De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid1 Frans Cornelis directeur-generaal administratie Personeelsontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid1 Frans Cornelis directeur-generaal administratie Personeelsontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid1 Frans Cornelis directeur-generaal administratie Personeelsontwikkeling

2 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid2  Voorstelling Vlaamse Overheid  Specifieke eindeloopbaanmaatregelen  Lopende projecten binnen MVG  Kritische factoren  Uitdagingen voor de toekomst

3 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid3 Voorstelling Vlaamse overheid Wie is de Vlaamse overheid –ministerie van de Vlaamse Gemeenschap –5 Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) –Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) Overheid in transitie –project BBB: Beter Bestuurlijk Beleid

4 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid4 Aansturing personeelsbeleid –Vlaams minister bevoegd voor Ambtenarenzaken rechtstreeks voor MVG, VWI gemeenschappelijk voor Stambesluit (18) VOI’s –VOI’s met eigen personeelsbeleid (VRT, de Lijn, Vlopera, UZ Gent…) al dan niet onder vakbondsstatuut overheid Voorstelling Vlaamse overheid

5 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid5 Voorstelling Vlaamse overheid Normale regeling pensioen : 65 j Vervroegd pensioen : vanaf 60 j Aflopende uitzonderingsregeling : “uitstapregeling” tussen 56-59 j Algemeen : langere tewerkstelling Geen organiek brugpensioen Geen langlopende uitstapregeling

6 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid6 Voorstelling Vlaamse overheid Wel specifieke problematiek : Verstoorde leeftijdspiramide volwaardige tewerkstelling oudere werknemers afstemmen verzuchtingen personeel - organisatie - maatschappij

7 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid7 Voorstelling Vlaamse overheid (http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/informatie/beleidsrapporten/index.htm)

8 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid8 Voorstelling Vlaamse overheid (http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/informatie/beleidsrapporten/index.htm)

9 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid9 Voorstelling Vlaamse overheid

10 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid10 Voorstelling Vlaamse overheid

11 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid11 Volledige stopzetting loopbaan = “Laatste” uitstapregeling –kadert in arbeidsherverdelende maatregeling –win - win voor personeel en organisatie –enkel voor statutaire personeelsleden –algemeen “als gunst” vanaf 56 jaar –begeleidingsplan –operatie loopt af in 2007 Specifieke eindeloopbaanmaatregelen

12 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid12 Specifieke eindeloopbaanmaatregelen

13 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid13 Specifieke eindeloopbaanmaatregelen

14 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid14 Vermindering van de effectieve prestaties –halftijdse loopbaanonderbreking –verlof voor deeltijdse prestaties –[opsparen vakantieverlof = voorstel raamstatuut] Specifieke eindeloopbaanmaatregelen

15 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid15 Specifieke eindeloopbaanmaatregelen Andere eindeloopbaanprojecten –Gemeenschapsinstellingen verhogen aantrekkelijkheid d.m.v. landingsbanen arbeidsduurvermindering –Lopende (uitgevoerde) onderzoeken bij de departementen LIN, OND en AZF

16 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid16 Lopende projecten Inzetbaarheid van de werknemers –loopbaanbegeleiding –voortdurend leren Waardenbewust personeelsbeleid –competentiemanagement –4 generieke waarden

17 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid17 Positief arbeidsklimaat –stress- en personeelsresultatenonderzoek –fier op je team –evenwicht werk / privé Lopende projecten

18 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid18 Lopende projecten

19 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid19 Kritische factoren Organisatiecultuur –beeldvorming rond oudere WN –langere actieve loopbaan –rechten & plichten voor organisatie en WN

20 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid20 Behoud van specifieke kennis Responsabilisering personeelskredieten Aangepast loopbaanbeleid Omgaan met (fysiek) belastende functies Kritische factoren

21 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid21 Cultuurverandering –voorbereiden medewerkers op langere loopbaan –levenslang leren is ook plicht en verantwoordelijkheid van werknemers –acceptatie van oudere werknemers op werkvloer vergroten –opleiding van chefs om met oudere collega’s om te gaan Uitdagingen voor de toekomst

22 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid22 Uitdagingen voor de toekomst Interne en externe instroom van oudere werknemers Doorstroom –verticaal en horizontaal loopbaanbeleid (voor iedereen) –mentorsystemen –instrumenten voor goede loopbaanoriëntatie (bv. middenloopbaangesprekken) –jobrotatie / mobiliteit –...

23 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid23 Uitstroom –uitgroeibanen / landingsbanen: onderzoeken mogelijkheden –systematisch exit-interview Uitdagingen voor de toekomst

24 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid24 Conclusies Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid? Beleid gericht op het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring –van alle WN in alle leeftijdscategorieën –op korte en lange termijn –rekening houden met veranderende mogelijkheden en behoeften

25 20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid25 Conclusies Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid? We zijn op (de goede?) weg... maar de weg is nog lang!


Download ppt "20 maart 2003 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse Overheid1 Frans Cornelis directeur-generaal administratie Personeelsontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google