De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2010-2011
Hoe zit cursus in elkaar: eerst inleiding over de budgetten, daarna dieper in op enkele toelagen De grootste, maar ook kleine waarvoor aanvragen moeten worden ingediend

2 Vlaamse onderwijsbudget
Budget VG: bijna 25 miljard euro Budget O&V: 9.7 miljard euro (=39%) opleiding schoolsecretariaten

3 Vlaamse onderwijsbudget
Verdeling budget over de niveaus 9,7 miljard euro ieder jaar naar O&V Waarvan 40% naar SO + BUSO = 3,8 miljard euro opleiding schoolsecretariaten

4 Vlaamse onderwijsbudget
Verdeling budget SO over de verschillende soorten toelagen Kleine 4 miljard nog eens opdeling naar Lonen , werkingsmiddelen en investeringen  grootse hap naar lonen 12% oftewel een 480 miloen euro gaat naar werking Werking niet alleen jan jun, maar ruime zin van het woord Namelijk: zie taart erlangs: > 90% naar werkingsmiddelen, 12 miljoen naar leren en werken, 5 miljoen naar nascholing , 11 miljoen naar tal van andere Andere zijn: ICT-middelen, bedrijfsstages, subsidies aan de Vlaamse Scholierenkoepel, maritieme opleidingen, kosten OAH, buso-specifieke middelen zoals GON, ION, SOL, bednet… opleiding schoolsecretariaten

5 Waar vinden jullie alle info?
“Wetwijs” Formulierenwebsite opleiding schoolsecretariaten

6 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

7 Werkingsmiddelen SO + BuSO
Regelgeving Oud vs. Nieuw Financieringssysteem Samenstelling werkingsbudget Voorafnames objectieve verschillen Leerlingenkenmerken (enkel SO) Schoolkenmerken Betalingsmodaliteiten Een voorbeeld opleiding schoolsecretariaten

8 Werkingsmiddelen SO+BuSO Regelgeving
Wetteksten: Decreet van 04/07/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009  houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs Omzendbrief SO 16: Berekening van de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs Waar terug te vinden?  Wetwijs: “werkingsbudget” opleiding schoolsecretariaten

9 Werkingsmiddelen SO+BusO Oud vs. nieuw FS
Bedoeling: * lat gelijk trekken voor de verschillende netten * meer middelen toekennen aan scholen met kansarme kinderen Hoe?  onderzoek naar leerlingenkenmerken meest significant : Buurt, taal, schooltoelage, opleiding moeder Waarmee: 40 miljoen euro extra! Opgelet: geen leerlingenindicatoren voor BO Hoe komt Agodi aan de leerlingenkenmerken? Taal en opleiding: massale bevraging, verklaring op eer Studietoelagen: via databank Ahovos Buurt: statistische sectoren  schoolse achterstand Dan effect: wat staat op deze kaart: donkerder = hogere gemiddelde uitgave per leerling in die gemeente  Effect van 40 miljoen euro, maar ook van verschuiving naar grote steden. opleiding schoolsecretariaten

10 Werkingsmiddelen SO+BuSO Samenstelling werkingsbudget
Voorafnames objectieve verschillen Meerdere levensbeschouwelijke vakken (GO! + OGO) Neutraliteit (GO!) Leerlingenkenmerken Schoolkenmerken Formule voor berekening: heel lang + ingewikkeld + vooral: informatie van alle scholen nodig om berekening te kunnen uitvoeren Ligt niet in bestek van deze cursus; wat wel: de logica achter de berekening Eerst budgetsamenstelling uitleggen Ook uitleggen: gesloten pot Voorbeeld 100 scholen Objectieve verschillen: het doel van dit geld, samen ongeveer 1 procent opleiding schoolsecretariaten

11 Werkingsmiddelen SO+BuSO Samenstelling werkingsbudget
Voorafnames objectieve verschillen Leerlingenkenmerken Thuistaal (30%) Opleiding moeder (30%) Schooltoelage (30%) Buurt (10%) Schoolkenmerken Samenstelling budget leerlingenkenmerken uitleggen + dieper ingaan op hoe komen we aan de leerlingenkenmerken, wat is de bedoeling erachter + onderscheid deze leerlingenkenmerken en wat GOK-kenmerken voor de omkadering is Nog eens uitleggen gesloten pot: opleiding schoolsecretariaten

12 Werkingsmiddelen SO+BuSO Samenstelling werkingsbudget
Voorafnames objectieve verschillen Leerlingenkenmerken Schoolkenmerken # punten per studierichting * geldwaarde per punt MVD-personeel Wat zijn schoolkenmerken, hoe groot is het aandeel van het budget Hyperlink naar de punten per admgr Uitleggen gesloten pot  geldwaarde gelijk voor elk net Uitleggen MVD personeel, waarom dat ervoor zorgt dat niet alle geldwaardes per punt gelijk zijn in de netten. opleiding schoolsecretariaten

13 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld
Voorafnames van objectieve verschillen per leerling GO! of OGO: 4,5% budget = 40,57 € per leerling per leerling GO!: 3% budget = 27,05 € per leerling Deelbudget van objectieve verschillen is maar 1,5% van het totale krediet WT opleiding schoolsecretariaten

14 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld
Leerlingenkenmerken  Budget per kenmerk / # lln per kenmerk = “geldwaarde” per kenmerk Geldwaarde per kenmerk is voor alle netten hetzelfde, uiteraard Wat valt hier op: gecorrigeerd aantal leerlingen: aftopping: Omdat schaaleffecten Alle aantikkers van alle koepels samengeteld opleiding schoolsecretariaten

15 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld
Schoolkenmerken Overig budget / totaal aantal punten = basisgeldwaarde per punt MAAR MVD- personeel  andere geldwaarde per punt per net GO!: 46,41 € VGO: 47,73 € OGO: 46,89 € opleiding schoolsecretariaten

16 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld
Totale werkingsbudget = Som van de drie onderdelen opleiding schoolsecretariaten

17 Werkingsmiddelen SO+BuSO Betalingsmodaliteiten
GO!: dotatie + transitiefonds VGO + OGO: Timing: voorschot : januari (50%) saldo: juni (50%) derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole Aan wie: Aan schoolbestuur voor gesubsidieerde scholen Wijzigen rekeningnummer: formulier opleiding schoolsecretariaten

18 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2010-2011
Nascholing Regelgeving Decreet van 08/05/2009 betreffende de kwaltiteit van het onderwijs (art. 8 tem 12) Wetwijs: “navorming” Berekening en betalingsmodaliteiten Beschikbare krediet verdeeld pro rata aantal organieke betrekkingen op 1 feb 60% in februari, 40% in juni Controle op de aanwending Reserve van max 50% van de jaarlijkse middelen opleiding schoolsecretariaten

20 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

21 Toelagen Leren & Werken
Regelgeving Decreet van 10/07/2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap LET OP! GEWIJZIGD DECREET BVR van 24/10/2008 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. 23/01/2009) Omzendbrief SO/2008/08: Stelsel van leren en werken  Wetwijs: “leren en werken” opleiding schoolsecretariaten

22 Toelagen Leren & Werken
Werkingsmiddelen CDV’s Persoonlijke ontwikkelingstrajecten Berekening obv aantal gepresteerde uren Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Optimalisatie band tussen leren en werken Berekening obv aantal uren voortraject, brugtraject of arbeidsdeelname Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA CDOCDV Navorming trajectbegeleiders OOOC’s opleiding schoolsecretariaten

23 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2010-2011
ICT Werkingsmiddelen Regelgeving: BVR van 5 dec 2003 betreffende de ICT-coördinatie in het secundair onderwijs (B.S.29/01/2004) Omzendbrief GD/2003/04: mededeling betreffende ICT-Coördinatie  Wetwijs: “ICT-coördinatie” opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2010-2011
ICT Werkingsmiddelen Berekening: # regelmatige lln * wegingsfactor * 0,7163 Met wegingsfactor = 1,25 1 OKAN B-stroom 1e graad BSO DBSO BuSO HBO A-stroom 1e graad ASO, KSO, TSO Se-n-se opleiding schoolsecretariaten

26 opleiding schoolsecretariaten 2010-2011
ICT Werkingsmiddelen Betalingsmodaliteiten Tijdstip niet decretaal bepaald Opgelet! Enkel voor scholen in een samenwerkingsplatform  1 formulier per platform vóór 15 oktober  via omzendbrief of formulierenwebsite opleiding schoolsecretariaten

27 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

28 Toelagen voor internaten
Regelgeving: Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving art. 32 (B.S.19/06/1959) Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II art. 3ter (B.S. 18/08/1990) BVR van 13 april 1999 tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II (B.S.10/06/1999)  “Edulex”! opleiding schoolsecretariaten

29 Toelagen voor internaten
Gewone werkingsmiddelen Forfaitair deel van ,15 € Geïndexeerd met i= 0,4 (C1/C0) + 0,6 (LK1/LK0) Geldwaarde per punt * 18 * # internen met geldwaarde per punt = Geïndexeerd krediet internaten – forfaitaire bedragen alle punten alle internaten Betalingsmodaliteiten dezelfde als WM scholen Bijkomende werkingsmiddelen voor internaten met leerlingen met schooltoelagen pro rata aantal studenten met schooltoelagen opleiding schoolsecretariaten

30 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

31 Krediet voor overdrachten uren-leraar
Regelgeving Voor voltijds SO BVR van 31 juli 1990 tot vaststelling van het pakket uren-leraar in het voltijds secundair onderwijs Omzendbrief SO 55: ambt van directeur en pakket van uren-leraar in het voltijds secundair onderwijs Voor deeltijds SO Decreet van 10/07/2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap BVR van 24/10/2008 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. 23/01/2009) Omzendbrief SO/2008/08: Stelsel van leren en werken  Wetwijs: “uren-leraar”  “overdracht van uren- leraar”  “leren en werken” opleiding schoolsecretariaten

32 Kredieten voor overdrachten uren-leraar
In het voltijds SO ikv Se-n-Se of HBO <-> Voordrachtgevers Formulier vóór 1 oktober: aantal over te dragen uren per week Krediet = aantal uren per jaar * 50,92 € 25% november - 75% juni In het deeltijds SO Krediet = aantal uren per jaar * 44,03 € opleiding schoolsecretariaten

33 Overzicht krediet werking SO
Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…) opleiding schoolsecretariaten

34 Specifieke toelagen voor BuSO SOL
Regelgeving: Decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII (B.S.05/09/1996) Omzendbrief OND/II/2.3/TM: Procedure tot het bekomen van de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Omzendbrief 13BA/IB/TM: Bijkomende richtlijnen inzake de aanvraag- en toekenningsprocedure voor omzettingen in braille en grootletterdruk op maat voor leerlingen of studenten met een handicap in het gewoon onderwijs  Wetwijs: “SOL” of “Specifieke onderwijsleermiddelen” opleiding schoolsecretariaten

35 Specifieke toelagen voor BuSO SOL
Aanvragen Formulier + 3 offertes! Uitzondering: braille en grootletterdruk (geen offertes) Uitbetaling Directeur stuurt factuur naar Agodi Voorlopig bedrag na ontvangst aanvraagformulier: 75% braille, 30% grootletterdruk opleiding schoolsecretariaten

36 Specifieke toelagen BuSO
Geïntegreerd onderwijs (GON) Inclusief onderwijs (ION) opleiding schoolsecretariaten

37 Specifieke toelagen BuSO GON
Regelgeving Wet van 06/07/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Decreet basisonderwijs van 25/02/1997 Omzendbrief GD/2003/05: Geïntegreerd onderwijs  Wetwijs: “GON-pakket” of “Geïntegreerd onderwijs” Teldatum: 1 oktober VORIGE schooljaar Vóór 10 oktober: zending via Edison!  zie SO/2007/05 opleiding schoolsecretariaten

38 Specifieke toelagen BuSO GON
Berekening # leerlingen * punten * geldwaarde per punt Waarbij punten = afhankelijk van Aard handicap Hoofdstructuur Type BO Aard van integratie Zie bijlage 3 Eén schijf in juni opleiding schoolsecretariaten

39 Specifieke toelagen voor BuSO ION
Regelgeving BVR van 12 dec 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (B.S.02/03/2004) Omzendbrief NO/2008/05: Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)  Wetwijs: “ION” of “inclusief onderwijs” opleiding schoolsecretariaten

40 Specifieke toelagen voor BuSO ION
Berekening: geïndexeerd forfait ION-toelage = 250 * [(((Cx/Cx-1)-1)* 0.75)+1] Waarbij Cx: de gezondheidsindex van de maand januari voorafgaand aan schooljaar x Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari voorafgaand aan schooljaar x-1 Bijvoorbeeld voor schooljaar : Gezondheidsindex van januari 2009= 111,45 Gezondheidsindex van januari 2008= 107,85  ION-toelage = 250* [ (111,45/107,85) – 1)*0.75) +1] = 250*1,025 = 256,26 € Formulier voor aanvraag (slechts 100 toegelaten per jaar) + kopie BO-attest type 2 opleiding schoolsecretariaten

41 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog VRAGEN?
Contact: Robert Eeckhout ( ) Birthe Hendrix ( ) opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google