De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005. Agenda n HR Overzichtskader n Personeelspraktijk in België 2005 : de cijfers n Focus : Privé-Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005. Agenda n HR Overzichtskader n Personeelspraktijk in België 2005 : de cijfers n Focus : Privé-Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005

2 Agenda n HR Overzichtskader n Personeelspraktijk in België 2005 : de cijfers n Focus : Privé-Overheid

3 Personeelspraktijk 2005 n Beschrijvend onderzoek naar – de gangbare personeelspraktijken – tendensen en verwachtingen in de nabije toekomst, – bij organisaties die personeel tewerkstellen in België. n Gelopen van 1 maart tot 30 april 2005

4 Deelnemers Totaal 296 < 20 WN12% 20-49 WN13% 50-100 WN15% 100-249 WN22% 250-499 WN14% 500-999 WN11% >= 1000 WN13% PRIVE89% Internationaal niet- Europees 17% Internationaal Europees34% Belgische groep6% Zelfstandige Belgische onderneming 32% OVERHEID11%

5 De resultaten n Het boek – Prijs: € 900 (excl. BTW) – Via HR Masters: geregistreerden aan € 450 – Leden van Kennispanel: € 300 n Media aandacht Persbericht op 7 oktober HR Magazine en HR Square: interviews in nummer van september Uitgebreide aandacht in Jaarboek "Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid in België 2005" van HRMagazine

6 HR overzichtsmodel als inhoudstafel

7 Ontstaan van overzichtsmodel Op zoek naar generieke kenmerken van goed personeelsbeleid? Waar zijn de experts het over eens, wat is toepasbaar op elke organisatie? Wie en wanneer? SD WORX Kenniscentrum + UAMS Master in Personeelswetenschappen Zomer 2004 Opdrachtformulering : Schoolrapport voor personeelsbeleid = Cijfers : kwantitatieve beoordeling van de middelen en resultaten van het personeelsbeleid in organisaties = Vakken : lijst van kenmerken die het verschil maken tussen “goed” en “niet goed” personeelsbeleid Methode / bronnen: n Wetenschappelijk onderzoek / literatuur n Interviews met HR verantwoordelijken en academici n 2 expert panels

8 HR Overzichtsmodel Organisatieresultaten Organisatie- resultaten Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie © SD WORX

9 Organisatieresultaten “Outcomes” van het personeelsbeleid n Financiële performantie n Operationele performantie – Productiviteit – Kwaliteit van het eindproduct-de diensten – Innovatieve capaciteit n Competitief voordeel – Imago van de organisatie – Imago van het organisatie op de arbeidsmarkt – Imago van het eindproduct-de diensten – Knowhow binnen de organisatie

10 HR OverzichtsmodelContexten Organisatie- resultaten Externe context Interne context Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie © SD WORX

11 HR beleid in lijn met de context n Externe context (Contingenties) – Demografie / arbeidsmarkt – Socio-cultuur – Ecologie – Economie / conjunctuur – Overheid / regelgeving – Technologie n Interne context – Organisatiestrategie – Organisatiestructuur – Organisatiecultuur en waarden

12 HR Overzichtsmodel HR Middelen Organisatie- resultaten HR Middelen Externe context Interne context Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie Personeelsfunctie Personeelskosten en -budgetten HR concepten HR tools en software © SD WORX

13 HR Middelen n Personeelsfunctie – verantwoordelijkheden, tijd, geld, organisatie, bezetting n Financiële middelen – Loonkost – HR kost n HR concepten – Competentiemodel, balanced scorecard, EFQM,… n HR tools & software – Payroll pakket, tikklok, Self Service systeem, …

14 Servicegraad: hoeveel mensen (koppen) bedient 1 VTE op personeelszaken ? Gemiddeld 86

15 Eigenheid van overheidsinstanties bvb. servicegraad personeels- en loonadministratie Aantal werknemers bediend door 1 voltijdse op payroll

16 Maar schaalvoordelen spelen hier meer ! Servicegraad 1 VTE personeels- en loonadministratie

17 De leiding van personeelszaken?

18 Specialisten op personeelszaken % van de organisaties met specialistische functies in privé en overheid Privé Overheid Selectie en rekrutering 46%<75% Expert wagenpark 47%>9% Compensation & benefits 35%=31% Opleiding en vorming 25%<72% Competentiemanagement 26%<44% Expert verzekeringen 26%=31% Loopbaanadvies 21%<41% Management Development 23%=13% Bedrijfsrecht 22%= Interne communicatie 16%=25% Industriële relaties 7%=9%

19 HR budget per kop in 2005 (€/kop/jaar) Of gemiddeld 2,7 % bovenop de loonmassa Geen significant verschil privé-overheid

20 Samenstelling HR kost

21 Wél verschil tussen privé en overheid

22 HR Overzichtsmodel HR processen Organisatie- resultaten HR Processen HR Middelen Externe context Interne context Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie Management Processen Kern Processen Ondersteunende Processen Personeelsfunctie Personeelskosten en -budgetten HR concepten HR tools en software © SD WORX

23 Tijdsbesteding op personeelszaken Geen verschil privé- overheid

24 Tijdsverdeling inhoudelijk

25 Paradepaardjes Zorgenkindjes 1. Personeels- en loonadministratie (53%) 2. Loonbeleid (16%) 3. VTO (15%) 4. Syndicaal overleg (11%) 5. Werving & selectie (10%) 1. Interne algemene communicatie (17%) 2. Coachen van leidinggevenden (13%) 3. Functiebeschrijving, - waardering en classificatie (12%) 4. Loonbeleid (12%) 5. HR Strategiebepaling en opvolging (11%)

26 Verschillen enkel in 2 paradepaardjes

27 3 types HR processen n Managementprocessen n Kernprocessen n Ondersteunende processen

28 HR Management processen n Beleidsformulering – Expliciet beleid – Consistent beleid – Pro-actief beleid – Continu beleid – Transparant beleid – Ethisch beleid n Beleidsimplementatie – Communicatie met de afdelingen – Strategische partner en relatie met het topmanagement – Delegeren aan het lijnmanagement – Sociaal overleg n Organisatie- en jobontwerp (Organisatiestructuur, functies, taken, competentiemodel …) n Managen van contextevoluties (Herstructurering, cultuurmanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteitsbeleid, …)

29 Reorganisatie of herstructurering

30 HR Kernprocessen n Personeels- en loonadministratie n Staffing – personeelsbehoeftenplanning – instroom – bezettingsplanningen – uitstroom n Ontwikkeling – Vorming, training, opleiding – Loopbaanontwikkeling n Functioneren en evalueren – Functionerings- en evaluatiecycli – Coaching van de leidinggevenden – Psychosociale zorg n Compensation & benefits – Cash (vast en variabel, nu en uitgesteld) – Benefits – Work-life balance – …

31 Werving en selectie verhouding intern versus extern ingevulde vacatures

32 Werving en selectie

33 Vorming, training en opleiding

34 Ondersteunende HR processen n Meten en benchmarken n Rapporteren n Automatisering n In- en outsourcing

35 Werken met KPI’s

36 Hygiënefactoren HR processen Hygiënefactoren Wat moet er zijn voor je echt kan beginnen ? n Correct en tijdig het loon uitbetalen n Administratief in orde n Juridisch in orde n Primaire arbeidsvoorwaarden

37 HR Overzichtsmodel HR Resultaten Organisatie- resultaten HR Resultaten HR Processen HR Middelen Externe context Interne context Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie Capaciteit & samenstelling Competentie Motivatie Tevredenheid Structuur Omgeving Klimaat Medewerkers & LG Management Processen Kern Processen Ondersteunende Processen Personeelsfunctie Personeelskosten en -budgetten HR concepten HR tools en software © SD WORX

38 “HR outputs” n Effecten bij werknemers en leidinggevenden – Kwantiteit: personeelsaantallen en –samenstelling – Kwaliteit: Competentie Motivatie Inzetbaarheid Commitment Involvement Tevredenheid n Effecten op de werkomgeving – Hiërarchie en empowerment – Communcatiekanalen – Sociaal klimaat

39 Voorkomen van werknemersproblematieken Klachten over ongewenst seksueel gedrag 2% Stakingen 4% Discriminatie klachten 4% Drugsproblematieken 4% Agressie, pesten tussen werknemers 11% Alcoholproblematieken 14% Conflicten tussen werknemers 28% Ernstige zieke werknemers (depressie, kanker, aids,...) 33% Ontevredenheid van de werknemers 42% Ziekteverzuim 46% Stressgevoel bij de werknemers 51% 17% 53% % van organisaties Overheid

40 HR Overzichtsmodel Feedbackloops Organisatie- resultaten HR Resultaten HR Processen HR Middelen Externe context Interne context Informatie € Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie Capaciteit & samenstelling Competentie Motivatie Tevredenheid Structuur Omgeving Klimaat Medewerkers & LG Management Processen Kern Processen Ondersteunende Processen Personeelsfunctie Personeelskosten en -budgetten HR concepten HR tools en software © SD WORX

41 Feedback loops n Begroting en/of eigen inkomsten bezorgen de noodzakelijke financiële middelen n Informatie over de resultaten laat toe de ingezette middelen bij te sturen – Kwalitatieve info – Kwantitatieve info

42 HR Overzichtsmodel Organisatie- resultaten HR Resultaten HR Processen HR Middelen Externe context Interne context Informatie € Operationele performantie Competitief voordeel Financiële performantie Capaciteit & samenstelling Competentie Motivatie Tevredenheid Structuur Omgeving Klimaat Medewerkers & LG Management Processen Kern Processen Ondersteunende Processen Personeelsfunctie Personeelskosten en -budgetten HR concepten HR tools en software © SD WORX

43 Personeelspraktijk 2005 Cijfers en info voor elke HR manager n Zijn we “gewoon” of “opvallend”? n Wie ligt er nog van wakker? n Wat doen anderen? n Hoe doen anderen het?

44 Kortom…. AT YOUR SERVICE ! Greetje.Schoenmaekers@sd.be


Download ppt "Personeelspraktijk 2005 MOVI 25 november 2005. Agenda n HR Overzichtskader n Personeelspraktijk in België 2005 : de cijfers n Focus : Privé-Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google