De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap Ten behoeve van het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap Ten behoeve van het."— Transcript van de presentatie:

1 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap Ten behoeve van het netwerk competentiemanagement overheden 17 februari 2004

2 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap “Oude” functiecatalogus N.a.v. nieuw evaluatiesysteem 1994- ondersteuning bij planning Participatieve aanpak Opbouw : –resultaatgebieden (output) –functioneringscriteria : technische persoonlijke (competenties)

3 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap “Oude” functiecatalogus 45-tal functiefamilies (departementaal en interdepartementaal) 1998 : voor uitvoerende functies (niveau D) een aparte catalogus, concreter, herkenbaarder, beknopter

4 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Evaluatie van gebruik goed als eerste generatie-instrument wordt veel gewoon overgenomen, niet gespecificeerd competenties: niet coherent weinig evolutie in functiebeschrijvingen relevante informatie over competenties genereren is moeilijk

5 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Doel programma competentiemanagement Faciliteren van competentiemanagement in de Vlaamse overheid door het : Ontwikkelen, aanbieden, onderhouden en beheren van gemeenschappelijke instrumenten Begeleiden van gemeenschappelijke projecten Signaleren van opportuniteiten, initiëren en stimuleren van competentiegerichte aanpak ondersteunen en volgen van lokale projecten : generieke leerpunten capteren en aanbieden

6 Realisaties Competentieraamwerk : –Competentiewoordenboek met gedragscompetenties –Stramien voor vaktechnische competenties (i.o.) –Handleiding voor de belangrijkste processen Nieuw profiel top Nieuw profiel middenkader Gemeenschappelijke processen opvolgen bvb. –Potentieelinschatting niv. A(generiek profiel) –Bottom up evaluatie Lokale projecten opvolgen en generieke leerpunten capteren

7 Competentiewoordenboek lexicon van 32 gedragscompetenties voor de Vlaamse overheid = gemeenschappelijk taalgebruik elke competentie wordt gedefinieerd per competentie worden 3 niveaus onderscheiden elk niveau wordt geïllustreerd met een aantal kenmerkende gedragsindicatoren er worden vier waardegebonden competenties gedefinieerd (in 4 niveaus) = vertaling van missie,visie,waarden handleiding formuleert gemeenschappelijke principes bij het omgaan met competenties in de HR-processen

8 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap 4 waardegebonden competenties Vanuit de missie, visie en waarden voor de Vlaamse overheid wordt als doelstelling vooropgesteld : “ Wij willen onze klanten (interne en externe) een betrouwbare dienstverlening verzekeren. Met dit doel voor ogen zullen wij collegiaal samenwerken en voortdurend streven naar de verbetering van kwaliteit,effectiviteit en efficiëntie. “

9 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Klantgerichtheid Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten klanten onderkennen en er adequaat op reageren

10 Niveaus “samenwerken”  Niv. I : werkt mee en informeert anderen  geeft informatie die nuttig is voor anderen door  behandelt anderen met respect ongeacht hun positie,achtergrond of opvattingen  Niv. II : helpt anderen en pleegt overleg  bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen  biedt hulp aan bij problemen, ook al valt dat niet onder de eigen taak...  Niv. III : stimuleert de samenwerking binnen de entiteit  komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren…  Niv. IV :creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten

11 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Functiefamilies in ontwikkeling Groepeert functies van dezelfde aard –specifieke zitten er in eerste instantie niet in –moeilijkheid : abstractieniveau Scope raamstatuut

12 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Waartoe? Biedt een structuur voor functies en competenties  transparantie en coherentie Basisinstrument voor geïntegreerd HRM

13 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Geïntegreerd HRM faciliteren Werving en selectie organisatieontwikkeling en personeelsplanning: biedt een eenheid om personeelsbehoeften uit te drukken mobiliteit : gestandaardiseerde aanpak verhoogt efficiëntie en kans op succes loopbaanontwikkeling : zicht op loopbaantrajecten en groeimogelijkheden

14 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Geïntegreerd HRM faciliteren Vorming en ontwikkeling PLOEG : link met planning Moet bruikbaar zijn indien later beloningsbeleid wordt geïmplementeerd In de marge : evt. andere HRM-thema’s zoals welzijn, burn out...

15 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Output Basisstructuur met functiefamilies Vlaamse overheid (departementen, beleidsdomeinen kunnen eigen functiefamilies hierop enten) Gebruiksaanwijzing voor HR voor de verschillende HR-processen

16 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Inhoud functiefamilie Doel Belangrijkste verantwoordelijkheden Competenties Indelingscriteria (niveaus)

17 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Aanpak Vertrekken van de realiteit : inventarisatie van functies/toekomstige functies bij de verschillende entiteiten- afronden februari Concept maken-februari Concept toetsen-maart Functiefamilies uitschrijven  uitgewerkte functiefamilies + zo veel mogelijk gebruikt : einde 2004

18 Voorlopige ideeën concept topmanagement middenkader lager kader operationeel leidinggeven beleidsondersteuning studiefuncties projectmanagement klantenadviserend organisatieondersteunend controlefuncties themabeheerders operationeel specialist expert dossierbehandelaars kennisoverdracht gespecialiseerd uitvoerend gespecialiseerd adm. ondersteunend algemeen adm.ondersteunend technisch uitvoerend

19 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap website cptmgt Vlaamse overheid: –http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/ competentiemanagement/info/index.htm e-mail adres: –competentiemanagement@vlaanderen.be


Download ppt "Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap Ten behoeve van het."

Verwante presentaties


Ads door Google