De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Opleiding schoolsecretariaten 7 november 2013

2 Wegwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Structuur beleidsdomein Missie en visie AgODi Taken afdeling SSK Dienstverlening Meewerken aan beleid Organisatie afdeling SSK Structuur Taken SBT Taken verificatie

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

4 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

5 Missie en visie van AgODi
Missie AgODi: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Visie AgODi 2014: Klant staat centraal Efficiëntieverhoging Competentieontwikkeling Optimaal gebruik kantoorruimte Samenwerking

6 Dienstverlening Klantentevredenheidsonderzoek 2012
Scherpe doelstellingen – beheersovereenkomst Klanten: scholen in : 958 scholen gewoon voltijds secundair onderwijs 47 centra leren en werken 117 scholen buitengewoon secundair onderwijs 168 scholen deeltijds kunstonderwijs (Ouders en) leerlingen: 1 februari 2013 leerlingen gewoon voltijds secundair onderwijs 8.636 leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs leerlingen buitengewoon secundair onderwijs leerlingen deeltijds kunstonderwijs derden Klantentevredenheidsonderzoek 2012 Aantal scholen so: Dienstverlening derden: verloren diploma’s; info voor minister voor parlement, voor pers…

7 Dienstverlening Scholen Berekenen en uitbetalen werkingsmiddelen
Berekenen en toekennen omkadering Programmaties

8 werkingsmiddelen DKO SO CDV/CDO Internaten Andere Werkingsbudget
ICT-coördinatie Nascholing Inning inschrijvingsgelden SO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing ION GON SOL Reiskosten onderwijs aan huis CDV/CDO Werkingsmiddelen Financiering voortrajecten Krediet AV en LGA Navorming trajectbegeleiding Internaten Werkingsbudget Extra voor internen met schooltoelage Andere IBIS LOP Vlaamse Scholierenkoepel Begeleiders diversiteit K-diensten Maritieme opleiding ….

9 Omkadering SO Internaten BUSO DKO Directeur Uren-leraar LBV GOK-uren
ICT-coördinatie Teeltleiders Topsportcoördinatoren TOAH OKAN Extra uren SG Globale puntenenveloppe Internaten Beheerder Studiemeesters/opvoeders Slapende waak BUSO Directeur Teeltleiders Lesuren Klassendirectie Uren paramedici Slapende waak Klassenraad Bijscholing/begeleiding Minderheidscursus Gods/zed. ICT-coördinatie GOK-uren GON-eenheden ION-lesuren Lesuren TOAH Lesuren POAH Afwijkingsuren (ASS) Extra uren SG Globale puntenenveloppe DKO Uren bestuurs- en administratief personeel Uren onderwijzend personeel ICT-coördinatie Uren tijdelijke projecten

10 Programmaties SO t.e.m : programmatiestop. Jaarlijks een 300-tal aanvragen. Vanaf : nieuwe regelgeving. Er zijn 4 categorieën: de vrij programmeerbare structuuronderdelen de niet programmeerbare structuuronderdelen programmeerbare structuuronderdelen mits ruil de structuuronderdelen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering na advies Vlor, AgODi en onderwijsinspectie. Omvorming bestaat niet meer

11 Programmaties DKO Sinds 2010-2011 programmatiestop
Aantal aanvragen Kunstacademies: 1 Filialen: 2 Graden: 4 Opties: 11 Instrumenten: 13 Totaal:34 Derde pakket: programmaties Nu: sstop Resultaat voor so Hiervan werden 8 programmaties goedgekeurd

12 Programmaties BUSO De laatste jaren vooral programmaties opleidingsvorm 4 Vraag neemt toe Geen evenwichtige spreiding Programmatiestop type 7 nog verlengd tot

13 Ouders en leerlingen – gelijke kansen
Leerplichtcontrole en spijbelactieplan Jojo Veve Commissie leerlingenrechten en zorgvuldig bestuur Informatiepunt Huisonderwijs Openbaarheid van bestuur - schooldoorlichtingen

14 Meewerken aan beleid Tijdige en correcte implementatie nieuwe
regelgeving 65 beleidsprojecten Betrokkenheid AgODi: 40 projecten Nieuw beleid: meewerken door deel te nemen aan beleidswerkgroepen, door kritische analyse van de voorstellen: zijn ze realiseerbaar…? Effecten voor administratie en scholen Ook: voorbereiding voor toepassing. Voor ons: aanpassing van nze informaticaprogramma’s om berekeningen op nieuwe manier te doen, testen van nieuwe berekeningen of dienstbrieven: altijd zeer intensief en spannend

15 Afdeling SSK In de afdeling basisonderwijs:
SBT Antwerpen gewoon onderwijs SBT Limburg gewoon onderwijs SBT Oost-Vl. gewoon onderwijs SBT Vlaams-Br. gewoon onderwijs SBT West-Vl. gewoon onderwijs SBT buiten- gewoon onderwijs SBT deeltijds kunst- onderwijs Verificatiekorps gewoon voltijds, deeltijds en buitengewoon onderwijs Verif. DKO Startbanenproject JoJo (Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) Startbanenproject VeVe (Verkeersveiligheid) Cel ondersteuning Hoe is de afdeling gestructureerd om dit alles te realiseren? Daarnaast ook een staf van adj van de directeur In de afdeling basisonderwijs: Lokale overlegplatforms (LOP’s) cel speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Aanvragen inclusief onderwijs (ION)

16 Opdracht afdeling SSK Leerling
Correcte zending 1 oktober + in- en uitschrijvingen Verificatie Aantal leerlingen op 1 februari Toekenning omkadering/werkingsmiddelen

17 Vervolg Schoolorganisatie: opdrachten verdelen
Zending naar werkstation Uitbetaling loon Controle op aantal ingerichte uren

18 Taken SBT Leerplichtcontrole Hulp bij elektronische zendingen
Ondersteuning schooladministratie Nazicht dienstbrieven omkadering en toelagen Gehomologeerde diploma’s Informatiepunt ouders & leerlingen (rechten en plichten)

19 Taken verificatie Telling leerlingen (regelmatigheid)
(Problematische) afwezigheden en tucht Onderwijs aan huis (voorwaarden) Telling leerlingen financieringswet Gebruik toelagen (boekhouding) Inschrijvingsgelden (DKO) Is leerling aanwezig op teldatum; voldoet hij aan toelatingsvoorwaarden

20 Innovatie Informatisering processen Discimus digitaal schooldossier
Mijn Onderwijs Databundel Een van de manieren om de dienstverlening steeds te verbeteren is innovatie via informatisering: Vroeger: allemaal aparte modules; nu berekening omkadering, werkingsmiddelen: nu een geïntegreerd systeem (uniform etc) Nu aan het werken aan systeem om de dienstbrieven te digitaliseren, niet meer op papier

21

22

23 Contactpersonen Afdelingshoofd: Caroline Vanbrabant 02/553 87 16
Adjuncten van de directeur: Peter BEX 02/ Tine DEBRUYNE 02/ Christian DE WITTE 02/ Katrien DEMAN 02/ Johan KRYGELMANS 02/ Pieter LEMAHIEU 02/ Ann VAN CAUSENBROECK 02/ Lise VAN PROEYEN 02/ Marc VAN DE MEIRSSCHE 02/ Kim VANDEVELDE 02/ Sander D’HUYS 02/ Lien GEERINCK 02/ Kelly MACHTELINCKX 02/ Afdelingshoofd: Caroline Vanbrabant 02/ Secretariaat: Christine VAN PARIJS Chantale VAN LIERDE 02/ fax: 02/

24 Contactpersonen Schoolbeheerteams contactpersonen: www.agodi.be
Gewoon SO en DBSO: Antwerpen: Marleen CALLAERT 02/ Limburg: Veerle MERCKAERT 02/ Oost-Vlaanderen: Vlaams-Brabant: West-Vlaanderen: Buitengewoon SO: Mieke VAN DE CASTEELE 02/ Deeltijds kunstonderwijs: Nadia VRANKEN 02/ contactpersonen:


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming"

Verwante presentaties


Ads door Google