De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVG/HRM Project competentiemanagement Vlaamse overheid stand van zaken MOVI-HRnetwerk Maart 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVG/HRM Project competentiemanagement Vlaamse overheid stand van zaken MOVI-HRnetwerk Maart 2002."— Transcript van de presentatie:

1 MVG/HRM Project competentiemanagement Vlaamse overheid stand van zaken MOVI-HRnetwerk Maart 2002

2 Competentiemanagement uitgangspunt objectieven van het project operationalisering in een programma eerste projecten status van de documenten verdere aanpak

3 Uitgangspunt Competentie als centrale component in HR instrumentarium –instroom (begroting, selectie…) –doorstroom en interne arbeidsmarkt –ontwikkeling –management van de prestaties –beloning

4 Objectieven: algemeen Een coherent en transparant instrumentarium Ter ondersteuning van ‘Competentie’ In (de entiteiten van) de Vlaamse Overheid. => Impact op alle andere HR domeinen

5 Objectieven: scope in deze fase een (gemeenschappelijke) taal gefundeerd op (gemeenschappelijke) waarden, beginnen bundelen van de investeringen rond ‘competentie’ met het oog op synergie en transparantie +samen groeien met beloningsbeleid +aandacht voor afstemming met informatiserings inspanningen

6 Een programma in opbouw (1) Een “competentieraamwerk” –een “architectuur” met gemeenschappelijke elementen en ruimte voor maatwerk –een minimum en daarbovenop verschillende snelheden mogelijk Competentiemanagement in ‘lokale’ vraaggestuurde projecten –vertrekkend vanuit specifieke problematiek of uitdaging –waarin ‘competentie’ centraal gesteld wordt, maar ook andere elementen belangrijk zijn

7 Een programma in opbouw (2) Een interne projectgroep –Jan Willems (VDAB), Fred Vanhoof (VIZO), Koen Van Heule (Kind & Gezin), Jan Willems (WVC), Joris Bouve (LIN), Mario Naeye (AZF), Marleen Roggeman (projectleidster, afd. HRM), Freddy Verbeke (afd. HRM) Externe partners –HayGroup (link met functiedesign & organisatie en met beloningsbeleid) –Quintessence Consulting (competentieraamwerk en vertaling naar andere HR instrumenten) Stuurgroep beloningsbeleid + competentiemanagement

8 Eerste projecten (mededeling Vlaamse regering) (bestek voor raamcontract en selectie externe partners) profiel topambtenaren competentieraamwerk vraaggestuurd : Vlaams Planbureau

9 Profiel topambtenaren Functiedesign en competentieprofiel Via documentenstudie, ruime input via interviews en groepsdiscussies (Alden Biesen), buitenlandse expertise ambtelijke validatie volgende stap : validatie door de Vlaamse regering

10 Profiel topambtenaren Verschillende accenten in het functiedesign voor departementen en VA’s 1 profiel voor familie”strategisch management” 4 waardegebonden competenties generiek voor het geheel van de Vlaamse overheid

11 Competentieraamwerk Competentielijst (“woordenboek”) Gebruiksaanwijzing, algemeen en in de diverse HRprocessen

12 Competentiewoordenboek (1) Wat ? lexicon van alle gedragscompetenties Vlaamse Overheid (31) 4 waardegebonden competenties die gelden voor de gehele Vlaamse overheid : –klantgerichtheid –voortdurend verbeteren –samenwerken –betrouwbaarheid competenties gegroepeerd in clusters per competentie 3 niveaus met een set concrete meetindicatoren (specifieerbaar) waardegebonden competenties hebben 4 niveaus

13 Competentiewoordenboek (2) Werkwijze input informatiebronnen –bestaande competentiemodellen van MVG, VDAB, VRT, K&G, OVAM, LIN-AROHM, –competentiemodel Algemene Bestuursdienst Nederland –expertise Quintessence Consulting –lopende projecten competentiemanagement (parallel) pre-testen (VDAB, K&G, MVG) discussies in projectgroep

14 Gebruiksaanwijzing Illustreert mogelijk gebruik voor : –vertaling van missie, strategie en waarden –externe en interne selectie –evaluatie –opleiding en ontwikkeling –verloning en loopbanen algemene aanbevelingen : bvb eigen waardegebonden competentie, specifiëren etc...

15 Status van de documenten! Werk in evolutie! Denkwerk tot nu toe = nulversie start van experimenteerperiode onder bepaalde voorwaarden regelmatige bijsturing n.a.v. ervaringen enkel voor HR, niet bruikbaar voor de lijn op dit moment evolutie te volgen op : www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/informatie/compete ntiemanagement/info

16 Verdere aanpak aanpak met functiefamilies in kader van beloningsbeleid (starten met uit te diepen simulatieprojecten) functiedesign en profiel middenkader voorstel voor competentiegestuurd loopbaanbeleid technische competenties uitwerken + kwaliteitscriteria voor functiespecifieke voorstel voor ontwikkeltips van competenties...


Download ppt "MVG/HRM Project competentiemanagement Vlaamse overheid stand van zaken MOVI-HRnetwerk Maart 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google