De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Werkgevers- benadering Zuid-Limburg Een kwestie van verbinden…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Werkgevers- benadering Zuid-Limburg Een kwestie van verbinden…"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Werkgevers- benadering Zuid-Limburg Een kwestie van verbinden…

2

3

4 Agenda 1.Aanleiding/historie 2.Herijking t.g.v. WWNV Context Kaders visie/missie Uitgangspunten Soll/ist-situatie 3.Dilemma’s

5 1.Aanleiding/historie Weinig resultaat aanbodgerichtheid (RIB’s) Grote (incidentele) vraag met ad hoc oplossingen Te weinig marktbereik UWV Economische noodzaak o Levering van voldoende & geschikt personeel is belangrijke vestigingsfactor o Dreiging productieverlies tgv personeelskrapte NB: transitie gedurende periode 2006-2012

6 Mismatch: NWW versus vacatures Zuid-Limburg

7 Adagium: Vraag van de werkgevers als leidend principe: snelle en kwalitatieve service één loket / één contact ontschotte dienstverlening

8 Bijdrage economische agenda Oud: Zuid-Limburg Nieuw: Brainport Stadsvisies Zorg Techniek Logistiek Detailhandel Chemie & materialen Healthcare Zorg/systems Energy Logistics Leasure Smart services Creatieve industrie Etc.

9 Expertise dedicated (senior)bedrijfsadviseurs o houding & gedrag (pro-actief & klantgericht & gericht op samenwerking met partners) o werken in sectorale clusters o resultaatgerichtheid & projectmatig werken taakdifferentiatie & schakelrol naar specialismen o Arrangementsvorming als specialisme o Financiële/juridische dienstverlening Sectorale marktbewerkingsplannen

10 Dienstverlening Primair: vacaturevervulling (kwaliteit en snelheid) Secundair: duaal leren en EVC’s Tertiair: o HRM-advisering o Financial Engineering (O&O-fondsen, CAO, ESF, etc.) o Relatie beheer (netwerken & CRM) o Mobiliteit (werk naar werk) o Social Return/jobcarving o Stages en werkervaringsplaatsen o Bijdrage aan economische agenda

11 Prestaties – 2011: 1.085 (extra) vacature vervullingen 2.250 duale trajecten/EVC’s – Toegenomen werkgevers tevredenheid – Verbinding van werkgevers (sectorconvenanten en werkgeversarrangementen) – Bijdrage aan structurering Verbinden bestuurders, management, uitvoering Kapstok voor initiatieven (Actieplan jeugdwerkloosheid, scholingsagenda Zuid-Limburg)

12 Jongerenloket Door toevoeging van 4 fte jongerenconsulenten aan werkgeversteam: ontsluiting arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren Resultaten 2011 o maatwerkdienstverlening aan 943 Heerlense kwetsbare jongeren (1.562 Parkstad) mbv Actieplan Jeugdwerkloosheid o 56 terug naar school (met studiefinanciering) o 18 naar AKA-opleiding (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistant) o 162 naar werk in dienstbetrekking o 31 jongeren geplaatst op een werkervaringsplek o Vooruitlopend op WWNV

13 Succesfactoren Sense of urgency Gedragenheid door bestuurders, managers, uitvoerders (toewijding/betrokkenheid) Blijven aanspreken van partners Geheel is meer dan de som der delen Afstemming achter de schermen (ontzorging) Relatiebeheer Voordelen inzichtelijke maken (what’s in it for me?)

14 2.Herijking t.g.v. WWNV

15 Context Drukte door 3 D’s ( WWNV, AWBZ & Jeugdzorg) Bezuinigingen (onderwijs, UWV, P-budget) Resessie: oplopende werkloosheid Aanbod is ouder en laagopgeleid De vraag richt zich op hoger opgeleide n (MBO 3 en hoger) Verdringing (hoog -> laagopgeleiden, jonger ->oud, WW -> WWB)

16 Kaders 1.Programmaraad (VNG, Divosa, UWV). Te verantwoorden conform ledenbrief: Eén aanspreekpunt voor werkgevers (regio, subregio, lokaal) Samenwerkingsafspraken met UWV en sociale partners Effectieve afspraken werkgevers (voldoende plekken) Goede regionale arbeidsmarktanalyse 2.Bestuurlijke opdracht SNZL 3.Opdrachtformulering aan werkgroep

17 Visie Werkgevers zijn een belangrijke succesfactor voor het realiseren van de WWNV-doelen. We hebben een gezamenlijk belang om zoveel mogelijk eenduidigheid aan werkgeversdienstverlening te bieden De benadering van werkgevers stemmen we af op een regionale, gewestelijke, lokale schaal We organiseren de afstemming met partners (UWV, onderwijs, SBB, SW) om concurrentie te voorkomen

18 Missie Het gezamenlijk oplossen van arbeidsmarktvraagstukken door een gecoördineerde sectorale marktbenadering waarin o.b.v. een vraaggestuurde aanpak werk wordt gemaakt van sociale stijging en leerwerkarrangementen

19 Uitgangspunten Afstemming/samenwerking (regio, gewest, lokaal) Vastleggen afspraken kader Eén benadering/één methodiek/één aanspreekpunt Geen oneigenlijke concurrentie Bestuurlijk draagvlak Resultaatgerichte sturing Samenwerking met partners (EZ, onderwijs, BCP, ….) Regierol gemeenten Werkgeversbetrokkenheid Ontzorgen Werkgever

20 Soll-situatie Economie is leidend (LED, HCA’s, sector-branche-afspraken, CAO’s, etc.) –Vraag centraal –Aanbod volgt vraag Samenwerking (schaalniveau/actoren) Één methodiek

21 Ist-situatie Te regelen: Verbinding strategische kaders arbeidmarktbeleid o visie, overwegingen, intenties, doelen, uitgangspunten o arbeidsmarkt-/uitvoeringsagenda o marktbewerkingsplan Met: o governance o personeel o marketing/uitvoering

22 Dilemma’s Behoefte aan doorontwikkeling en extra investering werkgeversdienstverelning versus Forse bezuinigingen (UWV/WWB, partners) Nu inzetten op duurzame scholing versus Afname re-integratie/scholingsmiddelen

23 Dilemma’s terugtrekking in de eigen geledingen, opnieuw eigen richting, Coleur Locale bij gemeenten t.g.v. invoering WWNV versus meerwaarde door samenwerking (efficiency & effectiviteit) bestuurlijk eigen belang versus gezamenlijk maatschappelijk belang


Download ppt "Regionale Werkgevers- benadering Zuid-Limburg Een kwestie van verbinden…"

Verwante presentaties


Ads door Google