De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer van Koophandel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer van Koophandel."— Transcript van de presentatie:

1 Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, op de Regio Top Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord 22 juni 2009

2  Er is economische crisis maar economische herstel metaal-, electro- en installatiesector komt vroeg of laat  Sector moet dan klaar staan met voldoende en goed geschoold personeel  Anders dreigt in de sector een personeelsvoorzieningproblematiek die veel groter is dan in de afgelopen jaren  En dreigen daardoor bestaande en toekomstige orders vanwege tekort aan personeel niet, niet tijdig of op kwalitatief onvoldoende niveau te kunnen worden uitgevoerd Hoe zorgen we ervoor dat de metaal-, electro- en installatiesector klaar staat bij economisch herstel en een volgende sprong voorwaarts kan maken? Noodzaak voorbereiding voor economisch herstel

3  Werkgevers nemen in overleg met de Vakbonden – ook in tijden van crisis – volle verantwoordelijkheid voor scholing en plaatsing van jongeren die techniek willen studeren en boventalligen in de metaal-electro- en installatiesector  Scholen en Praktijkopleiders zijn verantwoordelijk voor vraaggestuurd onderwijs en medeverantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking  UVW en Gemeenten dragen zorg voor een minimale inkomensgarantie, bemiddeling naar werk en investering in jongeren  O&O-Fondsen en aanvullend kabinetsbeleid (co)financieren de noodzakelijke opleidingen We staan er in de voorbereiding voor economisch herstel en het maken van een sprong voorwaarts in de regio samen voor. Onze belangen lopen parallel !! Besef regionale verantwoordelijkheid

4  Mobiliteitscentra/Techniek-desks en Servicepunt Techniek als front office (lead UWV Werkbedrijf, werkgevers en vakbonden)  Werkbedrijf Metaal, Electro en Installatie (lead Koninklijke Metaalunie en UNETO- VNI in overleg met vakbonden, UWV Werkbedrijf en UWV Uitkeringen)  Jongerenbedrijf Techniek (lead Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI in overleg met vakbonden en gemeenten)  Kennis- en Opleidings Advies Centrum Metaal, Electro en Installatie (lead Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI in overleg met kennisinstellingen en opleiders) Afstemming tussen instrumenten voorwaarde voor succes Regionale instrumenten in ontwikkeling

5 Jongerenbedrijf Techniek Coachen en Werken Ontwikkelen van Vakkennis en Werkhouding via Leerwerk-plaatsen Tijdelijke Baan bij Jongerenbedrijf 500 Aankomende en Jonge Professionals Werkbedrijf MEI Binden en Detacheren Vakkennis, Teambuilding & Leiding Tijdelijke Baan bij Werkbedrijf MEI 1000 Ervaren Professionals Kennis-, Opleiding en Adviescentrum MEI Regie & Advies Opleidingen Vaststellen behoefte bedrijven, Zekerstellen opleidingsarrangementen, Financiering opleidingen Monitoring uitvoering Aankomende, Jonge en Ervaren Professionals Gezien de samenhang tussen activiteiten en sectoren wordt gestreefd naar één gezamenlijke – crisisbestendige - organisatie voor Metaal, Electro & Installatietechniek Drieluik MEI

6 Werkbedrijf MEI: ervaren professionals  Bij boventalligheid  dienstverband bij Werkbedrijf MEI (werknemer, flexwerker en/of ZZP-er)  Na boventalligheid intensieve intake-, opleidings- en jobsearchfase  MKB wordt gebruikt als banenmotor  Mogelijk gedeeltelijk werken bij oude werkgever (deeltijd dan wel detachering) Collegiaal uitlenen (bemiddelen)  Gedeeltelijk detacheren in metaal-, electro en installatiesector, aangrenzende sector of buitenland Creatieve werkgelegenheidsprojecten  Bij stopzetting leerwerkplaats of gebrek aan nieuwe leerwerkplaatsen  Combinatie van leren en werken  Leerwerkplaatsen bij bedrijfsleven  Leerwerkplaatsen in werkgelegenheidsprojecten Jongerenbedrijf MEI: aankomende en jonge professionals Kennis- en opleidingsbedrijf MEI: aankomende, jonge en ervaren professionals  Organiseert kwantiteit en kwaliteit van de opleidingscapaciteit in de regio  Zorgt voor vraagbehoefte matching opleiding en individu: kwalitatief, organisatorisch en financieel

7 Regie en Coördinatie Werkbedrijf Collegiale uitleen UitzendenDetacheringOutplacement Commerciële Markt Gesp.det.bureausMKBdiversMKB Deelnemende bedrijven met P-probleem Bedrijven onderling Uitzend- bureaus Uitstroom mogelijkheden Gesubsid. Markt Werkproj. Leer/werk Proj. Regulier Onderwijs Regie en Coördinatie Jongerenbedrijf Kennis- en opleidingsbedrijf

8  Stuurgroep Drieluik  Thijs Pennink/KvK NWH (voorzitter)  Magreet Westerbeek/Koninklijke Metaalunie  Onne Vrinten/UNETO-VNI  Silvia Kaas/FNV  Ted Zaat/UWV Werkbedrijf  Jan Stam/RPA NHN  Projectteam Drieluik  Wim Heine/STAN (leiding)  Marianne Abeelen-Legdeur/The FountainHead  Jan Benjamens/Technocentrum Noord-Holland Noord  Marc Hazen/Maecon  Mayko Slinkman/ERAC  John Hofland/Understand Stuurgroep Drieluik en Projectteam Drieluik

9  Jongerenbedrijf Techniek BV  Kennis-, Opleiding en Adviescentrum BV  Werkbedrijf BV Totaalbedrag (rekenvoorbeeld): circa 45 tot 50 miljoen Euro per jaar Overwegend te financieren uit bestaande financieringstromen en budgetten Business plannen Drieluik: tijdelijk maar crisisbestendig project

10  Drieluik is:  Attractief en vernieuwend  Nodig en op het goede moment  Maar moet qua fysieke uitstraling ook smoelwerk hebben (aansluiting bij ‘beleving’)  Gebruikmaking recente positionering kabinet, gemeenten en sociale partners ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid  Vraaggericht  Sector-en branchegericht  Regionaal  Draagvlak sociale partners  Sense of urgency actieve en snelle verkenning (co-)financiering Drieluik  Inkomens  Opleidingen  Management Beeld van stakeholders

11  Wenselijkheid slagvaardige en intelligente ontsluiting kabinetsgelden ‘economische crisis’ voor Drieluik  Economische crisisbrief Kabinet en Minister Donner, maart 2009  Advies Hans de Boer ‘Tegen de stroom in’, mei 2009  Actieplan Jeugdwerkloosheid Kabinet, mei 2009  Anticipatie op nieuwe ontwikkelingen financiering  Herpositionering en harmonisatie O&O-fondsen  BOL-financeiring versus BBL-financiering  ‘of the job’-financiering versus ‘on the job’-financiering  Wet Investeringen Jongeren, Regionaal Werkgelegenheid Fonds etc. Beeld van stakeholders (vervolg)

12  Globale inschatting markpotentieel Drieluik in private en publieke sector  Leerwerk-plaatsen  Detacheringen  Creatieve werkgelegenheidprojecten  Finalisering Business Plannen  Overeenkomen financiële arrangementen ‘inkomensfinanciering’ Drieluik:  Gemeenten (‘Kosten Levensonderhoud’, Bijstand, Wet Investeringen Jongeren, Participatiebudget etc.)  UWV (WW, loonkostensubsidies, etc.)  Sociale Plannen Korte termijn acties

13  Cofinanciering ‘Opleidingen’ Drieluik:  Opleidings-en Ontwikkelingsfondsen  ESF  BBL/BOL/MinisterieOCenW  UWV  Cofinanciering ‘Managementkosten’ Drieluik:  Werkgeversorganisaties (Koninklijke Metaalunie, FME en UNETO-VNI)  Kamers van Koophandel (Noord-Holland Noord en Amsterdam)  Ontwikkelingsbedrijven (Noord-Holland Noord en Amsterdams Metropool)  Syntens (West-Nederland)  Ministeries SZW, OCenW en EZ  Provincie Noord-Holland  Regionale Platforms (Noord-Holland Noord, Zaanstreek en Amsterdam) Korte termijn acties (vervolg)

14 Jongerenbedrijf Techniek Coachen en Werken Ontwikkelen van Vakkennis en Werkhouding via Leerwerk-plaatsen Tijdelijke Baan bij Jongerenbedrijf 500 Aankomende en Jonge Professionals Werkbedrijf MEI Binden en Detacheren Vakkennis, Teambuilding & Leiding Tijdelijke Baan bij Werkbedrijf MEI 1000 Ervaren Professionals Kennis-, Opleiding en Adviescentrum MEI Regie & Advies Opleidingen Vaststellen behoefte bedrijven, Zekerstellen opleidingsarrangementen, Financiering opleidingen Monitoring uitvoering Aankomende, Jonge en Ervaren Professionals Implementatie per 1 september 2009 volgens groeimodel


Download ppt "Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer van Koophandel."

Verwante presentaties


Ads door Google