De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010-2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Vlaamse onderwijsbudget Budget VG: bijna 25 miljard euro Budget O&V: 9.7 miljard euro (=39%)

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Vlaamse onderwijsbudget Verdeling budget over de niveaus

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Vlaamse onderwijsbudget Verdeling budget SO over de verschillende soorten toelagen

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Waar vinden jullie alle info? “Wetwijs”  www.ond.vlaanderen.be/wetwijs www.ond.vlaanderen.be/wetwijs Formulierenwebsite  www.ond.vlaanderen.be/formulierenwww.ond.vlaanderen.be/formulieren

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO + BuSO Regelgeving Oud vs. Nieuw Financieringssysteem Samenstelling werkingsbudget Voorafnames objectieve verschillen Leerlingenkenmerken (enkel SO) Schoolkenmerken Betalingsmodaliteiten Een voorbeeld

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO Regelgeving Wetteksten: Decreet van 04/07/2008Decreet van 04/07/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs Omzendbrief SO 16:Omzendbrief SO 16: Berekening van de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs Waar terug te vinden?  Wetwijs: “werkingsbudget”Wetwijs

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BusO Oud vs. nieuw FS

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO Samenstelling werkingsbudget Voorafnames objectieve verschillen Meerdere levensbeschouwelijke vakken (GO! + OGO) Neutraliteit (GO!) Leerlingenkenmerken Schoolkenmerken

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO Samenstelling werkingsbudget Voorafnames objectieve verschillen Leerlingenkenmerken Thuistaal (30%) Opleiding moeder (30%) Schooltoelage (30%) Buurt (10%) Schoolkenmerken

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO Samenstelling werkingsbudget Voorafnames objectieve verschillen Leerlingenkenmerken Schoolkenmerken # punten per studierichting # punten per studierichting * geldwaarde per punt MVD-personeel

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld Voorafnames van objectieve verschillen  per leerling GO! of OGO: 4,5% budget = 40,57 € per leerling  per leerling GO!: 3% budget = 27,05 € per leerling

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld Leerlingenkenmerken  Budget per kenmerk / # lln per kenmerk = “geldwaarde” per kenmerk

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld Schoolkenmerken  Overig budget / totaal aantal punten = basisgeldwaarde per punt MAAR MVD- personeel  andere geldwaarde per punt per net GO!: 46,41 € VGO: 47,73 € OGO: 46,89 €

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO een voorbeeld Totale werkingsbudget = Som van de drie onderdelen

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Werkingsmiddelen SO+BuSO Betalingsmodaliteiten GO!: dotatie + transitiefonds VGO + OGO: Timing: voorschot : januari (50%) saldo: juni (50%) derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole Aan wie: Aan schoolbestuur voor gesubsidieerde scholen Wijzigen rekeningnummer: formulierformulier

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Nascholing Regelgeving Decreet van 08/05/2009 betreffende de kwaltiteit van het onderwijs (art. 8 tem 12) WetwijsWetwijs: “navorming” Berekening en betalingsmodaliteiten Beschikbare krediet verdeeld pro rata aantal organieke betrekkingen op 1 feb 60% in februari, 40% in juni Controle op de aanwending Reserve van max 50% van de jaarlijkse middelen

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Toelagen Leren & Werken Regelgeving Decreet van 10/07/2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap LET OP! GEWIJZIGD DECREET BVR van 24/10/2008 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. 23/01/2009) Omzendbrief SO/2008/08: Stelsel van leren en werken  Wetwijs: “leren en werken”Wetwijs

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Toelagen Leren & Werken Werkingsmiddelen CDV’s Persoonlijke ontwikkelingstrajecten Berekening obv aantal gepresteerde uren Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Optimalisatie band tussen leren en werken Berekening obv aantal uren voortraject, brugtraject of arbeidsdeelname Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA CDO  CDV Navorming trajectbegeleiders OOOC’s

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 ICT Werkingsmiddelen Regelgeving: BVR van 5 dec 2003 betreffende de ICT- coördinatie in het secundair onderwijs (B.S.29/01/2004) Omzendbrief GD/2003/04: mededeling betreffende ICT-Coördinatie  Wetwijs: “ICT-coördinatie”Wetwijs

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 ICT Werkingsmiddelen Berekening: # regelmatige lln * wegingsfactor * 0,7163 Met wegingsfactor = 1,251 OKAN B-stroom 1 e graad BSO DBSO BuSO HBO A-stroom 1 e graad ASO, KSO, TSO Se-n-se

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 ICT Werkingsmiddelen Betalingsmodaliteiten Tijdstip niet decretaal bepaald Opgelet! Enkel voor scholen in een samenwerkingsplatform  1 formulier per platform vóór 15 oktober1 formulier  via omzendbrief of formulierenwebsite

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Toelagen voor internaten Regelgeving: Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving art. 32 (B.S.19/06/1959) Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II art. 3ter (B.S. 18/08/1990) BVR van 13 april 1999 tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II (B.S.10/06/1999)  “Edulex”!Edulex

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Forfaitair deel van 21.257,15 € Geïndexeerd met i= 0,4 (C1/C0) + 0,6 (LK1/LK0) Geldwaarde per punt * 18 * # internen met geldwaarde per punt = Geïndexeerd krediet internaten – forfaitaire bedragen alle punten alle internaten Betalingsmodaliteiten dezelfde als WM scholen Bijkomende werkingsmiddelen voor internaten met leerlingen met schooltoelagen pro rata aantal studenten met schooltoelagen

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Krediet voor overdrachten uren-leraar Regelgeving Voor voltijds SO BVR van 31 juli 1990 tot vaststelling van het pakket uren-leraar in het voltijds secundair onderwijs Omzendbrief SO 55: ambt van directeur en pakket van uren- leraar in het voltijds secundair onderwijs Voor deeltijds SO Decreet van 10/07/2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap BVR van 24/10/2008 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. 23/01/2009) Omzendbrief SO/2008/08: Stelsel van leren en werken  Wetwijs: “uren-leraar”  “overdracht van uren- leraar”Wetwijs  “leren en werken”

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO ikv Se-n-Se of HBO Voordrachtgevers FormulierFormulier vóór 1 oktober: aantal over te dragen uren per week Krediet = aantal uren per jaar * 50,92 € 25% november - 75% juni In het deeltijds SO Formulier vóór 1 oktober: aantal over te dragen uren per week Krediet = aantal uren per jaar * 44,03 € 25% november - 75% juni

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Overzicht krediet werking SO Werkingsmiddelen SO+ BuSO Nascholing Toelagen Leren en Werken Werkingsmiddelen CDV’s Aanvullende werkingsmiddelen CDO’s Organisatoren voortrajecten Krediet AV/LGA Navorming trajectbegeleiders OOOC’s ICT werkingsmiddelen Toelagen voor internaten Gewone werkingsmiddelen Bijkomende werkingsmiddelen Kredieten voor overdrachten uren-leraar In het voltijds SO In het deeltijds SO Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Andere (OAH, bedrijfsstages, ION, GON…)

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen voor BuSO SOL Regelgeving: Decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII (B.S.05/09/1996) Omzendbrief OND/II/2.3/TM: Procedure tot het bekomen van de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Omzendbrief 13BA/IB/TM: Bijkomende richtlijnen inzake de aanvraag- en toekenningsprocedure voor omzettingen in braille en grootletterdruk op maat voor leerlingen of studenten met een handicap in het gewoon onderwijs  Wetwijs: “SOL” of “Specifieke onderwijsleermiddelen”Wetwijs

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen voor BuSO SOL Aanvragen FormulierFormulier + 3 offertes!  Uitzondering: braille en grootletterdruk (geen offertes) Uitbetaling Directeur stuurt factuur naar Agodi  Uitzondering: braille en grootletterdruk (geen offertes) Voorlopig bedrag na ontvangst aanvraagformulier: 75% braille, 30% grootletterdruk

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen BuSO Geïntegreerd onderwijs (GON) Inclusief onderwijs (ION)

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen BuSO GON Regelgeving Wet van 06/07/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Decreet basisonderwijs van 25/02/1997 Omzendbrief GD/2003/05: Geïntegreerd onderwijs  Wetwijs: “GON-pakket” of “Geïntegreerd onderwijs”Wetwijs Teldatum: 1 oktober VORIGE schooljaar Vóór 10 oktober: zending via Edison!  zie SO/2007/05SO/2007/05

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen BuSO GON Berekening # leerlingen * punten * geldwaarde per punt Waarbij punten = afhankelijk van Aard handicap Hoofdstructuur Type BO Aard van integratie  Zie bijlage 3bijlage 3 Eén schijf in juni

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen voor BuSO ION Regelgeving BVR van 12 dec 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (B.S.02/03/2004) Omzendbrief NO/2008/05: Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)  Wetwijs: “ION” of “inclusief onderwijs”Wetwijs

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Specifieke toelagen voor BuSO ION Berekening: geïndexeerd forfait ION-toelage = 250 * [(((Cx/Cx-1)-1)* 0.75)+1] Waarbij Cx: de gezondheidsindex van de maand januari voorafgaand aan schooljaar x Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari voorafgaand aan schooljaar x-1 Bijvoorbeeld voor schooljaar 2009-2010: Gezondheidsindex van januari 2009= 111,45 Gezondheidsindex van januari 2008= 107,85  ION-toelage= 250* [ (111,45/107,85) – 1)*0.75) +1] = 250*1,025 = 256,26 € FormulierFormulier voor aanvraag (slechts 100 toegelaten per jaar) + kopie BO-attest type 2

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog VRAGEN? Contact: Robert Eeckhout (02 553 88 18) Birthe Hendrix (02 553 90 21)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google