De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouw en functie van de gewrichten van de schoudergordel DE SCHOUDER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouw en functie van de gewrichten van de schoudergordel DE SCHOUDER."— Transcript van de presentatie:

1 Bouw en functie van de gewrichten van de schoudergordel DE SCHOUDER

2 Via deze button kun je telkens terug naar dit menu Menu gewrichten van de schoudergordel Projecties benige structuren schoudergordel Gewrichten romp – arm, overzicht Bouw en functie schoudergordel Gewrichtskapsel art. humeri Schoudergewricht Slijmbeurzen rond art. humeri Bewegingen schoudergewricht Bewegingsketen: scapulohumerale ritme MENU

3 Schouder in vooraanzicht, benoem de botdelen onder de huid clavicula scapula met processus coracoideus en acromion caput humeri met tuberculum majus en tuberculum minus sternum MENU

4 Schouder in achteraanzicht, Benoem botdelen onder de huid spina scapulae acromion caput humeri MENU

5 De romp - arm verbinding bestaat uit 3 gewrichten: •art. sternoclavicularis •art. acromioclavicularis •art humeri MENU

6 De romp - arm verbinding bestaat uit 3 gewrichten: •art. sternoclavicularis tussen sternum en clavicula •art. acromioclavicularis tussen clavicula en scapula •art. humeri tussen scapula en humerus (arm) •functioneel kogelgewricht, anatomisch tweekamerig door discus articularis Gewricht:Kenmerk: •functioneel kogelgewricht vrij platte gewrichtsdelen met dik kraakbeen ertussen •anatomisch kogelgewricht functioneel kogelgewricht MENU

7 Benoem de hier aangegeven bewegingen van de schoudergordel : dorsaal ventraal retractie protractie deze bewegingen vinden plaats in de art. sternoclavicularis MENU

8 60 0 cleido-scapulaire hoek deze hoek varieert met de positie van de schoudergordel (protractie of retractie) t.o.v. de ribben dorsaal ventraal bovenaanzicht borstkas (= thorax) met schoudergordel MENU

9 Benoem de met een pijl aangegeven bewegingsrichtingen van de schoudergordel (in de art. sternoclavicularis) begin boven en ga dan linksom neutrale positie elevatie ±35 0 retractie ±25 0 depressie 5 0 protractie ±20 0 realiseer je dat aan het uiteinde van de clavicula de scapula vastzit en dus meebeweegt! MENU De derde beweging is rotatie om de clavicula lengteas, deze beweging wordt nooit als afzonderlijke beweging gemaakt, maar treed bij de meeste schoudergordel bewegingen passief op

10 1e rib rib kraakbeen art. sternoclavicularis (tweekamerig gewricht) lig. interclaviculare lig. sternoclaviculare anterius discus articularis lig. costo- claviculare Gewrichtsverbinding schoudergordel - romp sternum clavicula MENU

11 art. sternoclavicularis lig. interclaviculare sternum Doordat het gewrichtskapsel rondom aan de discus is bevestigd, ontstaan er twee gewrichtsruimten, elk ter weerskanten van de discus clavicula MENU

12 art. acromioclavicularis • functioneel kogelgewricht • relatief dik kraakbeen • gewrichtsspleet kenmerken: • MENU

13 labrum articularis bicepspees “in gewrichtskapsel” bursa subacromialis spier-pees overgang m. biceps brachii spier-pees overgang m. supraspinatus gewrichtsspleet met gewrichtskraakbeen recessus axillaris art. humeri MENU

14 recessus articularis aan bovenkant recessus axillaris in okselholte (fossa axillaris) bicepspees, loopt door bovenkant van kapsel en voorkomt inklemming van kapsel in gewrichtsspleet tijdens abductie neutrale positieabductiestand Doorsnede art. humeri MENU

15 clavicula lig. coracoacromiale processus coracoideus lig. coraco- claviculare lig. acromioclaviculare aanhechting caput longum m. biceps brachii aanhechting caput longum m. triceps brachii labrum glenoidale cavum glenoidale lateraalaanzicht art. humeri tendo m. biceps brachii caput longum humerus verwijderd: MENU

16 Achteraanzicht art. humeri lig. transversum scapulae superius dorsale gewrichtskapsel er zijn geen versterkte delen (ligamenten) MENU

17 pees m. subscapularis (deel van rotator cuff) uitstralend in kapsel pees m. biceps brachii (caput longum) in sulcus intertubercularis lig. coracoclaviculare met slijmbeurs ertussen kapsel met banden van art. acromioclavicularis acromion lig. coracoacromiale processus coracoideus Ventraalaanzicht art. humeri Ook ventraal zijn er geen duidelijke ligamenten MENU

18 processus coracoideus ventraal dorsaal Lateraalaanzicht art. humeri acromion bursa subacromialis (slijmbeurs onder acromion) tuberculum majus MENU

19 tendo caput longum m. triceps brachii tendo m. infraspinatus tendo m. supraspinatus Benoem in deze afbeelding de per muisklik aangegeven delen: acromion clavicula spina scapulae angulus superior angulus inferior naar volgende scherm MENU

20 Benoem in deze afbeelding de per muisklik aangegeven delen: tendo caput longum m. biceps brachii tendo caput longum m. triceps brachii tendo m. subscapularis clavicula processus coracoideus lig. coracoacromiale naar volgende scherm MENU

21 bursa onder acromion en m. deltoideus m. deltoideus deels weggesneden m. biceps brachii caput longum bursae synoviale omhulling van bicepspees = onderdeel van kapsel Slijmbeurzen (bursae) van de art. humeri MENU

22 Benoem de bewegingen (pijlen) en de erbij horende assen eerst beweging no 1, dan 2, dan 3 1 2 3 abductieadductie retroflexie anteflexie exorotatie endorotatie 1 2 3 1: longitudinale as 2: sagittale as 3: transversale as MENU

23 Bewegingsmogelijkheden: •art. sternoclavicularis tussen sternum en clavicula •art. acromioclavicularis tussen clavicula en scapula •art humeri tussen scapula en humerus (arm) •protractie - retractie •elevatie - depressie •laterorotatie -mediorotatie andere bewegingen worden niet benoemd ! •anteflexie - retroflexie •abductie - adductie •endorotatie- exorotatie MENU

24 Bewegingsketens: Per gewricht: hoe groter de bewegingsuitslag, hoe geringer de stabiliteit Behouden stabiliteit in gewricht, bij bewegingen met grote uitslagen Verdelen bewegingsuitslagen over meerdere gewrichten Gewrichten werken in veel gevallen met elkaar samen in een keten, om een beweging tot stand te brengen. Uitgangspunt: • Doel: • Middel: • MENU

25 Om met de hand als uiteinde van de arm, zowel grote als ingewikkelde bewegingsuitslagen te kunnen maken zoals die in het dagelijkse leven voorkomen, is samenwerking tussen alle schoudergordelgewrichten en het schoudergewricht zelf, een voorwaarde. Deze samenwerking noemen we het scapulohumerale ritme. voorbeelden: Naar voren reiken: anteflexie in schoudergewricht en tegelijk protractie van de schoudergordel. Op de rug krabben: retroflexie en endorotatie in het schoudergewricht samen met retactie in de schoudergordel Bewegingsketen: scapulohumerale ritme MENU

26 arm met schoudergordelarm (humerus) alleen beweging in art humeri, art. acromioclavicularis en art. sternoclavicularis beweging in art. humeri scapulohumerale ritme Het donkergrijze gebied op de gele bol is de bewegingsuitslag MENU

27 afvoeren (abductie) van humerus als voorbeeld scapulohumerale ritme beginhoek + zuivere abductiehoek = alleen abductie beginhoek scapula-humerus In elke afbeelding is: De werkelijke verplaatsing van de humerus ten opzichte van de romp, = afvoeren, dit is een combinatie van laterorotatie van de scapula en zuivere abductie van de humerus LATEROROTATIE scapula ABDUCTIE humerus AFVOEREN klik voor de animatie pijltjestoets voor herhaling of ga naar volgende scherm MENU

28 scapulohumerale ritme Het volledige scapulohumerale ritme omvat, uitgaande van zijwaarts afvoeren van de arm, de volgende bewegingen: (Benoem eerst zelf, klik dan) Humerus t.o.v. scapula (in art. humeri): Schoudergordel (scapula) : abductie, na ± 30° afvoeren wordt dit gecombineerd met: exorotatie, nodig omdat anders het tub. majus tegen het acromion stoot elevatie laterorotatie MENU

29 scapulohumerale ritme exorotatie, nodig om te voorkomen dat het tuberculum majus tegen het acromion (of lig. coracoacromiale) stoot. neutrale positietuberculum majus stoot tegen acromion Door de humerus te exoroteren, kan deze tot ± 120° (zuiver) abduceren dorsaal aanzicht MENU

30 abductieelevatie laterorotatie exorotatie scapulohumerale ritme humerus (arm):schoudergordel: MENU

31 scapulohumerale ritme Om de arm(en) volledig tot langs de oren omhoog te heffen, is ook voldoende beweeglijkheid in de rug (wervelkolom en wervelrib gewrichten) noodzakelijk. Ook deze beweeglijkheid is te beschouwen als behorend tot het scapulohumerale ritme Bij het heffen van één arm, roteren de processus spinosi van de geheven zijde weg. Bij tweezijdig armheffen dient de wervelkolom gestrekt te kunnen worden. MENU

32 afvoeren (abductie) van humerus als voorbeeld scapulohumerale ritme.. beweeglijkheid in de thoracale wervelkolom.. arm ± 30° afgevoerd MENU

33 röntgenfoto van schoudergewricht tracht de verschillende botdelen te herkennen MENU

34 •ventrale zijde •boven zijde (lateraal) •onder zijde (mediaal) •dorsale zijde •ventrale zijde Aan welke zijde van het gewricht liggen de spieren die de volgende bewegingen maken? •anteflexie: •abductie: •adductie: •exorotatie: •retroflexie: •endorotatie: EINDE Schoudergordel MENU


Download ppt "Bouw en functie van de gewrichten van de schoudergordel DE SCHOUDER."

Verwante presentaties


Ads door Google