De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact marketingmix-elementen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact marketingmix-elementen"— Transcript van de presentatie:

1 Impact marketingmix-elementen
Distributie heeft, als één van de elementen van de marketingmix, een invloed op alle andere elementen. Distributie

2 Impact marketingmix-elementen
Case: Caterpillar (1) 1 op wereldvlak in de markt van de zware grondverwerkingsmachines tgv: goede kwaliteit van haar producten, superioriteit van haar dealernetwerk in ieder land onafhankelijke verdelers met: contactfunctie, serviceverstrekkingsfunctie financieringsfunctie zorgdragen.

3 Impact marketingmix-elementen
Case: Caterpillar (2) Overname Amerikaanse vorkliftbedrijf Towmotor integratie van de nieuwe productgroep in het bestaande verdelersnetwerk verliep niet zonder problemen. Reden? de productkenmerken – die zeer verschillend zijn andere marketingkenmerken

4 Impact marketingmix-elementen
Case: Caterpillar (3) Verschillen inzake marketingkenmerken van de Caterpillar-productgroepen

5 Product- en prijskenmerken
Invloed distributie - product Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

6 Product- en prijskenmerken
Evaluatie van de invloed van een product op distributie en vice versa Leg checklist aan met productkenmerken (wegingscoëfficiënten) Weeg kenmerken tegen elkaar af Deel producten op basis van de belangrijkste kenmerken op in productklassen (trafieken) Ga na, per distributieschakel, wat de invloed is van de bedrijfsmatige processen op de productklassen

7 Product- en prijskenmerken
Processen kunnen zijn: Orderverwerking (doorlooptijden) Opslag: vragen als hoeveel en waar, en moet ik kopen of huren? Voorraadomvang Voorraadkosten vs. bestelkosten Neen-verkoop (niet directe leverbaarheid) zeer schadelijk Service-graad Transport: snelheid, afhankelijkheid, bereikbaarheid, toepassingsmogelijkheden, prijs per ton/km. Soorten van transport zijn: trein / truck / schip / lucht / pijplijn Concurrentie bevordert lagere prijzen

8 Product- en prijskenmerken
! Hou het belang van alle productkenmerken voor ogen Bijvoorbeeld: Een product met een hoge eenheidswaarde ( -> rechtstreekse distributie) vereist ook dikwijls een hoge servicegraad (-> tussenpersonen)

9 Product- en prijskenmerken

10 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

11 Product- en prijskenmerken
Trafieken = indeling van goederen omwille van de complexiteit en het grote verschil in producteigenschappen Trafiek van: garens, papier, katoen, wijn, staal, voeding, … Per trafiek producten met dezelfde eigenschappen >>> opvolging van deze fysische kenmerken voor papier: kleur, grammage en diameter voor wijn: alcoholpercentage, kleur, zuurtegraad en accijnspercentage Voor garens: dikte, kwaliteit en kleur

12 Product- en prijskenmerken
Per product beschikbare informatie: Algemene informatie Informatie per eenheid

13 Product- en prijskenmerken
Algemene informatie Land van oorsprong, Land van herkomst, Omschrijving, Tariefcode Douane, enz.

14 Product- en prijskenmerken
 Informatie per eenheid ( = verpakking) Soort eenheid (pallets, flessen, big bags, kilogram (bulk), m3, …) Eenheidswaarde (1 karton = 6 flessen, 1 zak = 25 kg) Berekening (netto gewicht = aantal zakken x eenheidsgewicht) Stockafrekening (pallets, dozen, netto, bruto, volume, m2…) Afschrijving (FIFO, LIFO, willekeurig, bulk) ! Informatie per eenheid maakt het mogelijk om eenheden met elkaar te vergelijken. Meten is immers weten.

15 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

16 Product- en prijskenmerken
Hoe moeilijker de serviceverlening + hoe belangrijker de opleiding van personeel >>> fabrikant verstrekt de service zelf Hoe vaker serviceverlening nodig is + hoe belangrijker de service >>> lokaal verstrekt met korte afstand tussen serviceverstrekker en klant / fabrikant enkel voor speciale prestaties ! Samenwerking

17 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

18 Product- en prijskenmerken
Sterk seizoengebonden product >>> geen eigen distributieapparaat (economisch niet verantwoord) Wel: tussenhandel met: breedte van het assortiment, met complementaire seizoensgevoeligheid

19 Product- en prijskenmerken
Voorbeeld: Seizoensgebonden productie van speelgoed in België

20 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

21 Product- en prijskenmerken
Eng assortiment bij producent >>> tussenpersonen (distribuanten) samenbrengen van productgroepen van verschillende producenten (= assortimentsbreedte) economisch rendabel optimale inzet van middelen

22 Product- en prijskenmerken
Assortimentsamenstelling Het product van een distribuant = het assortiment producten en diensten die hij biedt

23 Product- en prijskenmerken
Tendensen in assortimentsamenstelling Distribuanten beperken het aantal lijnen dat ze voeren en kiezen uitsluitend voor de meest winstgevende. Distribuanten bekijken ook welke diensten belangrijk zijn om een sterke klantenrelatie op te bouwen en welke ze kunnen schrappen of slechts tegen betaling verrichten.

24 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

25 Product- en prijskenmerken
Producten met zeer hoge rotatiegraad >>> snelle en regelmatige bevoorrading Productiebedrijven >>> hoge mate van concentratie >>> fysieke afstand tot laatste schakel = lang >>> bevoorradingsfunctie moeilijker Tussenhandel Lage rotatiegraad >>> rechtstreekse verkoop

26 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

27 Product- en prijskenmerken
Snel bederfbare goederen >>> geen of weinig tussenhandel tgv: korte leveringstijd tussen producent en laatste schakel kwaliteitscontrole bij de laatste schakel (regelmatige bezoeken aan verkooppunten) voldoende breed assortiment om winst te maken

28 Product- en prijskenmerken
Voorbeeld: Franse Gervais-Danone Rechtstreekse bevoorrading bezoekt zelf verkooppunten in Frankrijk ruim net van opslagplaatsen vrachtwagens

29 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

30 Product- en prijskenmerken
Marketinginspanningen >>> Bekendheid en goed kwaliteitsimago van product tgv innovatie op: Productvlak (eigenschappen, kwalitiet, etc.) Kwaliteit van serviceverlening Reclame ... >>> vraagcreatie >>> geringe investering op niveau van laatste schakel >>> distributiemarges relatief beperkt

31 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

32 Product- en prijskenmerken
Mate van nieuwheid van een product >>> mogelijk grote weerstand van de kanalen >>> bottleneck voor opname in het assortiment >>> rechtstreekse bekendmaking aan finale afnemer >>> investeren nodig! ! dynamisch karakter van de problematiek

33 Product- en prijskenmerken
Productkenmerken Productontwerp en verpakkingen afgestemd op verhandelbaarheid op weg naar en in het distributiepunt Eenheidswaarde Gewicht Afmetingen Vorm Complexiteit en regelmaat van de service   Seizoengevoeligheid   Breedte en samenstelling van het assortiment  & aantal op voorraad Rotatiegraad & pickfrequentie Bederfbaarheid   Notoriëteit en kwaliteitsimago   Mate van nieuwheid Winstgevendheid Stapelbaarheid ...

34 Product- en prijskenmerken
Hoge prijs >>> rechtstreekse verkoop (tgv hoge absolute marge) Lage prijs, hoge aankoopfrequentie en snelle voorrraadswijziging (vaak convenience goods) - >>> goed uitgewerkte distributiekanalen

35 Product- en prijskenmerken
Invloed van distributie op de prijs en vice versa Consument >>> service, snelheid en beschikbaarheid >>> extra kosten Kosten van fysieke distributie zijn gemiddeld zo’n 22%. Te verdelen volgens: administratie: 8% opslag: 16% voorraadkosten: 44% transport: 32%

36 Product- en prijskenmerken
Prijsberekeningsmethoden: Standaardpercentage als opslag op de kosten van goederen. Bijvoorbeeld: 20% van de inkoopprijs Verlaging van winstmarge in sommige lijnen (door speciale kortingen) om o.a. belangrijke nieuwe klanten binnen te halen ! Overige prijsberekeningsmethodes: zie handboek Kotler

37 Product- en prijskenmerken
De prijs wordt beïnvloed door de kosten en vergoedingen van de tussenpersonen.

38 Product- en prijskenmerken
Value chain analysis (Porter) = methode voor het verkrijgen van inzicht in de keten en de rollen van de verschillende handelspartners in de keten Alle noodzakelijke activiteiten, om het product door de keten te laten stromen, worden onder de loep genomen De nadruk ligt op die activiteiten die waarde toevoegen Onderscheid tussen: directe aan afzet gerelateerde kosten ( arbeids- en transportkosten), indirecte & overhead kosten (kosten voor gebouwen, hardware, afschrijvingen en onderhoud)

39 Product- en prijskenmerken

40 Product- en prijskenmerken
Vereenvoudigde value chain analyse door: alleen focussen op de directe afzet gerelateerde kosten, waarbij er impliciet veronderstellen dat de indirecte & overhead kosten niet veranderen

41 Product- en prijskenmerken
Doelstelling value chain analysis 1. 0-meting: In kaart brengen van de totale kosten en kostenverdeling per schakel en activiteit in de huidige distributieketen 2. Impact knelpunten verduidelijken in termen van kosten = eenvoudigste werkwijze 3. Inventarisatieverbeteropties: doorrekenen van verbeteropties en logistieke scenario’s om zo kostenbesparingensmogelijkheden in te schatten inschatting maken per artikel van de marges in de serviceketen

42 Product- en prijskenmerken
Opzet en uitvoering van value chain analysis 1. Opstellen activiteitenstructuur Wat zijn de belangrijkste activiteiten per schakel in de keten? Afbakening van activiteiten mee te nemen in de analyse 2. Identificatie van kostenmakers, -drijvers, en -dragers kostenmakers (bijv. arbeid en transport), kostendrijvers (bijv. manuren en aantal kilometers), kostendragers (bijv. aantal orderregels, ladingdragers en stops) 3. Formulering kostenmodel Het kostenmodel en de gehanteerde parameterwaarden dienen door de keten gevalideerd te worden

43 Product- en prijskenmerken
Opzet en uitvoering van value chain analysis 4. Dataverzameling verzameld door verschillende partners gerelateerd aan eenzelfde tijdsbestek (! correct referentiekader voor de keten) 5. Analyse Doorrekening kostenmodel op basis van dataverzameling kosten van huidige keten in kaart brengen (ABC) impact analyseren van knelpunten en veranderingen

44 Product- en prijskenmerken

45 Product- en prijskenmerken
Systematiek kostenbeheersing: Inventarisatie van fysieke-distributieactiviteiten (gebiedsafbakening) Kostenplaatsen vaststellen Vaststellen welke karakteristieken activiteiten het meest representeren (parameters) Kostendragers vormen door individuele producten of productgroepen Activiteitenniveau vaststellen per kostenplaats in geschikte parameters (bijv. volume) Tarieven vaststellen voor parameters van verschillende kostenplaatsen Kosten per activiteit per kostenplaats alloceren over kostendragers m.b.v. de tarieven

46 Product- en prijskenmerken

47 Product- en prijskenmerken

48 Product- en prijskenmerken
Een voorbeeld

49 Product- en prijskenmerken
Van ABC naar ABM: Bij Activity Based Costing: model van boven naar beneden doorlopen Bij Activity Based Management: model van onder naar boven doorlopen: Voorbeeld: ten behoeve van een klant (kostenobject) meer pallets (activiteitenveroorzaker) worden ingeslagen (activiteit), zal daarvoor meer tijd/minuten (kostenveroorzaker) bijvoorbeeld een heftruck (productiemiddel) worden ingezet, met de bijbehorende kosten of uitgaven.

50 Product- en prijskenmerken
Beperkingen van ABC: Het blijft moeilijk om sommige overhead toe te wijzen aan producten en klanten (bijv. salaris directeur, boekhouder)

51 Product- en prijskenmerken
Literatuur: Damme, D.A. van, Activity Based Management, van prestatiemeting naar kostenreductie, Kluwer, Deventer, 2002. Damme, D.A. van, Activity Based Costing, van kostentoerekening naar kosteninzicht, Kluwer, Deventer, 2001.

52 Product- en prijskenmerken
Andere methodes van kostentoewijzing: Geldstroombenadering Direct product profitability Geldstroombenadering De geldstroombenadering stelt de beïnvloedbare geldstromen centraal bij het nemen van correcte bedrijfskundige beslissingen. De geldstroom van een bedrijf bestaat uit een uitgaande stroom aan de zijde van de leveranciersmarkt en een ingaande stroom aan de zijde van de afnemersmarkt. Het economisch resultaat van een bepaalde beslissing wordt gedefinieerd als het saldo van inkomende en uitgaande geldstromen. Het verschil tussen kosten en uitgaven verdwijnt. Direct product profitability DPP is een methode die de werkelijk gemaakte kosten toerekent aan producten of product- groepen en wel op zodanige wijze dat de werkelijke winstbijdrage kan worden vastgesteld. Ten eerste geeft DPP inzicht in de werkelijke winstbijdrage van de assortimentsdelen en is als zodanig vervanger voor de brutomarge. Ten tweede verschaft DPP informatie over de bestaande kostenopbouw van de fysieke stromen. Ten slotte geeft DPP inzicht in de integrale kostenimplicaties van verschillende logistieke alternatieven. DPP is een gedetailleerde maatstaf om de winstbijdrage of performance van een artikel te meten. DPP corrigeert de brutomarge voor diverse kortingen, zoals betalings- en kwantum- kortingen en identificeert en meet verschillende kosten die op een directe wijze aan het artikel zijn gerelateerd.

53 Communicatie- & promotie
Afhankelijk van: de aard van de beoogde distributiekanalen de manier waarop ze “bewerkt” worden. Producent voert massaal communicatie- en promotieinspanningen naar eindafnemer (push strategie) -> minder verkoopinspanning vanwege de tussenhandel -> lagere remuneratie van deze tussenhandel Producent bewerkt de eindafnemer weinig (pull strategie) -> méér inspanningen van de tussenhandel


Download ppt "Impact marketingmix-elementen"

Verwante presentaties


Ads door Google