De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diabetes Project Vlaanderen module diabetespas. diabetes type 2 vormt een enorm gezondheidsprobleem in België.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diabetes Project Vlaanderen module diabetespas. diabetes type 2 vormt een enorm gezondheidsprobleem in België."— Transcript van de presentatie:

1 Diabetes Project Vlaanderen module diabetespas

2 diabetes type 2 vormt een enorm gezondheidsprobleem in België

3 wordt alsmaar frequenter blijft veel complicaties veroorzaken type 2 diabetes

4 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1990 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

5 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1991-92 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

6 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1993-94 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

7 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1995-96 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

8 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1995 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

9 Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1997-98 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2000;23:1278-83. No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

10 Source: Mokdad et al., Diabetes Care 2001;24:412. Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 1999 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

11 Source: Mokdad et al., J Am Med Assoc 2001; 286(10). Diabetes and Gestational Diabetes Trends Among Adults in the U.S., BRFSS 2000 No Data Less than 4% 4% to 6% Above 6%

12 DM 2 veroorzaakt veel complicaties eigenschappen van de gemiddelde patiënt met pas gediagnostiseerde type 2 DM bij inclusie in de UKPDS  52 j  BMI 29 kg/m²manvrouw  nuchtere glycemie :209230 mg/dl  HbA1c :9.09.3%  bloeddruk :134/82140/84 mmHg  LDL-cholesterol :139151 mg/dl United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)

13 15 jaar na de diagnose (ondanks vrij goede HbA1c 7-7.9%) : 58 % significante diabetescomplicaties cardiovasculair : 28% gestorven t.g.v. diabetes 27% myocardinfarct 10% CVA microvasculair : 23% significante microvasc. complicaties DM 2 veroorzaakt veel complicaties United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)

14 Mevrouw, u hebt een beetje suiker …

15 evidence based medicine nochtans veel mogelijkheden om het risico te reduceren

16 diabetes mellitus corrigeer risicofactoren rem evolutie af laat stadium “merkers” “eindpunten” vroeg stadium predispositie gezonde levenswijze tijdige diagnose DM 2 behandeling : evidence based

17 diabetes mellitus corrigeer risicofactoren rem evolutie af laat stadium “merkers” “eindpunten” vroeg stadium - voeding, lich.bew. (Da Qing, FDP, DPP) - glycemie (DCCT, Stockholm, Kumamoto, UKPDS) - BD (UKPDS, HOT, CAPPP, SystEur, Euclid, HOPE) - lipiden (HPS) - overgewicht - roken - retinopathie : laser (DRS, ETDRS) - nefropathie : ACE-I (Lewis, RENAAL, …) - neuropathie : educatie, schoeisel - vaatlijden : correctie risicofactoren (cfr. supra) + aspirine (Phys Health, HOT) - glycemie (Digami) - lipiden (4S, CARE, Lipid, HPS) - aspirine (Phys Health, HOT) predispositie gezonde levenswijze tijdige diagnose DM 2 behandeling : evidence based

18 waarom nog zo veel complicaties ?

19 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex ingewikkelde medische zorgen vraagt grote inzet van patiënt chronic disease "management"

20 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex ingewikkelde medische zorgen vraagt grote inzet van patiënt chronic disease "management"

21 bewezen dat met goede glycemiecontrole de complicaties sterk verminderen maar ook bewezen dat : -goede glycemiecontrole alleen niet voldoende is -goede glycemiecontrole met de klassieke aanpak niet lukt United Kingdom Prospective Diabetes Study UKPDS

22 0 10 20 30 40 50 60 <66-<77-<88-<99-<1010+ Updated HbA 1c (%) % Incidence per 1000 patient years Myocardial infarction Microvascular disease Type 2 diabetes UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412. goede glycemiecontrole  complicaties 

23 0 10 20 30 40 50 60 <66-<77-<88-<99-<1010+ Updated HbA 1c (%) % Incidence per 1000 patient years Myocardial infarction Microvascular disease Type 2 diabetes UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412. HbA1c 7 % goede glycemiecontrole alleen niet voldoende

24 goede glycemiecontrole moeilijk te behouden met klassieke aanpak UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 0 6 7 8 9 03691215 Median HbA 1c (%) Years from randomisation Conventional Intensive 6.2%=upper limit of normal range

25 goede glycemiecontrole moeilijk te behouden met klassieke aanpak UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 0 6 7 8 9 03691215 Median HbA 1c (%) Years from randomisation Conventional 6.2%=upper limit of normal range volgende therapiestap wordt te laat gezet !

26 Combinatie van Orale Antidiabetica Monotherapie (metformine voorkeur) Dieet en Lichaams- beweging Insuline +/- Orale Antidiabetica 7% treat to target : HbA1c 7%

27 Combinatie van Orale Antidiabetica Monotherapie (metformine voorkeur) Dieet en Lichaams- beweging Insuline +/- Orale Antidiabetica 7% realiteit : we reageren te laat

28 Combinatie van Orale Antidiabetica Monotherapie (metformine voorkeur) Insuline +/- Orale Antidiabetica 7% 8% 150 mg% 8 % Dieet en Lichaams- beweging realiteit : we reageren te laat

29 Combinatie van Orale Antidiabetica Insuline +/- Orale Antidiabetica 7% 8% 9% 170 mg% 9 % Dieet en Lichaams- beweging Monotherapie (metformine voorkeur) 150 mg% 8 % realiteit : we reageren te laat

30 Insuline +/- Orale Antidiabetica 7% 8% 9% 10% 220 mg% 10 % Dieet en Lichaams- beweging Monotherapie (metformine voorkeur) 150 mg% 8 % Combinatie van Orale Antidiabetica 170 mg% 9 % realiteit : we reageren te laat

31 hoe UKPDS had kunnen verlopen : treat to target UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 0 6 7 8 9 03691215 Median HbA 1c (%) Years from randomisation Conventional Intensive

32 hoe UKPDS had kunnen verlopen : treat to target UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 0 6 7 8 9 03691215 Median HbA 1c (%) Years from randomisation Conventional +Sulphonylurea +Basal Insulin Complex Insulin Regimen Metformin Treat to target Intensive

33 glycemieregeling : -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig moderne aanpak van DM 2 ook andere risicofactoren aanpakken -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig

34 BD als voorbeeld

35 lichte daling van bloeddruk met 10/5 mm Hg (van 154/87  144/82 mm Hg) geeft : mortaliteit door DM  32%p=0.019 CVA  44%p=0.013 hartfalen  56%p=0.0043 microvasculaire complicaties  37%p=0.0092 UKPDS : hypertensiestudie UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13.

36 HOT studie Lancet,1998, 351:1755-62 striktere diastolische bloeddrukcontrole nodig bij diabetici dan bij niet-diabetici diast. BP (mm Hg)

37 UKPDS : Myocardial Infarction HbA 1C (%)Systolic BP (mm Hg) 8642086420 <130 130-140 140-150 >150

38 glycemieregeling : -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig moderne aanpak van DM 2 ook andere risicofactoren aanpakken -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig

39 glycemieregeling : -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig moderne aanpak van DM 2 ook andere risicofactoren aanpakken -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig doelstellingen moeten haalbaar zijn !

40 mortaliteit  > 20 % bloeddruk SBD  10 mm Hg DBD  20 mm Hg glycemie nuchtere glycemie  50 % lipiden totale CH  10 % LDL-CH  15 % TG  30 % HDL-CH  8 % effect van 10 % gewichtsdaling Goldstein DJ. Int J Obes 92;16:397-415

41 elke daling is winst vb. roken :- stoppen met roken als het kan - verminderen met roken geeft ook al veel verbetering

42 glycemieregeling : -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig moderne aanpak van DM 2 ook andere risicofactoren aanpakken -voldoende snel reageren -doelgericht -progressief meer medicatie nodig realistische, maar toch voldoende strikte therapiedoelen

43 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex ingewikkelde medische zorgen vraagt grote inzet van patiënt chronic disease "management"

44 HET BESTE DAT JE KAN DOEN IS STOPPEN MET ROKEN, DRINKEN EN VETTIG ETEN ! WAT IS HET TWEEDE BESTE ?

45 verandering levensstijl : voeding, beweging, regelmaat  sociale druk medicatie, controles kosten  weinig of geen symptomen van hyperglycemie vraagt grote inzet van patiënt

46 behandeling van type 2 diabetes = zeer complex ingewikkelde medische zorgen vraagt grote inzet van patiënt chronic disease "management"

47 informatie, educatie, motivatie van patiënt progressief meer medicatie nodig complexe follow-up multidisciplinaire behandeling (shared care) chronic disease "management"   vraagt veel organisatie - overleg - uitleg (management)   we steken er veel Latijn in

48 standpunt van de arts aanpassen van levensstijl : voeding, beweging, roken, … gebruik van verschillende farmaca regelmatige opvolging van parameters jaarlijkse nazicht van vroegtijdige merkers van complicaties = onpopulaire maatregelen spanningsveld team  patiënt standpunt van de patiënt  ik leef zoals ik mij goed voel  ik wil controle over mijn leven houden  ze zeggen allemaal wat anders, ze weten het zelf niet

49 werken niet steeds naar dezelfde doelstellingen geven niet steeds dezelfde boodschappen aan patiënt geven niet steeds alle relevante informatie aan elkaar door werken vaak niet als een team spanningsveld tussen zorgverleners

50 worden huisartsen voldoende ondersteund / omkaderd voor deze zorgen ? NEEN

51 onvoldoende ondersteuning / omkadering niet duidelijk wie deze zorgen moet coördineren diëtiste niet terugbetaald voetzorg (pedicure, podoloog) niet terugbetaald geen beschikking over een diabetesverpleegkundige gebrek aan specifiek educatiemateriaal voor eerste lijn onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie met de patiënt te bevorderen onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie binnen het eerste lijnteam te bevorderen geen specifieke follow-upformulieren geen extra vergoeding enz., enz.

52 onvoldoende ondersteuning / omkadering niet duidelijk wie deze zorgen moet coördineren diëtiste niet terugbetaald voetzorg (pedicure, podoloog) niet terugbetaald geen beschikking over een diabetesverpleegkundige gebrek aan specifiek educatiemateriaal voor eerste lijn onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie met de patiënt te bevorderen onvoldoende hulpmiddelen om de communicatie binnen het eerste lijnteam te bevorderen geen specifieke follow-upformulieren geen extra vergoeding enz., enz. zorgvernieuwingsproject

53 zorgvernieuwingsproject

54 we kunnen u de hemel niet beloven maar … laat u toch niet ontmoedigen

55 globaal diabeteszorgpakket volgens actuele diabetes-richtlijnen -evidence based -brede aanpak (glycemie, cardiovasculaire risicofactoren, vroege detectie complicaties) -werken met individuele therapiedoelen huisarts coördinerende rol betere omkadering : voedingsadvies, voetzorg betere communicatie diabetespas = centraal document zorgvernieuwingsproject

56 informatie voor diabeet houvast voor huisarts communicatiemiddel : -met patiënt -met andere zorgverleners diabetespas Vlaamse Diabetes Vereniging Ottergemsesteenweg 456 9000 Gent tel. 09/2200520 - fax 09/2210082 e-mail : vdv@diabetes-vdv.be web : www.diabetes-vdv.be zorgvernieuwingsproject

57 pas verstrekt door mutualiteiten patiënt krijgt vergoeding voor 1 u (of 2 x ½ u) voedingsadvies door diëtiste per jaar patiënt met hoog risico voor diabetische voetwonden krijgt vergoeding voor 2 consultaties bij podoloog per jaar huisarts krijgt € 12.5 per patiënt waarbij hij diabetespas gebruikt ingebouwde stimuli

58 VDV heeft een opleidingspakket ontwikkeld voor diëtisten en podologen wordt gebruikt in Hoge Scholen voor een korte bijkomende opleiding opleiding paramedici

59 een stap vooruit ! is dat alles ?

60 discussie wat vinden jullie hiervan ?

61 hoe u verder bekwamen in de diabeteszorg ?

62 Nederlandse Standaard diabetesstandaard  http://nhg.artsennet.nl/standaarden/M01/start.htm Consensus type 2 diabetes WVVH, VDV  website VDV - WVVH lidmaatschap VDV : -Diabetes Info -gids : "Weet je voldoende over diabetes" -brochures over verschillende diabetesonderwerpen -e-mail nieuwsbrief opleidingsmodules DPV u verder bekwamen !

63 kennis van huisarts over diabetes reservedia's

64  eens Een nuchtere glycemie van 130 mg/dl bij iemand van 50 jaar mag als normaal beschouwd worden Diabetes Project Vlaanderen 1998  oneens neutraal

65  eens Diabetes Project Vlaanderen 1998  oneens neutraal Bij een 65-jarig persoon met type 2 diabetes volstaat het om te streven naar een nuchtere glycemie lager dan 180 mg/dl

66  eens Diabetes Project Vlaanderen 1998  oneens neutraal Bij elke diabeet dient minstens 3 maal per jaar een HbA1c-waarde bepaald te worden

67  eens Diabetes Project Vlaanderen 1998  oneens neutraal Bij iemand waarbij pas de diagnose van type 2 diabetes werd gesteld moeten onderzoeken naar chronische diabetescomplicaties gebeuren

68  eens Diabetes Project Vlaanderen 1998  oneens neutraal Bij de meeste type 2 diabeten volstaat een controle van de proteïnurie en hoeft geen microalbuminurie nagekeken te worden

69  eens Diabetes Project Vlaanderen 1998  oneens neutraal Wanneer de oogfunduscontrole bij een diabetes- persoon normaal is kan enkele jaren gewacht worden met de volgende controle

70 pro's, con's van het project reservedia's

71 meer garanties voor optimale zorg beter op de hoogte, meer inspraak (patient empowerment) doelstellingen therapie individueel aangepast minder kans dat zaken vergeten worden betere screening naar voetcomplicaties behandeld door beter communicerend team terugbetaling voedingsadvies terugbetaling podoloog (als hoog risico) meer administratie kans dat verloren gaat (te) grote verwachtingen pro's en con's : patiënt pro : contra :

72 meer hulpmiddelen om patiënt te motiveren minidossiertje overal beschikbaar (ook bij pat. thuis) bundeling van nuttige formulieren inhoudelijke ondersteuning, protocollair werken betere omkadering (vergoeding diëtiste, podoloog) betere communicatie binnen het team coördinerende functie vergoeding voor extra werk erkenning centrale rol in chronic disease management meer administratie (dubbel noteren) kans dat verloren gaat tijdsinvestering binnenkort pasje voor BD, lipiden, COPD, …? had meer verwacht (vergoeding, omkadering) pro's en con's : huisarts pro : contra :

73 zal meer systematisch ingeschakeld worden betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) erkenning essentiële rol in diabeteszorg krijgt vergoeding zal meer systematisch ingeschakeld worden zinvollere interventie in vroeger stadium betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) erkenning essentiële rol in diabeteszorg krijgt vergoeding betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) mogelijkheid om actieve rol te spelen in diabeteszorg pro's andere zorgverleners diëtiste : podoloog : apotheker :

74 betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) ziet juiste soort patiënten betere tussentijdse opvolging van patiënten in de 1 ste lijn erkenning rol bij opleiding en ondersteuning van 1 ste lijn zal meer systematisch ingeschakeld worden zinvollere interventie in vroeger stadium betere communicatie met andere zorgverleners (meer info) pro's andere zorgverleners thuisverpl. : diabetoloog : oogarts :

75 goede kwalitatieve zorg op het juiste echelon optimale inzet van middelen mogelijkheden om extra gegevens te verkrijgen over de epidemiologische evolutie van de aandoening, de kwaliteit van de zorgen, de kostprijs, enz. zal het opzetten van analoge projecten voor andere chronische aandoeningen stimuleren reclamecampagne rond diabetespas zal een sensibiliserend effect hebben pro's andere overheid : alg. bevolking :


Download ppt "Diabetes Project Vlaanderen module diabetespas. diabetes type 2 vormt een enorm gezondheidsprobleem in België."

Verwante presentaties


Ads door Google