De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een bewegingsgezinde basisschool Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een bewegingsgezinde basisschool Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Een bewegingsgezinde basisschool

4 Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende bewegen op onze basisschool?

5

6 Een bewegingsgezinde basisschool School Bewegingsopvoeding

7 Bewegingsintegratie

8 Een bewegingsgezinde basisschool School Bewegingsopvoeding Sportfederatie Gemeente

9

10 Introductie nieuw Leerplan Bewegingsopvoeding voor alle leerkrachten Doel

11 Waarom een nieuw leerplan??? Oud leerplan reeds van voor 1998 Geen nieuwe OD/ET Actuele VISIE Ontwikkelingslijn kleuter/lager en samenhang SO Format conform de andere leerplannen Vereenvoudigen in aantal doelen en nummering

12 Visie Bewegingsopvoeding is een leergebied van de basisvorming met eigen OD en ET. Leerplan pg. 7

13 Visie

14 Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen ivm begeleiden, onderwijzen, opleiden… vanuit een vernieuwd concept. Leerplan pg. 7

15 Visie Het leerplan bewegingsopvoeding, wil tegemoet komen aan de hedendaagse visie op goed bewegingsonderwijs. We houden hierbij rekening met de verwachtingen van: *de jongeren *de maatschappij *de leerkracht als deskundige Leerplan pg. 5

16 1.Wat vind jij als leerkracht voor bewegingsopvoeding belangrijk? 2. Wat vinden de leerlingen belangrijk? 3. Wat vinden de ouders belangrijk? Bedenkingen vooraf… Visie

17 De hedendaagse visie op goed bewegingsonderwijs houdt rekening met de verwachtingen van: *de jongeren: uitdagende en plezierige les, binnen goed sociaal leefklimaat én toch leerrijk *de maatschappij: – bewegingsgebonden basiscompetenties bijbrengen – de vereiste bekwaamheden meegeven om deel te nemen aan de bewegingscultuur *de leerkracht als deskundige: de leerlingen voldoende ondersteunen in hun ontwikkeling zodat ze zelf verantwoordelijk, bevredigend en duurzaam blijven deelnemen aan bewegingsactiviteiten

18 Bewegingsopvoeding staat voor motorische basisvorming gericht op het ontwikkelen van na te streven competenties Motorische competenties (MC) Gezonde en veilige levensstijl (GVL) Zelfconcept (ZC) Sociaal Functioneren (SF) Bewegingsdoelen Persoonsdoelen Met bewegen als middel  om zinvolle gehelen van leertaken aan te bieden  in authentieke contexten (voeling met de realiteit)  met de nadruk op integratie van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes Met aandacht voor een meervoudige en veelzijdige bewegingsbekwaamheid en een meervoudige deelnamebekwaamheid Leerplan pg. 7 - 10

19 Tussendoortje

20 Doelenkader Bewegingsdoelen Motorische competenties (MC) Gezonde en veilige levensstijl (GVL) Persoonsdoelen Zelfconcept (ZC) Sociaal functioneren (SF) Leerplan pg. 16

21 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s Leerplan pg. 17 - 30

22 Gezonde en veilige levensstijl GVL1 Ontwikkelen van hygiënische gewoontes. GVL2 Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven. GVL3 Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s. GVL4 Rust ervaren als tegenpool van actie. GVL5 Bewegen in open lucht. Leerplan pg. 31 - 32

23 Zelfconcept ZC1 Zelfkennis en zelfvertrouwen. ZC2 Omgaan met eigen gevoelens. Sociaal functioneren SF1 Zich inleven in anderen. SF2 Met de andere(n) in relatie treden. Leerplan pg. 33 Leerplan pg. 34

24 ( ) Nemen kennis Beheersen Toepassen en spontaan aanwenden OD 1.26, OD 1.32, OD 1.33, ET 1.1, ET 1.17 Leerplan pg. 11

25

26 Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs ERVARING duurzame GEDRAGSVERANDERING LEREN - Krachtige leeromgeving - Didactische principes toepassen - Goed management

27 Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs ERVARING duurzame GEDRAGSVERANDERING LEREN - Krachtige leeromgeving Didactische principes toepassen - Didactische principes toepassen - Goed management Leerplan pg 37- 41

28 Analyse van de bewegingsgezinde basisschool

29 Hoe pakken we het aan? Wanneer? Hoe?Wat? – Doel?Door wie?Voor wie?Middelen?EvaluatieOutput? (effect) Schooljaar 2011-2012 ISB februariIntroductie - vernieuwing kennen - bereid zijn hierin te investeren als school/SG directie + gangmaker K en L leerplan presentatie bijlagen /// filmfragmenten OWP april/mei/// introductie/ implementatie Leermeester BeO K en L leerplan vademecum bijlagen ???Voorbereiding introductie Softversie ISB voor de leerkrachten kernTeamPresentatie Leerplan ???Introductie op schooldirectie + gangmaker K en L teamPresentatie Leerplan ???Beginsituatieanalyse ‘Bewegingsgezinde basisschool’ Doelen bepalen Werkpunten ordenen (leerlingniveau, klasniveau, schoolniveau, scholengemeenschaps-niveau) kernteam K team L analyse – bijlage // kijkwijzer – bijlage // … ???implementatie: uitwerking van de werkpunten ???team Schooljaar 2012-2013

30


Download ppt "Een bewegingsgezinde basisschool Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende."

Verwante presentaties


Ads door Google