De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”. Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”. Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog."— Transcript van de presentatie:

1 Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”

2 Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog Oppervlakkige ventrale onderarmsp. Diepe ventrale onderarmspieren Oppervlakkige dorsale onderarmsp. Diepe dorsale onderarmspieren Laterale onderarmspieren Handspieren (middenloge) Duimmuisspieren Pinkmuisspieren test je kennis van de functies: Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog Oppervlakkige ventrale onderarmsp. Diepe ventrale onderarmspieren Oppervlakkige dorsale onderarmsp. Diepe dorsale onderarmspieren Laterale onderarmspieren Handspieren (middenloge) Duimmuispieren Pinkmuisspieren afleiden van de functies: Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 m. pectoralis majorm. latissimus dorsi Romp – Armspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

4 depressie, alleen pars abdominalis protractie Klik voor afleiden van spierfuncties Spier bestaat uit meerdere delen: alle vectoren vóór gewrichtsassen langs: Functie art. humeri: pars clavicularis pars sternalis pars abdominalis endorotatie anteflexie adductie Ook functie op schoudergordel: in vnl. art sternoclavicularis: arm in abductie- en elevatiestand m. pectoralis major transversale as: sagittale as: longitudinale as: sagittale as: MENU

5 Klik voor afleiden van spierfuncties m. latissimus dorsi Functie op schoudergordel en schoudergewricht : aanhechting aan ventrale zijde, mediaal langs humerus schoudergordel: depressie ; retractie ; art. humeri: retroflexie ; adductie en endorotatie MENU

6 m. rhomboideus m. levator scapulae m. trapezius Romp - Gordelspieren m. serratus anterior m. pectoralis minor klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. subclavius m. sternocleidomastoideus MENU

7 Klik voor afleiden van spierfuncties m. trapezius Functie op schoudergordel: elevatie ; retractie Er zijn drie delen te onderscheiden: pars descendens (afdalend) pars transversa (dwars) pars ascendens (opstijgend) retractie depressie ; retractie functie alle delen samen: pars descendens: pars transversa: pars ascendens: MENU laterorotatie scapula functie pars descendens en pars ascendens samen:

8 Klik voor afleiden van spierfuncties m. rhomboideus Functie op schoudergordel: elevatie en retractie m. rhomboideus minor m. rhomboideus major scherm 1 van 2 klik hier voor functionele bijzonderheid soms gescheiden door een smalle spleet MENU

9 In elevatiestand Nog uitsluitend retractie Contractie richting m. rhomboideus Klik voor afleiden van functionele bijzonderheid retractie elevatie scherm 2 van 2 terug: MENU

10 Klik voor afleiden van spierfuncties m. levator scapulae Functie op schoudergordel: retractie gering (mediorotatie scapula uit laterorotatiestand !) elevatie MENU

11 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus Dus hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: In bovenste deel cervicale wk: dorsaal t.o.v. assen; in onderste deel cervicale wk: ventraal t.o.v. assen spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! scherm 1 van 2 ventraalflexie samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: naar: Ventraal aanzicht MENU

12 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus lateroflexie Cwk en: Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! scherm 2 van 2 heterolaterale rotatie hoofd en Cwk samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: lateraal van sagittale en voorlangs kruisend t.o.v. de longitudinale assen van de cervicale wk: plaats van bewegingsassen cwk Lateraal aanzicht terug naar: MENU

13 pars divergens pars transversa pars convergens Klik voor afleiden van spierfuncties m. serratus anterior Functie op schoudergordel: protractie pars transversa pars divergens spierdelen: laterorotatie scapula; depressie en protractie MENU

14 Klik voor afleiden van spierfuncties m. pectoralis minor Let op: arm staat in abductiestand, dus gordel in elevatie- (en laterorotatie- stand) Functie op schoudergordel: depressie en protractie MENU

15 Klik voor afleiden van spierfunctie m. subclavius Functie op art.: stabilisatie gewricht, nl verhogen drukkracht. Ook depressie schoudergordel, echter: Moment is erg klein sternoclavicularis MENU

16 m. biceps brachiim. teres major m. triceps brachii m. coracobrachialis m. deltoideus Gordel - Armspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

17 Klik voor afleiden van spierfuncties m. deltoideus De spier werkt met 3 delen op de art. humeri, nl.: aanzicht van lateraal aanzicht van ventraal pars acromialis: Functie pars acromialis: pars clavicularis: Functie pars clavicularis: pars spinatus: Functie pars spinatus: abductie anteflexie, adductie en endorotatie retroflexie, adductie en exorotatie pars spinatuspars acromialispars clavicularis scherm 1 van 2 klik hier voor functionele bijzonderheid MENU

18 Klik voor afleiden van functionele bijzonderheid m. deltoideus Door abductie, verandert de spierpositie ten opzichte van de bewegingsas: er komen meer vezels boven de as, en het Moment wordt gunstiger: groter spier trekt humerus naar craniaal In adductiestand kunnen de meest mediale spiervezels zelfs adductie geven! scherm 2 van 2 terug: voor inzet van abductie dus andere spier nodig: m. supraspinatus contractie van m. deltoideus: MENU

19 Klik voor afleiden van spierfuncties m. teres major Functie op art. humeri: Let op ligging ten opzichte van bewegingsassen: distaal = onder sagittale as, dus: retroflexie dorsaal van transversale as, dus: adductie ventraal van longitudinale as, dus: endorotatie aanzicht van dorsaal MENU

20 Klik voor afleiden van spierfuncties m. coracobrachialis Functie op art. humeri: ventraal en mediaal van bewegingsas gelegen, dus: anteflexie en adductie MENU

21 groepsfunctie m. infraspinatusm. subscapularism. teres minor Rotator Cuff spieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. supraspinatus MENU

22 Klik voor afleiden van groepfunctie rotator cuff spieren Functie op art. humeri: Bij abductie rolt humerus naar craniaal, zal dan tegen het acromion stoten en de abductie belemmeren, daarom actie van rotator cuff: tevens kapselspanner m. infraspinatus m. subscapularis m. teres minor verhindert klemlopen tegen acromion door trek naar caudaal en stabiliseert - geeft stevigheid aan - het gewricht MENU

23 Klik voor afleiden van spierfuncties m. supraspinatus Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: craniaal en dorsaal van bewegingsassen gelegen, dus: abductie, in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner exorotatie en retroflexie MENU

24 Klik voor afleiden van spierfuncties m. infraspinatus Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: dorsaal van bewegingsas gelegen, dus: geringe retroflexie in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner exorotatie en MENU

25 Klik voor afleiden van spierfuncties m. teres minor Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: caudaal en dorsaal van bewegingsassen gelegen, dus: adductie, in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner exorotatie en retroflexie MENU

26 Klik voor afleiden van spierfuncties m. subscapularis Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: ventraal van bewegingsas gelegen, dus: endorotatie ; in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner anteflexie maar MENU nauwelijks of geen adductie, Moment te klein !

27 m. triceps brachiim. biceps brachii Bovenarmspieren voor de elleboog klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. brachialis MENU

28 caput longum: Klik voor afleiden van spierfuncties m. biceps brachii De spier bestaat uit twee delen: caput breve: caput longum caput breve Beide delen werken op de art. humeri en op de art. cubiti Functie op art. humeri: anteflexie en abductie anteflexie en adductie Functie op art. cubiti : (geen onderscheid van delen!) flexie en supinatie wegens aanhechting aan radius ! in groeve (sulcus bicipitalis) ventraal en lateraal van bewegingsas gelegen, dus: ventraal en mediaal van bewegingsas gelegen, dus: aponeurosis m. bicipitis brachii : spannen onderarms fascie MENU

29 Klik voor afleiden van spierfuncties m. triceps brachii Functie op art. humeri: (uitsluitend caput longum) dorsaal van en mediaal onder bewegingsas gelegen, dus: retroflexie en adductie De spier bestaat uit drie delen: caput longum caput laterale caput mediale deels onder caput longum Functie op art. cubiti: (gehele spier) dorsaal van bewegingsas gelegen, dus: extensie MENU

30 Klik voor afleiden van spierfuncties m. brachialis Functie op art. cubiti: ventraal van bewegingsas gelegen, dus: flexie insertie aan ulna, dus geen pronatie of supinatie! MENU

31 m. flexor digitorum superficialis m. palmaris longus Oppervlakkige ventrale onderarmspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. flexor carpi ulnaris m. flexor carpi radialis m. pronator teres groepsfunctie MENU

32 Oppervlakkige ventrale onderarmspieren Functie op art. cubiti: flexie Spierverloop over onderarm overkruist ventraal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop ventraal over elleboog Spierverloop ventraal over pols Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: palmairflexie Klik voor afleiden spierfuncties van de groep en radiale of ulnaire deviatie MENU

33 Klik voor afleiden spierfuncties m. pronator teres spierwerklijn kruist ventraal van bewegingsassen, dus: Functie op art. cubiti en onderarm: flexie elleboog en: pronatie onderarm de spier heeft 2 koppen, het oppervlakkige deel is naar lateraal weggetrokken om het diepe deel te tonen. supinatiestandpronatiestand MENU

34 Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor carpi radialism. palmaris longusm. flexor carpi ulnaris voor gemeenschappelijke functies: zie groepsfunctie Specifieke spierfunctie : radiaal deviatieulnair deviatie Gezamelijke functies : flexie elleboog, pronatie onderarm en palmairflexie pols + : GEEN deviatie MENU

35 Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor digitorum superficialis spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus: Functie op art. cubiti en onderarm: flexie elleboog en: pronatie onderarm Functie op pols en vingergewrichten: pols: palmairflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; flexie vingergewrichten spieren ventraal van gewricht, dus: MENU

36 m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus Diepe ventrale onderarmspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie groeps functie MENU

37 Diepe ventrale onderarmspieren Spierverloop ventraal over pols Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: palmairflexie en Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Spierverloop over onderarm overkruist ventraal ten opzichte van bewegingsas Ook radiaal en ulnair van midden van pols, dus: radiale of ulnaire deviatie MENU

38 Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor digitorum profundus Functie op: onderarm, pols en vingergewrichten : pronatie ; radiale cq ulnaire deviatie ; flexie Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog maar uitsluitend: spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus: palmairflexie en onderarm: pols: vingergewrichten: MENU

39 Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor pollicis longus Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog, maar uitsluitend: spierwerklijn ventraal van bewegingsassen, dus: pronatie ; radiale deviatie, flexie. palmairflexie en Functie op: onderarm, pols en duimgewrichten: onderarm: pols: duimgewrichten: MENU

40 Klik voor afleiden spierfuncties m. pronator quadratus Functie onderarm : Heeft origo en insertie aan onderarm, dus: GEEN functie op elleboog en pols, maar uitsluitend: spierwerklijn overkruist ventraal bewegingsas, dus: pronatie MENU

41 m. supinator m. extensor digitorum Oppervlakkige dorsale onderarmspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. anconeus m. extensor carpi ulnaris m. extensor digiti minimi groepsfunctie MENU

42 Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Oppervlakkige dorsale onderarmspieren Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale of ulnaire deviatie Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop dorsaal over elleboog Spierverloop dorsaal over pols MENU

43 Klik voor afleiden spierfuncties m. extensor digitorum Heeft origo aan bovenarm, dus: ook functie op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols en vingergewrichten: dorsaalflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; extensie spierwerklijn overkruist dorsaal beide bewegingsassen, dus: elleboog : onderarm : pols: vingergewrichten : spierwerklijn overkruist dorsaal alle bewegingsassen (via dorsaal aponeurose ook die van alle vingerkootjes!), dus: MENU

44 m. extensor digiti minimi Heeft de origo aan de bovenarm, dus: heeft functie op de elleboog Functie op art. cubiti en onderarm: spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus: elleboog : supinatie Functie op pols en vingergewrichten: dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; extensie spierwerklijn dorsaal en ulnair van bewegingsassen, dus: pols : pinkgewrichten : extensie en: onderarm: Klik voor afleiden spierfuncties MENU

45 m. extensor carpi ulnaris Heeft de origo aan de bovenarm, dus: functie op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus: elleboog : supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; spierwerklijn dorsaal en ulnair van bewegingsassen, dus: extensie en: onderarm: Klik voor afleiden spierfuncties MENU

46 m. anconeus Heeft de origo aan de bovenarm (epicondylus lateralis humeri), dus: Functie op art. cubiti : spierwerklijn dorsaal van bewegingsas, dus: elleboog : extensie Wordt ook wel gezien als deel van de m. triceps brachii. Daar insertie aan de ulna, GEEN functie op de onderarm ! Klik voor afleiden spierfuncties MENU

47 m. supinator Heeft de origo aan ulna en humerus, dus: functie ook op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: spierwerklijn dorsaal van bewegingsassen, dus: elleboog : supinatie extensie en onderarm: Klik voor afleiden spierfuncties MENU

48 m. abductor pollicis longus m. extensor indicis m. extensor pollicis longus Diepe dorsale onderarmspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. extensor pollicis brevis groepsfunctie MENU

49 Diepe dorsale onderarmspieren Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Meeste spieren komen van de ulna, dan overkruist de werklijn dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie MENU

50 m. abductor pollicis longus Klik voor afleiden spierfuncties Spier deels van ulna, dus spierverloop overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op duim : abductie en extensie MENU

51 m. extensor indicis Klik voor afleiden spierfuncties Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op wijsvingergewrichten : extensie MENU

52 m. extensor pollicis longus m. extensor pollicis brevis Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op (alle) duimgewrichten : extensie MENU

53 m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi radialis longus m. brachioradialis Laterale onderarmspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie groepsfunctie MENU

54 Laterale onderarmspieren Klik voor afleiden spierfuncties van de groep Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie supinatie Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: Spierverloop over onderarm overkruist in pronatiestand dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop ventraal over elleboog !! MENU

55 m. brachioradialis Klik voor afleiden spierfuncties Spierverloop NIET over pols supinatie (uit pronatiestand) en pronatie (uit supinatiestand) brengt onderarm terug naar middenpositie ! Functie op art. cubiti : flexie !!! en op onderarm : Spierverloop over onderarm overkruist : in pronatiestand dorsaal ; in supinatiestand ventraal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop ventraal over elleboog !! supinatiestand ! MENU

56 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis Klik voor afleiden spierfuncties Spierverloop dorsaal en radiaal over pols Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie supinatie Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: Spierverloop over onderarm overkruist dorsaal ten opzichte van bewegingsas Spierverloop ventraal over elleboog !! MENU

57 mm. interossei dorsales mm. interossei palmares mm. lumbricales Handspieren (middenloge) klik op de afbeelding voor afleiden van de functie mm. lumbricalis I; m. interosseus dorsales I; m. interosseus palmaris I digiti indicis (rechter wijsvinger) MENU

58 Klik voor afleiden spierfuncties Functie op art. metacarpophalangea : flexie Functie op artt. interphalangeae : werklijnen ventraal t.o.v. transversale as, dus : extensie pip en dip gewrichten pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : maar ook: abductie of adductie vinger mm. lumbricales; mm. interossei palmares en dorsales van rechter wijsvinger. MENU

59 mm. lumbricales Klik voor afleiden spierfuncties Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie Functie op artt. interphalangeae : werklijnen ventraal t.o.v. bewegingsassen, dus : extensie pip en dip gewrichten pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : palmair aanzicht ! wijsvinger dorsaal aanzicht ! rechter hand ! de m. flexor digitorum profundus, de origo van de lumbricales, dient aangespannen te zijn. MENU

60 mm. interossei palmares Klik voor afleiden spierfuncties in strekstand kogelgewrichten !!, werklijnen ventraal en aan de kant van de middelste straal, dus : Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : adductie vingers in buigstand scharniergewrichten, dan geen adductie mogelijk !! palmair aanzicht ! wijsvinger dorsaal aanzicht ! rechter hand ! MENU

61 Klik voor afleiden spierfuncties mm. interossei dorsales in strekstand kogelgewrichten !!, werklijnen ventraal en lateraal van de middelste straal, dus : Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten pezen stralen uit in dorsaalaponeurose, daardoor dorsaal t.o.v. transversale assen, dus : abductie vingers in buigstand scharniergewrichten !!, dan geen abductie mogelijk dorsaal aanzicht ! duim wijsvinger rechter hand ! MENU

62 Duimmuisspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. adductor pollicism. opponens pollicism. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis MENU

63 Klik voor afleiden spierfuncties m. adductor pollicis ventraal aanzicht ! meest diep gelegen van alle duimmuisspieren, wel palmair van mm.interossei dorsales en palmares maar dorsaal van m.lumbricalis I werklijn mediaal (ulnair) en dorsaal van abductie / adductie as (dikste lijn) van basisgewricht duim, dus : Functie op art. carpometacarpalis I: adductie duim Functie op art. metacarpophalangea I: flexie duimkootje I werklijn mediaal (ulnair) van as van gewricht proximale duimkootje, dus : spier bestaat uit twee delen: caput obliquum en caput transversum = terugbrengen in vlak van de hand MENU

64 Klik voor afleiden spierfuncties m. opponens pollicis werklijn palmair en zowel radiaal als ulnair van assen basisgewricht duim, dus : Functie op art. carpometacarpalis I: abductie en flexie duim tevens enige mediale rotatie dit is samen : opponeren ! diep gelegen duimmuisspier, oppervlakkig bedekt door m.abductor pollicis brevis en m.flexor pollicis brevis MENU

65 Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor pollicis brevis werklijn palmair (ulnair) van flexie / extensie as (dikste lijn) van basisgewricht duim, dus : Functie op art. carpometacarpalis I: flexie duim Functie op art. metacarpophalangea I: flexie duimkootje I werklijn palmair (ulnair) van as van gewricht proximale duimkootje, dus : oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis MENU

66 Klik voor afleiden spierfuncties m. abductor pollicis brevis oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis werklijn radiaal van abductie / adductie as (dikste lijn) van basisgewricht duim, dus : Functie op art. carpometacarpalis I: abductie duim duim komt naar palmair t.o.v. ( loodrecht op) vlak van de hand MENU

67 Pinkmuisspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi MENU

68 Klik voor afleiden spierfuncties m. abductor digiti minimi werklijn ulnair van abductie / adductie as van carpo-metacarpale gewricht pink, dus : Functie op art. carpometacarpalis V: abductie os metacarpale V Functie op art. metacarpofalangea digiti V : abductie / flexie pink werklijn ulnair / palmair van abductie / adductie as van basisgewricht pink, dus : MENU

69 Klik voor afleiden spierfuncties m. opponens digiti minimi werklijn palmair van as van carpo-metacarpale gewricht pink, dus : Functie op art. carpometacarpalis V: flexie en enige laterale rotatie os metacarpale pink MENU

70 Klik voor afleiden spierfuncties m. flexor digiti minimi brevis werklijn palmair van as van carpo-metacarpale gewricht pink, dus : Functie op art. carpometacarpalis V: flexie os metacarpalis V werklijn palmair van as van basisgewricht pink, dus : Functie op art. metacarpofalangea digiti V : flexie pink MENU

71 m. pectoralis majorm. latissimus dorsi Romp - Armspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

72 Klik voor benoemen spierfuncties depressie, alleen pars abdominalis protractie Functie art. humeri: endorotatie anteflexie adductie Functie op schoudergordel: in vnl. art sternoclavicularis: door andere houdingen kunnen spierfuncties wijzigen arm in abductie- en elevatie- stand m. pectoralis major MENU

73 Klik voor benoemen spierfuncties m. latissimus dorsi Functie op schoudergordel: depressie retractie Functie op art. humeri: retroflexie adductie endorotatie MENU

74 m. rhomboideus m. levator scapulae m. trapezius Romp - Gordelspieren m. serratus anterior m. pectoralis minorm. subclavius klik op de afbeelding voor benoemen van de functies m. sternocleidomastoideus MENU

75 Klik voor benoemen spierfuncties m. trapezius retractie Functie alle delen samen: Functie op schoudergordel: elevatie retractie depressie retractie pars descendens pars transversa pars ascendens MENU laterorotatie scapula functie pars descendens en pars ascendens samen:

76 Klik voor benoemen spierfuncties Functie op schoudergordel: elevatie retractie m. rhomboideus m. rhomboideus minor m. rhomboideus major MENU

77 Klik voor benoemen spierfuncties m. levator scapulae Functie op schoudergordel: retractie gering (mediorotatie scapula uit laterorotatiestand !) elevatie MENU

78 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus Hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: dorsaalflexie Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! scherm 1 van 2 onderst deel cervicale wk: ventraalflexie samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken naar: Ventraal aanzicht MENU

79 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus lateroflexie Cwk en: Functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! scherm 2 van 2 heterolaterale rotatie hoofd en Cwk samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! Lateraal aanzicht naar: MENU

80 pars convergens Klik voor afleiden van spierfuncties m. serratus anterior Functie op schoudergordel: protractie pars transversa pars divergens spierdelen: laterorotatie scapula; depressie en protractie MENU

81 Klik voor benoemen spierfuncties m. pectoralis minor Let op: arm staat in abductiestand, dus gordel in elevatie (en laterorotatiestand) Functie op schoudergordel: depressie protractie MENU

82 Klik voor afleiden van spierfunctie m. subclavius Functie op art.: stabilisatie gewricht, nl verhogen drukkracht. Ook depressie schoudergordel, echter: Moment is erg klein sternoclavicularis MENU

83 m. biceps brachiim. teres major m. triceps brachii m. coracobrachialis m. deltoideus Gordel - Armspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

84 pars spinatus: Klik voor benoemen spierfuncties m. deltoideus De spier werkt met 3 delen op de art. humeri: pars acromialis:pars clavicularis: aanzicht van lateraal aanzicht van ventraal Functie pars acromialis: abductie Functie pars clavicularis: Functie pars spinatus: anteflexie, adductie en endorotatie retroflexie, adductie en exorotatie MENU

85 Klik voor benoemen spierfuncties m. teres major Functie op art. humeri: retroflexie adductie endorotatie aanzicht van dorsaal MENU

86 Klik voor benoemen spierfuncties m. coracobrachialis Functie op art. humeri: anteflexie en adductie MENU

87 Klik voor benoemen spierfuncties caput longum: caput breve: m. biceps brachii De spier bestaat uit twee delen: caput breve: Beide delen werken op de art. humeri en op de art cubiti Functie op art. humeri: anteflexie en abductie anteflexie en adductie Functie op art. cubiti : flexie en supinatie aponeurosis m. bicipitis brachii : spannen onderarms fascie MENU

88 Klik voor benoemen spierfuncties m. triceps brachii Functie op art. humeri: retroflexie en adductie De spier bestaat uit drie delen: Functie op art. cubiti: extensie caput longum caput laterale caput mediale deels onder caput longum MENU

89 m. subscapularism. teres minor Rotator Cuff spieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie m. supraspinatusm. infraspinatus MENU

90 Klik voor benoemen van spierfuncties m. supraspinatus Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: zet abductie in, in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner exorotatie en retroflexie MENU

91 Klik voor benoemen van spierfuncties m. infraspinatus Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner exorotatie en geringe retroflexie MENU

92 Klik voor benoemen van spierfuncties m. teres minor Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: adductie, in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner exorotatie en retroflexie MENU

93 Klik voor benoemen van spierfuncties m. subscapularis Functie op art. humeri: Als bewegingsspier: endorotatie ; in eerste instantie: stabilisatie gewricht en kapselspanner anteflexie maar ventraal aanzicht MENU nauwelijks of geen adductie, Moment te klein !

94 m. triceps brachiim. biceps brachii Bovenarmspieren voor de elleboog m. brachialis klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

95 Klik voor benoemen spierfuncties m. brachialis Functie op art. cubiti: flexie MENU

96 m. flexor digitorum superficialis m. palmaris longus Oppervlakkige ventrale onderarmspieren m. flexor carpi ulnaris m. flexor carpi radialis m. pronator teres groepsfunctie klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

97 Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Oppervlakkige ventrale onderarmspieren Functie op art. cubiti: flexie Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: palmairflexie radiaire of ulnaire deviatie MENU

98 Klik voor benoemen spierfuncties m. pronator teres Functie op art. cubiti en onderarm: flexie elleboog en: pronatie onderarm de spier heeft 2 koppen, het oppervlakkige deel is naar lateraal weggetrokken om het diepe deel te tonen. supinatiestandpronatiestand MENU

99 m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor carpi radialism. palmaris longusm. flexor carpi ulnaris voor gemeenschappelijke functies: zie groepsfunctie Specifieke spierfunctie : radiaal deviatieulnair deviatie Functies van de groep: flexie elleboog, pronatie onderarm en palmairflexie pols + : GEEN deviatie Klik voor benoemen spierfuncties MENU

100 Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor digitorum superficialis Functie op art. cubiti en onderarm: flexie elleboog en: pronatie onderarm Functie op pols en vingergewrichten: pols: palmairflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; flexie vingergewrichten MENU

101 m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus Diepe ventrale onderarmspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groepsfunctie MENU

102 Diepe ventrale onderarmspieren Functie op onderarm: pronatie Functie op art. manus: palmairflexie en Klik voor benoemen spierfuncties van de groep radiaire of ulnaire deviatie Hebben origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog maar uitsluitend: MENU

103 Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor digitorum profundus Functie op: onderarm, pols en vingergewrichten : pronatie ; radiale cq ulnaire deviatie ; flexie Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog maar uitsluitend: palmairflexie en onderarm: pols: vingergewrichten: MENU

104 Klik voor benoemen spierfuncties m. flexor pollicis longus pronatie ; radiale deviatie, flexie. palmairflexie en onderarm: pols: duimgewrichten: Heeft origo aan onderarm, dus: GEEN functie op de elleboog, maar uitsluitend: Functie op: onderarm, pols en duimgewrichten: MENU

105 Klik voor benoemen spierfuncties m. pronator quadratus Heeft origo en insertie aan onderarm, dus: GEEN functie op elleboog en pols, maar uitsluitend: Functie onderarm : pronatie MENU

106 m. supinator m. extensor digitorum Oppervlakkige dorsale onderarmspieren m. anconeus m. extensor carpi ulnaris m. extensor digiti minimi klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groepsfunctie MENU

107 Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Oppervlakkige dorsale onderarmspieren Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale of ulnaire deviatie MENU

108 Klik voor benoemen spierfuncties m. extensor digitorum Functie op art. cubiti en onderarm: extensie en: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale cq ulnaire deviatie ; extensie vingergewrichten : MENU

109 m. extensor digiti minimi Functie op art. cubiti en onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; extensie pinkgewrichten : extensie en: Klik voor benoemen spierfuncties MENU

110 m. extensor carpi ulnaris Functie op art. cubiti en onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en ulnaire deviatie ; extensie en: Klik voor benoemen spierfuncties MENU

111 Klik voor benoemen spierfuncties m. anconeus Heeft de origo aan de bovenarm (epicondylus lateralis humeri), dus: Functie op art. cubiti : extensie Wordt ook wel gezien als deel van de m. triceps brachii. Daar insertie aan de ulna, GEEN functie op de onderarm ! MENU

112 Klik voor benoemen spierfuncties m. supinator Heeft de origo aan ulna en humerus, dus: functie ook op de elleboog : Functie op art. cubiti en onderarm: supinatie extensie en MENU

113 m. abductor pollicis longus m. extensor indicis m. extensor pollicis longus Diepe dorsale onderarmspieren m. extensor pollicis brevis klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groepsfunctie MENU

114 Diepe dorsale onderarmspieren Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie MENU

115 m. abductor pollicis longus Klik voor benoemen spierfuncties Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op duim : extensie en abductie MENU

116 m. extensor indicis Klik voor benoemen spierfuncties Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op wijsvingergewrichten : extensie MENU

117 m. extensor pollicis longus m. extensor pollicis brevis Klik voor benoemen spierfuncties Functie op de onderarm: supinatie Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie Functie op (alle) duimgewrichten :extensie MENU

118 m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi radialis longus m. brachioradialis Laterale onderarmspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groepsfunctie MENU

119 Laterale onderarmspieren Klik voor benoemen spierfuncties van de groep Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie supinatie Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: MENU

120 m. brachioradialis Klik voor benoemen spierfuncties supinatie (uit pronatiestand) en pronatie (uit supinatiestand) brengt onderarm terug naar middenpositie ! Functie op art. cubiti : flexie !!! en op onderarm : MENU

121 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis Klik voor benoemen spierfuncties Functie op pols : dorsaalflexie en radiale deviatie supinatie Functie op art. cubiti en onderarm: flexie !!! en: MENU

122 mm. interossei dorsales mm. interossei palmares mm. lumbricales Handspieren (middenloge) klik op de afbeelding voor benoemen van de functies mm. lumbricalis I; m. interosseus dorsales I; m. interosseus palmaris I digiti indicis (rechter wijsvinger) MENU

123 mm. lumbricales; mm. interossei palmares en dorsales van rechter wijsvinger. Klik voor benoemen spierfuncties Functie op art. metacarpophalangea : flexie Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten maar ook: abductie of adductie vinger MENU

124 mm. lumbricales Klik voor benoemen spierfuncties Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en abductie Functie op artt. interphalangeae : extensie palmair aanzicht ! wijsvinger dorsaal aanzicht ! MENU

125 mm. interossei palmares Klik voor benoemen spierfuncties Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten adductie vingers in buigstand scharniergewrichten, dan geen adductie mogelijk !! palmair aanzicht ! wijsvinger dorsaal aanzicht ! MENU

126 Klik voor benoemen spierfuncties mm. interossei dorsales Functie op artt. metacarpophalangeae : flexie en Functie op artt. interphalangeae : extensie pip en dip gewrichten abductie vingers in buigstand scharniergewrichten !!, dan geen abductie mogelijk dorsaal aanzicht ! duim wijsvinger MENU

127 Duimmuisspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie m. adductor pollicism. opponens pollicism. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis MENU

128 Klik voor benoemen spierfuncties m. adductor pollicis ventraal aanzicht ! meest diep gelegen van alle duimmuisspieren, wel palmair van mm.interossei dorsales en palmares maar dorsaal van m.lumbricalis I Functie op art. carpometacarpalis I: adductie duim Functie op art. metacarpophalangea I: flexie duimkootje I spier bestaat uit twee delen: caput obliquum en caput transversum = terugbrengen in vlak van de hand MENU

129 m. opponens pollicis Functie op art. carpometacarpalis I: abductie en flexie duim tevens enige mediale rotatie dit is samen : opponeren ! diep gelegen duimmuisspier, oppervlakkig bedekt door m.abductor pollicis brevis en m.flexor pollicis brevis Klik voor benoemen spierfuncties MENU

130 m. flexor pollicis brevis Functie op art. carpometacarpalis I: flexie duim Functie op art. metacarpophalangea I: flexie duimkootje I oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis Klik voor benoemen spierfuncties MENU

131 m. abductor pollicis brevis oppervlakkig gelegen over m.opponens pollicis Functie op art. carpometacarpalis I: abductie duim duim komt naar palmair t.o.v. ( loodrecht op) vlak van de hand Klik voor benoemen spierfuncties MENU

132 Pinkmuisspieren m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

133 Klik voor benoemen spierfuncties m. abductor digiti minimi Functie op art. carpometacarpalis V: abductie os metacarpale pink Functie op art. metacarpofalangea digiti V : abductie basisgewricht pink MENU

134 m. opponens digiti minimi Functie op art. carpometacarpalis V: flexie en enige laterale rotatie os metacarpale pink Klik voor benoemen spierfuncties MENU

135 m. flexor digiti minimi brevis Functie op art. carpometacarpalis V: flexie os metacarpalis V Functie op art. metacarpofalangea digiti V : flexie pink Klik voor benoemen spierfuncties EINDE spieren Bovenste extremiteit MENU


Download ppt "Spierfuncties “Bovenste Extremiteit”. Romp - Armspieren Romp - Gordelspieren Gordel – Armspieren Rotator cuff spieren Bovenarmspieren voor de elleboog."

Verwante presentaties


Ads door Google