De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klöckner & Co SE A Leading Multi Metal Distributor Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klöckner & Co SE A Leading Multi Metal Distributor Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Klöckner & Co SE A Leading Multi Metal Distributor Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013

2 Herziening van structuur en regeling is noodzakelijk vanwege aanpassingen in wet-, regelgeving en toezichthoudend kader Kapitaal contract kan niet gecontinueerd worden Beheersbaarheid is in het gedrang (bestuurstijd en kwaliteit) Kosten voor klein fonds gaat ten koste van indexatiepotentieel In maart 2012 heeft de directie gevraagd in kleiner verband te starten met onderzoek tot opheffing van de Stichting. Projectgroep samengesteld op basis van achterban, kennis en HR Wim van Vugt, namens gepensioneerden, tevens lid PF Arno van de Braak en Stef Verberg namens de OR Arjen de Jong als voorzitter van de Stichting (later toegetreden). Dirk Dil als secretaris Koos den Dunnen namens HR Aanleiding, achtergrond, conclusie en acties

3 Toezegging Goede waardevaste oudedagsvoorziening Kans op toeslagen (indexatie) Middelloon Flexibiliteit in alle varianten (zoals thans) Transparant premieniveau Individueel bijverzekeren Uitvoering Waarborgen continuïteit Een bestuur van een pensioenfonds moet kunnen voldoen aan de steeds zwaarder wordende eisen met betrekking tot deskundigheid, kennis en vaardigheden Uitgangspunten verkenning projectgroep

4 Pensioendriehoek werkgever pensioen- uitvoerder werknemer Toezegging Uitvoering Uitvoerings- overeenkomst Pensioen- reglement Pensioen- overeenkomst

5 Toezegging Goede waardevaste oudedagsvoorziening Kans op toeslagen (indexatie) Middelloon Flexibiliteit in alle varianten (zoals thans) Transparant premieniveau Individueel bijverzekeren Uitvoering Waarborgen continuïteit Zware eisen aan deskundigheid, kennis, vaardigheden en tijdsbesteding Uitgangspunten verkenning projectgroep Wat is “goed”? Accepteer je dan ook een kans op kortingen? Welke kans is acceptabel? Zo ja, welke kans en welke korting?

6 Selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder  PGB: het pensioenfonds voor de Grafische bedrijven  Naast verplichtgestelde aansluitingen ook vrijwillige aansluitingen  Één algemeen geldend financieel beleid waarbij er sprake kan zijn van:  (voorwaardelijke) toeslagverlening  pensioenkortingen  Delta Lloyd: beursgenoteerde verzekeraar die pensioenoplossingen biedt voor werkgevers en pensioenfondsen  Eigen afgescheiden financiële en operationele omgeving voor ODS  Verzekeraar draagt pensioenrisico’s  Eerste prioriteit: veiligstellen van nominale (gelijkblijvende) pensioenaanspraken

7 STICHTING PENSIOENFONDS O STICHTING PENSIOENFONDS ODS STICHTING PENSIOENFONDS O STICHTING PENSIOENFONDS ODS Selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder Aanspraken opgebouwd tot en met 31 december 2013 Aanspraken opgebouwd tot en met 31 december 2013 Aanspraken op te bouwen vanaf 1 januari 2014 Aanspraken op te bouwen vanaf 1 januari 2014 STICHTING PENSIOENFONDS ODS STICHTING PENSIOENFONDS ODS

8 Delta Lloyd en PGB kunnen en willen de nieuwe pensioenuitvoerder van ODS zijn Uitvoerder van de regeling zoals de sociale partners van ODS die overeenkomen Pensioenuitkering is afhankelijk van: Diensttijd, salaris, parttimegraad de pensioenregeling (pensioenleeftijd, opbouwpercentage, franchise,…...) Mogelijke toeslagverlening Gewenste zekerheid van de uitkering Terug naar de pensioendriehoek

9 Bepaal de uiteindelijke keuze PENSIOEN (Minimaal) gelijkblijvend PENSIOEN Verzekeraar PENSIOEN Verzekeraar Nominale Zekerheid PENSIOEN BPF Kans op toeslagen kans op kortingen

10 XX 10 Vraag 11 Uitkomsten workshop juli 2013

11 Bepaal de uiteindelijke keuze PENSIOEN (Minimaal) gelijkblijvend PENSIOEN Verzekeraar PENSIOEN Verzekeraar Nominale Zekerheid PENSIOEN BPF Kans op toeslagen kans op kortingen

12 Toezegging Goede waardevaste oudedagsvoorziening Kans op toeslagen (indexatie) Middelloon Flexibiliteit in alle varianten (zoals thans) Transparant premieniveau Individueel bijverzekeren Uitvoering Waarborgen continuïteit Zware eisen aan deskundigheid, kennis, vaardigheden en tijdsbesteding Zo ja, welke kans en welke korting? Accepteer je dan ook een kans op kortingen? Uitgangspunten verkenning projectgroep Wat is “goed”? Welke kans is acceptabel? Een met ODS vergelijkbaar pensioen kan door PGB uitgevoerd worden. PGB kent vergelijkbaar risico’s als Stichting pensioenfonds ODS PGB kan continuïteit waarborgen en is voor wat betreft deskundigheid, kennis en ervaring klaar voor de toekomst. Maar dat mogen PGB en Timeos verder toelichten!

13 the ears attentive to customer needs the eyes looking forward to new developments the nose sniffing out opportunities to improve performance the ball symbolic of our role to fetch and carry for our customers the legs always moving fast to keep up with the demands of the customers Our Symbol 13


Download ppt "Klöckner & Co SE A Leading Multi Metal Distributor Pensioen ODS De keuze voor PGB 31 Oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google