De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007 Jeannette Geldens, projectleider Herman E. Popeijus, onderzoeker Taeke van den Akker, CvB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007 Jeannette Geldens, projectleider Herman E. Popeijus, onderzoeker Taeke van den Akker, CvB."— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007 Jeannette Geldens, projectleider Herman E. Popeijus, onderzoeker Taeke van den Akker, CvB Kempel Herman L. Popeijus, lector Referent: Maarten Denters, CvB Ipabo Amsterdam

2 Aanleiding samen opleiden Toelichting onderzoeksaanpak Het onderzoek (ROTOR-cyclus) Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Presentatie opbouw SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

3 Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Aanleiding: convenant samen opleiden - gedeelde verantwoordelijkheid voor leren onderwijzen - ‘eenstemmig’ beleid tussen de convenantspartners -afspraken bij leerwerktraject voor leren onderwijzen en leren samenwerken Convenanten met scholen (besturen)

4 Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot - hos, bas en asl zijn partners in leren en leren onderwijzen - kern van leren en leren onderwijzen is lerend onderzoeken - betekenisvol leren vindt plaats in de leerwerkgemeenschap Toelichting aanpak: verantwoording SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Uitgangspunten

5 Cyclisch denkmodel bij schoolontwikkeling waarin - alle betrokkenen leren - in de vorm van leerwerkgemeenschappen door - de beoogde schoolontwikkeling te onderzoeken en - zij samen door het onderzoek - de kwaliteit van die schoolontwikkeling borgen Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Toelichting aanpak: verantwoording SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Ontwikkelingsbegeleidend onderzoek Kern ontwikkelingsbegeleidend onderzoek is ROTOR-cyclus

6 R O T O R Retrospectie Wat is er aan de hand? Bij wie, waarom, doel? Beginsituatie (stage) gewenste situatie (lwgn) handelen Rotor-cyclus: denk, probeer en leer SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

7 R O T O R Ontwerpen Met welke inhoud en vorm is het doel te bereiken? Beginsituatie (stage) gewenste situatie (lwgn) handelen Rotor-cyclus: denk, probeer en leer SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

8 R O T O R Toepassen In de praktijk het ontwerp proberen Try-out Beginsituatie (stage) gewenste situatie (lwgn) handelen Rotor-cyclus: denk, probeer en leer SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

9 R O T O R Onderzoeken Vragen aan het ontwerp Resultaten Conclusies Beginsituatie (stage) gewenste situatie (lwgn) handelen Rotor-cyclus: denk, probeer en leer SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

10 R O T O R Reflectie Discussie Consequenties van de conclusies Beginsituatie (stage) gewenste situatie (lwgn) handelen Rotor-cyclus: denk, probeer en leer SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

11 Rotor-cyclus: denk, probeer en leer Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Drie scenario’s Intermezzo Betekenisvol leren? Tot slot

12 SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Retrospectie: wat is er aan de hand? Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Paradigma shift - instructiegericht ↔ competentiegericht - aanbodgericht ↔ vraaggestuurd - individueel leren ↔ samen leren Onderzoek ‘Samen opleiden: samen werken aan leren samenwerken’

13 Wat? De hogeschool en de besturen van de partnerscholen willen een ‘protocol’ met samenwerkingsafspraken uitwerken. SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Ontwerp: hoe wil men wat bereiken? Waarom? De paradigmashift leidt tot nieuwe opleidingsvormen: competentiegericht leren onderwijzen in leerwerkgemeenschappen. Hoe? Een gedeelde verantwoordelijkheid voor deze nieuwe vormen van leren onderwijzen maakt afspraken voor inzet, begeleiding en leren samenwerken nodig. Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot

14 - Nieuwe vormen van leren onderwijzen op de werkplek en in leerwerkgemeenschappen worden in de praktijk al opgezet zoals Opleiden In de School, Teamonderwijs Op Maat. -In de overeenkomsten zijn in meerdere of mindere mate afspraken rond inzet en begeleiding, maar nauwelijks over leren samenwerken opgenomen. SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Toepassen: proberen in de praktijk? Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot De praktijk -Voor zover bekend zijn de afspraken niet gebaseerd op elementen afkomstig uit onderzoek.

15 SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Onderzoek: vragen en opzet Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot - Welke elementen van ‘leren samenwerken’ en van ‘inzet en begeleiding’ zijn te onderscheiden? -Hoe groot is het belang dat de actoren aan die elementen hechten om er afspraken over te maken? -Over welke elementen zijn er al afspraken bekend? Onderzoeksvragen -138 basisscholen -150 aanstaande leraren -45 hogeschooldocenten -dataverzameling door vragenlijsten Onderzoeksopzet (exploratief)

16 In totaal arrangement van 54 elementen 11 elementen voor 80% van alle actoren van belang SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Onderzoek: de resultaten Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot

17 45 van de 54 onderscheiden elementen van belang voor 50% van alle actoren, overige voor tenminste 25% organisatorische elementen het meest van belang (inzet en begeleiding) pas daarna de meer inhoudelijke elementen (leren samen te werken) alle actorgroepen wensen arrangement van afspraken ondanks het grote belang (83%) nauwelijks bekendheid met arrangementen in de praktijk Hoge mate van overeenstemming SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Reflectie: conclusies Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot

18 SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Reflectie: discussie Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot -Het onderzoek is gedaan op vraag van de actoren. -De gevonden elementen en het belang ervan zijn geduid door de actoren zelf. -Het is op wetenschappelijk verantwoorde basis uitgevoerd. Hoe weten we dat wat we hebben gedaan goed is? -De basisscholen, aanstaande leraren en hogeschool beschikken nu over een gemeenschappelijke basis om samenwerkingsafspraken te maken. Zijn de conclusies morgen ook nog bruikbaar?

19 Intermezzo Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Reactie referent - ……………………………… - …………………… - …………. Vragen/reacties uit de zaal - ……………………………… - ……………………. - …………. SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

20 Maar … het uitwerken in de praktijk blijkt weerbarstig Er is een implementatievraagstuk -een jaar later zijn er nog geen concrete uitwerkingen gemaakt … Alle drie de actorgroepen zeggen - “laat de hogeschool maar uitwerken …” Intermezzo: aan de slag Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

21 Partners in leren Mede-opleider Leverancier stageplaatsen Drie scenario’s … wie zijn partners? Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Wie zijn partners in leren en leren onderwijzen? Hogeschool + Basisschool? Hogeschool + Basisschool + Aanstaande leraar? SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

22 Scenario 1 Leverancier stageplaatsen Werkzaamheden, orde en regelmaat in de school - worden door de activiteiten van de student niet te veel beïnvloed Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Partners in leren Mede-opleider Leverancier stageplaatsen Drie scenario’s … wie zijn partners? De opleiding geeft stageplan aan de school/mentor - daarin staan stageopdrachten (doelen, inhoud en organisatie) Er zijn afspraken over onder meer: - aantal stageplaatsen - eisen beschikbare mentoren - stagebezoekrooster vanuit de opleiding SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

23 Gezamenlijke afspraken over onder meer: -het aantal stageplaatsen -de inzet van mentoren als basisschoolcoach -te verwerven competenties -de visie, werkwijze en taakverdeling in begeleiding en beoordeling Professionalisering voor rol van mede-opleider Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Drie scenario’s … wie zijn partners? Partners in leren Mede-opleider Leverancier stageplaatsen Scenario 2 Mede-opleider SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Partnerschool is formeel mede-opleider

24 Professionele en onderwijsontwikkeling zijn gekoppeld Geen scheiding tussen doen en denken (actieonderzoek) Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Drie scenario’s … wie zijn partners? Partners in leren Mede-opleider Leverancier stageplaatsen Aanstaande leraar is meeverantwoordelijke partner Visie op leren, onderwijzen en begeleiding breed gedeeld Er zijn afspraken over onder meer: - hoeveelheid en kwaliteit van de leerwerkplekken - inbreng en te bereiken prestatie-indicatoren alle betrokkenen - taakverdeling in begeleiding en beoordeling - leren en leren onderwijzen in leerwerkgemeenschappen - speciaal opgeleide en gefaciliteerde opleider/coördinator in school Scenario 3 Partners in leren SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

25 Betekenisvol leren in tutorgroepen Betekenisvol leren? Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Betekenisvol leren? -praktijkervaringen en reflectie vanuit de theorie -ofwel: de koppeling tussen praktijk en theorie v.v. SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

26 Tot slot Aanleiding Toelichting aanpak Het onderzoek Intermezzo Drie scenario’s Betekenisvol leren? Tot slot Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? www.kempel.nl doorklikken naar lectoraat e-mail: lectoraat@kempel.nl SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Download ppt "SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007 Jeannette Geldens, projectleider Herman E. Popeijus, onderzoeker Taeke van den Akker, CvB."

Verwante presentaties


Ads door Google