De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Norbert Groenewegen, directeur STZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Norbert Groenewegen, directeur STZ"— Transcript van de presentatie:

1 Norbert Groenewegen, directeur STZ

2 Vereniging STZ Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
1996 : Stichting voortgekomen uit ‘GR8’ 2002 : Stichting → Vereniging (16 leden) 2003 : van A’dam (OLVG) → Utrecht en integratie RvB’s en Interstafraad 2008 : 24 leden (→ 26) Kengetallen (circa, obv 26 leden): medewerkers (fte) 1,3 miljoen opnames ( w.v < dag) 4 miljoen 1e polibezoeken

3 Organisatie Vereniging van nu 24 (straks 26) GMSB’s
Ledenvergadering: 24 x 2 (bestuurder ziekenhuis en vertegenwoordiger medische staf) Bestuur: 9 bestuursleden (4x bestuurder, 4x specialist, voorzitter) Bestuursadviescommissies (Topklin. Zorg, Financiën) Bureau (klein) Netwerkorganisatie: Managers Leerhuizen, HEAD-overleg, Hoofden P&O, coördinatoren wetenschap, Kwaliteitsfunctionarissen, patiëntveiligheid (VMS), verpl. onderzoekers, hoofden communicatie, facilitair managers,

4 Missie STZ De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor: Het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, incl. topklinische en topreferente zorg Onderwijs en opleidingen in brede zin Toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie En doen dat in samenwerking met de UMC’s en de overige algemene zkhn.

5 Opleiding en onderwijs
Ontwikkelen van opleiden als 2e kerntaak naast de patiëntenzorg door goed opleidingsklimaat: Lerende organisatie / STZ-Leerhuis Instelling van medische staf en verpleegkundigen Nieuwe beroepen in de zorg Implementatie nieuwe opleidingseisen Faciliteiten (infrastructuur en ondersteuning) Relatie STZ met UMC’s en overige algemene ziekenhuizen Afgelopen jaren forse groei opleidingen en opleidingsplaatsen

6 Leerhuis Organisatorisch Ruimtelijke integratie / infrastructuur
Bundeling van onderwijs, opleiding en onderzoek Positionering in organisatie, eigen managementstructuur Ruimtelijke integratie / infrastructuur Opleidingsruimten, mediatheek, skillslab, etc Inhoud Opleidingen integreren in het zorgproces In-company trainingen: statistiek, ethiek, evidence based medicine, juridische zaken, etc. Fasering: : gezamenlijke ontwikkeling : geïmplementeerd 2007: opgenomen in (her)visitatiecriteria

7 Patiëntenzorg Groot volume basiszorg
Topklinische en topreferente functies IC minimaal level 2 Veel mogelijkheden voor opleiding, onderwijs en onderzoek

8 Toelating tot STZ: Visitatiesysteem voor nieuwe en bestaande leden
Ziekenhuis en medische staf Opleidingen: Kwalitatief: kerntaak, leerhuis, onderwijsvernieuwingen, plan van aanpak MSRC-visitaties Kwantitatief: ≥ 12 med. spec. opl. (w.v. ≥ 9 poortspec), ≥ 45 aios, ≥ 8 disciplines co-ass. onderwijs, ≥ 24 co’s Topklinische functie(s): derdelijnscentrumfuncties, centres of excellence Intensive care Wetenschappelijk onderzoek, innovatie, kwaliteitsbeleid

9 Samengevat: Goed opleidingsklimaat Investeren Toetsing
Inzet voor randvoorwaarden Continue verbeteren patiëntenzorg (basis en topklinisch) Onderzoek, innovatie In goede samenwerking met UMC’s en “kleine” algemene ziekenhuizen

10 Focus 2003-2008: 2003-2005: Implementatie Leerhuizen
: Positionering STZ : Topklinische zorg

11 Topklinische Zorg: Toelatingscriterium was WBMV Probleem! Discussie:
met NFU over uitvoeren topreferente zorg Met VWS over financiering topreferente zorg

12 Acties: Volgtijdelijk, deels parallel:
Stap 1: zichtbaar maken topklinische functie Stap 2: uitdragen Stap 3: DBC-Onderhoud Stap 4: kostprijsinformatie (best. cie en HEAD-overleg) Stap 5: elkaar versterken


Download ppt "Norbert Groenewegen, directeur STZ"

Verwante presentaties


Ads door Google