De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELKEUZE TWEEDE FASE"— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELKEUZE TWEEDE FASE
WELKOM VOORLICHTING PROFIELKEUZE TWEEDE FASE MARNIX COLLEGE

2 PROGRAMMA opening door J.W.Pol, afdelingsleider
keuzebegeleiding en profielkeuze door W.J. van de Peppel, decaan VWO pauze: rond uur. klasgewijze bijeenkomst o.l.v. van de mentor met als thema: aan de slag met > KOERSWIJZER

3 Cijferrapportage 3 november 2006: tussenrapport
1 december 2006: rapport 1 maart 2007: tussenrapport en advisering 24 mei 2007: tussenrapport: ijkpunt 12 juli 2007: overgangsrapport

4 3 vwo 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo M.B.O. 6 vwo H.B.O. Universiteit

5 Kiezen voor de toekomst!
CENTRAAL: WAT WIL IK? = belangstelling WAT KAN IK?= capaciteiten WIE BEN IK ? = zelfinzicht methode: Koerswijzer

6 TWEEDE FASE = bovenbouw havo en vwo: klas 4 > 6
kent: verplicht voorgeschreven vakinhoud en exameneisen!

7 STUDIEHUIS = de vormgeving van het onderwijs
elke vorm is toegestaan: van klassikaal tot vergaande invidualisering

8 4 PROFIELEN C&M = cultuur en maatschappij
E&M = economie en maatschappij N&G = natuur en gezondheid N &T = natuur en techniek

9 driedeling profiel 1. gemeenschappelijk deel
2. a. verplicht profieldeel en b. keuzeprofielvak = vakken kenmerkend voor dat profiel 3. vrij deel: keuze-examenvak ( max.1) !!

10 Gemeenschappelijk deel Ath.
nederlands engels culturele en kunstzinnige vorming maatschappijleer frans of duits algemene natuurwetenschappen lichamelijke opvoeding LOB= loopbaanontwikkeling en begeleiding

11 Gemeenschappelijk deel Gymn.
nederlands engels latijn of grieks klassieke culturele vorming maatschappijleer algemene natuurwetenschappen lichamelijke opvoeding LOB

12 C&M Keuzeprofielvak: 2 kiezen , waarvan Verplicht: wi C of wi A, gs
1 uit ak,ec ( maatschappijvak ) 1 uit te,mu,du,fa ( cultuurvak ) plus Keuze examenvak: 1 kiezen uit du,fa,sp,ak,ec,if,mo,te,mu, ( la,gr)

13 GYMNASIAST Kiest Latijn en /of Grieks in het gemeenschappelijk deel
CM-er: verplicht tot keuze 2-e moderne vreemde taal

14 E&M Verplicht: wi A of wi B,ec ,gs Keuzeprofielvak: 1 uit fa,du,ak,mo
Keuze-examenvak: 1 uit du,fa,sp,ak,if,mo,te,mu, (la/gr)

15 N&G Verplicht: wi A of wi B, bi, sk Keuzeprofielvak:
1 uit na, ak, nl&t Keuze-examenvak: 1 uit na,ak,gs,ec,mo,nl&t,if,du,fa,sp,te,mu, wi D in combinatie met wiB, ( la/gr)

16 N&T Verplicht: wi B, na, sk + bi-nt4 Keuzeprofielvak:
1 uit if, wiD, nl&t, bi Keuze-examenvak: 1 uit gs,ec,wi D,nl&t,if,bi,du,fa,sp,te,mu, ( la/gr)

17 Uitgebreider Vakkenaanbod
CKV= culturele en kunstzinnige vorming KCV = klassieke culturele vorming ( alleen op gymnasium ) M&O = management en organisatie informatica ANW Spaans als startersvak in de tweede fase NL&T= Natuur, Leven en Technologie WI B, C en D

18 ANW kent 4 domeinen: leven: mens en gezondheid
biosfeer: duurzame ontwikkeling materie: kenmerken van stoffen zonnestelsel = examenvak!

19 NL&T= natuur,leven en technologie
Vak in ontwikkeling! Uitgangspunt:verbinding tussen vakken bi-na-sk-ak met als doel leerlingen op een uitdagende manier kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen

20 CKV/KCV oriëntatie op kunst en cultuur = studeren en kijken !
kunstbonnen examenvak !

21 M&O management organisatiekunde naast algemene noties van bovenstaande
ook kennis van boekhouden en handelsrekenen!

22 informatica voor iedereen gegevensbeheer programmeren web-site maken

23 driedeling profiel 1. gemeenschappelijk deel = verplicht
2. a. verplicht profieldeel en b. keuzeprofielvak = vakken kenmerkend voor dat profiel 3. vrij deel: keuze-examenvak ( max.1)

24 wiskundes Wi A Wi B toepassingsgericht abstract
voldoende voor niet-exacte studies auto besturen statistiek Wi B abstract eis bij exacte studies: TU’s en econometrie auto +kennis van de techniek geen statistiek en kansberekening!

25 Wi C en wi D hoog abstractieniveau algebra eenvoudige grafieken
laag abstractieniveau eenvoudige grafieken statistiek kansberekening alleen in profiel CM op het VWO hoog abstractieniveau algebra meetkunde manipuleren formules alleen te volgen in combinatie met wi B! schoolexamen

26 LOB Doel: verantwoorde studiekeuze Loopbaanoriëntatie en begeleiding
vervolgopleiding Uitvoering: mentor en decaan

27 KWT Keuzewerktijd Elke leerling vult zijn weekrooster aan tot 30 uur.
Zo kan hij per week of periode kiezen in welk vak hij extra bijgespijkerd wil worden. Een deel van de tijd kan worden ingevuld met zelfstudie.

28 STARTVAKKEN 5-VWO CKV/KCV informatica M&O Wi D NL&T

29 combinaties als aanraders profielen met vakken
N&T met bi = tevens N&G N-profiel met ec E&M met du of fa en mo of informatica

30 driedeling profiel 1. gemeenschappelijk deel = verplicht
2. a. verplicht profieldeel en b. keuzeprofielvak = vakken kenmerkend voor dat profiel 3. vrij deel: keuze-examenvak ( max.1)

31 Totaal aantal examenvakken
Gemeenschappelijk deel: 6 profieldeel : 4 vrij deel : totaal : 11

32 TVWO Vakken in het Engels: Engels wiskunde
geschiedenis en maatschappijleer lichamelijke oefening

33 IB In 5- en 6 VWO: essay-writing + literaire tekstanalyse
Extra avonden voor TVWO in 3 en 4 georganiseerd door de TVWO-afdeling.

34 AFRONDING PROFIELKEUZE
Voorlopige keuze eind januari Profielkeuzeochtend 16 januari 2007 individuele bespreking door mentor of decaan/ eventueel door beide, op basis van: 1. advies docenten 2. maartrapport definitieve keuze eind april !

35 KOFFIEPAUZE ! Koffie en daarna: met koffie/thee naar lokaal
o.l.v. mentor aan de slag met o.a.Koerswijzer tot uur

36 LOKAALINDELING mentor decaan A3a: 013 dhr. Renes mevr. De Boer
A3b: dhr. Van Tellingen A! ,, De Boer A3c: mevr. Nijdam ,, De Boer G3 : dhr.Wiewel dhr.v/d Peppel T3t : dhr. Oosting ,, v/d Peppel T3u: dhr. Kroon Z! ,, v/d Peppel


Download ppt "PROFIELKEUZE TWEEDE FASE"

Verwante presentaties


Ads door Google