De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samengaan, Opgaan of Doorgaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samengaan, Opgaan of Doorgaan"— Transcript van de presentatie:

1 Samengaan, Opgaan of Doorgaan
Toekomst van uw! Pensioenfonds Vincent van Bijleveld Edmond Halley Pensioenmanagement Oorsprongpark 1, Utrecht

2 Voor wie? Ondernemings- of Bedrijfstakpensioenfonds?
Zoekt u aansluiting of zoekt u aansluiters? Klein fonds? Fusie van fonds of uitvoeringsorganisatie?

3 Waarom op de (bestuurs)agenda
Toegenomen eisen aan pensioenfondsen Communicatie Governance Verslaggeving Toegenomen eisen aan bestuurders Deskundigheid Aansprakelijkheid? Kosten & Beschikbaarheid Efficiency & Harmonisatie

4 Politieke wens om pensioenkampioenen te creëren
Ambities van sommige pensioenfondsen om deelnemers compleet financieel pakket aan te kunnen bieden

5 Aantal ondernemingspensioenfondsen: 2005: 710 2008: 553
Aantal Bedrijfstakpensioenfondsen redelijk stabiel. Fusies: Bouw-fondsen Textiel & Confectie Melk/Zuivel & Levensmiddelenbedrijf

6 Vergelijking (pensioenfonds)uitvoeringskosten
“Pension fund efficiency: the impact of scale, governance and plan design”, Jacob Bikker and Jan de Dreu, Working Paper DNB No. 109/2006 schaalvoordelen aangetoond: groter aantal deelnemers of een groter belegd vermogen zorgt voor lagere kosten per deelnemer. 6 6 < naam opleiding> © SPO 2007

7 Belegd vermogen (in miljoen euro) Kosten per deelnemer
Aantal deelnemers Kosten per deelnemer <100 927 ,000 302 1,000-10,000 156 10, ,000 86 100,000-1 million 28 >1 million 33 Belegd vermogen (in miljoen euro) Kosten per deelnemer 0-10 159 10-100 129 100-1,000 51 1,000-10,000 45 >10,000 43 7 7 < naam opleiding> © SPO 2007

8 Is een API een oplossing?
API is “werknaam” voor een mogelijk nieuw soort pensioenuitvoerder (naast pensioenfonds en verzekeraar) Op basis van Europese regelgeving Met mogelijkheid van ringfencing Geen paritair bestuur verplicht (mag wel)

9 Is Herverzekeren een optie? Voor een BPF
Voor een verplichtstelling is een bedrijfstakpensioenfonds nodig. Een herverzekerd pensioenfonds moet aan vrijwel dezelfde eisen voldoen als een niet verzekerd fonds De nadelen van een pensioenfonds worden gecombineerd met de mogelijke nadelen van verzekeren Sommige verzekeringsvormen (kapitaalcontract) zijn eigenlijk meer een combinatie van administratie en vermogensbeheer

10 Is (Her)verzekeren een optie? Voor een OPF
Bij wegvallen van juridische structuur Pensioenfonds vervallen ook veel van de verplichtingen en dus kosten Verzekeraars bieden tegenwoordig oplossingen die te vergelijken zijn met eigen OPF Er zijn verschillende voor- en nadelen. (administratie, gouden ketenen etc) Kijk echter met een open blik!

11 Is aansluiten bij een BPF een oplossing voor een OPF?
Beslissingen nemen is dan uitbesteed! (zowel voor- als nadeel) Vaak geen weg terug Mogelijk IFRS voordeel Medezeggenschap Vaak wat offensiever beleggingsbeleid tov verzekeren en daarmee hogere toeslag/indexatiekans.

12 Is Fuseren een oplossing? Obstakels
Verschillen in regelingen Verschillen in dekkingsgraad Ringfencing nog niet toegestaan Verschil in toeslagen/indexatie wel mogelijk Verschillen in bestand (salaris, actieven/gepensioneerden)en daardoor verschillen in doorsneepremie en gewenst beleid

13 Case Pensioenfonds x, met vrijwel alleen gepensioneerden, wil zich aansluiten bij uw pensioenfonds. De dekkingsgraad bedraagt 120% Uw pensioenfonds bestaat voornamelijk uit actieve deelnemers. De dekkingsgraad bedraagt 130%. Accepteert u (eventueel onder voorwaarden) de aansluiting en waarom/waarom niet

14 Fusie van “uitvoeringsorganisatie”
Fusies APG/Cordares Syntrus/Mn Verzelfstandiging uitvoeringsorganisatie ABP-APG Zorg & Welzijn – PGGM Mn, Blue Sky, TKP

15 Toch maar zelf blijven doen? Marktaanbieders/Hulp
Externe bestuursleden Pensioenfondsdirecteuren Bestuurs-secretariaat Gezamenlijk Bestuurs-buro Uitvoeringsorganisaties Fiduciair Management Collegiale ondersteuning

16 Rapport Kosten en Baten van Ondernemingspensioenfondsen
PWC/Stichting OPF “ Gevoelsaspecten, zoals betrokkenheid, vertrouwen, imago en eigenheid spelen in de praktijk een grote rol” WILLEN = KUNNEN


Download ppt "Samengaan, Opgaan of Doorgaan"

Verwante presentaties


Ads door Google