De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gegevens Informatie Verwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gegevens Informatie Verwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Gegevens Informatie Verwerking
Figuur 1.1 Verwerking van gegevens tot informatie door een informatiesysteem

2 - Apparatuur - Programmatuur - Mensen - Procedures
Gegevens Informatie Verwerking: - Apparatuur - Programmatuur - Mensen - Procedures Figuur 1.2 De onderdelen van een geautomatiseerd informatiesysteem

3 Figuur 1.3: Het Rekencentrum

4 Acceptatie Analyse Ontwerp Realisatie Gebruik en beheer
ontwikkelproject Figuur 1.4 Globale fasering van een ontwikkelproject

5 Evaluatie en bijsturing Systeem- ontwikkeling
Informatie- planning Evaluatie en bijsturing Systeem- ontwikkeling Figuur 1.5 De verschillende fases van systeemontwikkeling en -beheer Gebruik en beheer

6 Figuur 1.6 De verschillen tussen SDM I en SDM II

7 conceptualisatie elaboratie constructie transitie
Figuur 1.7 De fasering van RUP

8 Toepasbaar- heidsonderzoek en bedrijfsanalyse Functioneel model-
iteratie Implementatie Ontwerp en bouw- iteratie Figuur 1.8 Het ontwikkelproces bij DSDM

9 Acceptatie en invoering
Informatieplanning Ontwikkeling Acceptatie en invoering Gebruik Wijziging Figuur 1.9 De levenscyclus van een informatiesysteem Archivering

10 Informatiesysteem Informatie Materie Reëel systeem
Figuur 2.1 Het informatieparadigma (bron: Looijen, 2000) Informatie Materie Reëel systeem

11 Bestuurlijke invloeden Informatische invloeden Beheer Informatie- systeem Informatiestroom Materiestroom Figuur 2.2 Het beheerparadigma (bron: Looijen, 2000) Reëel systeem Bedrijfseconomische invloeden Technische invloeden

12 Figuur 2.3 Recursiebeginsel bij het informatieparadigma (bron: Looijen, 2000)
IS IS IS RS RS RS Informatiestroom Materiestroom

13 Beheer B1 Beheer IS1 RS1 Informatie- systeem Figuur 2.4 Recursiebeginsel bij het beheerparadigma (bron: Looijen, 2000) Reëel systeem

14 Figuur 2.5 Het toestandenmodel (bron: Looijen, 2000)
IBP O AI W E IBP: Informatiebeleid en -planning O: Ontwikkeling AI: Acceptatie en invoering G: Gebruik W: Wijziging E: Exploitatie

15 Figuur 2.6 Uitgebreid toestandenmodel (bron: Looijen, 2000)
W W2 W W2 IBP O AI AI E1 E2

16 Ontwerpen Schrijven Testen Publiceren
Figuur 2.7 Globaal stappenplan voor wijzigingen in de content van een website

17 Ontwerpen Schrijven Herzien Corrigeren Testen Publiceren
Figuur 2.8 Gedetailleerd stappenplan voor wijzigingen in de content van een website

18 Beheer informatie- systemen
Eisen vanuit gebruik Randvoorwaarden vanuit gebruik C Karakteristieken apparatuur Karakteristieken mensen Beheer informatie- systemen G D Karakteristieken programmatuur Karakteristieken procedures Figuur 3.1 Beheer in relatie met eisen, randvoorwaarden en karakteristieken van componenten (bron: Looijen, 2000) F Karakteristieken gegevens- verzamelingen E

19 Taakgebied: GB Taakveld: geg. def. beheer
Legenda: FB: functioneel beheer GB: gebruiksbeheer FO: functioneel onderhoud G FB Figuur 3.2 De overgang van het toestandenmodel naar beheereenheden (bron: Looijen, 2000) Taakgebieden: FO AO TO Taakveld: wijziging TI AB: applicatiebeheer AO: applicatieonderhoud W AB TB: technisch beheer TO: technische ondersteuning OB: operationele besturing ON: onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning TD: technische dienstverlening Taakgebieden: TO OB ON m.u.v. wijziging TI TD E TB

20 Functionaliteitenbeheer
Leveranciers Management Bepalen Keten- ontwikkelingen Bepalen Technologie- Ontwikkelingen Infor- matie Coör- dinatie Richting gevend Relatie- management Gebruikersorg. Strategie Inrichting IV-functie Informatie Lifecycle Management Informatie Portfolio Management Opstellen IV-organisatie strategie Ketenpartners Management Opstellen Informatie Strategie Bepalen Bedrijfsproces- ontwikkelingen Planning en Control Financieel management Behoefte management Contract Management Sturend Wijzigingen beheer Figuur 3.3 BISL: het procesmodel voor functioneel beheer Specificeren Vormgeven niet-geaut. IV Gebruikers ondersteuning Beheer Bedrijfs- Informatie Uitvoerend Voorbereiden Transitie Toesten en Testen Operationele ICT aansturing Transitie Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer

21 Control and Distribution
Services Applicaties OCM ACM Customer organization strategy Account definition Demand Market definition Service delivery definition ICT- developments strategy Customer environm. strategy Richtinggevend ICT-portfolio management Skills definition Delivery Technology definition - Life cycle management Supply Planning and control Cost management Quality management Service Level management Sturend Incident mgt Figuur 3.4 ASL: het procesmodel voor applicatiebeheer Change mgt Design Impact analysis Continuity mgt Availability mgt Realization Uitvoerend Implemen- tation Capacity mgt Configuration mgt Software Control and Distribution Testing Verbindende processen Beheer Onderhoud/vernieuwing

22 Figuur 3.5 De enkelvoudige samenhang tussen de drie beheervormen (bron: Looijen, 2000)
FB AB TB

23 Figuur 3.6 Meervoudige samenhang tussen de drie beheervormen (bron: Looijen, 2000)
FB AB TB

24 SM Strategisch niveau PM Tactisch niveau AB TO TM OM GB FO AO OB ON TD
Legenda: SM: strategisch management TM: tactisch management OM: operationeel management TO: technische ondersteuning PM: personeel management AB: algemene bedrijfsondersteuning GB: gebruiksbeheer AO: applicatieonderhoud OB: operationele besturing ON: onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning TD: technische dienstverlening Figuur 3.7 Organisatiestructuur van beheer (bron: Looijen, 2000) SM Strategisch niveau PM AB Tactisch niveau TO TM OM GB FO AO OB ON TD Operationeel niveau

25 Functioneel beheer Applicatie- beheer Technisch beheer
Figuur 3.8 Drievoudig model van beheer (bron: Looijen, 2000) Functioneel beheer Applicatie- beheer Technisch beheer SM SM SM PM AB PM AB PM AB TO TO TO TM OM TM OM TM OM GB FO AO OB ON TD

26 SM SM SM PM AB PM AB PM AB TO TO TO TM OM TM OM TM OM GB FO AO
Functioneel beheer Applicatie- beheer Technisch beheer Figuur 3.9 Uitgebreid drievoudig model van beheer (bron: Looijen, 2000) SM SM SM PM AB PM AB PM AB TO TO TO TM OM TM OM TM OM GB FO AO OB ON TD A fgfgfdgf dfgdfgd dfgfhyfg B fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg C fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg Clusters van functies D fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg E fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg F fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg G fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg H fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg I fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg J fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg A fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg B fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg D fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg F fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg G fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg I fgfgfdgfdfgdfgd dfgfhyfg Proces

27 Meten en bewaken Proces: Activiteiten Subprocessen Invoer Uitvoer
Figuur 4.1 Algemeen procesmodel

28 Kwaliteitsverbetering
Act Plan Check Do Figuur 4.2 De kwaliteitscirkel van Deming ITIL/ ASL Kwaliteitsverbetering

29 Eerstelijn- servicedesk
Tweede lijn Gebruiker Locatie 1 Systeem- beheer Gebruiker Locatie 2 Applicatie- beheer Eerstelijn- servicedesk Gebruiker Locatie 3 Leveran- cier Figuur 4.3 Inrichting van een Servicedesk Gebruiker Locatie 4 Netwerk- beheer Problemen en vragen Oplossingen en antwoorden

30 Sturende processen OCM ACM Onderhoud/ vernieuwing Beheer Services
Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 4.4 Het ASL-Framework op hoofdlijnen Verbindende processen

31 SLA ASL BISML ITIL Management Applicatie- beheer Functioneel beheer
Service- team Gebruikers Technisch beheer Leveranciers ITIL Figuur 4.5 Het ServiceTeam Gebruikersorganisatie IT-Service Management

32 Onderhandelen Klant Leverancier ICT Dienst Figuur 4.6 Het SLA SLA

33 Gebruikers, klanten en beheerders
Functioneel beheer Applicatie beheer Technisch beheer Centrale Service Desk Figuur 4.7 Inrichting van een centrale servicedesk Gebruikers, klanten en beheerders Vraag Storing Verzoek Klacht

34 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 5.1 De plaats van de beheerprocessen binnen het ASL-framework Verbindende processen

35 Technische infrastructuur
ASL Applicatie D Technische infrastructuur Applicatie A Applicatie B Applicatie C Figuur 5.2 De relatie tussen de ASL- en de ITIL-processen ITIL

36 Continuity Management Availability Management
Incident Management Continuity Management Availability Management Beheer Figuur 5.3 De beheerprocessen Capacity Management Configuration Management

37 Autorisatie Ontwikkeld Goedgekeurd Geaccepteerd In ontwikkeling Getest
Figuur 5.4 Statuswijziging van CE’s

38 Proactieve communicatie Reactieve communicatie
Incident Proactieve communicatie Reactieve communicatie Figuur 5.5 Pro-actieve en reactieve communicatie

39 Reactieve communicatie
Wijzigings- beheer Impact- analyse Beheer- processen tweede lijn Proactieve communicatie Incident Incident- afhandeling Technisch & functioneel beheer tweede lijn Kwaliteits- manage- ment Figuur 5.6 Het oplossen van incidenten Problemen Rapportage Sturende processen

40 Tijdige uitvoer applicatie Correcte werking applicatie Service
Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Applicatie Tijdige uitvoer applicatie Correcte werking applicatie Service Openingstijden dienstverlening Correcte dienstverlening Figuur 5.7 Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van applicaties en services

41 Opstellen beschikbaarheidsplan
(Bij)sturen beschikbaarheid Realiseren beschikbaarheid Figuur 5.8 Het proces Availability Management Bewaken beschikbaarheid

42 Opstellen capaciteitsplan
Realiseren capaciteit (Bij)sturen capaciteit Figuur 5.9 Het proces Capacity Management Bewaken capaciteit

43 Opstellen continuïteitsplan
(Bij)sturen continuïteit Realiseren continuïteit Figuur 5.10 Het proces Continuity Management Bewaken continuïteit

44 Oorspronkelijke locatie of Terugkeerlocatie
Calamiteit Oorspronkelijke locatie of Terugkeerlocatie Uitwijk locatie Figuur 5.11 Uitwijken en inwijken

45 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 6.1 De plaats van de verbindende processen binnen het ASL-framework Verbindende processen

46 Software Control & Distribution
Change Management Software Control & Distribution Figuur 6.2 De verbindende processen

47 Gebruikers, klanten en beheerders
Incident Management Change Management Quality Management Detectie Aanname Service Desk Figuur 6.3 Het doorsturen van meldingen op de servicedesk Gebruikers, klanten en beheerders Vraag Storing Verzoek Klacht

48 Onderhoud en vernieuwing Incident In onderhoud
Change Management Wijzigingsvoorstel Beheer Onderhoud en vernieuwing Incident In onderhoud Figuur 6.4 Samenhang tussen de uitvoerende processen Software Control & Distribution Patch Naar productie Release

49 Programmabeheer en distributie
Release Patch Patch Patch Release Figuur 6.5 Synchronisatie van wijzigingen Patch Patch Release Release Patch Release

50 Change set Change package Shipment impactanalyse realisatie
Figuur 6.6 Releaseplanning impactanalyse realisatie implementatie beheer

51 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 7.1 De plaats van de onderhouds- en vernieuwingsprocessen binnen het ASL-framework Verbindende processen

52 Onderhoud/ Vernieuwing
Design Impact analysis Onderhoud/ Vernieuwing Realisation Implementation Figuur 7.2 De onderhouds- en vernieuwingsprocessen Testing

53 Gebruikers- organisatie
Change Management Applicatie Release Impact analysis Infrastructuur Gebruikers- organisatie Figuur 7.3 Interactie tussen Impact analysis en Change Management

54 Change set Functioneel ontwerp Design Impact analysis Realization
Figuur 7.4 Interactie tussen Impact analysis, design en realization

55 Software Control & Distribution
Design Change set Functioneel ontwerp Impact analysis Realization Software Control & Distribution Figuur 7.5 Interactie tussen Design, Realization en Software Control & Distribution Change package

56 Realisation Implementation Testing Acceptatie- test Exploitatie- test
Functionele systeemtest Technische systeemtest Unittest Realisation Implementation Figuur 7.6 De verschillende tests bij onderhoud en vernieuwing Testing

57 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 8.1 De plaats van de sturende processen binnen het ASL-framework Verbindende processen

58 Richtinggevende processen
Sturende processen Figuur 8.2 De sturende processen werken zowel top-down als bottom-up Uitvoerende processen

59 Kwaliteits-management Service Level Management
Planning en control Kosten-management Kwaliteits-management Service Level Management Figuur 8.3 De sturende processen

60 kwaliteit $ Figuur 8.4 De duivelsdriehoek tijd geld

61 Professionaliseren 5 Ketengericht 4 Geoptimaliseerd 3 Gedefinieerd 2
Herhaald 1 Initieel Figuur 8.5 CMM-model in relatie tot applicatiebeheer Niets

62 Infrastructuur Organisatie
Product Proces Infrastructuur Organisatie Figuur 8.6 De onderwerpen van kwaliteitsmanagement

63 Functioneren Functionaliteit
Proces Inhoud Functioneren Functionaliteit Proces Inhoud Applicatie Dienstverlening Figuur 8.7 De onderwerpen van service level management

64 Onderhandelen Evalueren Definiëren Bewaken
Figuur 8.8 Het service level management proces Bewaken

65 ASL ITIL Planning en control - Kosten- management Financial Management
Kwaliteits- management Problem Management Figuur 8.9 ITIL versus ASL met betrekking tot de sturende processen Service Level Management Service Level Management

66 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 9.1 De plaats van de richtinggevende processen binnen het ASL-framework Verbindende processen

67 Wat wil de applicatiebeheerorganisatie?
ACM Wat wil de klant? OCM Wat wil de applicatiebeheerorganisatie? Figuur 9.2 Verschil tussen ACM en OCM

68 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 9.3 De plaats van ACM binnen het ASL-framework Verbindende processen

69 Customer organisation strategy
ICT-portfolio- management ICT development strategy Customer environment strategy Figuur 9.4 Applications Cycle Management Life Cycle Management

70 Onderhoud/ vernieuwing
Services Applicaties OCM ACM Richtinggevend Sturende processen Sturend Beheer Onderhoud/ vernieuwing Uitvoerend Figuur 10.1 De plaats van OCM binnen het ASL-framework Verbindende processen

71 Welke diensten? de markt de klanten de technologie de expertise
Figuur 10.2 De onderwerpen van OCM de expertise

72 Service delivery definition
Account definition Market definition Service delivery definition Skills definition Technology definition Figuur 10.3 Organization Cycle Management

73 Applicatiebeheerorganisatie De concurrentiekracht van leveranciers
Vervangende diensten Nieuwe klanten De concurrentiekracht van nieuwe toetreders Figuur 10.4 Concurrentiekrachten model van Porter

74 Missie Doelen Strategie Route KSF Middelen Figuur 10.5 Beleidsmodel

75 Planning to Implement Service Management
Business Technology Planning to Implement Service Management The Business Perspective Service Management: Service Support Service Delivery ICT Infrastructure Management Security Management Figuur 11.1 De ITIL-boeken Application Management

76 Service Support Service Delivery
Capacity Management Service Desk Incident Management Release Management Change Management Problem Management Service Level Management Availability Management Configuration Management Financial Management Figuur 11.2 De Beheerprocessen Continuity Management Security Management Application Management

77 Applicatie- ontwikkeling
Specificatie Optimalisatie Ontwerp Service- management Applicatie- ontwikkeling Figuur 11.3 De applicatiebeheer levenscyclus Uitvoering Bouw Implementatie

78 Functionele integratie
Bedrijfs- strategie ICT- strategie Extern Strategische fit Bedrijfs- structuur ICT- structuur Intern Figuur 11.4 Strategic Alignment Model (bron: Henderson en Venkatraman) Bedrijf ICT

79 Bedrijfs- strategie ICT- strategie Bedrijfs- structuur ICT- structuur
2 ICT- strategie 3 1 3 2 4 Bedrijfs- structuur ICT- structuur 4 1 Figuur 11.5 Vier dominante alignment-perspectieven (bron: Henderson en Venkatraman, 1999)

80 Functionaliteit: - Geschiktheid - Juistheid en volledigheid - Koppelbaarheid - Beveiligbaarheid
Betrouwbaarheid: - Bedrijfszekerheid - Fouttolerantie - Herstelbaarheid Bruikbaarheid: - Duidelijkheid - Leerbaarheid - Bedienbaarheid - Aantrekkelijkheid Efficiëntie: - Tijdsbeslag - Middelenbeslag Onderhoudbaarheid: - Analyseerbaarheid - Wijzigbaarheid - Stabiliteit - Testbaarheid Portabiliteit: - Aanpasbaarheid - Installeerbaarheid - Samenwerkbaarheid - Vervangbaarheid Kwaliteit Figuur 12.1 Kwaliteitsattributen van software

81 Kosten van herstellen van fouten
Acceptatie Kosten van herstellen van fouten Figuur 12.2 De kosten van het herstellen van fouten in een ontwikkeltraject Ontwikkeltraject Exploitatie

82 Programma en integratietest
Wijzigings- verzoek Gebruik en beheer Impact- analyse Acceptatietest Functioneel ontwerp Systeemtest Technisch ontwerp Programma en integratietest Figuur 12.3 Het V-model voor testen in onderhoudssituaties Bouwen systeem

83 Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Bouw Invoering Exploitatie PT IT
Legenda: PT: Programmatest IT: Integratietest ST: Systeemtest FAT: Functionele acceptatietest GT: Geïntegreerde test PAT: Productie acceptatietest PT IT ST FAT PAT GT White box Black box ontwikkelaarstests acceptatietests Figuur 12.4 Systeemontwikkeling versus testen

84 White-box- tests Systeem- test Acceptatie- test Gebruik en beheer
Figuur 12.6 De hiërarchie van de testplannen Mastertestplan

85 Voorbereiding Specificatie Uitvoering Afronding Planning en beheer
Figuur 12.7 De fasering van het testproces Planning en beheer


Download ppt "Gegevens Informatie Verwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google