De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheermodel van M. Looijen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheermodel van M. Looijen"— Transcript van de presentatie:

1 Beheermodel van M. Looijen
Studiejaar 2011/2012

2 Primair gericht op organisatorische aspecten van beheer
Wat is het ..... Primair gericht op organisatorische aspecten van beheer Organisatie structuur van beheerorganisatie Aanvullend op ITIL processen en kwaliteitsborging Wel ruimte voor inbedden van ITIL processen

3 Beheerparadigma B Beheer beheert IS Informatie Systeem afgeleid van informaitebehoefte in RS Reëel systeem

4 Geautomatiseerd informatiesysteem
plus:

5 Waarmee wordt beheer allemaal geconfronteerd?
Karakteristieken van IS componenten Karakteristieken van ISn Eisen vanuit gebruik Beschikbaarheid, betrouwbaarheid, robuustheid, etc... Randvoorwaarden vanuit gebruik Apparatuur- en leveranciersrichtlijnen, centraal/decentraal, budget, FTE’s, Situationele factoren bv. cultuur, wet- en regelgeving

6 Taakgebieden nodig voor beheer volgens Looijen
management personeelsmanagement (PM) technische ondersteuning (TO) algemene bedrijfsondersteuning (AB) operationele besturing (OB) onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning (ON) technische dienstverlening (TD) gebruiksbeheer (GB) functioneel onderhoud (FO) applicatie-onderhoud (AO)

7 Toestanden in levenscyclus
IBP Inf Beleid en Planning O Ontwikkeling AI Acceptatie en Invoering G Gebruik E Exploitatie W Wijzigen - toestand IBP (informatiebeleid en -planning). In deze toestand worden informatiebeleid en informatieplanning vastgesteld van waaruit het informatiesysteem wordt ontwikkeld; - toestand O (ontwikkeling). In deze toestand wordt het informatiesysteem ontworpen en gebouwd waarna het in de volgende toestand al of met wordt geaccepteerd; - toestand AI (acceptatie en invoering). In deze toestand wordt het informatiesysteem al of met geaccepteerd. Wordt het niet geaccepteerd dan gaat het terug naar de voorgaande toestand. Wordt het wel geaccepteerd dan vindt invoering plaats waarna het zowel in gebruik wordt genomen als geëxploiteerd gaat worden; - toestand G (gebruik). In deze toestand worden de functionaliteiten van het informatiesysteem gebruikt; - toestand E (exploitatie). In deze toestand wordt het informatiesysteem voor het gebruik operationeel gehouden ofwel geëxploiteerd; - toestand W (wijzigen). In deze toestand wordt her informatiesysteem of een gedeelte ervan gewijzigd als gevolg van te plegen onderhoud dat vanuit de toestanden G en E wordt geïnitieerd.

8 Beheer kennis en expertise

9 Functioneel, applicatie en technisch beheer en hun relaties
Functioneel beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het systeem. Het functioneel beheer dient dus, op basis van functionele behoeften (gerelateerd aan het reëel systeem), zorg te dragen dat het systeem voldoet aan de eisen van informatievoorziening en informatieverzorging. Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor instandhouding van applicatieprogrammatuur en de gegevensbanken. Uiteraard is het functioneel beheer een belangrijke bron van input voor deze beheervorm. Het functioneel beheer dient namelijk aan te geven welke functionele eisen kunnen worden gesteld aan applicaties en gegevens. Het technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering van informatiesystemen. Het technisch beheer zal dus de applicaties, die door applicatiebeheer zijn ontwikkeld gaan exploiteren.

10 Functioneel, applicatie en technisch beheer en hun relaties
3 clusters van taakgebieden, die wat betreft inhoud, verantwoordelijkheid, kennis en hulpmiddelen principieel van elkaar verschillen basis voor de functiescheiding tussen vraag (demand) en aanbod (supply), één van de meest elementaire governance-principes. Bron:


Download ppt "Beheermodel van M. Looijen"

Verwante presentaties


Ads door Google