De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM VOORLICHTINGSAVOND PROFIELKEUZE 1 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM VOORLICHTINGSAVOND PROFIELKEUZE 1 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM VOORLICHTINGSAVOND PROFIELKEUZE 1 november 2011

2 Indeling van de avond 1. Afdelingsleiders mw. M. Mallon/ dhr. R. Op den Camp 2. Decanen mw. J. de Boer/ mw. M. Henstra 3. Mentoren 4. Einde ongeveer 21.00 uur

3 Decaan A3A/A3B/A3Cmw J. de Boer G3A/T3T/T3U mw. M. Henstra Keuzeproces Profielen Nieuwe vakken Profielkeuze

4 Mentoren A3A dhr. Meurs A3Bdhr. Pikaar A3Cdhr. Slagter G3Adhr. de Jong T3Tdhr. Teunis T3Umw. Massaar Koerswijzer/ Qompas/ profielkeuze

5 Kiezen voor de toekomst CENTRAAL 1.Wat wil ik? 2.Wat kan ik? 3.Hoe ben ik? 4.Hoe studeer ik? METHODEN Koerswijzer en Qompas Profielkeuze PKP -> profielkeuze programma

6 4 Profielen C&M = cultuur en maatschappij E&M = economie en maatschappij N&G = natuur en gezondheid N&T = natuur en techniek

7 Cultuur en maatschappij kunst en cultuur (moderne vreemde) talen sociaal en maatschappelijk betrokken Pedagoog Taalwetenschapper Psycholoog Advocaat

8 Economie en maatschappij zakenman/vrouw organisatorisch sterk ondernemend type Bedrijfseconoom Bestuurskundige Accountant Organisatiedeskundige

9 Natuur en gezondheid Mensen Dieren Landbouw Milieu (Dieren)arts Apotheker Bioloog Landschapsarchitect

10 Natuur en techniek Onderzoeker Ontwerper Milieu Technisch Bouwkundige Industrieel ontwerper Natuur- en sterrenkundige Aardwetenschapper

11 Driedeling profiel Gemeenschappelijk deel vakken voor iedereen verplicht! Profieldeel Keuze (profiel)vak aantal vakken kenmerkend voor het betreffende profiel Vrij deel: 1 keuze examenvak

12 Gemeenschappelijk deel VWO Nederlands Engels CKV of KCV: culturele en kunstzinnige/klassieke culturele vorming Maatschappijleer Frans of Duits ANW: algemene natuurwetenschappen Lichamelijke opvoeding LOB: loopbaanontwikkeling en begeleiding

13 Nieuwe vakken ANW = algemene natuurwetenschappen Maatschappijleer CKV = culturele en kunstzinnige vorming KCV = klassieke culturele vorming (gymnasium) M&O = management en organisatie Informatica Spaans NL&T = natuur, leven en technologie Wiskunde A, B, C en D LOB = loopbaanoriëntatie en begeleiding

14 ANW (4VWO) ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN 4 Domeinen 1.leven: mens en gezondheid 2.biosfeer: duurzame ontwikkeling 3.materie: kenmerken van stoffen 4.zonnestelsel schoolexamenvak voor iedereen

15 CKV/KCV (5 VWO) CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming KCV: Klassieke en Culturele Vorming (gymnasiasten) Oriëntatie op kunst en cultuur bezoeken van voorstellingen: kunstvouchers schoolexamenvak voor iedereen!

16 M&O (5+6 VWO) MANAGEMENT EN ORGANISATIE management organisatiekunde begrotingen en balansen start in 5 Vwo

17 Informatica (5+6VWO) gegevensbeheer programmeren website maken start in 5 Vwo alleen schoolexamen

18 SPAANS (4+5+6 VWO) nieuwe taal vanaf klas 4 Vwo alleen schoolexamen kan niet als extra vak gekozen worden!

19 NL&T (5+6 VWO) NATUUR LEVEN EN TECHNOLOGIE nieuw keuzevak voor de N-profielen start in Vwo 5 alleen schoolexamen uitgangspunt verbinding tussen vakken bi-na-sk-ak Doel-> leerlingen kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen

20 Wiskunde Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Wiskunde D

21 Wiskunde A toepassingsgericht statistiek tabellen voldoende voor niet exacte studies

22 Wiskunde B abstract statistiek meetkunde verplicht bij NT profiel eis bij exacte studies, bijvoorbeeld aan technische universiteiten

23 Wiskunde C laag abstractieniveau eenvoudige grafieken statistiek kansberekening alleen in C&M profiel

24 Wiskunde D (5+6 VWO) hoog abstractieniveau algebra manipuleren van formules voor de wiskunde liefhebber alleen schoolexamen keuzevak: alleen te volgen in combinatie met wiskunde B

25 Examenvakken VWO 4 Maatschappijleer ANW combinatie examencijfer atheneum: maatschappijleer + ANW+ profielwerkstuk combinatie examencijfer gymnasium: KCV+maatschappijlee r+ ANW + profielwerkstuk

26 Startvakken VWO 5 CKV/KCV Informatica M&O Wiskunde D NL&T

27 LOB LOOPBAANORIENTATIE EN BEGELEIDING doel: verantwoorde studiekeuze vervolgopleiding uitvoering: mentor en decaan

28 KWT/KWV KEUZEWERKTIJD Elke leerling vult zijn weekrooster in V4-5-6 aan met KWT/V-uren tot een totaal van 30 uur Keuze: extra hulp in een bepaald vak (KWV) zelfstudie onder begeleiding (KWT) extra activiteit: zoals debat, Delf Scolaire, Goethe Zertifikat of Cambridge Engels

29 Driedeling profiel Gemeenschappelijk deel vakken voor iedereen verplicht! Profieldeel Keuze (profiel)vak aantal vakken kenmerkend voor het betreffende profiel Vrij deel: 1 keuze examenvak

30 C & M Verplicht: wi C of wi A gs Keuze profielvak: 2 kiezen 1 uit ak/ec (maatschappijvak) 1 uit te/mu/du/fa (cultuurvak) Keuze examenvak: 1 uit du/fa/sp/ak/ec/if/mo/te/mu (la/gr)

31 E & M Verplicht: wi A of wi B ec gs Keuze profielvak: 1 uit fa/du/ak/mo Keuze examenvak: 1 uit du/fa/sp/ak/if/mo/te/mu (la/gr)

32 N & G Verplicht: wi A of wi B bi sk Keuze profielvak: 1 uit na/ak/nl&t Keuze examenvak: 1 uit na/ak/gs/ec/mo/nl&t/if/du/fa/sp/te/mu/wiD/ (la/gr)

33 N & T Verplicht: wi B na sk Keuze profielvak: 1 uit if/wi D/nl&t/bi Keuze examenvak: 1 uit gs/ak/ec/mo/wi D/nl&t/if/bi/du/fa/sp/te/mu (la/gr)

34 Extra vak Atheneumleerlingen lln. met gemiddeld 7.5 bij de overgang kunnen een extra vak aanvragen; echter zonder inroostergarantie Gymnasiumleerlingen Lln. mogen altijd een extra vak kiezen; hier geldt ook: zonder inroostergarantie Extra vak betekent aanzienlijke verzwaring! -> Spaans niet als extra vak -> Muziek praktijkvak lastig als extra vak

35 Gymnasium Latijn of Grieks onderdeel van het gemeenschappelijke deel (in plaats van Frans of Duits) C&M verplicht 2e moderne vreemde taal (Frans of Duits)

36 TVWO Engels ANW Maatschappijleer Lichamelijke oefening profielwerkstuk

37 IB in 5 en 6 Vwo: essay-writing + literaire tekstanalyse -> voorbereiding op het examen extra activiteiten voor het Tvwo, zoals Shakespeare workshops eind Vwo 4 afgerond cijfer 7 voor Engels nodig om verder te mogen met IB in Vwo 5!

38 Combinatie/aanraders N&T met biologie = tevens N&G E&M met du of fa en m&o of if N-profiel met economie N&G zonder natuurkunde is niet voldoende voor geneeskunde! Gymnasiast-> Frans of Duits

39 Leerlingen met dyslexie Voor leerlingen met dyslexie (met een officiële dyslexieverklaring) geldt, dat zij vrijstelling kunnen krijgen voor de verplichte 2 e moderne taal (Duits of Frans). In plaats hiervan kiezen ze dan een ander vak.

40 algemene opmerkingen Overstap naar een ander profiel/ vakkenwijziging mogelijk tot aan de herfstvakantie in Vwo 4, mits er ruimte is in de lesgroep! Indien bepaalde vakkencombinaties door maar héél weinig leerlingen worden gekozen, dan kan in individuele gevallen - omwille van het rooster - worden besloten om deze combinatie niet toe te staan.

41 PROFIELKEUZE Profielkeuze ochtend A3A-A3B-A3C op 02-02-2012 G3A-T3T-T3U op 09-02-2012 Voorlopige profielkeuze half februari 2012 Individuele bespreking door mentor en/of decaan op basis van: 1.advies docenten 2.voorjaarsrapport definitieve keuze voor 10 April 2012!


Download ppt "WELKOM VOORLICHTINGSAVOND PROFIELKEUZE 1 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google