De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OSTEOLOGIE Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OSTEOLOGIE Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen."— Transcript van de presentatie:

1 OSTEOLOGIE Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen

2 Osteologie MENU: Bovenste extremiteit Onderste extremiteit Wervelkolom en romp Schedel Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 BOVENSTE EXTREMITEIT MENU

4 angulus superior spina scapulae acromion processus coracoideus cavitas glenoidalis margo lateralis margo medialis Dit is een linker / rechter …….. ?rechter scapulaaanzicht van: ventraaldorsaal volgende scherm MENU

5 margo lateralis cavitas glenoidalis angulus inferior processus coracoideus acromion angulus superior rechter scapula volgende scherm MENU

6 onder aanzicht boven aanzicht boven of onder aanzicht? extremitas sternalis extremitas acromialis tuberculum conoideum Dit is een linker / rechter …….linker clavicula volgende scherm MENU

7 ventraal / dorsaal aanzicht? ventraal dorsaal caput humeri tuberculum majus tuberculum minus collum chirurgicum epicondylus lateralis fossa coronoidea epicondylus medialis capitulum humeri fossa olecrani trochlea humeri sulcus intertubercularis Dit is een linker / rechter ……… ? rechter humerus volgende scherm MENU

8 U ziet drie keer hetzelfde botstuk vanuit een ander aanzicht, bepaal van elk bot (van boven naar beneden!) of het een ventraal, dorsaal, mediaal of lateraal (= duimzijde) aanzicht is. ventraal aanzicht dorsaal aanzicht mediaal aanzicht = naar de ulna (pinkkant) gerichte zijde bepaal wat het distale en wat het proximale uiteinde is en dus samen met de voorgaande vraag of het een linker of rechter …….. is distaal proximaal linker radius tuberositas radii processus styloideus (radii) processus styloideus circumferentia (articularis) radii volgende scherm MENU

9 U ziet drie keer hetzelfde bot vanuit een ander aanzicht, bepaal eerst welke aanzicht zijde het is, daarna wat het proximale en distale uiteinde is, dan is duidelijk dat het een linker / rechter ………. is. incisura trochlearis (ulnae) olecranon processus coronoideus processus styloideus ulnae linker ulna ventrale zijde dorsale zijde radiale zijde incisura radialis caput ulnae volgende scherm MENU

10 carpus metacarpus phalangen benoem de delen: ventraal aanzicht “manus“ volgende scherm MENU

11 dorsaal aanzicht “manus“ benoem de afzonderlijke botten: phalanx distalis digiti III phalanx proximalis digiti II os metacarpale I os metacarpale V os hamatum os triquetrum os pisiforme os lunatum os capitatum os scaphoideum os trapezoideum os trapezium volgende scherm MENU

12 hamulus ossis hamati PIsiforme PI TRIquetrum TRI LUnatum LU SCAphoideum SCA HAmatum HA CApitatum CA TrapezOideum TO TrapeziUM TUM Benoem nogmaals de carpaalbotten en een (opstaand) deel ervan, De HOOFDLETTERS vormen een ezelsbruggetje volgende scherm MENU

13 Laatste scherm van de “bovenste extremiteit”; je gaat door naar de “onderste extremiteit”, of maak via de menu buttons een andere keuze CT opname van de (distale rij) carpaalbotten, zij vormen de sulcus carpi os trapezoideum os trapezium os hamatum hamulus ossis hamati (deel van os hamatum) os capitatum os metacarpale I Benoem de andere botten MENU

14 ONDERSTE EXTREMITEIT MENU

15 Dit is een linker / rechter os …….rechter os coxae Bepaal de 3 delen waaruit het is opgebouwd (eerst het bovenste deel, dan het voorste en daarna het achterste deel!): os ischii os ilium Is dit een aanzicht van buiten of van binnen? aanzicht van buiten os pubis volgende scherm MENU

16 ramus ossis ischii ramus inferior ossis pubis ramus superior ossis pubis pecten ossis pubis tuber ischiadicum foramen obturatum spina ischiadica acetabulum ala ossis ilii fossa iliaca spina iliaca posterior superior spina iliaca anterior superior spina iliaca anterior inferior crista iliaca facies auricularis incisura ischiadica major benoem de onderdelenrechter os coxae volgende scherm MENU

17 acetabulum spina iliaca anterior superior spina iliaca anterior inferior spina iliaca posterior superior spina ischiadica incisura ischiadica major tuber ischiadicum ala ossis ilii benoem nogmaals de onderdelen crista iliaca volgende scherm MENU

18 Dit is het ……..sacrum crista sacralis mediana canalis sacralis Dit is een ventraal / dorsaal aanzicht? ventraal aanzicht dorsaal aanzicht boven aanzicht lateraal aanzicht facies auricularis volgende scherm MENU

19 Dit is een linker / rechter ………. rechter femur Dit is een ventraal / dorsaal aanzicht caput femoris collum femoris trochanter minor trochanter major fossa trochanterica crista trochanterica tuberositas glutea epicondylus medialis fossa intercondylaris condylus medialis epicondylus lateralis facies patellaris epicondylus medialis fossa poplitea volgende scherm MENU

20 Dit bot is een linker / rechter …….. linker tibia. tuberositas tibiae condylus lateralis condylus medialis malleolus medialis margo interosseus tibiae condylus medialis tuberositas tibiae volgende scherm MENU

21 Dit bot is een ……..fibula bepaal het proximale uiteinde: dit is proximaal, dus aan de kant van de knie malleolus lateralis caput fibulae margo interosseus fibulae; dus de naar de tibia gerichte zijde! volgende scherm MENU

22 patella basis apex Dit is de …….. in ventraal (buiten) en binnen aanzicht buiten aanzicht aanzicht van binnen volgende scherm MENU

23 Dit is een linker / rechter ……… (latijnse benaming!) rechter pes phalangen tarsus = ossae tarsales metatarsus = ossae metatarsales caput tali collum tali trochlea tali os cuneiforme mediale os metatarsale I os naviculare talus calcaneus phalanx proximalis phalanx distalis tuber calcanei volgende scherm MENU

24 phalanx medius os metatarsale II trochlea tali tuber calcanei os cuneiforme 2 (medius) os cuneiforme 3 (laterale) os cuneiforme 1 (mediale) os cuboideum os naviculare rechter voet, boven aanzicht Laatste scherm van de “onderste extremiteit”; je gaat door naar de “wervelkolom en romp”, of maak via de menu buttons een andere keuze MENU

25 WERVELKOLOM en ROMP MENU

26 dit is de: atlas arcus posterior atlantis dens axis foramen transversarium corpus vertebrae foramen vertebrale corpus vertebrae axis zij aanzicht onder aanzicht boven aanzicht volgende scherm MENU

27 benoem eerst de wervels (cervicaal,thoracaal of lumbaal, daarna de onderdelen: vertebra cervicalis vertebra thoracalis vertebra lumbalis axis, dorso craniaal aanzicht processus transversus processus spinosus processus articularis superior dens axis processus spinosus volgende scherm MENU

28 Dit is een hals / borst / lende ……. wervel (latijnse benaming!) vertebra thoracalis corpus vertebrae processus transversus processus spinosus processus articularis superior incisura vertebralis inferior processus articularis inferior volgende scherm MENU

29 Dit is het …….. sternum benoem de onderdelen: incisura jugularis incisura costalis I incisura costalis II incisura clavicularis corpus sterni processus xyphoideus incisura costalis III manubrium sterni volgende scherm MENU

30 Dit bot is een ventraal (buiten) en binnen aanzicht van het …….., het is een onderdeel van het ……... incisura jugularis incisura clavicularis incisura costalis I manubrium sterni onderdeel van het sternum ventraal = buiten aanzicht dorsaal = binnen aanzicht volgende scherm MENU

31 welke rib? costa 1 costa 2 caput costea collum costea angulus costea corpus costea corpus costea volgende scherm MENU

32 caput costea collum costea angulus costea corpus costea ribben 6 en 7 in onder en boven aanzicht benoem ook hieraan de onderdelen: costa 6 costa 7 costa 6 costa 7 Laatste scherm van de “wervelkolom en romp”; je gaat door naar het onderdeel “schedel”, of maak via de menu buttons een andere keuze MENU

33 SCHEDEL MENU

34 Benoem de botten, ze worden via de kleur aangegeven: os frontale os pariëtale os temporale os lacrimale os sphenoidale os zygomaticum maxilla mandibula os ethmoidale os nasale volgende scherm MENU

35 os frontale os temporale os mandibulare (= mandibula) os maxillare (= maxilla) os nasale os zygomaticum os sphenoidale Benoem nogmaals de botten, er worden hier geen botdelen gevraagd! volgende scherm MENU

36 os frontale os pariëtale os temporale os ethmoidale os sphenoidale os zygomaticum maxilla mandibula os lacrimale os nasale Benoem de botten, ze worden via de kleur aangegeven: volgende scherm MENU

37 os frontale os temporale os pariëtale os occipitale os nasale mandibula maxilla os zygomaticum os sphenoidale Benoem de botten, er worden geen botdelen gevraagd! volgende scherm MENU

38 foramen magnum linea nuchae superior processus mastoideus protuberantia occipitalis externa Benoem de botdelen en aangegeven opening EINDE Osteologie MENU


Download ppt "OSTEOLOGIE Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen."

Verwante presentaties


Ads door Google