De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CASUS R. Boersma/A. Demandt MUMC +. Pt W – 1961 2002 – Reden van verwijzing: vergrote klieren lies VG: m. Pfeiffer, furunkels A: sinds 6-8 wk klier in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CASUS R. Boersma/A. Demandt MUMC +. Pt W – 1961 2002 – Reden van verwijzing: vergrote klieren lies VG: m. Pfeiffer, furunkels A: sinds 6-8 wk klier in."— Transcript van de presentatie:

1 CASUS R. Boersma/A. Demandt MUMC +

2 Pt W – 1961 2002 – Reden van verwijzing: vergrote klieren lies VG: m. Pfeiffer, furunkels A: sinds 6-8 wk klier in lies, geen B- symptomen

3 LO: multipele klieren liezen bdzLO: multipele klieren liezen bdz Lab: VBO nl, normaal LDHLab: VBO nl, normaal LDH Pa lymfklier: kleincellig folliculair NHL graad 1; t(14;18)Pa lymfklier: kleincellig folliculair NHL graad 1; t(14;18) CTth/abd: re oksel klier 1cm, 2 klieren para-aortaal en para- iliacaal zo ’ n 2 cm;CTth/abd: re oksel klier 1cm, 2 klieren para-aortaal en para- iliacaal zo ’ n 2 cm;

4 Botbiopt: klein haardje lymfoide cellen,verdacht voor een lokalisatie lymfoom; geen definitieve diagnoseBotbiopt: klein haardje lymfoide cellen,verdacht voor een lokalisatie lymfoom; geen definitieve diagnose Conclusie: wschl st IV-A laaggradig NHLConclusie: wschl st IV-A laaggradig NHL

5 Beleid? -Wait and see? -Gezien leeftijd toch behandelen?

6 Lancet 2003 Advanced low-grade NHL vaak asymptomatischAdvanced low-grade NHL vaak asymptomatisch Eerdere studies:Eerdere studies: –Retrospectief: geen verschil –Prospectief gerandomiseerd: kleine groepen, korte FU Doel: vergelijking tussen direct Chloorambucil versus uitstel tot klinisch noodzakelijkDoel: vergelijking tussen direct Chloorambucil versus uitstel tot klinisch noodzakelijk

7 Methoden Advanced-stage, laaggradig NHLAdvanced-stage, laaggradig NHL 309 ptn, 44 centra in UK van 1981-1990309 ptn, 44 centra in UK van 1981-1990 Primair eindpunt: OS, relapse-free survivalPrimair eindpunt: OS, relapse-free survival Chloorambucil 0,2mg/kg, max 10mgChloorambucil 0,2mg/kg, max 10mg In beide groepen RTX toegestaanIn beide groepen RTX toegestaan

8 Resultaten Mediane FU 16 jaar Overall-Survival: Mediane overleving 5,9 jr Chloorambucil 6,7 jr observatie

9 Resultaten Multivariate analyse: StadiumStadium LeeftijdLeeftijd BSEBSE Beinvloeden significant OS 73% in observatiegroep kreeg chemotherapie Mediane tijd tot 1 e behandeling: 2,6 jaar

10 Voorspellende factoren voor noodzaak tot behandeling: <70 jaar (p=0,003)<70 jaar (p=0,003) Mannelijk geslacht (p=0,03)Mannelijk geslacht (p=0,03) Tijd tot start 2 e -lijns chemo of dood agv NHL Meer ptn in observatie-groep geen 2 e lijnMeer ptn in observatie-groep geen 2 e lijn Tijd van randomisatie tot 2 e lijn: 66 mnd in observatie-groep en 43 mnd bij Chl-ambucilTijd van randomisatie tot 2 e lijn: 66 mnd in observatie-groep en 43 mnd bij Chl-ambucil

11 CASUS  Gekozen voor wait and see

12 Hoe gaan we pati ë nt vervolgen? -Hoe vaak? -Wat voor diagnostiek? -Lab? CT? PET??

13 2006 Cancer 2006 Cancer FDG-PET heeft uitstekende sensitiviteit en specificiteit voor NHLFDG-PET heeft uitstekende sensitiviteit en specificiteit voor NHL Weinig studies mbt low-grade lymphomaWeinig studies mbt low-grade lymphomaMethoden RetrospectiefRetrospectief Alle ptn met pa-bewezen FL/SLL/CLL,MZLAlle ptn met pa-bewezen FL/SLL/CLL,MZL CT voorgaande 3 wekenCT voorgaande 3 weken 103 pati ë nten geincludeerd103 pati ë nten geincludeerd

14 Resultaten Folliculair lymfoom initial staging:Folliculair lymfoom initial staging: –Sensitiviteit 94% (16 v.d. 17 ptn) –14 v.d. 16 ptn stadium III of IV –PET en CT negatief bij 1 v.d. 17 –Beide positief en zelfde stadium bij 9 v.d.17 –Upstaging bij 29%

15 Resultaten Folliculair lymfoom restaging:Folliculair lymfoom restaging: –30 pati ë nten, waarvan 20 CR –Bij 1 v.d. 20 PET fout positief –Uitgebreidheid van ziekte onderschat door CT bij 1 v.d. 10 –Belangrijker: ziekte overschat bij 5 v.d. 10 PET: sensitiviteit 100%, specificiteit 91%PET: sensitiviteit 100%, specificiteit 91% CT: sensitiviteit 91%, specificiteit 50%CT: sensitiviteit 91%, specificiteit 50%

16 Resultaten SUV-waarde non-transformed vs transformed:SUV-waarde non-transformed vs transformed: –80 laesies non-transformed –23 laesies transformed lymphoma  SUV 7,66 resp 13,9

17

18 Resultaten Marginale zone lymfoomMarginale zone lymfoom –36 studies bij 31 ptn (15 staging, 21 FU) –3 v.d. 15 nodaal, 12 extranodale vorm –PET positief bij 9 v.d. 12 extranodale –Sensitiviteit PET voor staging: 71%, specificiteit 100% vs CT 57% en 87% resp.

19 Resultaten B-cel Small lymphocytic lymphomaB-cel Small lymphocytic lymphoma –15 ptn bij diagnose, 7 ptn ter evaluatie –Bij staging sensitiviteit 47% –Bij restadi ë ring bij 3 v.d. 4 positief, lage SUV-waardes –PET onderschat tov CT –Overall sensitiviteit 53%, geen vals positief

20 Conclusie: Sensitiviteit voor low-grade lymphoma zeer afhankelijk van histologisch subtypeSensitiviteit voor low-grade lymphoma zeer afhankelijk van histologisch subtype Andere studies overall goede resultaten, maar folliculair meest voorkomendAndere studies overall goede resultaten, maar folliculair meest voorkomend Lage SUV-waarde, betere prognose??Lage SUV-waarde, betere prognose?? Geen verschil binnen folliculair lymfoomGeen verschil binnen folliculair lymfoom

21 VERVOLG CASUS – pt W Jarenlang geen klachtenJarenlang geen klachten Klieren vari ë ren van 1-3 cm mn liezen en kaakhoekKlieren vari ë ren van 1-3 cm mn liezen en kaakhoek CT 2005: stabiel beeldCT 2005: stabiel beeld B/ expB/ exp

22 Blood 2004

23

24 Onze pt: 2 pnt  risicogroep laag-intermediair

25 VERVOLG CASUS VERVOLG CASUS Mei 2009 – 7 jr na initi ë le presentatie Geen klachten, maar wel toename van klierenGeen klachten, maar wel toename van klieren Lab:  LDH 677 U/lLab:  LDH 677 U/l CTth/abd: duidelijk progressie: hals, axilla, mediastinaal, para-aortaal, para- iliacaalCTth/abd: duidelijk progressie: hals, axilla, mediastinaal, para-aortaal, para- iliacaal

26 Conclusie: duidelijk progressie klieren en stijging LDHConclusie: duidelijk progressie klieren en stijging LDH DD:progressieDD:progressietransformatie Bewijs transformatie? PA?

27 En nu??Pt werkt bijEn nu??Pt werkt bij -R-Chloorambucilnucleaire, -R-CVPwil Zevalin! -R-CHOP -Interferon -Fludara -Lokaal RT? -Zevalin

28 CHEMO- IMMUNOTHERAPIE Combinatietherapie chemo niet bewezen effectieverCombinatietherapie chemo niet bewezen effectiever Aanmerkelijk betere resultaten door combinatie Rituximab en CTXAanmerkelijk betere resultaten door combinatie Rituximab en CTX Meerdere gerandomiseerde studiesMeerdere gerandomiseerde studies

29 CVP respons rate 60-80%CVP respons rate 60-80% Mediane responsduur 2 jaarMediane responsduur 2 jaar Rituximab zowel mono- als combinatie therapieRituximab zowel mono- als combinatie therapie Synergistisch effect Rituximab/CTX?Synergistisch effect Rituximab/CTX? Blood 2005

30 Methoden: Folliculair lymfoom gr 1-3Folliculair lymfoom gr 1-3 Stadium III of IVStadium III of IV Indicatie voor therapie volgens behandelend artsIndicatie voor therapie volgens behandelend arts Primair eindpunt: treatment failurePrimair eindpunt: treatment failure

31 Resultaten: Australi ë, Canada, Europa: 47 ziekenhuizenAustrali ë, Canada, Europa: 47 ziekenhuizen 332 ptn tussen 2000-2002332 ptn tussen 2000-2002 47% CVP en 44% R-CVP: FLIPI 3-547% CVP en 44% R-CVP: FLIPI 3-5

32 Conclusies: Responsrate R-CVP vs CVP: 81 vs 57%Responsrate R-CVP vs CVP: 81 vs 57% Mediane tijd tot progressie verlengt van 15 naar 32 mndMediane tijd tot progressie verlengt van 15 naar 32 mnd

33

34 Phase III trial of consolidation with Yttrium-90- Ibritumomab Tiuxetan Coompared with no additional therapy after first remission in advanced follicular lymphoma Journal of Clinical Oncology 2008 FL: radiosensitieve maligniteitFL: radiosensitieve maligniteit 90 Y-Ibritumomab tiuxetan (Zevalin): radiolabeled monoclonal antibody 90 Y-Ibritumomab tiuxetan (Zevalin): radiolabeled monoclonal antibody Eerdere studies bij relapse of refractair FL geeft single dose Zevalin RR 73-83% en CR in 15-51%Eerdere studies bij relapse of refractair FL geeft single dose Zevalin RR 73-83% en CR in 15-51% Mn effectief als minder bulkMn effectief als minder bulk Effectief als consolidatie??Effectief als consolidatie??

35 Methoden Graad 1 of 2 FL, stadium III/IVGraad 1 of 2 FL, stadium III/IV CR/PR na 1 e -lijnCR/PR na 1 e -lijn Laatste behandeling 6-12 wk voor start studiebehandelingLaatste behandeling 6-12 wk voor start studiebehandeling Exclusie als eerder bestralingExclusie als eerder bestraling Control vs 90 Y-IbritumomabControl vs 90 Y-Ibritumomab Primair eindpunt: PFSPrimair eindpunt: PFS Secundair eindpunt: PFS gebaseerd op therapie 1 e -lijn, FLIPISecundair eindpunt: PFS gebaseerd op therapie 1 e -lijn, FLIPI

36

37 Resultaten 2001-2005: 414 ptn, 77 centra, 12 landen in Europa en Canada2001-2005: 414 ptn, 77 centra, 12 landen in Europa en Canada PFS na 3,5 jaar:PFS na 3,5 jaar: – 90 Y-Ibritumomab: 36,5 mnd –Controle-arm: 13,3 mnd PR na 1 e -lijn:PR na 1 e -lijn: – 90 Y-Ibritumomab: 29,3 mnd –Controle-arm: 6,2 mnd

38 CR na inductie:CR na inductie: – 90 Y-Ibritumomab: 53,9mnd –Controle-arm: 29,5 mnd Tot nu toe nog geen verschil in OSTot nu toe nog geen verschil in OS % ptn dat van PR naar CR converteert was significant hoger in 90 Y-Ibritumomab-groep: 77% vs 17,5% (p<0,001)% ptn dat van PR naar CR converteert was significant hoger in 90 Y-Ibritumomab-groep: 77% vs 17,5% (p<0,001) CR: 874,% vs 53,3%CR: 874,% vs 53,3%

39 Veiligheid Most common gr ¾ AE’s: hematologischMost common gr ¾ AE’s: hematologisch Neutropenie:Neutropenie: –Mediane tijd tot nadir 44,5 dg –Mediane tijd tot herstel neutropenie 20dg Thrombocytopenie:Thrombocytopenie: –Mediane tijd tot nadir 35 dg –Mediane tijd tot herstel 20-35dg 17,6% kreeg groeifactor; 20,6% thrombo’s17,6% kreeg groeifactor; 20,6% thrombo’s

40 Conclusie Significante prolongatie PFS: 2 jrSignificante prolongatie PFS: 2 jr Zowel bij ptn met PR als CR na inductie, dus rol bij elimineren MRDZowel bij ptn met PR als CR na inductie, dus rol bij elimineren MRD

41

42

43 VERVOLG CASUS Gestart met R-CVPGestart met R-CVP Behandelindicatie:dreigende stuwing van beenBehandelindicatie:dreigende stuwing van been


Download ppt "CASUS R. Boersma/A. Demandt MUMC +. Pt W – 1961 2002 – Reden van verwijzing: vergrote klieren lies VG: m. Pfeiffer, furunkels A: sinds 6-8 wk klier in."

Verwante presentaties


Ads door Google