De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business-IT Alignment

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business-IT Alignment"— Transcript van de presentatie:

1 Business-IT Alignment
Het raamwerk - Strategic Alignment Model Business IT Rol van beheer - vormen van beheer: - functioneel - applicatie - technisch

2 The big challenge business IT alignment

3 Strategic Alignment Model
Business Domain Business Strategy (external domain) Business arena (Competition, PMC, Make Buy, Partnerships) Organisation & processes (internal domain) Structure (functional, divisional, matrix) Processes Skills (business knowlegde, experience, HRM) Functional domain (ICT) ICT Strategy (external) Scope (support function, stragetic function) Competencies (reliability, cost-performance, connectivity) Governace (make/buy, alliances, joint ventures) ICT infrastructure & processes ICT-architecture (appl.portfolio, config-architecture, data-architecture) Processes (development, maintenance, monitoring, control systems) Skills (knowlegde, experience, HRM) Venkatraman and Henderson (1991, 1993)

4 Key issues in SAM Core competencies Competitor position
BUSINESS STRATEGY IT STRATEGY Core competencies Competitor position PMC, market segmentation CSF, KPI Key technologies Critical systems characteristics Make/Buy/Reuse Service delivery BUSINESS ARCHITECTURE IT ARCHITECTURE Business control model Organizational structure Process model Experience & expertise ICT-control model ICT organizational structure Application & data architecture Technical architecture

5 Possible scenarios 2 1 3 4 BUSINESS STRATEGY IT STRATEGY
BUSINESS ARCHITECTURE IT ARCHITECTURE

6 Scenario 1: Strategic Execution
Driver Business strategy Role of top Management Business strategy setting Role of ICT management Implement strategy Performance criteria Cost/Service center Issues CSF, BSP Business Modeling 1 Strategy execution. Dit is de klassieke hiërarchische benadering, zoals die gevonden wordt in de informatieplanningmethoden Business Systems Planning, Information Strategy Planning, de Critical Success Factors-benadering en enterprise modelling. In al deze methoden wordt een bedrijfsmissie geformuleerd. Deze wordt vertaald in een organisatorische infrastructuur en hieruit wordt de IT-infrastructuur afgeleid. Er is geen sprake van een afzonderlijke IT-strategie; het IT-gebruik is uitsluitend gericht op verbetering van de efficiency.

7 Scenario 2: Technology transformation
Driver Business strategy Role of top Management Visionary (technology) Role of ICT management Technology architect Performance criteria Technology leadership Issues Technology trend forecast Architectural planning 2 External Internal Technology transformation gaat ervan uit dat de geformuleerde bedrijfsdoelstellingen alleen bereikt kunnen worden met behulp van nieuwe, geavanceerde vormen van IT-gebruik. De IT krijgt hiermee een pioniersrol toegewezen, waarbij de IT-strategie (hoe deze IT-voorsprong te bereiken) leidend is. Vervolgens wordt uit de IT-strategie de I/S-infrastructuur afgeleid. De bestaande organisatie-infrastructuur wordt genegeerd. De nieuwe informatiesystemen zijn in deze invalshoek bepalend voor de nieuwe organisatie-infrastructuur, de bedrijfsprocessen en de noodzakelijke vaardigheden.

8 Scenario 3: Competitive Potential
Driver ICT strategy Role of top Management Visionary (new business models) Role of ICT management Catalyst Performance criteria Business leadership Issues Market-share Product development lead time 3 External Internal Competitive potential is visionair en sluit aan op de gedachten van Porter. Nieuwe technologie wordt gezien als de mogelijke basis voor een nieuwe vorm van ondernemen. De IT-mogelijkheden zijn leidend en de IT-strategie het startpunt. De bedrijfsdoelen worden hiervan afgeleid en vertaald in een nieuwe organisatiestructuur en bedrijfsprocessen. De I/S-infrastructuur is een afgeleide van de nieuwe organisatie-infrastructuur. Deze benadering is het omgekeerde van de technology transformation. Een voorbeeld van de competitive potential-invalshoek is het fenomeen Internet, dat veel ondernemingen aan het denken heeft gezet over de mogelijkheden van bankieren, verzekeren, winkelen en dergelijke via dit technologische medium.

9 Scenario 4: Service level
Driver ICT strategy Role of top Management Priority setting Role of ICT management Executive leadership Performance criteria Customer satisfaction Issues Architectural planning SLA’s 4 Internal Service level. Deze invalshoek gaat uit van het streven binnen de business-strategie een superieure vorm van dienstverlening te creëren. De IT-strategie is leidend. De I/S-infrastructuur is de concretisering van het idee en de organisational infrastructure een afgeleide. Dit concept wordt wel gehanteerd bij dienstverlenende bedrijven waar de IT een hoofdrol speelt, zoals bij wereldwijd opererende koeriersdiensten waar de fysieke plaats (waar een pakket zich bevindt) van minuut tot minuut gevolgd moet kunnen worden.

10 Strategic Alignment Process
Competition and Reconfiguration process Global Information technology Platform Business Strategy Competitive potential IT Strategy Technology potential Strategic Alignment Proces Embedded Technology Transformation Organizational Infrastructure and Processes IT Infrastructure and Processes Business value Service level Organizational change and human resources issues IS implementation processes, tools and skills Ref : The Corporations of the 1990’s M. Scott Morton; App. E K.H. MacDonald

11 Information/Communication
Extended SAM Business Strategy IT Strategy External Structures Organizational Infrastructure and Processes IT Infrastructure and Processes Internal Information/Communication & Knowledge Business domain Functional domain Interpreting Semantics Utilization Pragmatism Providing Syntax Scope Core Comp Governance Architecture Capabilities Processes Skills Strategy Structure Operation Business Info/Comm & Knowledge ICT Ref : Maes 1999

12  9-vlaks model + Middelste rij + Middelste kolom

13 Nog even: ICT-organisatie en beheertaken
Applicatiebeheer Verantwoordelijk voor: Vertalen van functionele wensen naar ontwerpspecificaties. Omzetten van ontwerpspecificaties naar nieuwe of gewijzigde programmatuur. Aansturen externe partij bij bouw systemen. Licentiebeheer en productbeheer. Wijzigings- en releasebeheer. Testen van nieuwe of gewijzigde software. Probleembeheer. Implementatiebegeleiding. Technisch beheer Verantwoordelijk voor: Naar behoren functioneren van de ICT-infrastructuur. Correct functioneren van applicaties en infrastructuur (correct geconfigureerd en geïmplementeerd). In productie nemen van applicaties en wijzigingen. Managen incident- en probleemmanagement processen. (Laten) uitvoeren van operations management taken. Bewaken en rapporteren service level afspraken. Aansturen externe serviceleveranciers. Contract & SLA-beheer. Opmerking: veel van deze taken kunnen worden uitbesteed. Functioneel beheer Verantwoordelijk voor: Dat de functionaliteit aansluit op de wensen en behoefte van management en gebruikers. Gebruikersondersteuning en training. Acceptatie nieuwe of gewijzigde systemen. Onderhoud en beheer van functionele specificaties, procedures en processen. Beheer applicatieparameters. Gebaseerd op beheermodellen van Looijen en Deelen

14 9-vlaks model en ICT-rollen en verantwoordelijkheden
Business Informatie/ Communicatie ICT Informatiemanagement Corporate domein. Corporate ICT ICT - - beleid beleid Strategie Ondernemings Ondernemings - - Informatiebeleid Het organiseren van de Informatiebeleid (ICT (ICT - strategie (Business - - (richten) activiteiten in dit domein strategie (Business - architectuur) architectuur) Architectuur) en het Corporate Informatie - Architectuur) beleid zijn de primaire activiteiten van Corporate Informatiemanagement Business jaarplan Business mngt Informatie plan ICT-jaarplan ICT- mngt Ontwikkelen Ontwikkelen Business of Business of Ontwikkelen Ontwikkelen Structuur bedrijfs bedrijfs - - Proces Proces - (inrichten) - Informatie Informatie - - Toepassingsdomein processen processen informatie informatie systemen systemen Ontwikkeldomein Servicemanagement - domein Gebruiken Gebruikeren Functioneel Functioneel - - Beheer en Beheer en Uitvoeren van van Beheer Beheer exploitatie exploitatie (verrichten) Informatie Informatie - - Informatie Informatie - - Informatie Beleid en strategie Informatie - - systemen systemen systemen systemen systemen systemen Corporate Informatiemanagement Bron: Rik Maes c.s, Univ. van Amsterdam

15 Hoe het 9-vlaks model gebruiken?
Communicatie-instrument voor alle bij informatiemanagement betrokken partijen Positionering van rollen, functies: IT–vraag IT-aanbod en samenwerking business en IT Positioneren en afbakenen van verantwoordelijkheids- en taakgebieden Diagnose instrument. Opsporen van witte vlekken in de informatievoorziening Geen organogram!!!

16 Voorbeelden Informatie beleid ICT-strategie Business jaarplan
Informatieplan ICT-jaarplan Business operatie Functioneel beheer ICT-operatie ICT Richten Inrichten Verrichten strategie ICT-ontwik- kelingen Portfolio management Appl. beheer Techn. beheer Business (project)mng’nt IT (project) mng’nt Business ontwikkelingen Communicatie Informatie/ Voorbeelden

17 gebruiken produceren interpreteren van informatie Nog een voorbeeld
Business ICT Richten Inrichten Verrichten Communicatie Informatie/ Nog een voorbeeld

18 Samenwerking = Samenhang tussen processen


Download ppt "Business-IT Alignment"

Verwante presentaties


Ads door Google