De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers
Planstudie N395 Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers

2 Agenda 6 november 2013 Diessen
19:00 uur: inloop 19:30 uur: welkom (wethouder van Doormaal, Hilvarenbeek) 19:35 uur: toelichting avond+terugblik (Jan de Kruijf, Provincie) 19:40 uur: presentatie planstudie (Cees Doeser, Grontmij) 20:15 uur: Pauze en koffie Toelichting op de plannen aan de tafel 21:00 uur: Terugmelding gemaakte opmerkingen Toelichting op vervolg 21:30 uur: gelegenheid tot napraten 22:00 uur: einde

3 Wat is een planstudie? vooraf probleemanalyse (2011):
N395: meerdere kleinere verkeersproblemen Herasfaltering (m.n. voor reductie geluidhinder) planstudie: onderzoek naar mogelijke oplossingen (tijd en €€’s): Uitwerking en keuzes voor principe-oplossingen besluit vervolgfase november provinciebestuur uitwerken ontwerpen in detail realisatie

4 Probleemanalyse N395 Veel voorwerk 2011 / 2012 Hoofdconclusies:
Rapportage Megaborn Quick scans benoemd: Fietsoversteek bij de Scheper (Oirschot) Oversteekbaarheid in de kommen Fietspad Esperenweg Aansluiting Sportpark de Klep Vervanging VerkeersRegelinstallatie aansluiting A58 Hoofdconclusies: Sluipverkeer bij congestie A58 Veiligheid fietsverkeer Afwikkeling aansluitingen N269 en A58 Oversteekbaarheid

5 Doelen van de planstudie
Verbetering verkeerssituatie, uitgaande van bestaande tracé Verbeteren verkeersveiligheid Verbeteren verkeersafwikkeling Opheffen lokale knelpunten Anticiperen op ruimtelijke ontwikkelingen Toepassen standaard wegprofielen Uitgangspunt: binnen bebouwde kom (bibuko) 50 km/h buiten bebouwde kom (bubeko) 80 km/h

6 Principeprofiel bubeko

7 Inpassing profiel bubeko
Conclusie: bestaande fietspaden vormen de begrenzing

8 Principeprofiel bibeko
Gelijke vormgeving in de 3 kommen Geen fietsers op de rijbaan, wel bromfietsers Rijbaanbreedte minimaal 5,88 m en maximaal 6,20 m (50 km/h) Dubbele asmarkering Aanliggende strook langzaam verkeer (2,70 m): voetganger en fietser (bomen kunnen verdwijnen) Bus halteert op de rijbaan (m.u.v. tijdhaltes) Oversteken voorzien van middengeleiders Aansluitende straten vormgeven als uitrit parkeerverbod op de rijbaan

9 Profiel Bibeko Ook in Middelbeers ! !

10 Fietsstructuur Handhaven huidige verdeling 1 / 2 richtingen fietspaden
Sluit goed aan bij fietsstructuur Oirschot / scholen Lokatie oversteek (1 naar 2 v.v.) in Oostelbeers verplaatsen

11 Openbaar vervoer (OV) & landbouwverkeer
Gebruik huidige haltes voor 95 % in de kommen Haltes bubeko worden incidenteel gebruikt Alternatieve routes voor landbouwverkeer niet mogelijk Passeerstroken landbouwverkeer nuttig voor OV en ander verkeer Voorkeur: vrijwillige passeerstrook met rijbaanscheiding Uitvoering: behouden aantal bushaltes bubeko (1 paar tussen de kernen) in combinatie met passeerstroken landbouwverkeer

12 Groenstructuur Algemeen: Maatwerk
Binnen de kommen meer vrijstaande bomen en kleine groepen gebruiken Geen landschappelijke eenheid bubeko Vak D: Historisch beeld: bomen van goede kwaliteit Bij 4 rijen bomen optie de binnenste rijen verwijderen Beekdal de Beerse (F): forse beplantingsstrook (is er nu al)

13 Resultaten planstudie
Toepassen uniforme profielen bibeko en bubeko Aanpassingen aansluitingen N269 (en A58) VRI aansluiting de Scheper (omleggen Wintelresedijk) Fietsstructuur in Oostelbeers en tussen Scheper en Oirschot Volledige herasfaltering (13 km) Belangrijke aspecten gemeente Hilvarenbeek: Aansluiting N395 met N269 als kluifrotonde Wegvak Diessen Oost van 60 naar 80 km/h Voetgangersverkeerslicht (GOP) in Julianastraat t.h.v. bestaande geleider Extra oversteek Diessen t.h.v. Laarstraat Verbeterde aansluiting Waterstraat Komgrens Diessen iets westelijker Fietsers in de voorrang rotonde de Buskes

14 Oplossingen aansluiting N269
oplossing 1: kluifrotonde oplossing 2: verkeerslichten Voorkeur: aanleg kluifrotonde

15 Wegvak Diessen Oost naar 80 km/h
Tussen komgrens en Ansbaldweg (900 m)

16 Voetgangersverkeerslicht (GOP) Julianastraat

17 Extra oversteek t.h.v. Laarstraat

18 Verbeterde aansluiting Waterstraat

19 Komgrens Diessen westelijker
Fietsers in de voorrang rotonde de Buskes

20 Pauze / koffie Bekijk de tekeningen Geef uw vragen / opmerkingen
via het antwoordformulier

21 Vervolg Besluit over planstudie N395 november 2013
Uitvoering in 2 fasen: fase 1 voor 2018 fase 2 na 2018 In eerste fase: De kommen van Diessen en beide Beerzen Aanpassing 60 km/h gedeelte Oostelijk van Diessen Aansluiting N395 met A58 Fietspad de Scheper Planning Voorbereiding Uitvoering

22 Vervolg: Inspraak Planstudie Voorbereiding-/realisatiefase (2014-2016)
geen formele inspraak op de planstudie; inbreng via klankbordgroep, gemeente, info-avonden. Voorbereiding-/realisatiefase ( ) Geen formele inspraak, behalve indien sprake van: bestemmingsplanprocedure; grondverwerving; verkeersbesluit; vergunningen (kap-, omgevingsvergunning etc.) SOWIESO WEL: afstemming (klankbord, gemeente, infoavonden)

23 Tenslotte Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Voornaam Achternaam T E

24 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Informatieavond tracégedeelte Hilvarenbeek - Middelbeers"

Verwante presentaties


Ads door Google