De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop NeR: Controleren van luchtemissies (3.7)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop NeR: Controleren van luchtemissies (3.7)"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop NeR: Controleren van luchtemissies (3.7)
Renée Peerboom en Tonnie Boom InfoMil Schakeldag 13 november 2008

2 Inhoud Presentatie Wettelijke eisen controlevoorschriften in vergunning NeR 3.7 als informatiebron Digitale tool Voorbeeld “Bedrijf met stofemissie” Casussen

3 Wettelijke eisen controlevoorschriften
Wm art. 8.12 Emissiegrenswaarde => ook controlevoorschriften In vergunning: Methode en frequentie van de bepaling Gegevens => bevoegd gezag Beoordelingsprocedure

4 NeR hoofdstuk 3.7 Controleren van emissies
Inleiding Vaststellen controleverplichtingen Controle met emissierelevante parameters (ERP’s) Controle met metingen Toetsing

5 Systematiek controleverplichtingen
Risicogebaseerd: Grootte en schadelijkheid van emissie bij falen techniek Vijf controleregimes 1 2 3 4  Zwaarte Controle van goede werking door inspectie/onderhoud

6 Emissierelevante parameters (ERP’s)
Meetbare of berekenbare grootheid die relatie heeft met de emissie Continue monitoring door het bedrijf Categorie-A ERP: kwantitatief beeld van de emissie Categorie-B ERP: indicatie van de emissie Vaststellen normale bandbreedte/grenswaarde voor ERP

7 Afzonderlijke metingen
Door meetinstantie Kwaliteitsborging uitvoerder Accreditatie of aantoonbaar vergelijkbaar Meetonzekerheid Maximale waarde als % emissiegrenswaarde Meetplaats, meetmethode, meetduur, aantal deelmetingen, bedrijfsomstandigheden, rapportage aan BG

8 Continue metingen Geautomatiseerd meetsysteem bij bedrijf
Kwaliteitsborging uitvoering NEN-EN 14181 Ook hier aandacht voor meetplaats, meetmethode, meetonzekerheid, rapportage aan BG

9 Toetsing ERP’s aan normale bandbreedte/grenswaarde
Afzonderlijke metingen (Gemiddelde – meetonzekerheid) < egw Continue metingen (Daggemiddelde – meetonzekerheid) < egw (Halfuurgemiddelde – meetonzekerheid) < 2 x egw

10 Digitale tool bij NeR 3.7 Bepalen emissiegrenswaarde en controleregime
Informatie in de aanvraag relevante stoffen emissieconcentratie en debiet reinigingstechiek Voorbeeld vergunningvoorschriften controleren emissies Koppeling met andere informatiebronnen Meetnormenoverzicht Factsheets luchtemissiebeperkende technieken

11 Voorbeeld – Bedrijfssituatie
Bedrijf A heeft stofemissie en electrostatisch filter Informatie in de aanvraag: Stofconcentratie voor het filter: 900 mg/m3 Afgasdebiet: m3/uur Reinigingsrendement: 99,5% Eisen in de vergunning: Emissiegrenswaarde 5 mg/m3 (NeR 3.2.2) Controleverplichtingen (NeR 3.7)

12 Voorbeeld – Controleverplichtingen stap 1a
Grootte van de emissie: Storingsemissie S S = ongereinigde massastroom – vergunde massastroom

13 Voorbeeld – Controleverplichtingen stap 1b
Ongereinigde massastroom 900 mg/m3 x m3/uur = g/uur Vergunde massastroom 5 mg/m3 x m3/uur = 250 g/uur Storingsemissie – 250 = g/uur

14 Voorbeeld – Controleverplichtingen stap 2
Schadelijkheid van de emissie: Grensmassastroom GMS NeR 3.7 Tabel 1: GMS waarden per NeR stofklasse GMS voor stof: 200 g/uur

15 Voorbeeld – Controleverplichtingen stap 3
Storingsfactor F = Storingsemissie = = 224 GMS NeR 3.7 Tabel 2: 30 < F < 300 => controleregime 2 Meting 1 x per 3 jaar + ERP’s categorie B Eventuele verzwaring of verlichting

16 Voorbeeld – Gebruik metingen
NeR 3.7.4 Periodieke meting binnen 6 maanden; 3-jaarlijks herhaald Meetplaats conform NEN-EN 15259 NEN-EN door geaccrediteerde meetinstantie Uitwerking in controleplan van bedrijfsomstandigheden, aantal deelmetingen en meetduur Meetonzekerheid maximaal 30% van emissiegrenswaarde NeR 3.7.5 Toetsing (meetresultaat – meetonzekerheid) aan 5 mg/m03

17 Voorbeeld – Gebruik ERP’s
NeR 3.7.3 ERP’s electrostatisch filter: afgasdebiet, electrische spanning, controle klopmechanisme Continue monitoring en registratie door bedrijf Vaststellen normale bandbreedte of grenswaarde Actie na geconstateerde afwijkingen Relatie tussen emissie en ERP 1 x per 3 jaar controleren met metingen NeR 3.7.5 Toetsing resultaten ERP’s aan bandbreedte of grenswaarde

18 En nu met de digitale tool …
Invoergegevens via informatie in de aanvraag: Relevante component: stof Concentratie voor het filter: 900 mg/m3 Afgasdebiet: m3/uur Reinigingsrendement: 99,5% Uitkomsten: Controleregime Voorbeeldvoorschriften

19 Casussen Casus 1: Controleren kwik-emissie
Casus 2: Controleren ethanol-emissie Casus 3: Toetsen SO2 meetresultaten


Download ppt "Workshop NeR: Controleren van luchtemissies (3.7)"

Verwante presentaties


Ads door Google