De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 7 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 7 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 7 november 2013

2 Wegwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)  Structuur beleidsdomein  Missie en visie AgODi  Taken afdeling SSK  Dienstverlening  Meewerken aan beleid  Organisatie afdeling SSK  Structuur  Taken SBT  Taken verificatie

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beleidsraad Managementcomité

4 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Algemeen directeur Roger Meert Algemeen directeur Roger Meert

5 Missie en visie van AgODi  Missie AgODi: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.  Visie AgODi 2014: Klant staat centraal Efficiëntieverhoging Competentieontwikkeling Optimaal gebruik kantoorruimte Samenwerking

6 Dienstverlening  Scherpe doelstellingen – beheersovereenkomst  Klanten: scholen in 2012 -2013: o958 scholen gewoon voltijds secundair onderwijs o47 centra leren en werken o117 scholen buitengewoon secundair onderwijs o168 scholen deeltijds kunstonderwijs (Ouders en) leerlingen: 1 februari 2013 o418.817 leerlingen gewoon voltijds secundair onderwijs o8.636 leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs o20.177 leerlingen buitengewoon secundair onderwijs o174.102 leerlingen deeltijds kunstonderwijs derden  Klantentevredenheidsonderzoek 2012

7 Dienstverlening  Scholen  Berekenen en uitbetalen werkingsmiddelen  Berekenen en toekennen omkadering  Programmaties  …

8 werkingsmiddelen SO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing ION GON SOL Reiskosten onderwijs aan huis Internaten Werkingsbudget Extra voor internen met schooltoelage DKO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing Inning inschrijvingsgelden CDV/CDO Werkingsmiddelen Financiering voortrajecten Krediet AV en LGA Navorming trajectbegeleiding Andere IBIS LOP Vlaamse Scholierenkoepel Begeleiders diversiteit K-diensten Maritieme opleiding ….

9 Omkadering SO Directeur Uren-leraar LBV GOK-uren ICT-coördinatie Teeltleiders Topsportcoördinatoren TOAH OKAN Extra uren SG Globale puntenenveloppe BUSO Directeur Teeltleiders Lesuren Klassendirectie Uren paramedici Slapende waak Klassenraad Bijscholing/begelei ding Minderheidscursus Gods/zed. ICT-coördinatie GOK-uren GON-eenheden ION-lesuren Lesuren TOAH Lesuren POAH Afwijkingsuren (ASS) Extra uren SG Globale puntenenveloppe Internaten Beheerder Studiemeesters/opvoeders Slapende waak DKO Uren bestuurs- en administratief personeel Uren onderwijzend personeel ICT-coördinatie Uren tijdelijke projecten

10 Programmaties SO  2010-2011 t.e.m. 2013-2014: programmatiestop. Jaarlijks een 300-tal aanvragen.  Vanaf 2014-2015: nieuwe regelgeving. Er zijn 4 categorieën:  de vrij programmeerbare structuuronderdelen  de niet programmeerbare structuuronderdelen  programmeerbare structuuronderdelen mits ruil  de structuuronderdelen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering na advies Vlor, AgODi en onderwijsinspectie.  Omvorming bestaat niet meer

11 Programmaties DKO  Aantal aanvragen 2012-2013  Kunstacademies: 1  Filialen: 2  Graden: 4  Opties: 11  Instrumenten: 13  Totaal:34 Sinds 2010-2011 programmatiestop Hiervan werden 8 programmaties goedgekeurd

12 Programmaties BUSO  De laatste jaren vooral programmaties opleidingsvorm 4  Vraag neemt toe  Geen evenwichtige spreiding  Programmatiestop type 7 nog verlengd tot 2013-2014

13 Ouders en leerlingen – gelijke kansen  Leerplichtcontrole en spijbelactieplan  Jojo Veve  Commissie leerlingenrechten en zorgvuldig bestuur  Informatiepunt  Huisonderwijs  Openbaarheid van bestuur - schooldoorlichtingen

14 Meewerken aan beleid  Tijdige en correcte implementatie nieuwe regelgeving  65 beleidsprojecten Betrokkenheid AgODi: 40 projecten

15 Startbanenproject JoJo (Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) Startbanenproject VeVe (Verkeersveiligheid) SBT Antwerpen gewoon onderwijs SBT West-Vl. gewoon onderwijs SBT Vlaams-Br. gewoon onderwijs SBT Limburg gewoon onderwijs SBT Oost-Vl. gewoon onderwijs SBT buiten- gewoon onderwijs SBT deeltijds kunst- onderwijs Verificatiekorps gewoon voltijds, deeltijds en buitengewoon onderwijs Verif. DKO Cel ondersteuning Afdeling SSK In de afdeling basisonderwijs: Lokale overlegplatforms (LOP’s) cel speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Aanvragen inclusief onderwijs (ION)

16 Opdracht afdeling SSK Leerling Correcte zending 1 oktober + in- en uitschrijvingen Verificatie Aantal leerlingen op 1 februari Toekenning omkadering/werkingsmiddelen

17 Vervolg Schoolorganisatie: opdrachten verdelen Zending naar werkstation Uitbetaling loon Controle op aantal ingerichte uren

18 Taken SBT  Leerplichtcontrole  Hulp bij elektronische zendingen  Ondersteuning schooladministratie  Nazicht dienstbrieven omkadering en toelagen  Gehomologeerde diploma’s  Informatiepunt ouders & leerlingen (rechten en plichten)

19 Taken verificatie  Telling leerlingen (regelmatigheid)  (Problematische) afwezigheden en tucht  Onderwijs aan huis (voorwaarden)  Telling leerlingen financieringswet  Gebruik toelagen (boekhouding)  Inschrijvingsgelden (DKO)

20 Innovatie  Informatisering processen  Discimus  digitaal schooldossier  Mijn Onderwijs  Databundel

21

22

23 Contactpersonen Afdelingshoofd: Caroline Vanbrabant 02/553 87 16 Secretariaat: Christine VAN PARIJS Chantale VAN LIERDE 02/553 87 14 - fax: 02/553 87 15 e-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be Adjuncten van de directeur: Peter BEX 02/553 88 75 Tine DEBRUYNE 02/553 87 18 Christian DE WITTE 02/553 87 17 Katrien DEMAN 02/553 88 40 Johan KRYGELMANS 02/553 89 74 Pieter LEMAHIEU 02/553 88 10 Ann VAN CAUSENBROECK 02/553 88 66 Lise VAN PROEYEN 02/553 88 70 Marc VAN DE MEIRSSCHE 02/553 87 03 Kim VANDEVELDE 02/5538869 Sander D’HUYS 02/553 88 56 Lien GEERINCK 02/553 88 29 Kelly MACHTELINCKX 02/553 91 76

24 Contactpersonen Schoolbeheerteams Gewoon SO en DBSO: Antwerpen: Marleen CALLAERT 02/553 87 29 Limburg: Veerle MERCKAERT 02/553 87 20 Oost-Vlaanderen: Veerle MERCKAERT 02/553 87 20 Vlaams-Brabant: Veerle MERCKAERT 02/553 87 20 West-Vlaanderen: Marleen CALLAERT 02/553 87 29 Buitengewoon SO: Mieke VAN DE CASTEELE 02/553 87 40 Deeltijds kunstonderwijs: Nadia VRANKEN 02/553 89 83 contactpersonen: www.agodi.bewww.agodi.be


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 7 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google