De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013

2 Aanleiding, achtergrond, conclusie en acties
Herziening van structuur en regeling is noodzakelijk vanwege aanpassingen in wet-, regelgeving en toezichthoudend kader Kapitaal contract kan niet gecontinueerd worden Beheersbaarheid is in het gedrang (bestuurstijd en kwaliteit) Kosten voor klein fonds gaat ten koste van indexatiepotentieel In maart 2012 heeft de directie gevraagd in kleiner verband te starten met onderzoek tot opheffing van de Stichting. Projectgroep samengesteld op basis van achterban, kennis en HR Wim van Vugt, namens gepensioneerden, tevens lid PF Arno van de Braak en Stef Verberg namens de OR Arjen de Jong als voorzitter van de Stichting (later toegetreden). Dirk Dil als secretaris Koos den Dunnen namens HR

3 Uitgangspunten verkenning projectgroep
Toezegging Goede waardevaste oudedagsvoorziening Kans op toeslagen (indexatie) Middelloon Flexibiliteit in alle varianten (zoals thans) Transparant premieniveau Individueel bijverzekeren Uitvoering Waarborgen continuïteit Een bestuur van een pensioenfonds moet kunnen voldoen aan de steeds zwaarder wordende eisen met betrekking tot deskundigheid, kennis en vaardigheden

4 Toezegging Uitvoering werkgever werknemer pensioen- uitvoerder
Pensioendriehoek werkgever werknemer Pensioen-overeenkomst Toezegging Uitvoerings-overeenkomst Pensioen-reglement pensioen- uitvoerder Uitvoering

5 Uitgangspunten verkenning projectgroep
Wat is “goed”? Toezegging Goede waardevaste oudedagsvoorziening Kans op toeslagen (indexatie) Middelloon Flexibiliteit in alle varianten (zoals thans) Transparant premieniveau Individueel bijverzekeren Uitvoering Waarborgen continuïteit Zware eisen aan deskundigheid, kennis, vaardigheden en tijdsbesteding Accepteer je dan ook een kans op kortingen? Welke kans is acceptabel? Zo ja, welke kans en welke korting?

6 Selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder
PGB: het pensioenfonds voor de Grafische bedrijven Naast verplichtgestelde aansluitingen ook vrijwillige aansluitingen Één algemeen geldend financieel beleid waarbij er sprake kan zijn van: (voorwaardelijke) toeslagverlening pensioenkortingen Delta Lloyd: beursgenoteerde verzekeraar die pensioenoplossingen biedt voor werkgevers en pensioenfondsen Eigen afgescheiden financiële en operationele omgeving voor ODS Verzekeraar draagt pensioenrisico’s Eerste prioriteit: veiligstellen van nominale (gelijkblijvende) pensioenaanspraken

7 Selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder
STICHTING PENSIOENFONDS O STICHTING PENSIOENFONDS ODS STICHTING PENSIOENFONDS ODS Aanspraken opgebouwd tot en met 31 december 2013 Aanspraken op te bouwen vanaf 1 januari 2014

8 Terug naar de pensioendriehoek
Delta Lloyd en PGB kunnen en willen de nieuwe pensioenuitvoerder van ODS zijn Uitvoerder van de regeling zoals de sociale partners van ODS die overeenkomen Pensioenuitkering is afhankelijk van: Diensttijd, salaris, parttimegraad de pensioenregeling (pensioenleeftijd, opbouwpercentage, franchise,…...) Mogelijke toeslagverlening Gewenste zekerheid van de uitkering

9 Bepaal de uiteindelijke keuze
PENSIOEN (Minimaal) gelijkblijvend Verzekeraar Nominale Zekerheid PENSIOEN BPF Kans op toeslagen kans op kortingen

10 Uitkomsten workshop juli 2013
Vraag 11

11 Bepaal de uiteindelijke keuze
PENSIOEN (Minimaal) gelijkblijvend Verzekeraar Nominale Zekerheid PENSIOEN BPF Kans op toeslagen kans op kortingen

12 Uitgangspunten verkenning projectgroep
Wat is “goed”? Een met ODS vergelijkbaar pensioen kan door PGB uitgevoerd worden. Toezegging Goede waardevaste oudedagsvoorziening Kans op toeslagen (indexatie) Middelloon Flexibiliteit in alle varianten (zoals thans) Transparant premieniveau Individueel bijverzekeren Uitvoering Waarborgen continuïteit Zware eisen aan deskundigheid, kennis, vaardigheden en tijdsbesteding PGB kan continuïteit waarborgen en is voor wat betreft deskundigheid, kennis en ervaring klaar voor de toekomst. Maar dat mogen PGB en Timeos verder toelichten! Accepteer je dan ook een kans op kortingen? Welke kans is acceptabel? Zo ja, welke kans en welke korting? PGB kent vergelijkbaar risico’s als Stichting pensioenfonds ODS

13


Download ppt "Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google