De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschap & Technologie Rol van opleiding en onderzoek in de innovatieketen Karen Maex, vicerector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschap & Technologie Rol van opleiding en onderzoek in de innovatieketen Karen Maex, vicerector."— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschap & Technologie Rol van opleiding en onderzoek in de innovatieketen Karen Maex, vicerector

2 Overzicht Nieuw hoger onderwijslandschap Academiseren Organisatie van onderzoek

3 Onderwijslandschap Bolognaverklaring  nieuw hoger onderwijslandschap: binariteit  huidige universitaire opleidingen (ba-ma)  versus  twee cyclus opleidingen (ba-ma)  versus  professionele opleidingen

4 Onderwijslandschap Bolognaverklaring  nieuw hoger onderwijslandschap: binariteit huidige universitaire opleidingen + academiserende opleidingen (ba-ma) professionele opleidingen

5 Kennis- en competentienetwerk Geacademiseerde opleidingen worden opgenomen in de universitaire structuur Dwarsverbanden tussen nieuwe universitaire opleidingen en professionele opleidingen worden versterkt

6 Twee vragen Waarom een kennis- en competentienetwerk? –Mogelijkheid tot afstemmen van profielen zowel voor onderwijs als voor onderzoek –Organisatie die aanleiding geeft tot het vinden van synergieën en kruisbestuiving Wat is academiseren? –Onderwijs gesteund op onderzoek

7 Naar een FIBW: onderwijs de beste manier om de verschillende profielen van de opleidingen op elkaar af te stemmen en te vrijwaren van strategisch belang om een zo breed mogelijk doelpubliek aan te spreken en studenten een optimaal traject aan te bieden vanuit het secundair onderwijs tegemoet komen aan de vraag van de industrie om twee profielen (ir en ing) aan te bieden op arbeidsmarkt

8 Profiel ingenieurs theoretische diepgang praktische toepassingen waarom? hoe? abstractievermogen beheersing uitvoeringstechnieken synthesevermogen technische bagage multidisciplinariteit specialisatie onderzoek ontwikkeling bio/burgerlijk ingenieur industrieel ingenieur

9 "Nieuwe" ing. Bama-profielen: academische masters Opleidingen leggen nadruk op –wetenschappelijke inzichten –onderzoeksmethodische vaardigheden –aanwending in professionele contexten  competentiegericht onderwijs (OOF-projecten "Door-groei naar competenties in practica" en "De ingenieur als problem-solver en entrepeneur")

10 "Nieuwe" ing. Algemene competenties: –zelfstandig wetenschappelijk redeneren en handelen –probleemoplossend vermogen –kritisch reflecteren –mondeling en schriftelijk communiceren over eigen onderzoek –leiding geven

11 "Nieuwe" ing. Wetenschappelijke competenties –maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische betrokkenheid –gebruiken van methoden en technieken in onderzoek –wetenschappelijke problemen identificeren en oplossen –multidisciplinair samenwerken –inzicht in de nieuwste kennis van het vakgebied

12 Onderzoek ing. Schakel in onderzoeksketen: –toegepast onderzoek –sterk innovatief karakter –valorisatie in industriële omgeving Onderzoeksoutput met eigen accenten: –publicaties –erkenning expertise –onderzoeksprojecten –wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening

13 HOBU-TETRA Belangrijke bijdrage tot ontwikkeling onderzoeksgroepen hogescholen: –opgebouwde kennis en infrastructuur –structurele samenwerkingen met industrie –toegang tot meer en andere financieringskanalen

14 Onderzoek Het profiel van Industrieel Ingenieur biedt een meerwaarde voor het onderzoek Het is een “missing link” tussen het toegepast gedreven onderzoek dat aanleunt bij de industrie en het onderzoek dat traditioneel aan de universiteit wordt gedaan Deze meerwaarde is belangrijk voor het “universitair onderzoek”

15 Toegepast-Fundamenteel De combinatie van alle “onderzoeksvormen” is essentieel voor de innovatie in Vlaanderen tijd universiteiten hogescholen vinding uit basisonderzoek toepassing Industrie, KMO’s… Fundamenteel- toegepast vinding Kennisdiffusie/synergie

16 Output research K.U.Leuven Evolution number of spin-offs

17 Organisatie van onderzoek Het academiseren van de twee cyclusopleidingen Samen met een reorganisatie van het onderzoek Samen met het “professionaliseren” van de professionele opleidingen

18 Leuven Onderzoekscentra Excellent Academisch Onderzoek Recruteren van talent  internationale oriëntatie State of the art facilities  strategische keuzes Dynamische onderzoeksteams  aanpassing aan een snel veranderende wereld Voedingsbodem voor high potentials Impact van Academisch Onderzoek op Innovatie Transformatierol voor de internationale industrie Transformatierol voor KMO’s met lagere absorptiecapaciteit Incubatie van nieuwe technologie

19 Transformatierol naar industrie Time frame R&D kost kritische massa Lange termijn Korte termijn LaagHoog Universiteit Kennis-en competentienetwerk Industrie Bundelen van krachten en concentratie van onderzoek Opzetten van communicatie- en samenwerkingsstructuren Kennis Competentie Communicatie Samenwerking Transformatie rol

20 Onderzoekscentra -Strategische ambities: Grensverleggend onderzoek Duidelijke visie -Top onderzoeksgroepen -Multidisciplinair -Balans tussen toepassingsgedreven en fundamenteel onderzoeksprofiel -Dynamische structuur -Communicatie- en samenwerkingsvormen -Versterkt door dwarsverbanden met praktijkgericht onderzoek Head of Center Academic Board Strategic research line Strategic research line Strategic research line Strategic research line Research groups

21 Besluit Nieuwe hoger onderwijslandschap Academiseren Organisatie van onderzoek Versterkte samenwerking met industrie Duidelijke rol en versterking van de innovatieketen Versterken van de regio in Europa


Download ppt "Wetenschap & Technologie Rol van opleiding en onderzoek in de innovatieketen Karen Maex, vicerector."

Verwante presentaties


Ads door Google