De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herhaling botten •scapula •clavicula •humerus •ulna •radius •carpus –ossa carpi •metacarpus –ossa metacarpalia I-V •digiti.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herhaling botten •scapula •clavicula •humerus •ulna •radius •carpus –ossa carpi •metacarpus –ossa metacarpalia I-V •digiti."— Transcript van de presentatie:

1 herhaling botten •scapula •clavicula •humerus •ulna •radius •carpus –ossa carpi •metacarpus –ossa metacarpalia I-V •digiti

2 herhaling botten (vervolg) •scapula –ligging: •tussen 2e en 8e rib •margo medialis loopt parallel met w.k. •hoek scapula - frontaal vlak: 30° (in transversaal vlak) •hoek scapula - frontaal vlak: 10 - 15° (in sagittale vlak)

3 ossa carpi •os HAmatum •os CApitatum •os Trapezoideum •os TRApezium •os Pisiforme •os TRiquetrum •os LUnatum •os SCAphoideum

4 gewrichten •art. acromioclavicularis –lig. acromioclaviculare –lig. coracoclaviculare •lig. conoideum •lig. trapezoideum

5 gewrichten •art. sternoclavicularis –lig. sternoclaviculare anterius –lig. sternoclaviculare posterius –lig. costoclaviculare –lig. interclaviculare

6 gewrichten •scapulothoracale ‘gewricht’ •bewegingen scapula/clavicula?

7 gewrichten (vervolg) •art. humeri –ligg. glenohumeralia –lig. coracohumerale •bewegingen?

8 gewrichten (vervolg) •art. cubiti –art. humero-ulnaris –art. radio-ulnaris proximalis –art. humeroradialis •bewegingen? ligging assen?

9 gewrichten (vervolg) •art. radio-ulnaris distalis –discus articularis •bewegingen?

10 gewrichten (vervolg) •‘polsgewricht’ •art. radiocarpea •art. mediocarpea •artt. intercarpeae •bewegingen?ligging assen?

11 gewrichten (vervolg) •art. ossis pisiformis •artt. carpometacarpeae •artt. intermetacarpeae •artt. metacarpophalangeae •artt. interphalangeae

12 spieren •Indeling: –Spieren van romp naar schoudergordel –Spieren van schoudergordel naar arm –Spieren van romp naar arm •Welke spieren zitten in welke groep?

13 spieren •Welke spieren behoren tot het rotatorenmanchet?

14 Spieren van romp naar schoudergordel •Welke spieren worden direct bedekt (geheel of ten dele) door de m. trapezius? (werkboek vraag 235)

15 Spieren van schoudergordel naar arm •Waardoor wordt de palpatie van de m. supraspinatus ernstig bemoeilijkt? (werkboek vraag 275)

16 Spieren van schoudergordel naar arm •Waardoor is de m. infraspinatus veel gemakkelijker te inspecteren en palperen dan de m. teres minor? (werkboek vraag 269)

17 Spieren van schoudergordel naar arm •m. subscapularis –effect? –positie arm voor palpatie?

18 Spieren van schoudergordel naar arm •Welke structuren begrenzen de m. coracobrachialis in vivo?

19 Spieren van schoudergordel naar arm •beweging:exorotatie humerus •welke spieren? •agonist of synergist?

20 okselwanden •mediale wand: –thoraxwand en bovenste koppen m. serratus anterior •ventrale wand: –m. pectoralis major en m. pectoralis minor

21 okselwanden •dorsale wand: –craniaal: m. subscapularis –caudaal: buik m. teres major (mediaal) en pees m. latissimus dorsi (lateraal) •Waar ligt de art. humeri dus t.o.v. deze dorsale wand?

22 spieren van romp naar arm •m. pectoralis major –pars clavicularis –pars sternocostalis –pars abdominalis •effecten?

23 spieren van romp naar arm •m. latissimus dorsi •Waar ligt deze spier niet oppervlakkig? •Welk effect van deze spier wordt in vivo gebruikt?

24 spieren bovenarm •flectorenloge •extensorenloge •septa intermuscularia brachii mediale en laterale •sulcus bicipitalis mediale en laterale

25 spieren bovenarm (ventraal) •m. biceps brachii –caput longum –caput breve •origo’s en insertie?

26 spieren bovenarm (ventraal) •m. brachialis •Tussen welke spieren/structuren ligt de m. brachialis oppervlakkig? •vivo: m. brachialis en m. biceps brachii

27 spieren bovenarm (dorsaal) •m. triceps brachii –caput laterale –caput longum –caput mediale •vivo: m. triceps brachii

28 spieren onderarm (dorsolateraal en oppervlakkig) •Welke spieren behoren tot deze groep?

29 spieren onderarm (dorsolateraal en oppervlakkig) •m. brachioradialis •m. extensor carpi radialis longus •m. extensor carpi radialis brevis •vivo

30 spieren onderarm en hand (palmair) •In de onderarm zijn de palmaire spieren te verdelen in 4 lagen. Welke spieren liggen in welke laag? (werkboek 716)

31 onderarm spieren palmair •m. flexor carpi radialis •m. flexor carpi ulnaris •m. flexor digitorum profundus •m. flexor digitorum superficialis •m. flexor pollicis longus •m. palmaris longus •m. pronator quadratus •m. pronator teres

32 spieren onderarm en hand (palmair) •retinaculum flexorum –orientatiepunten ossa carpi –welke pezen lopen niet onder of door dit retinaculum?

33 spieren onder arm en hand (palmair) •Laag 1: –m. pronator teres –m. flexor carpi radialis –m. palmaris longus –m. flexor carpi ulnaris

34 spieren onderarm en hand (palmair) •Laag 2: –m. flexor digitorum superficialis

35 spieren onderarm en hand (palmair) •Laag 3: –m. flexor digitorum profundus –m. flexor pollicis longus

36 spieren onderarm en hand (palmair) •Laag 4: –m. pronator quadratus

37 spieren onderarm en hand (dorsaal) •De pezen van de dorsaal gelegen spieren zijn verdeeld over 6 tunnels van het retinaculum extensorum.

38 Spieren onderarm en hand (dorsaal) •Tunnels: –I: m. abd. pollicis longus en m. ext. pollicis brevis –II: mm. ext. carpi radiales longus en brevis –III: m. ext. pollicis longus –IV: m. ext. digitorum en m. ext. indicis –V: m. ext. digiti minimi –VI: m. ext. carpi ulnaris

39 spieren onderarm en hand (dorsaal, oppervlakkig) •m. extensor digitorum •m. extensor digiti minimi •m. extensor carpi ulnaris

40 spieren onderarm en hand (dorsaal, diep) •m. supinator •m. abductor pollicis longus •m. extensor pollicis brevis •m. extensor pollicis longus •m. extensor indicis

41 intrinsieke handspieren •Welke spieren behoren tot de duimmuis en welke tot de pinkmuis (werkboek 737)

42 intrinsieke handspieren •thenar: –m. adductor pollicis –m. opponens pollicis –m. flexor pollicis brevis –m. abductor pollicis brevis

43 intrinsieke handspieren (thenar) •Hoe kun je de m. abductor pollicis brevis, de m. flexor pollicis brevis en de m. opponens pollicis in vivo van elkaar onderscheiden? (werkboek 740)

44 intrinsieke handspieren •hypothenar: –m. opponens digiti minimi –m. flexor digiti minimi brevis –m. abductor digiti minimi –m. palmaris brevis

45 intrinsieke handspieren (hypothenar) •Hoe kun je de m. abductor digiti minimi, de m. flexor digiti minimi brevis en de m. opponens digiti minimi in vivo van elkaar onderscheiden? (werkboek 741)

46 intrinsieke handspieren •middenhand: –mm. lumbricales –mm. interossei palmares –mm. interossei dorsales

47 inserties buigers en strekkers •dorsaal: –dorsaalaponeurose •ventraal: –pezen mm. flexor digitorum profundus en superficialis

48 dorsaalaponeurose •peesapparaat van de strekkers: –m. extensor digitorum –m. extensor indicis –m. extensor digiti minimi –mm. lumbricales –mm. interosei

49 bewegingen in de elleboog •Welke spieren geven flexie in de art. cubiti? •Welke spieren geven extensie in de art. cubiti?

50 bewegingen in de onderarm •Welke spieren geven pronatie ? •Welke spieren geven supinatie?

51 innervatie •plexus brachialis –C5 t/m Th1 •pars supraclavicularis •pars infraclavicularis

52 pars supraclavicularis •truncus superior –C5 en C6 •truncus medius –C7 •truncus inferior –C8 en Th1

53 pars supraclavicularis (korte takken) •n. dorsalis scapulae •n. thoracicus longus •n. subclavius •n. suprascapularis

54 pars infraclavicularis •fasciculus lateralis –divisiones ventrales C5 t/m C7 •fasciculus medialis –divisiones ventrales C8 en Th1 •fasciculus posterior –divisiones dorsales C5 t/m Th1

55 pars infraclavicularis (korte takken) •nn. pectorales mediales en laterales –uit fasciculus medialis en lateralis •n. thoracodorsalis –uit fasciculus posterior •n. subscapularis –uit fasciculus posterior

56 pars infraclavicularis (grote takken) •fasciculus posterior –n. axillaris –n. radialis •fasciculus lateralis –n. musculocutaneus •n. cutaneus antebrachii lateralis –n. medianus radix lateralis

57 pars infraclavicularis (grote takken) •fasciculus medialis –n. medianus radix medialis –n. ulnaris –n. cutaneus brachii medialis –n. cutaneus antebrachii medialis

58 n. axillaris •innerveert: –m. deltoideus –m. teres minor •bij verlamming: –problemen bij heffen arm in art. humeri

59 n. radialis •in fossa cubiti: –ramus profundus –ramus superficialis •bij verlamming: –“dropping hand”

60 n. musculocutaneus •innervatie? •n. cutaneus antebrachii lateralis

61 n. medianus •sulcus bicipitalis medialis •fossa cubiti •canalis carpi •innervatie?

62 n. ulnaris •diep in sulcus bicipitalis medialis •septum intermusculare mediale •sulcus n. ulnaris •innervatie?

63 vascularisatie •aorta: –rechts: uit de truncus brachiocephalicus ontstaat •a. carotis communis dextra •a. subclavia dextra –links: • a. carotis communis sinistra • a. subclavia sinistra

64 vascularisatie •a. subclavia: –okselholte –caudaal van de clavicula: a. axillaris

65 a. axillaris aftakkingen: •a. circumflexa humeri posterior •samen met n. axillaris •a. circumflexa humeri anterior –caudaal van m. pectoralis major: a. brachialis

66 a. brachialis •sulcus bicipitalis medialis –loopt in deze sulcus samen met....? aftakking: •a. profunda brachii –fossa cubiti

67 a. radialis •tussen m. pronator teres en dorsoradiale spiergroep –m. interosseus I:a. princeps pollicis •arcus palmaris profundus

68 a. ulnaris •tussen m. flexor digitorum profundus en superficialis •arcus palmaris superficialis

69 veneuze afvoer •oppervlakkig subcutaan systeem •diep met arterien verlopend systeem •door algemene fascie: –elleboogsplooi –sulcus bicipitalis medialis –sulcus deltoideopectoralis

70 veneuze afvoer (v. cephalica) •dorso-radiale zijde hand •fossa cubiti:v. mediana cubiti •sulcus bicipitalis lateralis •sulcus deltoideopectoralis:v. axillaris

71 veneuze afvoer (v. basilica) •dorso-ulnaire zijde hand •fossa cubiti •sulcus bicipitalis medialis •vv. brachiales: v. axillaris

72 veneuze afvoer •v. axillaris •v. subclavia •vv. brachiocephalica dextra en sinistra •v. cava superior


Download ppt "Herhaling botten •scapula •clavicula •humerus •ulna •radius •carpus –ossa carpi •metacarpus –ossa metacarpalia I-V •digiti."

Verwante presentaties


Ads door Google