De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer."— Transcript van de presentatie:

1 Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, op de Regio Top Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord 22 juni 2009

2 Noodzaak voorbereiding voor economisch herstel
Er is economische crisis maar economische herstel metaal-, electro- en installatiesector komt vroeg of laat Sector moet dan klaar staan met voldoende en goed geschoold personeel Anders dreigt in de sector een personeelsvoorzieningproblematiek die veel groter is dan in de afgelopen jaren En dreigen daardoor bestaande en toekomstige orders vanwege tekort aan personeel niet, niet tijdig of op kwalitatief onvoldoende niveau te kunnen worden uitgevoerd Hoe zorgen we ervoor dat de metaal-, electro- en installatiesector klaar staat bij economisch herstel en een volgende sprong voorwaarts kan maken?

3 Besef regionale verantwoordelijkheid
Werkgevers nemen in overleg met de Vakbonden – ook in tijden van crisis – volle verantwoordelijkheid voor scholing en plaatsing van jongeren die techniek willen studeren en boventalligen in de metaal-electro- en installatiesector Scholen en Praktijkopleiders zijn verantwoordelijk voor vraaggestuurd onderwijs en medeverantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking UVW en Gemeenten dragen zorg voor een minimale inkomensgarantie, bemiddeling naar werk en investering in jongeren O&O-Fondsen en aanvullend kabinetsbeleid (co)financieren de noodzakelijke opleidingen We staan er in de voorbereiding voor economisch herstel en het maken van een sprong voorwaarts in de regio samen voor. Onze belangen lopen parallel !!

4 Regionale instrumenten in ontwikkeling
Mobiliteitscentra/Techniek-desks en Servicepunt Techniek als front office (lead UWV Werkbedrijf, werkgevers en vakbonden) Werkbedrijf Metaal, Electro en Installatie (lead Koninklijke Metaalunie en UNETO- VNI in overleg met vakbonden, UWV Werkbedrijf en UWV Uitkeringen) Jongerenbedrijf Techniek (lead Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI in overleg met vakbonden en gemeenten) Kennis- en Opleidings Advies Centrum Metaal, Electro en Installatie (lead Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI in overleg met kennisinstellingen en opleiders) Afstemming tussen instrumenten voorwaarde voor succes

5 Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Coachen en Werken Ontwikkelen van Vakkennis en Werkhouding via Leerwerk-plaatsen Tijdelijke Baan bij 500 Aankomende en Jonge Professionals Kennis-, Opleiding en Adviescentrum MEI Regie & Advies Opleidingen Vaststellen behoefte bedrijven, Zekerstellen opleidingsarrangementen, Financiering opleidingen Monitoring uitvoering Aankomende, Jonge en Ervaren Professionals Werkbedrijf MEI Binden en Detacheren Vakkennis, Teambuilding & Leiding Tijdelijke Baan bij 1000 Ervaren Professionals Gezien de samenhang tussen activiteiten en sectoren wordt gestreefd naar één gezamenlijke – crisisbestendige - organisatie voor Metaal, Electro & Installatietechniek

6 Werkbedrijf MEI: ervaren professionals
Bij boventalligheid  dienstverband bij Werkbedrijf MEI (werknemer, flexwerker en/of ZZP-er) Na boventalligheid intensieve intake-, opleidings- en jobsearchfase MKB wordt gebruikt als banenmotor Mogelijk gedeeltelijk werken bij oude werkgever (deeltijd dan wel detachering) Collegiaal uitlenen (bemiddelen) Gedeeltelijk detacheren in metaal-, electro en installatiesector, aangrenzende sector of buitenland Creatieve werkgelegenheidsprojecten Jongerenbedrijf MEI: aankomende en jonge professionals Bij stopzetting leerwerkplaats of gebrek aan nieuwe leerwerkplaatsen Combinatie van leren en werken Leerwerkplaatsen bij bedrijfsleven Leerwerkplaatsen in werkgelegenheidsprojecten Kennis- en opleidingsbedrijf MEI: aankomende, jonge en ervaren professionals Organiseert kwantiteit en kwaliteit van de opleidingscapaciteit in de regio Zorgt voor vraagbehoefte matching opleiding en individu: kwalitatief, organisatorisch en financieel

7 Werkbedrijf Jongerenbedrijf Deelnemende bedrijven met P-probleem
Onderwijs Regie en Coördinatie Werkbedrijf Kennis- en opleidingsbedrijf Regie en Coördinatie Jongerenbedrijf Uitstroom mogelijkheden Collegiale uitleen Uitzenden Detachering Outplacement Bedrijven onderling Uitzend- bureaus Commerciële Markt Gesubsid. Markt Werkproj. Leer/werk Proj. Regulier Gesp.det.bureaus MKB divers MKB

8 Stuurgroep Drieluik en Projectteam Drieluik
Thijs Pennink/KvK NWH (voorzitter) Magreet Westerbeek/Koninklijke Metaalunie Onne Vrinten/UNETO-VNI Silvia Kaas/FNV Ted Zaat/UWV Werkbedrijf Jan Stam/RPA NHN Projectteam Drieluik Wim Heine/STAN (leiding) Marianne Abeelen-Legdeur/The FountainHead Jan Benjamens/Technocentrum Noord-Holland Noord Marc Hazen/Maecon Mayko Slinkman/ERAC John Hofland/Understand

9 Business plannen Drieluik: tijdelijk maar crisisbestendig project
Jongerenbedrijf Techniek BV Kennis-, Opleiding en Adviescentrum BV Werkbedrijf BV Totaalbedrag (rekenvoorbeeld): circa 45 tot 50 miljoen Euro per jaar Overwegend te financieren uit bestaande financieringstromen en budgetten

10 Beeld van stakeholders
Drieluik is: Attractief en vernieuwend Nodig en op het goede moment Maar moet qua fysieke uitstraling ook smoelwerk hebben (aansluiting bij ‘beleving’) Gebruikmaking recente positionering kabinet, gemeenten en sociale partners ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid Vraaggericht Sector-en branchegericht Regionaal Draagvlak sociale partners Sense of urgency actieve en snelle verkenning (co-)financiering Drieluik Inkomens Opleidingen Management

11 Beeld van stakeholders (vervolg)
Wenselijkheid slagvaardige en intelligente ontsluiting kabinetsgelden ‘economische crisis’ voor Drieluik Economische crisisbrief Kabinet en Minister Donner, maart 2009 Advies Hans de Boer ‘Tegen de stroom in’, mei 2009 Actieplan Jeugdwerkloosheid Kabinet, mei 2009 Anticipatie op nieuwe ontwikkelingen financiering Herpositionering en harmonisatie O&O-fondsen BOL-financeiring versus BBL-financiering ‘of the job’-financiering versus ‘on the job’-financiering Wet Investeringen Jongeren, Regionaal Werkgelegenheid Fonds etc.

12 Korte termijn acties Globale inschatting markpotentieel Drieluik in private en publieke sector Leerwerk-plaatsen Detacheringen Creatieve werkgelegenheidprojecten Finalisering Business Plannen Overeenkomen financiële arrangementen ‘inkomensfinanciering’ Drieluik: Gemeenten (‘Kosten Levensonderhoud’, Bijstand, Wet Investeringen Jongeren, Participatiebudget etc.) UWV (WW, loonkostensubsidies, etc.) Sociale Plannen

13 Korte termijn acties (vervolg)
Cofinanciering ‘Opleidingen’ Drieluik: Opleidings-en Ontwikkelingsfondsen ESF BBL/BOL/MinisterieOCenW UWV Cofinanciering ‘Managementkosten’ Drieluik: Werkgeversorganisaties (Koninklijke Metaalunie, FME en UNETO-VNI) Kamers van Koophandel (Noord-Holland Noord en Amsterdam) Ontwikkelingsbedrijven (Noord-Holland Noord en Amsterdams Metropool) Syntens (West-Nederland) Ministeries SZW, OCenW en EZ Provincie Noord-Holland Regionale Platforms (Noord-Holland Noord, Zaanstreek en Amsterdam)

14 Aankomende, Jonge en Ervaren
Implementatie per 1 september 2009 volgens groeimodel Jongerenbedrijf Techniek Coachen en Werken Ontwikkelen van Vakkennis en Werkhouding via Leerwerk-plaatsen Tijdelijke Baan bij 500 Aankomende en Jonge Professionals Kennis-, Opleiding en Adviescentrum MEI Regie & Advies Opleidingen Vaststellen behoefte bedrijven, Zekerstellen opleidingsarrangementen, Financiering opleidingen Monitoring uitvoering Aankomende, Jonge en Ervaren Professionals Werkbedrijf MEI Binden en Detacheren Vakkennis, Teambuilding & Leiding Tijdelijke Baan bij 1000 Ervaren Professionals


Download ppt "Drieluik MEI Jongerenbedrijf Techniek Kennis – en Opleiding Adviescentrum MEI Werkbedrijf MEI Presentatie Thijs Pennink, algemeen directeur Kamer."

Verwante presentaties


Ads door Google