De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een bewegingsgezinde basisschool Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een bewegingsgezinde basisschool Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Een bewegingsgezinde basisschool

4 Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende bewegen op onze basisschool?

5

6 Een bewegingsgezinde basisschool School Bewegingsopvoeding

7 Bewegingsintegratie

8 Een bewegingsgezinde basisschool School Bewegingsopvoeding Sportfederatie Gemeente

9

10

11

12

13 Herhalen

14 Introductie nieuw Leerplan Bewegingsopvoeding februari 2012 Doel en dagorde ISB Ondersteuning Implementatie op de OWP

15 Waarom een nieuw leerplan??? Oud leerplan reeds van voor 1998 Geen nieuwe OD/ET Actuele VISIE Ontwikkelingslijn kleuter/lager en samenhang SO Format conform de andere leerplannen Vereenvoudigen in aantal doelen en nummering

16 Visie Bewegingsopvoeding is een leergebied van de basisvorming met eigen OD en ET. Leerplan pg. 7

17 Visie

18 Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen ivm begeleiden, onderwijzen, opleiden… vanuit een vernieuwd concept. Leerplan pg. 7

19 Visie Het leerplan bewegingsopvoeding, wil tegemoet komen aan de hedendaagse visie op goed bewegingsonderwijs. We houden hierbij rekening met de verwachtingen van: *de jongeren *de maatschappij *de leerkracht als deskundige Leerplan pg. 5

20 1.Wat vind jij als leerkracht Bewegingsopvoeding belangrijk? Wat vind jij als directeur daarbij belangrijk? 2. Wat vinden de leerlingen belangrijk? 3. Wat vinden de ouders belangrijk? Bedenkingen vooraf… Visie

21 De hedendaagse visie op goed bewegingsonderwijs houdt rekening met de verwachtingen van: *de jongeren: uitdagende en plezierige les, binnen goed sociaal leefklimaat én toch leerrijk *de maatschappij: – bewegingsgebonden basiscompetenties bijbrengen – de vereiste bekwaamheden meegeven om deel te nemen aan de bewegingscultuur *de leerkracht als deskundige: de leerlingen voldoende ondersteunen in hun ontwikkeling zodat ze zelf verantwoordelijk, bevredigend en duurzaam blijven deelnemen aan bewegingsactiviteiten

22 Visie vroeger en nu VroegerNu Visie mensbeeldFysieke mensbeeld Fitheidsoptimalisering -Kracht -Lenigheid -Uithouding -Snelheid a.h.v. normenschalen Totale persoonlijkheids- ontwikkeling (Motorisch/Cognitief/Dyna- misch-Affectief) op geïntegreerde manier → individu gericht→ relationeel gericht

23 Visie vroeger en nu VroegerNu Visie maatschappijbeeld Overlevering van cultuur: blind vertrouwen in instellingen die bepaalde visie opdringen (politiek, religieus, geografisch bepaald) Democratisch, zelfsturend medezeggenschap: aandacht voor diversiteit (sociaal, ethisch, ecologisch maatschappijbeeld) → strak cultureel bepaalde maatschappij: aangeboden kader → zelfsturing, waarbinnen individualiteitsontwikkeling plaatsgrijpt in relatie met zichzelf (positief zelfbeeld), de ander, de omgeving

24 Visie vroeger en nu VroegerNu Visie onderwijsopvatting LeerkrachtgestuurdLeerlinggestuurd (gedeelde sturing) gericht op duurzaam en zelfverantwoordelijk leren → leerkrachtgerichte keuzes waarvan men vindt dat iedereen dit moet uitvoeren → leerlinggerichte keuzes (op basis van betekenis, niveau…)

25 Visie vroeger en nu VroegerNu Visie bewegingsopvatting Strak analytisch aanbodBewegingsomgevingen met een betekenisvolle inhoud voor de lln. én vanuit betrachtingen van de lk. : genietend, speels, competitief, relatiegericht… → te vroeg technisch leren→ differentiatie naar - betekenis - taakgerichtheid - niveau DUS: contextgerichte bewegingssituaties

26 Visie nu Contextgerichte situaties Differentiatie (betekenis, taakgerichtheid, niveau)

27 Bewegingsopvoeding staat voor motorische basisvorming gericht op het ontwikkelen van na te streven competenties Motorische competenties (MC) Gezonde en veilige levensstijl (GVL) Zelfconcept (ZC) Sociaal Functioneren (SF) Bewegingsdoelen Persoonsdoelen Met bewegen als middel  om zinvolle gehelen van leertaken aan te bieden  in authentieke contexten (voeling met de realiteit)  met de nadruk op integratie van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes Met aandacht voor een meervoudige en veelzijdige bewegingsbekwaamheid en een meervoudige deelnamebekwaamheid Leerplan pg. 7 - 10

28 Didactisch - methodisch kader In het leerplan volgen de leerlijnen en bijpassende onderwijsleeromgeving de twee volgende principes Leerplan pg. 12-14

29

30

31 Tussendoortje

32 Doelenkader Bewegingsdoelen Motorische competenties (MC) Gezonde en veilige levensstijl (GVL) Persoonsdoelen Zelfconcept (ZC) Sociaal functioneren (SF) Leerplan pg. 16

33 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

34 Gezonde en veilige levensstijl GVL1 Ontwikkelen van hygiënische gewoontes. GVL2 Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven. GVL3 Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s. GVL4 Rust ervaren als tegenpool van actie. GVL5 Bewegen in open lucht.

35 Zelfconcept ZC1 Zelfkennis en zelfvertrouwen. ZC2 Omgaan met eigen gevoelens. Sociaal functioneren SF1 Zich inleven in anderen. SF2 Met de andere(n) in relatie treden.

36 ( ) Nemen kennis Beheersen Toepassen en spontaan aanwenden OD 1.26, OD 1.32, OD 1.33, ET 1.1, ET 1.17 Leerplan pg. 11

37

38 PAUZE

39 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s Leerplan pg. 17

40 MC 1.2 De leerlingen behouden of herstellen het evenwicht en maken gecontroleerde aanpassingen in statische en dynamische bewegingssituaties (bv. veilig landen en veilig vallen) Leerplan pg. 18

41 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

42 MC 2.3 De leerlingen voelen voorkeurslichaamszijde, - bewegingsrichting en – bewegingsrotatie aan en gebruiken deze bij zowel klein- als grootmotorische taken: - imiteren van houdingen en bewegingen: ° meervoudige symmetrische Leerplan pg. 19

43 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

44 MC 3.2 De leerlingen schatten bewegingsrichtingen, afstanden en bewegingsbanen juist in: - eigen beweging of deze van voorwerpen aanpassen aan de snelheid en richting van voorspelbare of niet voorspelbare bewegingen van een ander persoon of een ander voorwerp door… vlug te reageren, te versnellen, een richtingkeuze te maken; Leerplan pg. 21

45 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

46 MC 4.2 De leerlingen voeren bewegingsopdrachten uit vanuit verbale opdrachten en/of visuele voorstellingen en demonstreren deze aan medeleerlingen. Leerplan pg. 23

47 MC 4.2 De leerlingen voeren bewegingsopdrachten uit vanuit verbale opdrachten en/of visuele voorstellingen en demonstreren deze aan medeleerlingen.

48 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

49 MC 5.2 De leerlingen spreken regels af en leven ze na, maken groepsindelingen, spreken rollen (bv. uitvoerder, helper, coach, scheidsrechter) en taken af en passen ze aan (tactische principes). Leerplan pg. 23

50 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

51 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van beweginssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en kleinmotorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

52 Bewegingsthema’s Een bewegingsthema omvat een groep van bewegings- en spelvaardigheden waarbinnen dezelfde bewegingsproblemen voorkomen (bewegingsverwantschap en dominante bewegings- en spelpatronen). De bewegingsthema’s zijn geordend in alfabetische volgorde. Voor elk bewegingsthema wordt het bewegingsprobleem concreet omschreven. Leerplan pg. 24 - 30

53 Balanceren : MC 6.3 De leerlingen maken snelheid op rollend en/of glijdend materiaal (bv. alles op wielen, glijplank of - baan, doeken) om in balans deze snelheid te behouden of te versnellen. Leerplan pg. 24

54 Bal- en dingvaardigheden: Wegspelen: MC 6.11 De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken. Leerplan pg. 25

55 Hangen : MC 6.14 De leerlingen dragen en/of verplaatsen het eigen lichaamsgewicht in diverse hangposities (omgekeerd, kniehang, apenhang). Leerplan pg. 25

56 Kruipen en klauteren: MC 6.30 De leerlingen vinden voldoende grip en steun op steunpunten of steunvlakken die het materiaal biedt (bv. bank, sporten, knopen), om zich te verplaatsen (bv. opklimmen, afdalen, zijw. vorderen) over verschillende stabiele of onstabiele kruip- en klautervlakken. Leerplan pg. 28

57 Motorische competenties MC1 Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties. MC2 Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van bewegen. MC3 Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd. Basiskwaliteiten MC4 Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren, demonstreren en verwoorden. MC5 Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin). Handelend omgaan met betekenisinhouden van bewegingssituaties en zelfstandig reguleringstaken uitvoeren MC6 Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s. MC7 Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. Oplossen van groot- en klein-motorische bewegingsproblemen aan de hand van bewegingsthema’s

58 MC 7.2De leerlingen voeren in verschillende situaties, kleinmotorische vaardigheden voldoende nauwkeurig gedoseerd en ontspannen uit. Leerplan pg. 30

59 Gezonde en veilige levensstijl GVL1 Ontwikkelen van hygiënische gewoontes. GVL2 Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven. GVL3 Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s. GVL4 Rust ervaren als tegenpool van actie. GVL5 Bewegen in open lucht.

60 Leerplan pg. 31

61 Gezonde en veilige levensstijl GVL1 Ontwikkelen van hygiënische gewoontes. GVL2 Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven. GVL3 Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s. GVL4 Rust ervaren als tegenpool van actie. GVL5 Bewegen in open lucht.

62 Rust ervaren als tegenpool van actie: GVL 4.2 De leerlingen hebben in rust controle over ademhaling en spierspanning (relaxatie en energiedosering). Leerplan pg. 32

63 Zelfconcept ZC1 Zelfkennis en zelfvertrouwen. ZC2 Omgaan met eigen gevoelens. Sociaal functioneren SF1 Zich inleven in anderen. SF2 Met de andere(n) in relatie treden.

64 ZC 2.1 De leerlingen gaan om met eigen gevoelens en durven die te uiten. Leerplan pg. 33

65 Zelfconcept ZC1 Zelfkennis en zelfvertrouwen. ZC2 Omgaan met eigen gevoelens. Sociaal functioneren SF1 Zich inleven in anderen. SF2 Met de andere(n) in relatie treden.

66 SF 2.4 De leerlingen zijn bereid tot samenwerken met alle leerlingen. Leerplan pg. 34

67 Wat nog? Geïntegreerde bewegingsopvoeding en bewegingsintegratie Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs Materiële vereisten Planmatig werken Evalueren en rapporteren Documentatiebronnen Concordantielijst met OD en ET

68

69 Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs ERVARING duurzame GEDRAGSVERANDERING LEREN - Krachtige leeromgeving - Didactische principes toepassen - Goed management

70 Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs ERVARING duurzame GEDRAGSVERANDERING LEREN - Krachtige leeromgeving Didactische principes toepassen - Didactische principes toepassen - Goed management Leerplan pg 37- 41

71 Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs ERVARING duurzame GEDRAGSVERANDERING LEREN - Krachtige leeromgeving Didactische principes toepassen - Didactische principes toepassen - Goed management Leerplan pg. 42

72 Didactische principes Veiligheidsprincipe Intensiteitprincipe Creativiteitsprincipe Samenwerkingsprincipe Veelzijdigheidsprincipe Differentiatieprincipe Variatieprincipe Zelfstandigheidsprincipe Aanschouwelijkheids- principe Leerplan pg. 42

73 Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het bewegingsonderwijs ERVARING duurzame GEDRAGSVERANDERING LEREN - Krachtige leeromgeving Didactische principes toepassen - Didactische principes toepassen - Goed management Leerplan pg. 42

74 Management Creëren van omgevingsvoorwaarden om te kunnen leren. Organisatie van : – de ruimte – de actieve leertijd (ALT) – een veilig en positief leer- en klasklimaat

75 Nu in ‘t echt… aan de hand van een filmpje. Opdracht directeur: observeer deze les aan de hand van de kijkwijzer bij klassenbezoek. Hierbij ga je uit van de didactische principes. Opdracht leerkracht: aan de hand van de kijkwijzer bij de leerplandoelen, probeer je op de activiteitenfiche aan te duiden welke doelen EXPLICIET in deze les worden nagestreefd. Bekijk tevens welke materialen gebruikt worden, welke afspraken er zijn en hoeveel leerlingen er per spel mogen deelnemen. Veel succes.

76 Nu in ‘t echt… Het leerplan in praktijk LAGER met dank aan Ludo Van der Linden Het leerplan in praktijk LAGER met dank aan Ludo Van der Linden

77 VakSpelDoel Per post MateriaalAantal spelers Afspraken 1Knuppelbal (voorbereidend doelspel) MC 6.222 rode knuppels 2 blauwe knuppels Zachte bal 4 zweedse banken 5Rode team tegen blauwe team Wisselspelers buiten speelveld Wie 3x scoort wisselt met wisselspeler 2Tik – tak (jongleren) MC 6.4Verschillende soorten rackets en ballen 5Tik de bal op en neer met de racket. Ga naar volgend level bij een foutloos parcours. Volg het parcours in wijzerzin. 3Speedbal En slaan vanop statief (wegspelen/ voorberei ding op terugslags pel) MC 6.10 MC6.11 Statief speedbal 2 rackets 5 - 7Afstand tot het statief: maak eerst 2 slagbewegingen zonder bal te raken Sla de bal met gestrekte arm Voetplaatsing: in spreidstand met statief tussen de benen Pas op: 1 speler in afgebakande zone. De veiligheidszone is afgebakend. 4Badminton (terugslagspel) MC6.24Net, matten, rackets, shuttles6Sla de shuttle over het net 3x scoren : hoger level In level 3 start je met hoepel 1 5Kegels (slagbalspel)MC 6.29Afgebakend terrein met startlijn. Bal. Matten. 2 kegels. 6Volg de afspraken van de spelkaart. Overkoepelende doelen: MC1.3; 3.2; 4.2; 5.3; 5.5 /GVL 2.5 / ZC 1.2; 1.5 / SF 1.4

78 Tijd voor een tussendoortje…

79 Nu in ‘t echt… Het leerplan in praktijk 3 de KLEUTER met dank aan Hannelore Coens Het leerplan in praktijk 3 de KLEUTER met dank aan Hannelore Coens

80 Analyse van de bewegingsgezinde basisschool

81 Hoe pakken we het aan? Zie bijlage 11 Halffabricaat operationeel plan bewegingsgezinde basisschool.

82 Wat nog? VADEMECUM BEWEGINGSOPVOEDING Planmatig werken Geïntegreerde bewegingsopvoeding en bewegingsintegratie Evalueren en rapporteren Materiële vereisten Documentatiebronnen Concordantielijst met OD en ET format conform andere leerplannen: concordantie ook naast de leerplandoelen OWP

83 Tot slot… Het Vademecum bewegingsopvoeding als eerste hulp… www.vvkbao.be

84


Download ppt "Een bewegingsgezinde basisschool Wat versta jij onder een bewegingsgezinde basisschool? Wat? Wanneer? Waar? Wie? Waarom? Laten we de kinderen wel voldoende."

Verwante presentaties


Ads door Google