De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005

2 Agenda HR Overzichtskader
Personeelspraktijk in België 2005 : de cijfers Focus : Privé-Overheid

3 Personeelspraktijk 2005 Beschrijvend onderzoek naar
de gangbare personeelspraktijken tendensen en verwachtingen in de nabije toekomst, bij organisaties die personeel tewerkstellen in België. Gelopen van 1 maart tot 30 april 2005

4 Deelnemers Totaal 296 < 20 WN 12% 20-49 WN 13% 50-100 WN 15%
22% WN 14% WN 11% >= 1000 WN PRIVE 89% Internationaal niet-Europees 17% Internationaal Europees 34% Belgische groep 6% Zelfstandige Belgische onderneming 32% OVERHEID 11%

5 De resultaten Het boek Media aandacht Prijs: € 900 (excl. BTW)
Via HR Masters: geregistreerden aan € 450 Leden van Kennispanel: € 300 Media aandacht Persbericht op 7 oktober HR Magazine en HR Square: interviews in nummer van september Uitgebreide aandacht in Jaarboek "Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid in België 2005" van HRMagazine

6 HR overzichtsmodel als inhoudstafel

7 Ontstaan van overzichtsmodel
Op zoek naar generieke kenmerken van goed personeelsbeleid? Waar zijn de experts het over eens, wat is toepasbaar op elke organisatie? Wie en wanneer? SD WORX Kenniscentrum + UAMS Master in Personeelswetenschappen Zomer 2004 Opdrachtformulering : Schoolrapport voor personeelsbeleid = Cijfers : kwantitatieve beoordeling van de middelen en resultaten van het personeelsbeleid in organisaties = Vakken : lijst van kenmerken die het verschil maken tussen “goed” en “niet goed” personeelsbeleid Methode / bronnen: Wetenschappelijk onderzoek / literatuur Interviews met HR verantwoordelijken en academici 2 expert panels

8 HR Overzichtsmodel Organisatieresultaten
Operationele performantie Financiële performantie Competitief voordeel Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? © SD WORX

9 Organisatieresultaten “Outcomes” van het personeelsbeleid
Financiële performantie Operationele performantie Productiviteit Kwaliteit van het eindproduct-de diensten Innovatieve capaciteit Competitief voordeel Imago van de organisatie Imago van het organisatie op de arbeidsmarkt Imago van het eindproduct-de diensten Knowhow binnen de organisatie

10 HR Overzichtsmodel Contexten
Externe context Organisatie-resultaten Operationele performantie Financiële performantie Interne context Competitief voordeel Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? © SD WORX

11 HR beleid in lijn met de context
Externe context (Contingenties) Demografie / arbeidsmarkt Socio-cultuur Ecologie Economie / conjunctuur Overheid / regelgeving Technologie Interne context Organisatiestrategie Organisatiestructuur Organisatiecultuur en waarden

12 HR Overzichtsmodel HR Middelen
Externe context HR Middelen Organisatie-resultaten Personeelsfunctie Operationele performantie Personeelskosten en -budgetten Financiële performantie Interne context HR concepten Competitief voordeel Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? HR tools en software © SD WORX

13 HR Middelen Personeelsfunctie Financiële middelen HR concepten
verantwoordelijkheden, tijd, geld, organisatie, bezetting Financiële middelen Loonkost HR kost HR concepten Competentiemodel, balanced scorecard, EFQM,… HR tools & software Payroll pakket, tikklok, Self Service systeem, …

14 Servicegraad: hoeveel mensen (koppen) bedient 1 VTE op personeelszaken ?
Gemiddeld 86 Servicegraad is ook sterk afhankelijk van het aandeel bedienden in de wn-populatie. Grotere bezetting nodig voor bedienden. Meestal wordt verwacht dat de bezetting van PZ gelijk blijft. 10% denkt te stijgen 5% te dalen. Relatief meer stijgers bij grote bedrijven.

15 Eigenheid van overheidsinstanties bvb
Eigenheid van overheidsinstanties bvb. servicegraad personeels- en loonadministratie Aantal werknemers bediend door 1 voltijdse op payroll Servicegraad is ook sterk afhankelijk van het aandeel bedienden in de wn-populatie. Grotere bezetting nodig voor bedienden. Meestal wordt verwacht dat de bezetting van PZ gelijk blijft. 10% denkt te stijgen 5% te dalen. Relatief meer stijgers bij grote bedrijven.

16 Maar schaalvoordelen spelen hier meer !
Servicegraad 1 VTE personeels- en loonadministratie

17 De leiding van personeelszaken?
Overheid 64% intern- 35% extern Privé 50% intern – 50% extern Tendens: ook eigen personeel, invullen vacature in overheid % versus … privé

18 Specialisten op personeelszaken
% van de organisaties met specialistische functies in privé en overheid Privé Overheid Selectie en rekrutering 46% < 75% Expert wagenpark 47% > 9% Compensation & benefits 35% = 31% Opleiding en vorming 25% 72% Competentiemanagement 26% 44% Expert verzekeringen Loopbaanadvies 21% 41% Management Development 23% 13% Bedrijfsrecht 22% Interne communicatie 16% Industriële relaties 7%

19 HR budget per kop in 2005 (€/kop/jaar)
Of gemiddeld 2,7 % bovenop de loonmassa Geen significant verschil privé-overheid

20 Samenstelling HR kost

21 Wél verschil tussen privé en overheid

22 HR Overzichtsmodel HR processen
Externe context HR Middelen HR Processen Organisatie-resultaten Personeelsfunctie Management Processen Operationele performantie Personeelskosten en -budgetten Kern Processen Financiële performantie Interne context HR concepten Competitief voordeel Ondersteunende Processen Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? HR tools en software © SD WORX

23 Tijdsbesteding op personeelszaken
Geen verschil privé- overheid

24 Tijdsverdeling inhoudelijk

25 Paradepaardjes Zorgenkindjes
Personeels- en loonadministratie (53%) Loonbeleid (16%) VTO (15%) Syndicaal overleg (11%) Werving & selectie (10%) Interne algemene communicatie (17%) Coachen van leidinggevenden (13%) Functiebeschrijving, -waardering en classificatie (12%) Loonbeleid (12%) HR Strategiebepaling en opvolging (11%) Geen verschillen in zorgenkindjes

26 Verschillen enkel in 2 paradepaardjes
Geen verschill

27 3 types HR processen Managementprocessen Kernprocessen
Ondersteunende processen

28 HR Management processen
Beleidsformulering Expliciet beleid Consistent beleid Pro-actief beleid Continu beleid Transparant beleid Ethisch beleid Beleidsimplementatie Communicatie met de afdelingen Strategische partner en relatie met het topmanagement Delegeren aan het lijnmanagement Sociaal overleg Organisatie- en jobontwerp (Organisatiestructuur, functies, taken, competentiemodel …) Managen van contextevoluties (Herstructurering, cultuurmanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteitsbeleid, …)

29 Reorganisatie of herstructurering

30 HR Kernprocessen personeelsbehoeftenplanning instroom
Personeels- en loonadministratie Staffing personeelsbehoeftenplanning instroom bezettingsplanningen uitstroom Ontwikkeling Vorming, training, opleiding Loopbaanontwikkeling Functioneren en evalueren Functionerings- en evaluatiecycli Coaching van de leidinggevenden Psychosociale zorg Compensation & benefits Cash (vast en variabel, nu en uitgesteld) Benefits Work-life balance

31 Werving en selectie verhouding intern versus extern ingevulde vacatures

32 Werving en selectie

33 Vorming, training en opleiding

34 Ondersteunende HR processen
Meten en benchmarken Rapporteren Automatisering In- en outsourcing

35 Werken met KPI’s

36 Hygiënefactoren Wat moet er zijn voor je echt kan beginnen ?
Correct en tijdig het loon uitbetalen Administratief in orde Juridisch in orde Primaire arbeidsvoorwaarden

37 HR Overzichtsmodel HR Resultaten
Externe context HR Middelen HR Processen HR Resultaten Organisatie-resultaten Personeelsfunctie Management Processen Medewerkers & LG Capaciteit & samenstelling Operationele performantie Personeelskosten en -budgetten Kern Processen Financiële performantie Competentie Motivatie Tevredenheid Interne context HR concepten Competitief voordeel Ondersteunende Processen Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? HR tools en software Structuur Omgeving Klimaat © SD WORX

38 “HR outputs” Effecten bij werknemers en leidinggevenden
Kwantiteit: personeelsaantallen en –samenstelling Kwaliteit: Competentie Motivatie Inzetbaarheid Commitment Involvement Tevredenheid Effecten op de werkomgeving Hiërarchie en empowerment Communcatiekanalen Sociaal klimaat

39 Voorkomen van werknemersproblematieken
Klachten over ongewenst seksueel gedrag 2% Stakingen 4% Discriminatie klachten Drugsproblematieken Agressie, pesten tussen werknemers 11% Alcoholproblematieken 14% Conflicten tussen werknemers 28% Ernstige zieke werknemers (depressie, kanker, aids,...) 33% Ontevredenheid van de werknemers 42% Ziekteverzuim 46% Stressgevoel bij de werknemers 51% Overheid 17% 53% % van organisaties

40 HR Overzichtsmodel Feedbackloops
Informatie Externe context HR Middelen HR Processen HR Resultaten Organisatie-resultaten Personeelsfunctie Management Processen Medewerkers & LG Capaciteit & samenstelling Operationele performantie Personeelskosten en -budgetten Kern Processen Financiële performantie Competentie Motivatie Tevredenheid Interne context HR concepten Competitief voordeel Ondersteunende Processen Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? HR tools en software Structuur Omgeving Klimaat © SD WORX

41 Feedback loops Begroting en/of eigen inkomsten bezorgen de noodzakelijke financiële middelen Informatie over de resultaten laat toe de ingezette middelen bij te sturen Kwalitatieve info Kwantitatieve info

42 Organisatie-resultaten
HR Overzichtsmodel Informatie Externe context HR Middelen HR Processen HR Resultaten Organisatie-resultaten Personeelsfunctie Management Processen Medewerkers & LG Capaciteit & samenstelling Operationele performantie Personeelskosten en -budgetten Kern Processen Financiële performantie Competentie Motivatie Tevredenheid Interne context HR concepten Competitief voordeel Ondersteunende Processen Vragen: Organisatieresultaten erin Feedback loops info en € Hygiënefactoren ? HR tools en software Structuur Omgeving Klimaat © SD WORX

43 Personeelspraktijk 2005 Cijfers en info voor elke HR manager
Zijn we “gewoon” of “opvallend”? Wie ligt er nog van wakker? Wat doen anderen? Hoe doen anderen het?

44 Kortom…. AT YOUR SERVICE !


Download ppt "Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google