnl. art sternoclavicularis: door andere houdingen kunnen spierfuncties wijzigen protractie depressie, alleen pars abdominalis MENU

73 Functie op schoudergordel:
Klik voor benoemen spierfuncties m. latissimus dorsi Functie op schoudergordel: depressie retractie Functie op art. humeri: retroflexie adductie endorotatie MENU

74 Romp - Gordelspieren m. levator scapulae m. sternocleidomastoideus m. rhomboideus m. pectoralis minor m. subclavius m. trapezius m. serratus anterior klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

75 Functie op schoudergordel:
Klik voor benoemen spierfuncties m. trapezius Functie op schoudergordel: elevatie pars descendens retractie pars transversa retractie pars ascendens depressie retractie Functie alle delen samen: functie pars descendens en pars ascendens samen: retractie laterorotatie scapula MENU

76 Functie op schoudergordel:
Klik voor benoemen spierfuncties m. rhomboideus Functie op schoudergordel: elevatie retractie m. rhomboideus minor m. rhomboideus major MENU

77 Functie op schoudergordel:
Klik voor benoemen spierfuncties m. levator scapulae Functie op schoudergordel: elevatie retractie gering (mediorotatie scapula uit laterorotatiestand!) MENU

78 Hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: onderst deel cervicale wk:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 1 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: ventraalflexie samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken naar: Ventraal aanzicht MENU

79 heterolaterale rotatie hoofd en Cwk
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 2 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: lateroflexie Cwk en: heterolaterale rotatie hoofd en Cwk samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! naar: Lateraal aanzicht MENU

80 Functie op schoudergordel:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. serratus anterior Functie op schoudergordel: spierdelen: pars transversa protractie pars divergens protractie pars convergens laterorotatie scapula; depressie en protractie MENU

81 Functie op schoudergordel:
Klik voor benoemen spierfuncties m. pectoralis minor Let op: arm staat in abductiestand, dus gordel in elevatie (en laterorotatiestand) Functie op schoudergordel: depressie protractie MENU

82 stabilisatie gewricht,
Klik voor afleiden van spierfunctie m. subclavius Functie op art.: sternoclavicularis stabilisatie gewricht, nl verhogen drukkracht. Ook depressie schoudergordel, echter: Moment is erg klein MENU

83 Gordel - Armspieren m. deltoideus m. coracobrachialis m. triceps brachii m. teres major m. biceps brachii klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

84 De spier werkt met 3 delen op de art. humeri:
Klik voor benoemen spierfuncties m. deltoideus De spier werkt met 3 delen op de art. humeri: pars spinatus: pars acromialis: pars clavicularis: Functie pars acromialis: abductie Functie pars clavicularis: anteflexie, adductie en endorotatie Functie pars spinatus: retroflexie, adductie en exorotatie aanzicht van ventraal aanzicht van lateraal MENU

85 m. teres major Functie op art. humeri: adductie retroflexie
Klik voor benoemen spierfuncties m. teres major Functie op art. humeri: aanzicht van dorsaal adductie retroflexie endorotatie MENU

86 m. coracobrachialis Functie op art. humeri: anteflexie en adductie
Klik voor benoemen spierfuncties m. coracobrachialis Functie op art. humeri: anteflexie en adductie MENU

87 De spier bestaat uit twee delen:
Klik voor benoemen spierfuncties m. biceps brachii De spier bestaat uit twee delen: Functie op art. humeri: Beide delen werken op de art. humeri en op de art cubiti caput longum: caput longum: caput breve: anteflexie en abductie caput breve: anteflexie en adductie Functie op art. cubiti : flexie en supinatie aponeurosis m. bicipitis brachii : spannen onderarms fascie MENU

88 De spier bestaat uit drie delen:
Klik voor benoemen spierfuncties m. triceps brachii De spier bestaat uit drie delen: Functie op art. humeri: retroflexie en adductie caput longum caput laterale caput mediale deels onder caput longum Functie op art. cubiti: extensie MENU

89 Rotator Cuff spieren m. supraspinatus m. infraspinatus m. teres minor m. subscapularis klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

90 stabilisatie gewricht en kapselspanner
Klik voor benoemen van spierfuncties m. supraspinatus Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: zet abductie in , exorotatie en retroflexie MENU

91 stabilisatie gewricht en kapselspanner
Klik voor benoemen van spierfuncties m. infraspinatus Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: exorotatie en geringe retroflexie MENU

92 stabilisatie gewricht en kapselspanner
Klik voor benoemen van spierfuncties m. teres minor Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: adductie, exorotatie en retroflexie MENU

93 m. subscapularis Functie op art. humeri: endorotatie; anteflexie maar
Klik voor benoemen van spierfuncties m. subscapularis ventraal aanzicht Functie op art. humeri: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner Als bewegingsspier: endorotatie; anteflexie maar nauwelijks of geen adductie, Moment te klein ! MENU

94 Bovenarmspieren voor de elleboog
m. brachialis m. biceps brachii m. triceps brachii klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

95 m. brachialis Functie op art. cubiti: flexie
Klik voor benoemen spierfuncties m. brachialis Functie op art. cubiti: flexie MENU

96 m. flexor carpi radialis m. flexor digitorum superficialis
Oppervlakkige ventrale onderarmspieren m. pronator teres groepsfunctie m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris m. palmaris longus m. flexor digitorum superficialis klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

97 Oppervlakkige ventrale onderarmspieren
Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Oppervlakkige ventrale onderarmspieren Functie op art. cubiti: flexie Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: palmairflexie radiaire of ulnaire deviatie MENU

98 Functie op art. cubiti en onderarm:
Klik voor benoemen spierfuncties m. pronator teres de spier heeft 2 koppen, het oppervlakkige deel is naar lateraal weggetrokken om het diepe deel te tonen. Functie op art. cubiti en onderarm: supinatiestand pronatiestand flexie elleboog en: pronatie onderarm MENU

99 Specifieke spierfunctie : m. flexor carpi radialis
Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris voor gemeenschappelijke functies: zie groepsfunctie Functies van de groep: flexie elleboog, pronatie onderarm en palmairflexie pols + : Specifieke spierfunctie : radiaal deviatie GEEN deviatie ulnair deviatie m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris MENU

100 flexie vingergewrichten
Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor digitorum superficialis Functie op art. cubiti en onderarm: flexie elleboog en: Functie op pols en vingergewrichten: pronatie onderarm pols: palmairflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; flexie vingergewrichten MENU

101 m. flexor digitorum profundus m. flexor pollicis longus
Diepe ventrale onderarmspieren m. pronator quadratus groepsfunctie m. flexor digitorum profundus m. flexor pollicis longus klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

102 Diepe ventrale onderarmspieren
Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Diepe ventrale onderarmspieren Hebben origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog maar uitsluitend: Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: palmairflexie en radiaire of ulnaire deviatie MENU

103 m. flexor digitorum profundus
Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor digitorum profundus Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog maar uitsluitend: Functie op: onderarm, pols en vingergewrichten : onderarm: pronatie; pols: palmairflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; vingergewrichten: flexie MENU

104 m. flexor pollicis longus
Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor pollicis longus Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog , maar uitsluitend: Functie op: onderarm, pols en duimgewrichten: onderarm: pronatie ; pols: palmairflexie en radiale deviatie, duimgewrichten: flexie. MENU

105 m. pronator quadratus Functie onderarm : pronatie
Klik voor benoemen spierfuncties m. pronator quadratus Heeft origo en insertie aan onderarm, dus: GEEN functie op elleboog en pols, maar uitsluitend: Functie onderarm : pronatie MENU

106 m. extensor carpi ulnaris m. extensor digiti minimi
Oppervlakkige dorsale onderarmspieren m. supinator m. anconeus groepsfunctie m. extensor carpi ulnaris m. extensor digiti minimi m. extensor digitorum klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

107 Oppervlakkige dorsale onderarmspieren
Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Oppervlakkige dorsale onderarmspieren Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale of ulnaire deviatie MENU

108 Functie op art. cubiti en onderarm:
Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor digitorum Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: Functie op pols : supinatie dorsaalflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; vingergewrichten : extensie MENU

109 m. extensor digiti minimi
Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor digiti minimi Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; pinkgewrichten : extensie MENU

110 m. extensor carpi ulnaris
Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor carpi ulnaris Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; MENU

111 m. anconeus Functie op art. cubiti : extensie
Klik voor benoemen spierfuncties m. anconeus Wordt ook wel gezien als deel van de m. triceps brachii. Heeft de origo aan de bovenarm (epicondylus lateralis humeri), dus: Functie op art. cubiti : extensie Daar insertie aan de ulna, GEEN functie op de onderarm ! MENU

112 Functie op art. cubiti en onderarm:
Klik voor benoemen spierfuncties m. supinator Heeft de origo aan ulna en humerus, dus: functie ook op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en supinatie MENU

113 Diepe dorsale onderarmspieren
m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis groepsfunctie m. extensor pollicis longus m. extensor indicis klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

114 Diepe dorsale onderarmspieren
Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Diepe dorsale onderarmspieren Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie MENU

115 m. abductor pollicis longus
Klik voor benoemen spierfuncties m. abductor pollicis longus Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op duim : extensie en abductie MENU

116 Functie op de onderarm:
Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor indicis Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op wijsvingergewrichten : extensie MENU

117 m. extensor pollicis longus m. extensor pollicis brevis
Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor pollicis longus m. extensor pollicis brevis Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op (alle) duimgewrichten : extensie MENU

118 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis
Laterale onderarmspieren m. brachioradialis groepsfunctie m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

119 Laterale onderarmspieren
Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Laterale onderarmspieren Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie MENU

120 supinatie (uit pronatiestand) en pronatie (uit supinatiestand)
Klik voor benoemen spierfuncties m. brachioradialis Functie op art. cubiti : flexie !!! en op onderarm : supinatie (uit pronatiestand) en pronatie (uit supinatiestand) brengt onderarm terug naar middenpositie ! MENU

121 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis
Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie MENU

122 m. interosseus dorsales I; m. interosseus palmaris I
Handspieren (middenloge) mm. lumbricalis I; m. interosseus dorsales I; m. interosseus palmaris I digiti indicis (rechter wijsvinger) mm. lumbricales mm. interossei palmares mm. interossei dorsales klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

123 extensie pip en dip gewrichten maar ook: abductie of adductie vinger
Klik voor benoemen spierfuncties mm. lumbricales; mm. interossei palmares en dorsales van rechter wijsvinger. Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten Functie op art. metacarpophalangea : flexie maar ook: abductie of adductie vinger MENU

124 extensie flexie en abductie
Klik voor benoemen spierfuncties mm. lumbricales palmair aanzicht ! Functie op artt. interphalangeae : extensie Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en abductie wijsvinger dorsaal aanzicht ! MENU

125 extensie pip en dip gewrichten
Klik voor benoemen spierfuncties mm. interossei palmares palmair aanzicht ! Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en adductie vingers wijsvinger dorsaal aanzicht ! in buigstand scharniergewrichten, dan geen adductie mogelijk !! MENU

126 extensie pip en dip gewrichten
Klik voor benoemen spierfuncties mm. interossei dorsales dorsaal aanzicht ! Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en abductie vingers duim wijsvinger in buigstand scharniergewrichten !!, dan geen abductie mogelijk dorsaal aanzicht ! MENU

127 m. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis
Duimmuisspieren m. adductor pollicis m. opponens pollicis m. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

128 adductie duim flexie duimkootje I
Klik voor benoemen spierfuncties m. adductor pollicis meest diep gelegen van alle duimmuisspieren, wel palmair van mm.interossei dorsales en palmares maar dorsaal van m.lumbricalis I ventraal aanzicht ! Functie op art. carpometacarpalis I: spier bestaat uit twee delen: caput obliquum en caput transversum adductie duim = terugbrengen in vlak van de hand Functie op art. metacarpophalangea I: flexie duimkootje I MENU

129 abductie en flexie duim
Klik voor benoemen spierfuncties m. opponens pollicis diep gelegen duimmuisspier, oppervlakkig bedekt door m.abductor pollicis brevis en m.flexor pollicis brevis Functie op art. carpometacarpalis I: abductie en flexie duim tevens enige mediale rotatie dit is samen : opponeren ! MENU

130 oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis
Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor pollicis brevis oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis Functie op art. carpometacarpalis I: flexie duim Functie op art. metacarpophalangea I: flexie duimkootje I MENU

131 m. abductor pollicis brevis
Klik voor benoemen spierfuncties m. abductor pollicis brevis oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis Functie op art. carpometacarpalis I: abductie duim duim komt naar palmair t.o.v. ( loodrecht op) vlak van de hand MENU

132 m. opponens digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis
Pinkmuisspieren m. abductor digiti minimi m. opponens digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

133 m. abductor digiti minimi
Klik voor benoemen spierfuncties m. abductor digiti minimi Functie op art. metacarpofalangea digiti V: abductie basisgewricht pink Functie op art. carpometacarpalis V: abductie os metacarpale pink MENU

134 flexie en enige laterale rotatie
Klik voor benoemen spierfuncties m. opponens digiti minimi Functie op art. carpometacarpalis V: flexie en enige laterale rotatie os metacarpale pink MENU

135 EINDE spieren Bovenste extremiteit
Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor digiti minimi brevis Functie op art. metacarpofalangea digiti V: flexie pink Functie op art. carpometacarpalis V: flexie os metacarpalis V EINDE spieren Bovenste extremiteit MENU


Download ppt "Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”"

Verwante presentaties


Ads door Google