De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium ‘De kwaliteit van de opleidingsschool leren kennen middels onderzoek’ Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Gerda Geerdink Martina van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium ‘De kwaliteit van de opleidingsschool leren kennen middels onderzoek’ Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Gerda Geerdink Martina van."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium ‘De kwaliteit van de opleidingsschool leren kennen middels onderzoek’ Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Gerda Geerdink Martina van Uum Miranda Timmermans Bas van Lanen Ruud Klarus (voorzitter) Jan Folkert Deinum (referent)

2 Opzet Symposium Inleiding Onderzoek 1: (W)Elke pabostudent naar een opleidingsschool ?/! * Presentatie * Vragen uit de zaal * Reactie Referent Onderzoek 2: De eigen kwaliteit van de opleidingsschool * Presentatie * Vragen uit de zaal * Reactie Referent Discussie met de zaal a.d.h.v. stellingen Afronding

3 Dieptepilot De Basis Opleidingsschool worden, in samenwerking met Pabo Arnhem van de HAN en KPCgroep Vier basisscholen met vier totaal verschillende visies Heterogeen opleidingsteam van 4 school- en 4 instituutsopleiders Samen ontwikkelen van totale curriculum voor de opleidingsschool Eerste jaars studenten: reguliere traject. Tweede, derde en vierdejaars studenten: OiS-traject. Studenten: drie dagen werkzaam op de school, twee dagen voor opleiding en voorbereiding.

4 (W)Elke pabostudent naar een opleidingsschool ?/! Hoe ervaren verschillende pabostudenten een opleidingsschool? Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Gerda Geerdink Martina van Uum

5 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Aanleiding Onderzoek bij de dieptepilot ‘Opleiden in de school’ van De Basis, organisatie voor openbaar primair onderwijs in Arnhem, Pabo Arnhem en de Faculteit Educatie (HAN). Onderzoeksvraag: Is de opleidingsschool een geschikt traject voor mannelijke pabostudenten en voor pabostudenten die vwo als vooropleiding hebben?

6 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Theoretisch kader Te laag rendement voor minderheidsgroepen (jongens: 42.7; vwo-ers: 50.4; de anderen: 66.7) Niet door: gebrek aan cognitieve vermogens Niet door: verkeerde beroepskeuze Wel door: opleiding is te weinig op maat voor hen

7 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoeksmodel

8 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Opzet onderzoek: longitudinaal en kwalitatief Onderzoeksgroep: 10 studenten Studentfactoren: vragenlijsten Opleidingsfactoren: vragenlijsten en curriculumevaluatie Studieresultaten: studentvolgsysteem van de pabo

9 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Resultaten studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten in samenhang Vwo-meisje  Zeer gemotiveerd voor het beroep  Wil veel leren over de ontwikkeling van kinderen  Scoort goed op de opleiding en in de stage  Eerst anderhalf jaar pabo, zeer teleurgesteld Opleidingsschool:  Enthousiasme neemt na een half jaar af:  Toch minder theorie dan verwacht  Te veel doen voor de pabo (portfolio)  Theoretisch scoort ze nog steeds goed  Lesgeven is na een jaar onvoldoende

10 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Resultaten studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten in samenhang Vwo-jongen  Gemotiveerd voor het beroep  Beroep leer je in de praktijk  Gesloten houding naar de opleiding  Scoort goed op de opleiding en in de stage Opleidingsschool: Enthousiasme neemt na een half jaar af:  de begeleider kan hem niet begeleiden  zijn vakles wordt goed beoordeeld  krijgt geen credits omdat er geen bewijslast is  hij heeft niet aan schriftelijke toetsen meegedaan

11 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Resultaten studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten in samenhang Havo-meisje  Gemotiveerd voor het beroep  Beroep leer je in de praktijk  Open houding naar de opleiding  Scoort gemiddeld op de opleiding en in de stage  Ze wil meer vanuit de praktijk leren Opleidingsschool: Enthousiasme neemt na een half jaar toe:  ze weet nu waar ze aan toe is  ze scoort goed, haalt alles

12 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Conclusies Een opleidingsschool is niet vanzelfsprekend ideaal voor minderheidsgroepen. Jongens en vwo-ers zijn minder tevreden. Jongens  moeten meer overtuigd worden van het nut van theorie  hebben meer moeite met didactische werkwijze, begeleiding en toetsing Vwo-instromers  willen meer theorie en minder doen

13 Bedankt voor de belangstelling. Contact? Dr. Gerda Geerdink - gerda.geerdink@han.nl Drs. Martina van Uum - martina.vanuum@han.nl Paper is te downloaden:www.gerdageerdink.nl

14 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Miranda Timmermans Bas van Lanen Ruud Klarus

15 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoeksvraag Wat is de eigen kwaliteit van de opleidingsschool? Deze hoofdvraag is opgedeeld in vier deelvragen: 1.Wat zijn de kwaliteitskenmerken van de opleidingsschool? 2.In welke mate worden deze kenmerken gezien als wenselijk voor de eigen ideale opleidingsschool? 3.In welke mate worden deze kenmerken ervaren als feitelijk aanwezig op de eigen opleidingsschool? 4.Wat zijn mogelijk kritische kenmerken die het verschil in kwaliteit van de opleidingsschool bepalen?

16 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoeksopzet Vragenlijst gebaseerd op de 32 kenmerken (afname april 2008) In welke mate vinden betrokkenen dat de kwaliteitskenmerken van de eigen opleidingsschool in de schoolpraktijk aanwezig zijn? Welk belang geven betrokkenen in de school aan de kwaliteitskenmerken van de eigen opleidingsschool? Zijn er grote verschillen t.a.v. de bovenstaande vragen wat betreft de scholen en de scholengroepen? Welke kwaliteitskenmerken op de eigen opleidingsschool verdienen extra aandacht in de toekomst? Theoriebeeld: Literatuurstudie Tussenopbrengst: Lijst met 32 kwaliteitskenmerken Beeld beroepspraktijk: 16 Groepsinterviews 69 respondenten Uitkomsten per school(locatie) Onderzoeksbrede uitkomsten Gewenste situatie Huidige situatie Discrepantie Benchmarking Geoperationaliseerd Validering en terugkoppeling o.a. door resonansgroepen, onderzoeksgroep, feedback interne en externe betrokkenen, afname vragenlijst enz.

17 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Wat is kwaliteit? Absolute kwaliteit Statisch Bepaald aantal kenmerken dominant Bepaald door de producenten Vaste normen Kwaliteitsdienst beslist Relatieve kwaliteit Dynamisch Vele aspecten spelen mee Bepaald door de gebruikers Veranderende en stijgende kwaliteitseisen Iedereen draagt bij tot kwaliteit (zaak van iedereen) school xschool ystudentenleraren

18 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Het model (theorie) Leren van leerlingen Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het verzorgen van onderwijs aan leerlingen (primaire proces) en ingezet wordt in het kader van opleiden van toekomstige leraren. Het leren van leraren Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het op peil houden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van haar zittend (reeds gekwalificeerd) personeel. Het leren van leraren in opleiding Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het opleiden van toekomstige leraren.

19 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Wat noemt de beroepspraktijk?

20 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool De kwaliteitskenmerken Meest genoemde kenmerken Opvallend weinig genoemde kenmerken in de categorie ‘leren van leraren in opleiding’ Kenmerken later toegevoegd op basis van literatuur

21 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Zelfanalyse-instrument Vanuit de kenmerkenlijst is een conceptvragenlijst ontwikkeld  Deze is voorgelegd aan de resonansgroepen, externe deskundigen en de onderzoeksgroep van De Basis. De vragenlijst wordt ingevuld door:  Directeur  Leraar  Opleiders in de school  SLB-er  Mentor  Student Doel: Vergelijking tussen dat wat men belangrijk vindt t.a.v. het opleiden in de school (gewenste situatie) en dat wat er gebeurt op school (feitelijke situatie)

22 Bedankt voor de belangstelling. Contact? Miranda Timmermans Miranda.Timmeramsn@han.nl Bas van Lanen Bas.vanLanen@han.nl Ruud Klarus Ruud.Klarus@han.nl


Download ppt "Symposium ‘De kwaliteit van de opleidingsschool leren kennen middels onderzoek’ Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Gerda Geerdink Martina van."

Verwante presentaties


Ads door Google