De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7/16/2014 GGZ Rijnstreek Bijeenkomst Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) 21 november 2008 Dymphna van Ravesteijn Directeur algemene zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7/16/2014 GGZ Rijnstreek Bijeenkomst Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) 21 november 2008 Dymphna van Ravesteijn Directeur algemene zaken."— Transcript van de presentatie:

1 7/16/2014 GGZ Rijnstreek Bijeenkomst Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) 21 november 2008 Dymphna van Ravesteijn Directeur algemene zaken

2 3 Algemene gang van zaken in een centrum Kennismaking Rivierduinen Organisatie van de basiszorg Bedrijfsvoering van een centrum –Planning en control Sturing van de medewerkers –Productieafspraken

3 4

4 5 Missie Rivierduinen Beter Binnen Bereik –Bereikbaar en toegankelijk –Beter worden –Evidenced based : Wetenschappelijk onderzoek

5 6 Betekenis missie Steviger positionering GGZ in 1 e lijn GGZ krijgt gezicht; geen “black box” Beter inspelen op de markt en concurrentie aangaan Sevicegerichtheid naar huisartsen groter Ambassadeursfunctie van de GGZ medewerker. Drempelverlaging voor verwijzingen Medewerkers vinden het uitdagend werk wetenschappelijk onderzoek en werken in de gemeenschap

6 7 Rivierduinen Budget 173 miljoen euro (2008) Aantal medewerkers 2300

7 8

8 9 Rivierduinen 7 Basiscentra: –Geografische gespreid: omvang gespreid –doelgroep volwassenen en ouderen –GGZ Kinderen en jeugd eigen eenheid Specialité’s –Centrum voor Eetstoornissen –Centrum voor Autisme –Centrum voor Specialistische prychotherapie –Centrum voor doven Service bedrijf

9 10 Kenmerken besturing organisatie Duo management (inhoudelijk en bedrijfsvoering) Drie lagen ( RVB, Directie en middle management ) Decentraal tenzij Centraal tenzij : –centrale projecten indien gewenst Resultaat verantwoordelijke eenheden : - Planning & control

10 11 Enige Kengetallen GGZ Rijnstreek Rijnstreek: 150.000 inwoners 90 ambulante medewerkers, 65 fte Totaal 180 medewerkers Kliniek Rijnaarde: 36 bedden, 16 stoelen Wonen klinische langdurige zorg 55 bedden Beschermd wonen: 19 + 14 nieuwe inschrijvingen per jaar 1200 verrichtingen (ambulant) per jaar 55.000 (nieuwe) opnames per jaar 165 Budget 200913 miljoen euro

11 12 Behandeling: algemene principes Werken met Zorgprogramma’s Breed pakket in de Basiszorg Transmuraal werken (op indicatie) Stepped-care model, op geleide van de ROM Nadruk op ambulante behandeling, uitbreiden op indicatie (aanvullende modulen) Samenwerking met vakgroep psychiatrie van het LUMC: topreferente zorg, second opinion

12 13 Positionering in de regio Samenhangend stelsel van GGZ activiteiten in de Rijnstreek (Kortdurend, Langdurend, ouderen) waarin een gedifferentieerd zorgaanbod is dat flexibel aangepast wordt op geleide van de markt/vraag. Blijvende investering in samenwerking met de eerste lijn door inzet van GGZ medewerkers in de 1 e lijn. Samenwerking met het algemeen ziekenhuis Ketenzorg voor langdurig zorg afhankelijken (politie AMW, jeugdzorg etc.)

13 14 Samenstelling multidisciplinaire team variabel per zorgprogrammateam psychiater psychotherapeut/psycholoog Sociaal psychiatrische verpleegkundigen ---------------------------------------------------------------------------- Vaktherapeuten (non verbale-therapie) Verpleegkundigen Woonhuisbegeleiders Psychiatrische thuiszorg medewerkers Educatie trainers Trajectbegeleiders (werk) Maatschappelijk werker Activiteitenbegeleiders (dagbesteding)

14 15 Planning & control Geheel van activiteiten die zowel inhoudelijk als financieel de controle waarborgt op de resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE) Voorwaarden –Duale aansturing –Vaste Agenda : speerpunten vooraf bepaald

15 16 Planning Begroting juni : beleidsplanning op inhoud ( nieuwe activiteiten 2009 ) Augustus : Extrapolatie productie, personeel, materiele kosten en investeringen Voorwaarden –Resultaat 0 of positief –opbouw van reserve 8 %

16 17 Control Maandelijks rapportage Elk centrum maakt een analyse Een Planning en Control gesprek met RvB (1*4 mnd.) Een Planning en Control gesprek met elk team (1*4 mnd.)

17 18 Productieafspraak hulpverleners Jaarlijkse afspraak over activiteiten op productniveau voor elke functie.

18 19 Individuele productie afspraak

19 20 Productieafspraak Norm per functie –70% direct productief –30% indirect overhead Maandelijks rapportage van management

20 21 Jaargesprek medewerker Doel : functioneren wederzijds te bepreken op –Inhoud –Productie –Ziekteverzuim –Carrièreplanning / ambities –Scholing

21 22 Dank voor uw aandacht. Vragen ?


Download ppt "7/16/2014 GGZ Rijnstreek Bijeenkomst Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) 21 november 2008 Dymphna van Ravesteijn Directeur algemene zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google