De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIK Kwaliteit in Kinderopvang! Onderscheidend Ondernemerschap ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIK Kwaliteit in Kinderopvang! Onderscheidend Ondernemerschap ?"— Transcript van de presentatie:

1

2 KIK Kwaliteit in Kinderopvang! Onderscheidend Ondernemerschap ?

3 KIK Kik is gericht op synergie door onderlinge samenwerking van vergelijkbare organisaties. Ons MOTTO: Je kunt alleen maar vermenigvuldigen als je ook kunt delen.

4 LOGO KIK Door samenwerking rimpelt kwaliteit als een steen in de vijver, breder dan organisaties zelfstandig kunnen bereiken.

5 Organisatie en Bestuur KIK KIK heeft een verenigingsstructuur met leden en bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester (max. 2 jaar).

6 Deelnemers KIK Dak Humanitas Kanteel Kinderrijk Kinderstad 2Samen SK/Alphen a.d Rijn SK/stad Groningen, SK/Hilversum, Spring, Surplus, Tinteltuin

7 Belang KIK Omzet: Plm. 300 miljoen KP: Plm. 25.000 KDV en BSO) Locaties: Plm. 900 med. : FTE: < 7.000 aantal: < 9.000

8 Missie/visie KIK KIK wil een expertisecentrum zijn. Aangesloten kinderopvangorganisaties bundelen daarin hun krachten (kennis, onderzoek, visie, “best practices”) vanuit het idee dat alleen het allerbeste goed genoeg is voor kinderen die aan hen worden toevertrouwd.

9 Missie/visie KIK Dat ‘allerbeste’ zit in de Pedagogische kwaliteit van de organisaties en vooral hun mensen. Daarom investeert KIK in verhoging kennis en vaardigheden van medewerkers, en in gedegen (wetenschappelijk) onderzoek.

10 Missie/visie KIK Ouders zoeken naast de ‘Lieve Leidster’ vooral de ‘wijze medewerker’ die bewust en professioneel bijdraagt, toevoegt en spiegelt zonder het mandaat van die ouders aan te tasten.

11 Missie/visie KIK KIK wil fungeren als een spraakmakend keurmerk voor duurzame kwaliteit op de lange termijn. Voor kinderen, voor personeel en hun eigen organisatie.

12 Concreet 1 KIKkers zijn: gecertificeerd, werken aan/met competentie profielen en investeren extra in deskundigheidsbevordering. Kortom: wij zoeken voortdurend naar betere kwaliteit.

13 Concreet 2 KIKkers streven naar: Gezamenlijke opleiding voor excellents; Functiedifferentiatie (doorgroei, carrièreperspectief, behoud personeel en).

14 Concreet 3 KIKkers: Experimenteren met pedagogische modellen; Innoveren BSO (kinderparticipatie); Werken aan Duurzaamheid en Sociale Innovatie; Betrekken partners bij acties en ontwikkelingen (onderwijs/ welzijn/zorg); Investeren in klantgerichtheid.

15 Concreet 4 KIKkers wisselen protocollen, beleidsstukken, methodieken, kengetallen uit. Organiseren benchmarks: P&0, Financiën, Verkoop & Marketing, (regio)managers, Facilitair.

16 Concreet 5 KIKkers wisselen medewerkers uit (carrousel); draaien bij elkaar mee; ondernemen (binnen- en buitenlandse) inspiratiereizen “Gluren bij de buren”; zoeken samenwerking met internationale kinderopvang; Inspireren elkaar op themabijeenkomsten.

17 Concreet 6 KIKkers zoeken vormen van gezamenlijke inkoop (of aansluiting bij bestaande initiatieven); Fungeren als opdrachtverstrekker en (mede) financier van (wetenschappelijk) onderzoek; Zoeken naar middelen om gemakkelijk uit te wisselen (bijv. intranet en website).

18 Toetredingscriteria (1) Stichtingen en andere rechtspersonen die onderdeel zijn van een groter geheel dat een stichtingvorm kent en waarbij geen onttrekking plaats vindt ten laste van het primaire proces.

19 Toetredingscriteria (2) Dezelfde opvattingen over kwaliteit. Minimaal jaaromzet € 10 miljoen. Geen restricties t.a.v. concurrentie. Deelnemers behouden autonomie (geen fusies

20 Toetredingscriteria (3) Eén maal per jaar mogelijkheid voor toetreding nieuwe leden. Toetreden na instemming van de bestaande leden

21 Werkwijze KIK (1) KIK werkt met 6 werkgroepen: 1Personeel & kwaliteit 2Strategie 3Profilering/Communicatie/internet 4Organisatie 5Excellente Kinderopvang 6Samenwerking KO - Onderwijs

22 Werkwijze KIK (2) Elke werkgroep heeft een voorzitter. Werkgroepen werken op basis van een goedgekeurd werkplan. Voorzitter werkgroep kan budget aanvragen bij het bestuur en draagt hierover verantwoording af.

23 NMA Samenwerkingsvorm is (in Beginsel) niet in strijd met Mededingingsrecht!

24 KIK Onderscheidend Ondernemerschap !

25 Vragen, opmerkingen of suggesties ?

26 And now for something completely different: Poldergolfend netwerken in informele setting.


Download ppt "KIK Kwaliteit in Kinderopvang! Onderscheidend Ondernemerschap ?"

Verwante presentaties


Ads door Google