De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratie Personeelsontwikkeling Seminarie voor topambtenaren “Bouwen aan Vertrouwen”  14 - 15 april te Brugge (Sofitel)  alle leidend-ambtenaren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratie Personeelsontwikkeling Seminarie voor topambtenaren “Bouwen aan Vertrouwen”  14 - 15 april te Brugge (Sofitel)  alle leidend-ambtenaren."— Transcript van de presentatie:

1 Administratie Personeelsontwikkeling Seminarie voor topambtenaren “Bouwen aan Vertrouwen”  14 - 15 april te Brugge (Sofitel)  alle leidend-ambtenaren MVG, VWI, VOI  Kabinetschefs / Vlaamse regering  Centrale thema: Waarden Vlaamse overheid  Focus op integriteit

2 Administratie Personeelsontwikkeling Doelstellingen 1. Komen tot vernieuwde aandacht voor waarden en integriteit binnen de Vlaamse overheid. 2. Komen tot gedragen bouwstenen van een integriteitsbeleid, uitmondend in een eerste aanzet tot charter en/of concrete acties of maatregelen. 3. Het verwerven van inzichten voor een integriteitsbeleid voor de eigen entiteit. 4. Het faciliteren van een open dialoog tussen administratie en politiek.

3 Administratie Personeelsontwikkeling Indirecte doelstellingen:  Netwerking: Tijdens de informele contacten leren de deelnemers elkaars organisatie beter kennen.  Een fundament leggen voor positieve samenwerking in de nieuwe structuur. Doelstellingen (2)

4 Administratie Personeelsontwikkeling Invalshoeken  de persoonlijke integriteit Doel: herbronning van persoonlijke waarden Hoe: Ethicus - Dilemma’s  de organisatorische integriteit Doel: herkennen van integriteitsrisico’s binnen de organisatie Hoe: Case – Rol van interne auditor  de bestuurlijke integriteit Doel: de verhoudingen politiek / ambtelijke top in relatie tot de maatschappij Hoe: spelsimulatie

5 Administratie Personeelsontwikkeling Integriteitsbeleid  Integriteit in de ruime zin Klassieke invulling  fraude en corruptie  naleven van regels Ruime invulling: “goed ambtenaarschap”  omvat aspecten als eerlijkheid, authenticiteit, objectiviteit, …  gedragingen waardegebonden competenties: klantgerichtheid, voortdurend verbeteren, samenwerking en betrouwbaarheid => waarden die met elkaar in conflict kunnen komen

6 Administratie Personeelsontwikkeling P&O en integriteitsbeleid Uitdagingen voor P&O cfr. managementcode pricipe 8: competentiemanagement => waardengebonden competenties principe 7: PLOEG cyclus principe 9: verloning principe 10: kwaliteitsvol leidinggeven

7 Administratie Personeelsontwikkeling P&O en integriteitsbeleid principe 12: positieve arbeidsklimaat principe 11: verloning principe 6: aanwervingen en selecties meten van “beleving” waarden en integriteit => personeelsbevragingen


Download ppt "Administratie Personeelsontwikkeling Seminarie voor topambtenaren “Bouwen aan Vertrouwen”  14 - 15 april te Brugge (Sofitel)  alle leidend-ambtenaren."

Verwante presentaties


Ads door Google