De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Potentieelinschatting Potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Potentieelinschatting Potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A."— Transcript van de presentatie:

1 Potentieelinschatting Potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A

2 HR-netwerk (13 december 2002)2 Situering zvergelijkend examen voor overgang naar niveau A zvoorafgaande potentieelinschatting: “Bezit men de noodzakelijke generieke competenties voor het uitoefenen van een functie in niveau A?” ztijdelijke regeling in afwachting van Raamstatuut?

3 HR-netwerk (13 december 2002)3 Visie LIJNMANAGEMENT: zselectie zresponsabilisering z“Krachtlijnen voor een Raamstatuut”, uitwerking van de managementcode BETROKKENEN: z selectie z Ontwikkelingsgericht z introductie van competenties in de Vlaamse Overheid Bart Dumolyn: De procedure wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de 'Krachtlijnen voor een Raamstatuut', meer bepaald op de uitwerking van een 'managementcode'. Als basisprincipe van deze code geldt de responsabilisering van het lijnmanagement, met name in functie van de implementatie van competentiemanagement binnen de Vlaamse Overheid. In geen geval mag hierdoor evenwel een hypotheek op de toekomst (cfr. o.a. implementatie van competentiemanagement) gelegd worden. Bart Dumolyn: De procedure wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de 'Krachtlijnen voor een Raamstatuut', meer bepaald op de uitwerking van een 'managementcode'. Als basisprincipe van deze code geldt de responsabilisering van het lijnmanagement, met name in functie van de implementatie van competentiemanagement binnen de Vlaamse Overheid. In geen geval mag hierdoor evenwel een hypotheek op de toekomst (cfr. o.a. implementatie van competentiemanagement) gelegd worden.

4 HR-netwerk (13 december 2002)4 Inhoud van de P.I. zzowel extern als intern gedeelte, voor globale inschatting zextern gedeelte: gedragsgericht interview, vragenlijst, presentatie van een advies, in- basket proef zintern gedeelte: verantwoordelijkheid lijn zbeoordelingscommissie: eindoordeel

5 HR-netwerk (13 december 2002)5 Ministerie en VOI’s? zMinisterie: hier geldt het GVPS art. VIII.15, dat de leidend ambtenaar ruime bevoegdheden terzake delegeert z VOI’s en WI’s: hier geldt het STAMBESLUIT, dat hierin overeen komt met het oude VPS VIII 44bis => VOI’s en WI’s moeten zich voegen naar MEER en ANDERE statutaire bepalingen dan MVG (vb: samenstelling selectiecommissie)

6 HR-netwerk (13 december 2002)6 Rapportering en terugkoppeling zRapportering (geïntegreerd rapport) aan beoordelingscommissie zTerugkoppeling: yover externe PI: extern bureau(s) yover interne PI: de lijn! yover loopbaanoriëntatie en ontwikkelingsadvies: interne professional (eventueel in overleg met extern bureau)

7 HR-netwerk (13 december 2002)7 Kwaliteitsborging (MVG) zAPO legt globale aanpak vast, vanuit geïntegreerde visie loopbaanontwikkeling, competentiemanagement,.. zJobpunt Vlaanderen i.s.m. drie externe partners & APO (kwaliteitsborging) zAPO doet kwaliteitszorg zowel voor extern als intern gedeelte zGarantie interne kwaliteitsborging door externe bureaus

8 HR-netwerk (13 december 2002)8 Samenstelling beoorde- lingscommissie (MVG) zleidend ambtenaar APO => stelt commissie samen zleidend ambtenaar APO is voorzitter z+ vertegenwoordiging lijnmanagement z+ vertegenwoordiging interne professionals

9 HR-netwerk (13 december 2002)9 Toegevoegde waarde van deze ‘oefening’ zEerste stap in het werken met competenties zResponsabilisering van de lijn wordt bevorderd via inschatting van competenties en rol in de beoordelingscommissie zConcretisering van loopbaanontwikkeling en - oriëntering zNieuwe voorzet voor interne professionals in het veld

10 HR-netwerk (13 december 2002)10 Rol interne professional? Voorbereiding (1) zInformeren (en eventueel adviseren) ingeschreven kandidaten zRelevante informatie (MVG) op PI-website (zie ‘Concreet’) zCapteren van FAQ’s, formuleren eens- luidend antwoord/ advies en desnoods laten publiceren op website

11 HR-netwerk (13 december 2002)11 Rol interne professional? Voorbereiding (2) zMee organiseren en deelnemen aan info- sessies voor kandidaten zBeklemtonen van toegevoegde waarde inzake advies ontwikkeling & oriëntatie zInformeren en adviseren (tips,..) interne potentieelinschatters (meestal A2A’s) zPermanente kwaliteitscontrole z…..?

12 HR-netwerk (13 december 2002)12 Rol interne professional? Tijdens uitvoering zProcescontrole by walking around zInformeren & bijsturingsadviezen aan organisatoren en APO zHR-ondersteuning van deelnemers tussentijds zOndersteuning interne PI-inschatters! (Interne PI gaat vooraf aan externe PI!)

13 HR-netwerk (13 december 2002)13 Rol interne professional? Natraject (1) zKwaliteitsaudit binnen entiteit en terugkoppelen naar organisatoren & APO zOverleg met organisatoren over resultaten zAudit coherentie interne - externe PI zAudit coherentie selectie- & ontwikkelingsadviezen zOverleg externe partners i.f.v. terugkoppeling van resultaten

14 HR-netwerk (13 december 2002)14 Rol interne professional? Natraject (2) zTerugkoppeling naar kandidaten i.f.v. ontwikkeling & oriëntatie zTerugkoppeling naar interne PI- inschatters: proces + eindresultaat zEvaluatie en beleidsadviezen in kader van toekomstige competentie-inschattingen zErvaringsuitwisseling naar collega’s interne professionals z….?

15 En verder? Discussievragen vergeten?

16 HR-netwerk (13 december 2002)16 Concreet: zPI-website: “www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/in formatie/pi/info/index.htm” zInfosessies: 20 & 21 januari 2003 (auditorium Conscience-gebouw) zGemengde werkgroep (Jobpunt Vl., APO, AAZ, externe partners): meetings op 7 & 13 januari 2003.


Download ppt "Potentieelinschatting Potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A."

Verwante presentaties


Ads door Google