De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gegevens Informatie Verwerking. GegevensInformatie Verwerking: - Apparatuur - Programmatuur - Mensen - Procedures.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gegevens Informatie Verwerking. GegevensInformatie Verwerking: - Apparatuur - Programmatuur - Mensen - Procedures."— Transcript van de presentatie:

1 Gegevens Informatie Verwerking

2 GegevensInformatie Verwerking: - Apparatuur - Programmatuur - Mensen - Procedures

3

4 Analyse Ontwerp Realisatie Acceptatie Gebruik en beheer ontwikkelproject

5 Gebruik en beheer Evaluatie en bijsturing Informatie- planning Systeem- ontwikkeling

6

7 conceptualisatie elaboratie constructie transitie

8 Functioneel model- iteratie Ontwerp en bouw- iteratie Implementatie Toepasbaar- heidsonderzoek en bedrijfsanalyse

9 Informatieplanning Ontwikkeling Acceptatie en invoering Gebruik Wijziging Archivering

10 Informatiesysteem Reëel systeem Materie Informatie

11 Informatische invloeden Bedrijfseconomische invloeden Bestuurlijke invloeden Technische invloeden Beheer Informatie- systeem Reëel systeem Materiestroom Informatiestroom

12 RS MateriestroomInformatiestroom IS RS IS RS

13 Beheer Informatie- systeem Reëel systeem Beheer B1 IS1 RS1

14 IBPOAIW G E IBP: Informatiebeleid en -planning O:Ontwikkeling AI:Acceptatie en invoering G:Gebruik W:Wijziging E:Exploitatie

15 IBPOAI W1 W2 G1 E1 G2 AI E2 W1 W2

16 Ontwerpen Schrijven Testen Publiceren

17 Ontwerpen Schrijven Herzien Corrigeren Testen Publiceren

18 Beheer informatie- systemen B A C D E F G Karakteristieken programmatuur Randvoorwaarden vanuit gebruik Karakteristieken apparatuur Eisen vanuit gebruik Karakteristieken gegevens- verzamelingen Karakteristieken mensen Karakteristieken procedures

19 G W E FB AB TB Legenda: FB: functioneel beheer GB:gebruiksbeheer FO:functioneel onderhoud AB:applicatiebeheer AO:applicatieonderhoud TB:technisch beheer TO:technische ondersteuning OB:operationele besturing ON:onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning TD:technische dienstverlening Taakgebied: GB Taakveld : geg. def. beheer Taakgebieden: FO AO TO Taakveld : wijziging TI Taakgebieden: TO OB ON m.u.v. wijziging TI TD

20 Planning en Control Financieel management Behoefte management Contract Management Operationele ICT aansturing Beheer Bedrijfs- Informatie Gebruikers ondersteuning Infor- matie Coör- dinatie Richting gevend Sturend Uitvoerend GebruiksbeheerFunctionaliteitenbeheer Specificeren Vormgeven niet-geaut. IV Voorbereiden Transitie Toesten en Testen Bepalen Bedrijfsproces- ontwikkelingen Opstellen IV-organisatie strategie Leveranciers Management Ketenpartners Management Strategie Inrichting IV-functie Relatie- management Gebruikersorg. Opstellen Informatie Strategie Informatie Lifecycle Management Bepalen Keten- ontwikkelingen Bepalen Technologie- Ontwikkelingen Wijzigingen beheer Transitie Informatie Portfolio Management

21 Applicaties Sturend Services OCM Uitvoerend Richtinggevend ACM Verbindende processen BeheerOnderhoud/vernieuwing Planning and control Cost management Quality management Service Level management - Service delivery definition Skills definition Market definition Account definition Supply Demand Delivery Technology definition ICT-portfolio management Customer environm. strategy Customer organization strategy Life cycle management ICT- developments strategy Incident mgt Capacity mgt Continuity mgt Configuration mgt Availability mgt Software Control and Distribution Change mgt Change mgt Impact analysis Realization Testing Implemen- tation Design

22 FB AB TB

23 FB AB TB

24 Legenda: SM:strategisch management TM:tactisch management OM:operationeel management TO:technische ondersteuning PM:personeel management AB:algemene bedrijfsondersteuning GB:gebruiksbeheer AO:applicatieonderhoud OB:operationele besturing ON:onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning TD:technische dienstverlening Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau GB FO AO OB ON TD SM TM OM PM AB TO

25 Functioneel beheer Applicatie- beheer Technisch beheer SM TO PM AB PM AB PM AB TM OM TM OM TM OM GB FO OB ON TD AO

26 Functioneel beheer Applicatie- beheer Technisch beheer SM TO PM AB PM AB PM AB TM OM TM OM TM OM GB FO OB ON TD AO A fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg B fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg C fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg D fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg E fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg F fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg G fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg H fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg I fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg J fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg A fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg B fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg D fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg F fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg G fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg I fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg Clusters van functies Proces

27 UitvoerInvoer Proces: - Activiteiten - Subprocessen Meten en bewaken

28 Plan Do Act Check Kwaliteitsverbetering ITIL/ ASL

29 Eerstelijn- servicedesk Gebruiker Locatie 1 Gebruiker Locatie 2 Gebruiker Locatie 3 Gebruiker Locatie 4 Problemen en vragen Systeem- beheer Applicatie- beheer Leveran- cier Netwerk- beheer Oplossingen en antwoorden Tweede lijn

30 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

31 Functioneel beheer Service- team Management Gebruikers Leveranciers Applicatie- beheer Technisch beheer IT-Service Management SLA Gebruikersorganisatie ASL ITIL BISML

32 Klant Leverancier Onderhandelen SLA ICT Dienst

33 Functioneel beheer Applicatie beheer Technisch beheer VraagStoringVerzoekKlacht Gebruikers, klanten en beheerders Centrale Service Desk

34 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

35 Technische infrastructuur Applicatie AApplicatie B ASL ITIL Applicatie C Applicatie D

36 Incident Management Continuity Management Capacity Management Configuration Management Availability Management Beheer

37 In ontwikkeling Ontwikkeld Getest Goedgekeurd Geaccepteerd Autorisatie

38 Proactieve communicatie Reactieve communicatie Incident

39 Reactieve communicatie Proactieve communicatie Incident- afhandeling Incident Rapportage Sturende processen Kwaliteits- manage- ment Technisch & functioneel beheer Beheer- processen Wijzigings- beheer Impact- analyse tweede lijn Problemen

40 BeschikbaarheidBetrouwbaarheid ApplicatieTijdige uitvoer applicatie Correcte werking applicatie ServiceOpeningstijden dienstverlening Correcte dienstverlening

41 Bewaken beschikbaarheid (Bij)sturen beschikbaarheid Opstellen beschikbaarheidsplan Realiseren beschikbaarheid

42 Bewaken capaciteit (Bij)sturen capaciteit Opstellen capaciteitsplan Realiseren capaciteit

43 Bewaken continuïteit (Bij)sturen continuïteit Opstellen continuïteitsplan Realiseren continuïteit

44 Oorspronkelijke locatie of Terugkeerlocatie Calamiteit Uitwijk locatie

45 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

46 Software Control & Distribution Change Management

47 Incident Management Change Management Quality Management VraagStoringVerzoekKlacht Gebruikers, klanten en beheerders Service Desk Aanname Detectie

48 Beheer Software Control & Distribution Onderhoud en vernieuwing Change Management Wijzigingsvoorstel In onderhoud Release Naar productie Incident Patch

49 Release Patch Programmabeheer en distributie Release Patch Release Patch

50 Change setChange packageShipment impactanalyserealisatieimplementatiebeheer

51 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

52 Impact analysis Design Implementation Testing Realisation Onderhoud/ Vernieuwing

53 Impact analysis Change Management Applicatie Infrastructuur Gebruikers- organisatie Release

54 Impact analysis Design Realization Change set Functioneel ontwerp

55 Impact analysis Design Realization Software Control & Distribution Change set Functioneel ontwerp Change package

56 Unittest Exploitatie- test Functionele systeemtest Technische systeemtest Acceptatie- test Implementation Testing Realisation

57 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

58 Sturende processen Richtinggevende processen Uitvoerende processen

59 Planning en control Kosten- management Kwaliteits- management Service Level Management

60 $   tijd geld kwaliteit

61 1 Initieel 2 Herhaald 3 Gedefinieerd 4 Geoptimaliseerd 5 Ketengericht Professionaliseren 0 Niets

62 ProductProces Infrastructuur Organisatie

63 FunctionerenFunctionaliteit Proces Inhoud ProcesInhoud Applicatie Dienstverlening

64 Evalueren Onderhandelen Bewaken Definiëren

65 Planning en control- Kosten- management Financial Management Kwaliteits- management Problem Management Service Level Management ASLITIL

66 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

67 ACM Wat wil de klant? OCM Wat wil de applicatiebeheerorganisatie?

68 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

69 ICT development strategy Customer organisation strategy Customer environment strategy ICT-portfolio- management Life Cycle Management

70 Sturende processen Beheer Onderhoud/ vernieuwing OCM ACM Verbindende processen Richtinggevend Sturend Uitvoerend Services Applicaties

71 Welke diensten? de markt de klantende technologie de expertise

72 Account definition Skills definition Technology definition Market definition Service delivery definition

73 Applicatiebeheerorganisatie De concurrentiekracht van leveranciers De concurrentiekracht van nieuwe toetreders Vervangende diensten Nieuwe klanten

74 Missie Doelen Strategie Route KSF Middelen

75 Technology Business Planning to Implement Service Management Application Management The Business Perspective ICT Infrastructure Management Service Management: -Service Support -Service Delivery Security Management

76 Service Support Service Delivery Service Desk Incident Management Problem Management Configuration Management Change Management Release Management Capacity Management Financial Management Availability Management Application Management Continuity Management Security Management Service Level Management

77 Specificatie Ontwerp Bouw Implementatie Applicatie- ontwikkeling Service- management Uitvoering Optimalisatie

78 Bedrijfs- strategie Bedrijfs- structuur ICT- strategie ICT- structuur Intern Extern BedrijfICT Functionele integratie Strategische fit

79 Bedrijfs- strategie Bedrijfs- structuur ICT- strategie ICT- structuur 1 1 2 23 3 4 4

80 Kwaliteit Functionaliteit: - Geschiktheid - Juistheid en volledigheid - Koppelbaarheid - Beveiligbaarheid Betrouwbaarheid: - Bedrijfszekerheid - Fouttolerantie - Herstelbaarheid Bruikbaarheid: - Duidelijkheid - Leerbaarheid - Bedienbaarheid - Aantrekkelijkheid Efficiëntie: - Tijdsbeslag - Middelenbeslag Onderhoudbaarheid: - Analyseerbaarheid - Wijzigbaarheid - Stabiliteit - Testbaarheid Portabiliteit: - Aanpasbaarheid - Installeerbaarheid - Samenwerkbaarheid - Vervangbaarheid

81 Kosten van herstellen van fouten Ontwikkeltraject Acceptatie Exploitatie

82 Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Bouwen systeem Programma en integratietest Systeemtest Acceptatietest Gebruik en beheer Wijzigings- verzoek Impact- analyse

83 Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Bouw acceptatietests Exploitatie ontwikkelaarstests Invoering PTITSTFATPAT White boxBlack box GT Legenda: PT:Programmatest IT:Integratietest ST:Systeemtest FAT:Functionele acceptatietest GT:Geïntegreerde test PAT:Productie acceptatietest

84 Acceptatie- test Systeem- test White-box- tests Mastertestplan Gebruik en beheer

85 AfrondingUitvoeringSpecificatie Planning en beheer Voorbereiding


Download ppt "Gegevens Informatie Verwerking. GegevensInformatie Verwerking: - Apparatuur - Programmatuur - Mensen - Procedures."

Verwante presentaties


Ads door Google