De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit in beeld 12-10-'06 Van Kopzorg naar Topzorg: Diabetes Mellitus en nierinsufficiëntie Winnie van El, nurse practitioner diabetes. Afdeling Endocrinologie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit in beeld 12-10-'06 Van Kopzorg naar Topzorg: Diabetes Mellitus en nierinsufficiëntie Winnie van El, nurse practitioner diabetes. Afdeling Endocrinologie,"— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit in beeld 12-10-'06 Van Kopzorg naar Topzorg: Diabetes Mellitus en nierinsufficiëntie Winnie van El, nurse practitioner diabetes. Afdeling Endocrinologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

2 Deelprojecten  Diabetes en predialyse  Diabetes en dialyse  Diabetes en (post)transplantatie

3 Opbouw  Introductie  Praktijksignalen  Praktijkgericht onderzoek  Praktijkgerichte oplossing

4 Introductie: omvang Prevalentie Manifeste Diabetische Nefropathie: macroalbuminurie: > 300mg/l.  DM type 1: < 8%  DM type 2: 20 (Europese afkomst) - 50% (Afrikaans/ Indiase afkomst) NIV/CBO: Richtlijn Diabetische Nefropathie, 2006

5 DM - nieuwe dialyse patiënten (2002) www.renine.nl www.dopps.org/data

6 Nederland: > 11.000 patiënten 47% dialyse 53% transplantatie Incidentie DM:  Dialyse ± 15 %  Transplantatie ± 13% (www.renine.nl/download/Update2005 )  Predialyse : 40  Dialyse : 40  Transplantatie : ± 167 ± 247

7 Behandeling nierinsufficiëntie is intensief en ingrijpend Diabetes Mellitus:  Optimaal mogelijke glucoseregulatie  Zelfzorg / zelfmanagement

8 Diabetes en dialyse

9 Zorgvragen: nefrologie

10 Praktijksignalen: patiënt

11 Zorgvragen: patiënt

12 Praktijksignalen: endocrinologie

13 Praktijksignalen: dialyseverpleegkundigen ‘’ Wij hebben de indruk dat, door het ingrijpende karakter van de dialyse, de diabetes naar de achtergrond verschuift; de zorg voor de glucoseregulatie wordt uit handen gegeven en overige zelfzorgaspecten zijn minimaal herkenbaar’’.

14 Diabetes en dialyse

15 Literatuur onderzoek Diabeteszorg voor de patiënten in dialysesetting is niet optimaal (McMurray et al, Am J Kidney Dis; 2002 / USRDS (2002) Anual Data Report) » Gescheiden zorgprocessen » Ontbreken van centrale regie voor diabeteszorg

16 Proces: 0-meting (in periode 2004-2005) N=39 0-meting 39 % 18 % 51.3 % uitkomst bekend: 71.7% 41.1% 100% Kwaliteitsindicatoren diabeteszorg Richtlijn: < 12 maanden Periodieke controles 4 x jaar HbA1c 4 x jaar Oogheelkundige controle: min 1 x jaar Voetonderzoek: min 1 x jaar

17 Praktijkgericht onderzoek: zelfzorg

18 Minimale rol voor diabeteszelfzorg in leven van patiënten met Diabetes mellitus & Hemodialyse Diabeteszorg biedt niet de noodzakelijke voorwaarden om adequate zelfzorg te ontwikkelen Patiënten ervaren scheiding in zorg voor diabetes en dialyse Kwalitatief onderzoek

19 Diabetes en dialyse

20 (Shared Care) zorgmodel Doel: integrale diabeteszorg voor patiënten met diabetes mellitus en nierinsufficiëntie (predialyse – dialyse – (post)transplantatie) Kenmerken:  Toegankelijkheid  Centrale zorg - en behandelcoördinatie  Geïntegreerde richtlijnen

21 Zwaartepunt in zorg Gebruik foto met toestemming

22 NefrologieEndocrinologie Optimale zorg vraagt om een nieuwe zorgstructuur

23 Dialyses Poli nefroloog enz Waar? Hoe vaak?? Polikliniek endocrinologie Huisarts Periferie Diabetes controle Diabetes controle Diabetes controle Diabetes controle Oogheel kunde Diabetes Verpleeg kundige Gegevens beschikbaar? Belasting patiënt? Afstemming?

24 Medische en verpleegkundige zorg dialyse Poli nefroloog enz Diabetes controle Diabetes controle Poli nefroloog Jaarcontrole Diabetes Poli nefroloog Diabetes controle Poli nefroloog Diabetescontroles tijdens dialyse Jaarcontroles gecombineerd

25 Zorgtraject Diabetes & Dialyse Diabetesintake door NP  Geïntegreerde anamnese, lichamelijk - aanvullend onderzoek  Behandel- en zorgvoorstel  Voorstel zorgroute ‘Stabiele regulatie’ Diabetesproblemen DM de Novo

26  Door NP  + podotherapeut / oogheelkunde  Combi NP + endocrinoloog ‘Stabiele regulatie’ Diabetesproblemen / DM de Novo Periodieke controle Regie` Jaar controle NP i.s.m. nefrologie NP i.s.m. endocrinologie  Tijdens dialyse  Door NP  Groeimodel door dialyse- verpleegkundigen  Tijdens dialyse  Door NP

27 Supervisie NP Internist-endocrinoloog Diabetes- aanspreek- punt 1) NP 2) Internist-endocrinoloog 3) dienstdoende endocrinoloog Evaluatie MDO: nefrologie + endocrinologie

28 Diabetes en dialyse

29 Diabetes mellitus en Dialyse Nov 2005. 63;10:376-80 Geïntegreerde zorg kan alleen met geïntegreerde richtlijnen

30 Geïntegreerde richtlijnen  Projectgroep: Geïntegreerde richtlijnen ‘Diabetes en nierinsufficiëntie’  NP : Evidence based richtlijn ‘verpleegkundige diabeteszorg voor de dialyserende patiënt’ i.s.m. LVDT (LVDT: Landelijke Vereniging Dialyse en Transplantatie verpleegkundigen)

31 Samenvattend Shared Care model:  Eén zorgproces  Patiënt centraal  Gericht op zwaartepunt in zorg  Duidelijk aanspreekpunt  NP centrale rol  Goede afspraken tussen specialismen  Geïntegreerde richtlijnen

32 …. vervolgstappen  Diabetes en predialyse  Diabetes en (post)transplantatie Shared Care Model voor Diabetes Mellitus en Nierfalen

33 …. vervolgstappen Leidt de implementatie van het zorgmodel met de inzet van de NP tot: -Een kwalitatief betere diabeteszorg? -Betere zelfzorg? -Verhoogde patiëntentevredenheid?  Evaluatie onderzoek (2008)

34 Positionering NP : primaire vraag is of de inzet van de NP bijdraagt aan integrale zorg? Hoeve, Y. ten, Knip,M. Offenbeek, M. van. Roodbol, P. 2005 Bruggenbouwer voor integrale zorg  Endocrinologie en nefrologie  Cure and Care Nurse Practitioner Diabetes

35 Omvat de functie alle aspecten/ rollen?  Taakherschikking (complexe zorg)  Consulentschap  Innovatie  Onderzoek  Scholing Nurse Practitioner Diabetes

36 Uitnodiging december 2007... SYMPOSIUM Diabetes Mellitus en nierinsufficiëntie

37 Bedankt voor uw aandacht! Namens de projectgroep:  Dr CFF Franssen: internist nefroloog 1  Dr JC Keers : psycholoog 2  Dr MN Kerstens: internist-endocrinoloog 2  Dr TP Links : internist-endocrinoloog 2  W van El: nurse practitioner 2 1 Afdeling nefrologie 2 Afdeling endocrinologie


Download ppt "Diversiteit in beeld 12-10-'06 Van Kopzorg naar Topzorg: Diabetes Mellitus en nierinsufficiëntie Winnie van El, nurse practitioner diabetes. Afdeling Endocrinologie,"

Verwante presentaties


Ads door Google