De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samengaan, Opgaan of Doorgaan Toekomst van uw! Pensioenfonds Vincent van Bijleveld Edmond Halley Pensioenmanagement Oorsprongpark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samengaan, Opgaan of Doorgaan Toekomst van uw! Pensioenfonds Vincent van Bijleveld Edmond Halley Pensioenmanagement Oorsprongpark."— Transcript van de presentatie:

1 Samengaan, Opgaan of Doorgaan Toekomst van uw! Pensioenfonds Vincent van Bijleveld Edmond Halley Pensioenmanagement info@edmondhalley.nl Oorsprongpark 1, Utrecht 030-251 9881

2 Voor wie?  Ondernemings- of Bedrijfstakpensioenfonds?  Zoekt u aansluiting of zoekt u aansluiters?  Klein fonds?  Fusie van fonds of uitvoeringsorganisatie?

3 Waarom op de (bestuurs)agenda  Toegenomen eisen aan pensioenfondsen –Communicatie –Governance –Verslaggeving  Toegenomen eisen aan bestuurders –Deskundigheid –Aansprakelijkheid?  Kosten & Beschikbaarheid  Efficiency & Harmonisatie

4  Politieke wens om pensioenkampioenen te creëren  Ambities van sommige pensioenfondsen om deelnemers compleet financieel pakket aan te kunnen bieden

5  Aantal ondernemingspensioenfondsen:  2005: 710  2008: 553  Aantal Bedrijfstakpensioenfondsen redelijk stabiel. Fusies: –Bouw-fondsen –Textiel & Confectie –Melk/Zuivel & Levensmiddelenbedrijf

6 6 Vergelijking (pensioenfonds)uitvoeringskosten “Pension fund efficiency: the impact of scale, governance and plan design”, Jacob Bikker and Jan de Dreu, Working Paper DNB No. 109/2006 schaalvoordelen aangetoond: groter aantal deelnemers of een groter belegd vermogen zorgt voor lagere kosten per deelnemer. 6

7 7 Aantal deelnemers Kosten per deelnemer <100927 100 - 1,000302 1,000-10,000156 10,000-100,00086 100,000-1 million28 >1 million33 Belegd vermogen (in miljoen euro) Kosten per deelnemer 0-10159 10-100129 100-1,00051 1,000-10,00045 >10,00043 7

8 Is een API een oplossing?  API is “werknaam” voor een mogelijk nieuw soort pensioenuitvoerder (naast pensioenfonds en verzekeraar)  Op basis van Europese regelgeving  Met mogelijkheid van ringfencing  Geen paritair bestuur verplicht (mag wel)

9 Is Herverzekeren een optie? Voor een BPF  Voor een verplichtstelling is een bedrijfstakpensioenfonds nodig.  Een herverzekerd pensioenfonds moet aan vrijwel dezelfde eisen voldoen als een niet verzekerd fonds  De nadelen van een pensioenfonds worden gecombineerd met de mogelijke nadelen van verzekeren  Sommige verzekeringsvormen (kapitaalcontract) zijn eigenlijk meer een combinatie van administratie en vermogensbeheer

10 Is (Her)verzekeren een optie? Voor een OPF  Bij wegvallen van juridische structuur Pensioenfonds vervallen ook veel van de verplichtingen en dus kosten  Verzekeraars bieden tegenwoordig oplossingen die te vergelijken zijn met eigen OPF  Er zijn verschillende voor- en nadelen. (administratie, gouden ketenen etc) Kijk echter met een open blik!

11 Is aansluiten bij een BPF een oplossing voor een OPF?  Beslissingen nemen is dan uitbesteed! (zowel voor- als nadeel)  Vaak geen weg terug  Mogelijk IFRS voordeel  Medezeggenschap  Vaak wat offensiever beleggingsbeleid tov verzekeren en daarmee hogere toeslag/indexatiekans.

12 Is Fuseren een oplossing? Obstakels  Verschillen in regelingen  Verschillen in dekkingsgraad –Ringfencing nog niet toegestaan –Verschil in toeslagen/indexatie wel mogelijk  Verschillen in bestand (salaris, actieven/gepensioneerden)en daardoor verschillen in doorsneepremie en gewenst beleid

13 Case  Pensioenfonds x, met vrijwel alleen gepensioneerden, wil zich aansluiten bij uw pensioenfonds. De dekkingsgraad bedraagt 120%  Uw pensioenfonds bestaat voornamelijk uit actieve deelnemers. De dekkingsgraad bedraagt 130%.  Accepteert u (eventueel onder voorwaarden) de aansluiting en waarom/waarom niet

14 Fusie van “uitvoeringsorganisatie”  Fusies –APG/Cordares –Syntrus/Mn  Verzelfstandiging uitvoeringsorganisatie –ABP-APG –Zorg & Welzijn – PGGM –Mn, Blue Sky, TKP

15 Toch maar zelf blijven doen? Marktaanbieders/Hulp  Externe bestuursleden  Pensioenfondsdirecteuren  Bestuurs-secretariaat  Gezamenlijk Bestuurs-buro  Uitvoeringsorganisaties  Fiduciair Management  Collegiale ondersteuning

16 Rapport Kosten en Baten van Ondernemingspensioenfondsen PWC/Stichting OPF “ Gevoelsaspecten, zoals betrokkenheid, vertrouwen, imago en eigenheid spelen in de praktijk een grote rol” WILLEN = KUNNEN


Download ppt "Samengaan, Opgaan of Doorgaan Toekomst van uw! Pensioenfonds Vincent van Bijleveld Edmond Halley Pensioenmanagement Oorsprongpark."

Verwante presentaties


Ads door Google