De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierfuncties “Romp”. Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: –Buikspieren –Intercostaalspieren Halsspieren Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierfuncties “Romp”. Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: –Buikspieren –Intercostaalspieren Halsspieren Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren:"— Transcript van de presentatie:

1 Spierfuncties “Romp”

2 Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: –Buikspieren –Intercostaalspieren Halsspieren Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: –Buikspieren –Intercostaalspieren Halsspieren Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep afleiden van de functies: test je kennis van de functies: Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 Homo- Heterolaterale rotatie ventraal lateraal dorsaal Proc. transversus Proc. spinosus ventraal lateraal dorsaal Proc. transversusProc. spinosus Voorkant lichaam draait weg van kant van werkende spier: Voorkant lichaam draait naar kant van werkende spier: HOMOLATERALE ROTATIE draait naar homolaterale zijde ! HETEROLATERALE ROTATIE draait naar heterolaterale zijde ! terug Contractie van de spier veroorzaakt o.a. rotatie: MENU Let wel: hierbij is caudale aanhechting punctum fixum !

4 dorsaalflexie en functie: Klik voor benoemen spierfuncties (inter) spinale systeem GEEN rotatie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! Dorsaal lateraal Ventraal proc. spinosusproc. transversus nauwelijks tot geen lateroflexie terug denk aan unilaterale en bilaterale werking ! MENU

5 functie: dorsaalflexie en (inter)transversale systeem GEEN rotatie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! lateroflexie NB bij bilaterale werking uitsluitend dorsaalflexie ! proc. spinosusProc.transversus Dorsaal lateraal ventraal Klik voor benoemen spierfuncties terug denk aan unilaterale en bilaterale werking ! MENU

6 functie (3): transversospinale systeem lateroflexie en denk aan unilaterale en bilaterale werking ! aan elk processus transversus begint een geheel systeem, hier zijn er 3 getekend! NB bij bilaterale werking uitsluitend dorsaalflexie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! Proc. transversusProc. spinosus De hierboven afgebeelde spier slaat geen wervel over ! ventraal lateraal dorsaal dorsaalflexie; heterolaterale rotatie ! Leg uit ! Klik voor benoemen spierfuncties terug rotatie dorsaalflexie relatief klein rotatie Moment relatief groot rotatie Moment Het Moment verschilt per individuele spier rotatie dorsaalflexie MENU

7 spinotransversaal systeem, m. splenius capitis en m. splenius cervicis functie (3): dorsaalflexie ; bestaat uit: NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! NB bij bilaterale werking uitsluitend dorsaalflexie ! De hierboven afgebeelde spier slaat geen wervel over ! ventraal lateraal dorsaal Proc. transversusProc. spinosus T 1 heterolaterale rotatie ! Leg uit ! lateroflexie en Klik voor benoemen spierfuncties terug denk aan unilaterale en bilaterale werking ! MENU

8 m. quadratus lumborum Dorsale rompspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie spinotransversale systeem transversale systeem transversospinale systeem spinale systeem MENU

9 dorsaalflexie ; nauwelijks of geen lateroflexie functie : spinale systeem vrijwel uitsluitend dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus : Bestaat uit kleine spiertjes tussen de processus spinosi in en langere spierbundels die meerdere wervels overspannen naar meer schematische afbeelding ! Klik voor afleiden van spierfuncties naar afbeelding preparaat MENU

10 dorsaalflexie en lateroflexie Klik voor afleiden van spierfuncties (inter) transversale systeem dorsaal en lateraal t.o.v. bewegingsassen, dus: Bestaat uit vele kleinere en langere spierbundels tussen en langs de processus transversi en de ribben functie: naar meer schematische afbeelding ! naar afbeelding preparaat MENU

11 dorsaalflexie, Klik voor afleiden van spierfuncties transversospinale systeem werklijnen (componenten) uitsluitend dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: lateroflexie en functie : Bestaat uit spiertjes uitgespannen tussen processus transversi en processus spinosi die geen, een of meerdere wervels overslaan rotatie lateroflexie Dorsaalflexie naar meer schematische afbeelding ! heterolaterale rotatie Leg uit ! naar afbeelding preparaat MENU

12 functie (3): lateroflexie en Klik voor afleiden van spierfuncties m. splenius capitis m. splenius cervicis = spinotransversale systeem werklijnen (componenten) uitsluitend dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: naar meer schematische afbeelding ! dorsaalflexie ; homolaterale rotatie ! Leg uit ! MENU

13 functie : lateroflexie Klik voor afleiden van spierfuncties m. quadratus lumborum werklijnen (componenten) dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: dorsaalflexie en spier bevat zeer veel proprioreceptoren, is daarom vooral van belang voor het geven van informatie (feedback) omtrent de houding ! sluit buikwand aan achterzijde af, lateraal van m. erector spinae naar afbeelding preparaat MENU

14 m. transversus abdominis m. rectus abdominis m. obliquus abdominis externus Ventrale rompspieren klik op de afbeelding (spier) voor afleiden van de functie m. obliquus abdominis internus MENU

15 Klik voor afleiden van spierfuncties m. rectus abdominis functie : ventraalflexie romp = achteroverkantelen bekken Bij uitpuilende buik : strak trekken buikwand, dus: druk op ingewanden, = verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademingsspier werklijn ventraal van bewegingsassen (in wervelkolom!) dus: contractiekracht vector MENU

16 Klik voor afleiden van spierfuncties m. obliquus externus abdominis functie (3) op romp, bekken punctum fixum: vector contractiekracht componenten (heterolaterale) rotatie ventraal flexie; lateroflexie en ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! spierverloop van craniaal-lateraal naar caudaal-mediaal, dus: MENU Direct onder de huid gelegen; meest oppervlakkige schuine buikspier

17 Klik voor afleiden van spierfuncties m. obliquus internus abdominis functie (3) op romp, bekken punctum fixum: ventraal flexie (homolaterale) rotatie lateroflexie ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! vector contractiekracht componenten: spierverloop van craniaal-mediaal naar caudaal-lateraal, dus: MENU Onder (diepere laag) de m. obliquus externus abdominis gelegen

18 Klik voor afleiden van spierfuncties m. transversus abdominis functie : vector contractiekracht wel: buikintrekken, Daardoor hoofdfunctie: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! GEEN bewegingsfunctie ! spierverloop horizontaal, van medio-ventraal naar latero-dorsaal, dus: MENU De meest diep gelegen buikspier

19 mm. intercostales externi Intercostaalspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie mm. intercostales interni MENU

20 Klik voor afleiden van spierfuncties functie : Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: trekt ribben naar elkaar toe elevatie ribben = inademing depressie ribben = uitademing wanneer onderste ribben punctum fixum: m. intercostalis externus spierverloop van dorsaal-craniaal naar ventraal-caudaal, dus: MENU

21 Klik voor afleiden van spierfuncties m. intercostalis internus functie : spierverloop van ventraal-craniaal naar dorsaal-caudaal, dus: Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: trekt ribben naar elkaar toe elevatie ribben = inademing depressie ribben = uitademing wanneer onderste ribben punctum fixum: MENU

22 m. scalenus anterior Halsspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. scalenus posteriorm. sternocleidomastoideus MENU

23 Klik voor afleiden van spierfuncties m. scalenus anterior functie : Dus spant (statisch) aan bij: elevatie 1 e rib, (trekt 1 e rib naar boven) inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. m. scalenus medius ligt iets meer dorsaal, verder zelfde verloop en functie werklijn bovenlangs costo-vertebrale gewrichtsas, dus: MENU

24 Klik voor afleiden van spierfuncties m. scalenus posterior functie : elevatie 2 e rib, (trekt 2 e rib naar boven) werklijn bovenlangs costo-vertebrale gewrichtsas, dus: Dus spant (statisch) aan bij: inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

25 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus Dus hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: in bovenste deel cervicale wk: dorsaal t.o.v. assen; in onderste deel cervicale wk: ventraal t.o.v. assen spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! scherm 1 van 2 ventraalflexie samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: Ventraal aanzicht naar: MENU

26 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus lateroflexie Cwk en: functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! scherm 2 van 2 heterolaterale rotatie hoofd en hals samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: lateraal en enigszins voorlangs t.o.v. de cervicale wk: Lateraal aanzicht naar: MENU plaats van bewegingsassen cwk

27 Dorsale rompspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie transversospinale systeem transversale systeem spinale systeem m. quadratus lumborum spinotransversale systeem MENU

28 dorsaalflexie en nauwelijks tot geen lateroflexie functie : spinale systeem Bestaat uit kleine spiertjes tussen de wervels en langrere spierbundels die meerdere wervels overspannen Klik voor benoemen van spierfuncties naar afbeelding preparaat MENU

29 dorsaalflexie en lateroflexie (inter) transversale systeem Bestaat uit vele kleinere en langere spierbundels tussen en langs de processus spinosi en de ribben functie: Klik voor benoemen van spierfuncties naar afbeelding preparaat MENU

30 dorsaalflexie, Klik voor benoemen van spierfuncties transversospinale systeem lateroflexie en functie : Bestaat uit spiertjes uitgespannen tussen processus transversus en processus spinosus die geen, een of meerdere wervels overslaan heterolaterale rotatie Leg uit ! naar afbeelding preparaat MENU

31 functie (3): lateroflexie en Klik voor benoemen van spierfuncties m. splenius capitis m. splenius cervicis = spinotransversale systeem dorsaalflexie ; homolaterale rotatie ! Leg uit ! MENU

32 functie : lateroflexie m. quadratus lumborum dorsaalflexie en spier bevat zeer veel proprioreceptoren, is daarom vooral van belang voor het geven van informatie (feedback) omtrent de houding ! sluit buikwand aan achterzijde af Klik voor benoemen van spierfuncties naar afbeelding preparaat MENU

33 m. transversus abdominis m. rectus abdominis m. obliquus abdominis externus Ventrale rompspieren klik op de afbeelding (spier) voor benoemen van de functie m. obliquus abdominis internus MENU

34 Klik voor benoemen van spierfuncties m. rectus abdominis functie : ventraalflexie romp = achteroverkantelen bekken Bij uitpuilende buik : strak trekken buikwand, dus: druk op ingewanden, verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing MENU

35 Klik voor benoemen van spierfuncties m. obliquus externus abdominis functie (3) op romp, bekken punctum fixum: (heterolaterale) rotatie ventraal flexie; lateroflexie en ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

36 Klik voor benoemen van spierfuncties m. obliquus internus abdominis functie (3) op romp, bekken punctum fixum: ventraal flexie (homolaterale) rotatie lateroflexie ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

37 Klik voor benoemen van spierfuncties m. transversus abdominis functie : wel: buikintrekken, Daardoor hoofdfunctie: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! Geen bewegingsfunctie ! MENU

38 mm. intercostales externus Intercostaalspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie mm. intercostales internus MENU

39 Klik voor benoemen van spierfuncties functie : Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: trekt ribben naar elkaar toe inademing uitademing wanneer onderste ribben punctum fixum: m. intercostalis externus MENU

40 Klik voor benoemen van spierfuncties m. intercostalis internus functie : trekt ribben naar elkaar toe Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: inademing uitademing wanneer onderste ribben punctum fixum: MENU

41 m. scalenus anterior Halsspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie m. scalenus posteriorm. sternocleidomastoideus MENU

42 Klik voor benoemen van spierfuncties m. scalenus anterior functie : Dus spant aan (statisch) bij: elevatie 1 e rib, (trekt 1 e rib naar boven) inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

43 Klik voor benoemen van spierfuncties m. scalenus posterior functies : Dus spant aan (statisch) bij: elevatie 2 e rib, (trekt 2 e rib naar boven) inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

44 naar: Ventraal aanzicht Klik voor benoemen van spierfuncties m. sternocleidomastoideus Dus hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! scherm 1 van 2 ventraalflexie samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: MENU

45 Lateraal aanzicht m. sternocleidomastoideus lateroflexie Cwk en: functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! scherm 2 van 2 heterolaterale rotatie samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! naar: Klik voor benoemen van spierfuncties MENU

46 Klik voor tonen spieren Rugspier preparaat terug transversospinale systeem spinale systeem transversale systeem m. quadratus lumborum m. quadratus lunmborum rand m. trapezius m. infraspinatus, bedekt door fascie m. rhomboideus m. teres major m. infraspinatus m. deltoideus m. intercostalis externus rib m. obliquus externus abdominis EINDE spieren romp MENU


Download ppt "Spierfuncties “Romp”. Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: –Buikspieren –Intercostaalspieren Halsspieren Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren:"

Verwante presentaties


Ads door Google