De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carbonzuren Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carbonzuren Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc."— Transcript van de presentatie:

1 Carbonzuren Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.
Publishing as Benjamin Cummings

2 Carbonzuur O Bevat C=O gebonden aan —OH  CH3 — C—OH of CH3COOH Naam:
ethaanzuur

3 Molecuulmodellen Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.
Publishing as Benjamin Cummings

4 Systematische naamgeving
IUPAC namen CH4 methaan HCOOH methaanzuur CH3—CH3 ethaan CH3—COOH ethaanzuur Zijtakken altijd nummeren vanaf de zuurgroep. CH O | ║ CH3—CH—CH2—C—OH 3-methylbutaanzuur

5 Toepassingen Methaanzuur O ║ H─C─OH ethaanzuur (azijnzuur) CH3─C─OH
Copyright © by Pearson Education, Inc. Publishing as Benjamin Cummings

6 Leermomentje Geef de systematische naam van: A. CH3—COOH CH3 |
B. CH3—CH—COOH

7 C. CH3─CH2─COOH CH3 | D. CH3─CH─CH2─COOH

8 Verbinding Molaire massa Kookpunt
CH3−CH2−C−H °C CH3−CH2−CH2−OH °C CH3−C−OH °C

9 Esters Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.
Publishing as Benjamin Cummings

10 Esters In een ester, Is de H in de zuurgroep vervangen
door een alkyl- groep (C-). O  CH3 — C—O—CH3 ester group Copyright © by Pearson Education, Inc. Publishing as Benjamin Cummings

11 Verestering Verestering is
De reactie van een carbonzuur en een alcohol in de aanwezigheid van een zuur (H+) als katalysator. O  H+ CH3—C—OH + H—O—CH2—CH3  CH3—C—O—CH2—CH H2O (ester)

12 Leermomentje Schrijf de reactievergelijking op van de reactie tussen propaanzuur en methanol met verdund zwavelzuur.

13 Naamgeving Esters alcohol zuur O methyl  CH3— O—C —CH3
ethanoaat (acetaat) IUPAC: methyl ethanoaat common: methyl acetaat

14 Toepassingen van esters
Esters geven bloemen en fruit fruits hun lekkere geuren. Copyright © by Pearson Education, Inc. Publishing as Benjamin Cummings

15 Leermomentje Geef de naam van onderstaande ester: O 
CH3—C—O—CH2—CH2—CH3

16 Teken de structuurformule van onderstaande ester:
A. Ethyl pentanoaat Welke twee beginstoffen zijn gebruikt?

17 Oplossing A. Ethyl pentanoaat O CH3—CH2—CH2—CH2—C—O—CH2—CH3

18 Eigenschappen van Esters
Copyright © by Pearson Education, Inc. Publishing as Benjamin Cummings

19 Zure hydrolyse van Esters
Een ester reageert met water tot een carbonzuur en een alcohol. Een zure katalysator is nodig. O  H+ H—C—O—CH2—CH H2O  H—C—OH + H—O—CH2—CH3

20 “Zeep” Reactie van een ester met een sterke base.

21

22 Leermomentje methyl- acetaat reageert met
Geef de structuurformule van het product wanneer methyl- acetaat reageert met A. Water een zuur als katalysator B. KOH

23 Oplossing: A O  CH3—C—OH HO—CH3 B O CH3—C—O– K HO—CH3

24 Olie en vetten Vet Vast bij kamertemperatuur (dieren)
Alleen enkelvoudige bindingen Olie Vloeibaar (planten) Bevatten onverzadige bindingen Vetzuren staan in tabel 67B.

25 1,2,3-propaantriol = glycerol
Glycerol + 3 stearinezuur  glyceryltristearaat

26

27

28 Waterstof additie aan onverzadigde olie
Zet alkenen om in alkanen Onverzadigd wordt verzadigd

29 Leermomentje Geef de reactievergelijking in structuurformules wanneer glycerol reageert met oliezuur.

30 Hydrolyse van vetten en oliën

31

32 Verzeping


Download ppt "Carbonzuren Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc."

Verwante presentaties


Ads door Google