De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie VOI - 29 januari 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie VOI - 29 januari 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie VOI - 29 januari 2004

2 De aanleiding... Beslissing VR 12/09/03 rapportering over personeelseffectief (hoofden en VTE) en loonkost  per kwartaal (vanaf 3de kwartaal 2003)  gegevens desgevallend per budgettaire aanrekening  verklaring van groei  aan functioneel bevoegde minister(s) + Vl. minister van Ambtenarenzaken en Begroting + Inspectie Financiën

3 Rapporteringsinstructies personeelseffectief

4 Voorbeeld berekeningswijze per maand kwartaal = gemiddelde over de 3 maanden (personen + VTE) npersoneel in dienst op laatste kalenderdag van de maand npersoneelslid met 2 contracten wordt slechts 1 keer geteld

5 Opgelet ! Bij de berekening van de bruto VTE wordt geen rekening gehouden met afwezigheid ten gevolge van :  ziekte en zwangerschap  allerhande dienstvrijstellingen (bvb. bloeddonatie, vorming, politieke of syndicale activiteiten,...)  gecontingenteerd verlof (20 dagen op jaarbasis) Kwartaalindeling volgens budgettaire cyclus

6 Rapportering loonkost desgevallend uitsplitsing naargelang de begroting budgettaire cyclus : van december tot november cijfers=1; duiding=2  elke substantiële wijziging tov vorige kwartalen moet geduid worden

7 Welke zijn de looncomponenten? om de evolutie per kwartaal in 1 oogopslag te kunnen vergelijken werd de opdeling gemaakt:  normale budgetlast  vakantiegeld  eindejaarstoelage verdere detailering normale budgetlast kan gevraagd worden

8 Wat wordt er verwacht? rapportering op papier op basis van Excel- sjabloon verklaring van ev. toename loonkost en/of personeelseffectief (cfr. generieke doelstelling leidend ambtenaren 2004) versturen aan actoren in beslissing VR 12/09/03 met kopie aan Jef Mannaerts (adm. Ambtenarenzaken en Luc Van Havere (adm. Personeelsontwikkeling)

9

10 Informatie / communicatie Website “Rapportering over kengetallen P&O” www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/kengetallen.htm nu : beperkt tot deze rapportering  alle beslissingen terzake  rapporteringsinstructies  praktische info (bvb. infosessies)  veel gestelde vragen toekomst : platform voor communicatie en interactie binnen Vlaamse overheid omtrent andere rapporteringen (o.a. managementcode) Mailbox : kengetallen@vlaanderen.be

11 Varia Programmawet - tenlasteneming vergoeding loopbaanonderbreking  aantal loopbaanonderbrekers naar statuut en arbeidsregime  aantal vervangers van statutaire loopbaanonderbrekers


Download ppt "Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie VOI - 29 januari 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google