De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 welkom voorlichtingsavond profielkeuze Havo3 dinsdag 23 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 welkom voorlichtingsavond profielkeuze Havo3 dinsdag 23 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 welkom voorlichtingsavond profielkeuze Havo3 dinsdag 23 oktober 2012

2 2 Indeling van de avond: 1. Afdelingsleider mw. M.F. Mallon 2. Dekaan mw. J.A. de Boer 3. Mentoren 4. Einde ongeveer 21.00 uur

3 3 1. ‘De puber’ 2. Nieuwe vakken 3. Verschillende soorten wiskunde 4. Inhoud vier profielen Mentoren: H3a mw. Olsman H3b dhr. Renes H3c mw. vd Hoeven

4 4

5 5 Vier profielen > C & M Cultuur en Maatschappij (alfa)  E&M Economie en Maatschappij (alfa/bèta)  N&G Natuur en Gezondheid (bèta-light)  N&T Natuur en Techniek (bèta)

6 6 Driedeling profielen 1. gemeenschappelijk deel voor iedereen verplicht 2. profieldeel : profielvakken en profielkeuzevakken vakken kenmerkend voor dat profiel keuze uit: CM - EM - NG - NT 3. vrije ruimte

7 7 Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding Oriëntatie op Studie en Beroep Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)

8 8 Profieldeel Vakken gerelateerd aan - vervolgopleidingen - verwante arbeidsgebieden

9 9 Vrij deel één examenvak

10 10 Vier nieuwe vakken 1. Spaans (Havo4 en 5) startersvak in de vrije ruimte schoolexamenvak tot eind Havo5

11 11 2. CKV (Havo4) Culturele en Kunstzinnige Vorming Schoolexamenvak tot eind Havo4 beeldende kunst - literatuur - muziek - dans - film - architectuur - bezoeken van voorstellingen - concerten - exposities

12 12 3. M&O = Management en Organisatie (Havo4 en 5) examenvak tot eind Havo5 leiding geven binnen organisatie door opstellen begrotingen en balansen 4. In = Informatiekunde (Havo4 en 5) schoolexamenvak tot eind Havo5 ontwerpers en bouwers van digitale informatiesystemen

13 13 Twee soorten Wiskunde 1.WiskundeA (CE-vak) = toepassingsgericht tabellen, grafieken, kansberekenen, statistiek profielen CM - EM – NG; CE-vak 2.WiskundeB (CE-vak) = vereist wisk.vaardigh. formules, grafieken, meetkunde profielen EM – NG – NT; CE-vak

14 14 Startvakken en SE-vakken  Startvakken in Havo4 : Mu – Te – Bio – Gs – Ak – M&O - Sp  Schoolexamenvakken : Maatsch.lr – CKV – Inf – Sp - LO

15 15 Nieuwe termen 1. gemeensch.deel = voor iedereen verplicht 2. profielvakken = per profiel verplichte vakken 3. prof.keuzevakken = per profiel een keuze uit een aantal vakken 4. vrij deel = kiezen van één vak 5. LOB = Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding doel: verantwoorde studiekeuze na Marnix uitvoering: mentor en decaan

16 16 KWT Keuzewerktijd elke leerling vult zijn weekrooster aan met KWT-uren tot een totaal van 30 uur Keuze: extra hulp in een bepaald vak (KWV) zelfstudie onder begeleiding (KWT)

17 17 Cultuur en Maatschappij Gemeenschappelijk deel Nederlands – Engels – Maatschappijleer – LO – Oriëntatie op Studie en Beroep – CKV Twee profielvakken Geschiedenis Frans of Duits Twee profielkeuzevakken 1 mij.vak : Aardrijkskunde of Economie 1 cultuurvak : Tekenen of Muziek Frans of Duits

18 18 Eén vak in de vrije ruimte Frans of Duits of Spaans Aardrijkskunde Tekenen of Muziek WiskundeA M&O

19 19 Economie en Maatschappij Gemeensch. deel: zie C&M Drie profielvakken WiskundeA of WiskundeB Economie Geschiedenis Eén profielkeuzevak Frans of Duits Aardrijkskunde M&O

20 20 Eén vak in de vrije ruimte Frans of Duits of Spaans Aardrijkskunde M&O Tekenen of Muziek Informatica

21 21 Natuur en Gezondheid gemeensch. deel zie C&M drie profielvakken WiskundeA of WiskundeB Biologie Scheikunde één profielkeuzevak Aardrijkskunde of Natuurkunde

22 22 Eén vak in de vrije ruimte Aardrijkskunde Natuurkunde Informatica Frans of Duits of Spaans Tekenen of Muziek Geschiedenis Economie

23 23 Natuur en Techniek gemeensch. deel zie C&M drie profielvakken: WiskundeB Natuurkunde Scheikunde één profielkeuzevak: Informatica Biologie

24 24 één vak in de vrije ruimte Biologie Informatica Frans of Duits of Spaans Tekenen of Muziek Geschiedenis Economie

25 25 Totaal examenvakken : gemeensch. deel6 profiel(keuze)deel4 vrij deel 1 --------- + 11 vakken

26 26 Cultuur en Maatschappij talenliefhebber inlevingsvermogen eigen baas boekuitgever docent illustrator

27 27 Economie en Maatschappij zakenman/vrouw beleidsmedewerker administrateur bankier hoteldirekteur PR-medewerker

28 28 Natuur en Gezondheid medische wereld farmaceutische industrie landbouw milieu bewegingstherapeut landbouwconsulent verpleging

29 29 Natuur en Techniek onderzoeker tester ontwerper architect beroepsvlieger software-ontwerper

30 30 Algemene opmerkingen 1. Wijzigen van een vak in Havo4 bij hoge uitzondering mogelijk tot aan herfstvakantie mits er ruimte is

31 31 2. Havo5 -> HBO opleidingen plus vereiste profielen zie achterin dit boekje 3. Extra vak in Havo4?(géén sp en mu) 7.5 gemiddeld – mits plek in klas voor eind mei brief aan decaan docentenvergadering beslist toekenning zonder inroostergarantie! verzwaring! 4. Criteria overstap Havo5 -> VWO5 2 e MVT (fa/du) + wiskunde verplicht! zie achterin dit boekje

32 5. Indien een bepaald vak door maar heel weinig leerlingen gekozen wordt, dan kan, in individuele gevallen, omwille van het rooster, besloten worden dit vak niet aan te bieden. 6. Vernieuwde exameneisen in 2013:. Centraal Examen gemiddeld 5.5.. In de vakkencombinatie Wiskunde, Nederlands, Engels -> maximaal één vijf 32

33 Combinaties 1. NT met Biologie = NG 2. NG + Economie : aanrader 3. CM/EM : ne,du/fa,en,gs,wia,ec,te/mu 33

34 Dyslexie Voor leerlingen met dyslexie (met officiële dysl.verkl.) geldt, dat zij een vrijstelling kunnen krijgen voor Duits of Frans. In plaats hiervan kiezen zij dan (uiteraard) een ander vak. 34

35 35 19 december 2012 profielkeuzedag HAN Arnhem 17 januari 2012 profielkeuzeochtend Marnix begin februari voorlopige profielkeuze (individuele bespreking door mentor en/of decaan op basis van adviezen docenten én voorjaarsrapport) half april definitieve profielkeuze

36 KOFFIE(PAUZE) Graag met koffie of thee naar lokaal van de mentor van uw kind. Lokaalindeling: H3a mw. Olsman lokaal 001 H3b dhr. Renes lokaal 002 H3c mw. vd Hoeven lokaal 003 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42


Download ppt "1 welkom voorlichtingsavond profielkeuze Havo3 dinsdag 23 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google