De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEAN DISTRIBUTION Waar komt LEAN vandaan? Wat is LEAN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEAN DISTRIBUTION Waar komt LEAN vandaan? Wat is LEAN?"— Transcript van de presentatie:

1 LEAN DISTRIBUTION Waar komt LEAN vandaan? Wat is LEAN?
Waarom willen we LEAN introduceren? Hoe willen we LEAN introduceren? Wat zijn de gevolgen van LEAN?

2 Waar komt LEAN vandaan?

3 Wat is LEAN? Een filosofie en manier van werken waarbij alles en iedereen gericht is op het creëren van waardestromen in alle processen en het elimineren van verspillingen (waste). Lean staat voor maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning.

4 Wat is LEAN? Waste = al de activiteiten die geen waarde toevoegen in de ogen van de klant en waarvoor hij dus niet wil betalen. 8 soorten waste: Herwerking Beweging Overproductie Transport Voorraad Onnodige bewerkingen Wachten Niet samenwerken

5 Wat is LEAN? Lean resulteert in: Betere klantentevredenheid
Kortere doorlooptijden Hogere flexibiliteit Minder voorraad Hogere productiviteit Kosten besparing Betere leveringsperformantie

6 Wat is LEAN? Gebaseerd op 5+1 principes: Denk als operator
Werk alle verliezen weg One piece flow Pull ipv Push Doe het nu en doe het samen

7 Lean is slimmer werken, niet harder!
Wat is LEAN? Lean is slimmer werken, niet harder!

8 Wat is LEAN?

9 Waarom Lean implementeren?
Cost te hoog Kwaliteit onvoldoende Cycle time te hoog Te weinig plaats Capaciteit beperkt Ontevreden werknemers Te weinig samenwerking

10 Waarom Lean implementeren?
NOODZAAK om te overleven!!! De vraag is niet of we een lean bedrijf willen worden, de vraag is wanneer we eraan beginnen.

11 Hoe LEAN implementeren?
Voorbereiding project Lean Engagement – Commitment Project start Lean tools Communicatie Continuïteit: borging

12 1. Project voorbereiding
Vastleggen van doelstellingen Samenwerking met EGEMIN Bepalen van projectteam

13 Doelstellingen Opzetten van een organisatie die:
Kost effectief is Voldoet aan de kwaliteitsverwachtingen van de klant Werkt volgens afgesproken KPI’s tov onze klanten: Implementatie van “Lean Leadership” en continue verbeteren Creëren van een aangename werkomgeving Creëren van een gedeelde toekomstvisie

14 Samenwerking Egemin Een samenwerking tussen team en gemin.
Gespecialiseerd in het implementeren van “Lean Thinking” Viisi Viisi

15 2. Lean Engagement Past in onze BDC bedrijfsvisie:
“Wij willen de beste servicegeoriënteerde en meest kostefficiënte organisatie zijn door als individu het beste te geven van onszelf en als team klantgericht en flexibel te zijn.”

16 Lean Engagement Iedereen betrokken bij LEAN: Senior Management
Project Team Afdelingsverantwoordelijken OPS HR CS Finance IS Traffic Syndicaten Alle medewerkers OPS Onze klanten

17 Lean Engagement Lean Commitment: Iedereen is geïnformeerd.
Iedereen begrijpt het doel. Iedereen beseft dat dit de methode is om te overleven! Iedereen is bereid om mee te werken.

18 3. Project start FASE 1: Current State FASE 2: Future State
FASE 3: Implementatieplan

19 Fase 1: Current State Vastleggen van de bestaande situatie (Current State): Schematische voorstellingen die de huidige situatie visueel tonen op het vlak van goederenstroom, informatiestroom. Value Stream Mapping (VSM) Opstellen van Spaghetti Chart (flow diagram) Schematisch voorstelling van de menselijke bewegingen. In de VSM en de spaghetti chart vinden we aanduiding van: Zorgpunten (bolsters), bottlenecks en goede punten (wolkjes).

20 Fase 1: Current State

21 Fase 2: Future State Schematische voorstellingen die één of meer mogelijke toekomstige oplossingen tonen. De Future state wordt gebruikt om een actievoorstel te genereren dat dient om een formeel akkoord van de projectsponsors naar implementatie te bekomen. Het actievoorstel houdt rekening met cost – benefit.

22 Fase 3: Implementatieplan
Totaalplan voor implementatie met gedetailleerde beschrijving van benodigde resources. Wie doet wat en tegen wanneer.

23 4. Lean Tools VSM (Value Stream Mapping) 5S
Scheiden Schikken Schoonmaken Standardiseren Stimuleren TPM (Total Productivity Maintenance) Visual Management Line balancing

24 5. Communicatie Hoe gaan wij onze medewerkers op de hoogte houden?
Lean nieuwsbrief Maandelijkse teammeetings

25 6. Continuïteit: borging
Iedere ingevoerde verbetering kan maar zijn volle opbrengst hebben indien de borging er is. Borging wil zeggen dat de medewerkers ervan overtuigd zijn dat de verbetering ook voor henzelf een ‘tastbare’ verbetering is.

26 Wat zijn de gevolgen van LEAN?
Betere resultaten Meer werken in team Iedereen is betrokken bij verbeteringen Meer klantgericht Meer oog voor alle soorten verliezen Meer verantwoordelijkheid en competentie aan de basis Meer procesdenken Verbeterde samenwerking en communicatie intern, met klanten en met leveranciers

27 Het maakt dus niet uit of je een leeuw of een gazelle bent.
Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een gazelle met de wetenschap dat ze die dag opnieuw sneller moet lopen dan de snelste leeuw, zoniet zal ze die dag niet overleven Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij die dag opnieuw sneller moet lopen dan de traagste gazelle, zoniet zal hij van honger omkomen. Het maakt dus niet uit of je een leeuw of een gazelle bent. Als de zon opkomt kan je beter beginnen te rennen


Download ppt "LEAN DISTRIBUTION Waar komt LEAN vandaan? Wat is LEAN?"

Verwante presentaties


Ads door Google