De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 8 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 8 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 8 november 2012

2 Wegwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)  Structuur beleidsdomein  Missie en visie AgODi  Taken afdeling SSK  Dienstverlening  Meewerken aan beleid  Organisatie afdeling SSK  Structuur  Taken SBT  Taken verificatie

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beleidsraad Managementcomité

4 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Algemeen directeur Roger Meert Algemeen directeur Roger Meert

5 Missie en visie van AgODi  Missie AgODi: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.  Visie AgODi 2014: Klant staat centraal Efficiëntieverhoging Competentieontwikkeling Optimaal gebruik kantoorruimte Samenwerking

6 Dienstverlening  Scherpe doelstellingen – beheersovereenkomst  Klanten: scholen in : o965 scholen gewoon secundair onderwijs o117 scholen buitengewoon secundair onderwijs o168 scholen deeltijds kunstonderwijs (Ouders en) leerlingen: 1 februari 2012 o leerlingen gewoon voltijds secundair onderwijs o8.241 leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs o leerlingen buitengewoon secundair onderwijs o leerlingen deeltijds kunstonderwijs derden  Klantentevredenheidsonderzoek 2012

7 Dienstverlening  Scholen  Berekenen en uitbetalen werkingsmiddelen  Berekenen en toekennen omkadering  Programmaties  …

8 werkingsmiddelen SO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing ION GON SOL Reiskosten onderwijs aan huis Internaten Werkingsbudget Extra voor internen met schooltoelage DKO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing Inning inschrijvingsgelden CDV/CDO Werkingsmiddelen Financiering voortrajecten Krediet AV en LGA Navorming trajectbegeleiding Andere IBIS LOP Vlaamse Scholierenkoepel Begeleiders diversiteit K-diensten Maritieme opleiding ….

9

10 Omkadering SO Directeur Uren-leraar LBV GOK-uren ICT-coördinatie Teeltleiders Topsportcoördinatoren TOAH OKAN Extra uren SG Globale puntenenveloppe BUSO Directeur Teeltleiders Lesuren Klassendirectie Uren paramedici Slapende waak Klassenraad Bijscholing/begelei ding Minderheidscursus Gods/zed. ICT-coördinatie GOK-uren GON-eenheden ION-lesuren Lesuren TOAH Lesuren POAH Afwijkingsuren (ASS) Extra uren SG Globale puntenenveloppe Internaten Beheerder Studiemeesters/opvoeders Slapende waak DKO Uren bestuurs- en administratief personeel Uren onderwijzend personeel ICT-coördinatie Uren tijdelijke projecten

11 Programmaties SO   Progr SO: 243  Progr DBSO: 9  Omvormingen: 7  Overhevelingen: 8  Herstructureringen: 21  Totaal: 288   241  18  10  9  16  Totaal: 294 Sinds programmatiestop Ongeveer 70% ongunstig beoordeeld

12 Programmaties BUSO  De laatste jaren vooral programmaties opleidingsvorm 4  Vraag neemt toe  Geen evenwichtige spreiding  Programmatiestop type 7 nog verlengd tot

13 Programmaties DKO   Kunstacademies: 3   Kunstacademies: 3  Filialen: 3  Graden: 5  Opties: 12  Instrumenten: 33  Totaal:56 Sinds programmatiestop Voor werden 6 programmaties goedgekeurd

14 Ouders en leerlingen – gelijke kansen  Leerplichtcontrole en spijbelactieplan  Commissie leerlingenrechten en zorgvuldig bestuur  Informatiepunt  Huisonderwijs  Openbaarheid van bestuur - schooldoorlichtingen

15 Meewerken aan beleid  Tijdige en correcte implementatie nieuwe regelgeving  65 beleidsprojecten Betrokkenheid AgODi: 40 projecten

16 Startbanenproject JoJo (Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) Startbanenproject VeVe (Verkeersveiligheid) SBT Antwerpen gewoon onderwijs SBT West-Vl. gewoon onderwijs SBT Vlaams-Br. gewoon onderwijs SBT Limburg gewoon onderwijs SBT Oost-Vl. gewoon onderwijs SBT buiten- gewoon onderwijs SBT deeltijds kunst- onderwijs Verificatiekorps gewoon voltijds, deeltijds en buitengewoon onderwijs Verif. DKO Cel ondersteuning Afdeling SSK In de afdeling basisonderwijs: Lokale overlegplatforms (LOP’s) cel speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Aanvragen inclusief onderwijs (ION)

17 Opdracht afdeling SSK Leerling Correcte zending 1 oktober + in- en uitschrijvingen Verificatie Aantal leerlingen op 1 februari Toekenning omkadering/werkingsmiddelen

18 Vervolg Schoolorganisatie: opdrachten verdelen Zending naar werkstation Uitbetaling loon Controle op aantal ingerichte uren

19 Taken SBT  Leerplichtcontrole  Hulp bij elektronische zendingen  Ondersteuning schooladministratie  Nazicht dienstbrieven omkadering en toelagen  Gehomologeerde diploma’s  Informatiepunt ouders & leerlingen (rechten en plichten)

20 Taken verificatie  Telling leerlingen (regelmatigheid)  (Problematische) afwezigheden en tucht  Onderwijs aan huis (voorwaarden)  Telling leerlingen financieringswet  Gebruik toelagen (boekhouding)  Inschrijvingsgelden (DKO)

21 Innovatie  Informatisering processen  digitale dienstbrief  naar “digitaal schooldossier”  Discimus

22 Contactpersonen Afdelingshoofd: Caroline Vanbrabant 02/ Secretariaat: Christine VAN PARIJS Chantale VAN LIERDE 02/ fax: 02/ Adjuncten van de directeur: Peter BEX 02/ Tine DEBRUYNE 02/ Christian DE WITTE 02/ Katrien DEMAN 02/ Johan KRYGELMANS 02/ Pieter LEMAHIEU 02/ Ann VAN CAUSENBROECK 02/ Lise VAN PROEYEN 02/ Marc VAN DE MEIRSSCHE 02/ Kim VANDEVELDE 02/ Sander D’HUYS 02/ Lien GEERINCK 02/ Joke GOEMARE 02/

23 Contactpersonen Schoolbeheerteams Gewoon SO en DBSO: Antwerpen: Marleen CALLAERT 02/ Limburg: Veerle MERCKAERT 02/ Oost-Vlaanderen: Veerle MERCKAERT 02/ Vlaams-Brabant: Veerle MERCKAERT 02/ West-Vlaanderen: Marleen CALLAERT 02/ Buitengewoon SO: Mieke VAN DE CASTEELE 02/ Deeltijds kunstonderwijs: Nadia VRANKEN 02/ contactpersonen:


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 8 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google