De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planstudie N395 Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planstudie N395 Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers."— Transcript van de presentatie:

1 Planstudie N395 Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers

2 Agenda 6 november 2013 Diessen –19:00 uur: inloop –19:30 uur: welkom (wethouder van Doormaal, Hilvarenbeek) –19:35 uur: toelichting avond+terugblik (Jan de Kruijf, Provincie) –19:40 uur: presentatie planstudie (Cees Doeser, Grontmij) –20:15 uur: Pauze en koffie Toelichting op de plannen aan de tafel –21:00 uur: Terugmelding gemaakte opmerkingen Toelichting op vervolg –21:30 uur: gelegenheid tot napraten –22:00 uur: einde

3 Wat is een planstudie? –vooraf probleemanalyse (2011): N395: meerdere kleinere verkeersproblemen Herasfaltering (m.n. voor reductie geluidhinder) –planstudie: onderzoek naar mogelijke oplossingen (tijd en €€’s): Uitwerking en keuzes voor principe-oplossingen besluit vervolgfase november provinciebestuur –uitwerken ontwerpen in detail –realisatie

4 Probleemanalyse N395 –Veel voorwerk 2011 / 2012 Rapportage Megaborn Quick scans benoemd: – Fietsoversteek bij de Scheper (Oirschot) – Oversteekbaarheid in de kommen – Fietspad Esperenweg – Aansluiting Sportpark de Klep – Vervanging VerkeersRegelinstallatie aansluiting A58 –Hoofdconclusies: Sluipverkeer bij congestie A58 Veiligheid fietsverkeer Afwikkeling aansluitingen N269 en A58 Oversteekbaarheid

5 Doelen van de planstudie –Verbetering verkeerssituatie, uitgaande van bestaande tracé –Verbeteren verkeersveiligheid –Verbeteren verkeersafwikkeling –Opheffen lokale knelpunten –Anticiperen op ruimtelijke ontwikkelingen –Toepassen standaard wegprofielen –Uitgangspunt: binnen bebouwde kom (bibuko) 50 km/h buiten bebouwde kom (bubeko) 80 km/h

6 Principeprofiel bubeko

7 Inpassing profiel bubeko Conclusie: bestaande fietspaden vormen de begrenzing

8 Principeprofiel bibeko –Gelijke vormgeving in de 3 kommen –Geen fietsers op de rijbaan, wel bromfietsers –Rijbaanbreedte minimaal 5,88 m en maximaal 6,20 m (50 km/h) –Dubbele asmarkering –Aanliggende strook langzaam verkeer (2,70 m): voetganger en fietser (bomen kunnen verdwijnen) –Bus halteert op de rijbaan (m.u.v. tijdhaltes) –Oversteken voorzien van middengeleiders –Aansluitende straten vormgeven als uitrit –parkeerverbod op de rijbaan

9 Profiel Bibeko Ook in Middelbeers ! !

10 Fietsstructuur –Handhaven huidige verdeling 1 / 2 richtingen fietspaden –Sluit goed aan bij fietsstructuur Oirschot / scholen –Lokatie oversteek (1 naar 2 v.v.) in Oostelbeers verplaatsen

11 Openbaar vervoer (OV) & landbouwverkeer –Gebruik huidige haltes voor 95 % in de kommen –Haltes bubeko worden incidenteel gebruikt –Alternatieve routes voor landbouwverkeer niet mogelijk –Passeerstroken landbouwverkeer nuttig voor OV en ander verkeer –Voorkeur: vrijwillige passeerstrook met rijbaanscheiding –Uitvoering: behouden aantal bushaltes bubeko (1 paar tussen de kernen) in combinatie met passeerstroken landbouwverkeer

12 Groenstructuur –Algemeen: Maatwerk –Binnen de kommen meer vrijstaande bomen en kleine groepen gebruiken –Geen landschappelijke eenheid bubeko –Vak D: Historisch beeld: bomen van goede kwaliteit –Bij 4 rijen bomen optie de binnenste rijen verwijderen –Beekdal de Beerse (F): forse beplantingsstrook (is er nu al)

13 Resultaten planstudie –Toepassen uniforme profielen bibeko en bubeko –Aanpassingen aansluitingen N269 (en A58) –VRI aansluiting de Scheper (omleggen Wintelresedijk) –Fietsstructuur in Oostelbeers en tussen Scheper en Oirschot –Volledige herasfaltering (13 km) –Belangrijke aspecten gemeente Hilvarenbeek: Aansluiting N395 met N269 als kluifrotonde Wegvak Diessen Oost van 60 naar 80 km/h Voetgangersverkeerslicht (GOP) in Julianastraat t.h.v. bestaande geleider Extra oversteek Diessen t.h.v. Laarstraat Verbeterde aansluiting Waterstraat Komgrens Diessen iets westelijker Fietsers in de voorrang rotonde de Buskes

14 Oplossingen aansluiting N269 oplossing 1: kluifrotondeoplossing 2: verkeerslichten Voorkeur: aanleg kluifrotonde

15 Wegvak Diessen Oost naar 80 km/h Tussen komgrens en Ansbaldweg (900 m)

16 Voetgangersverkeerslicht (GOP) Julianastraat

17 Extra oversteek t.h.v. Laarstraat

18 Verbeterde aansluiting Waterstraat

19 Komgrens Diessen westelijker Fietsers in de voorrang rotonde de Buskes

20 Pauze / koffie –Bekijk de tekeningen –Geef uw vragen / opmerkingen via het antwoordformulier

21 Vervolg –Besluit over planstudie N395 november 2013 –Uitvoering in 2 fasen: fase 1 voor 2018 fase 2 na 2018 –In eerste fase: De kommen van Diessen en beide Beerzen Aanpassing 60 km/h gedeelte Oostelijk van Diessen Aansluiting N395 met A58 Fietspad de Scheper –Planning Voorbereiding 2014-2015 Uitvoering 2015-2016

22 Vervolg: Inspraak Planstudie -geen formele inspraak op de planstudie; -inbreng via klankbordgroep, gemeente, info-avonden. Voorbereiding-/realisatiefase (2014-2016) G een formele inspraak, behalve indien sprake van: bestemmingsplanprocedure; grondverwerving; verkeersbesluit; vergunningen (kap-, omgevingsvergunning etc.) SOWIESO WEL: -afstemming (klankbord, gemeente, infoavonden)

23 Tenslotte Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Voornaam Achternaam T+31 6 3036 9422 Ecees.doeser@grontmij.nl 23

24 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Planstudie N395 Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers."

Verwante presentaties


Ads door Google