De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trimbos-instituut 2009 1 Evidence-based richtlijnen en bemoeizorg Hans Kroon Bemoeizorg is geen Spel 2 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trimbos-instituut 2009 1 Evidence-based richtlijnen en bemoeizorg Hans Kroon Bemoeizorg is geen Spel 2 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Trimbos-instituut 2009 1 Evidence-based richtlijnen en bemoeizorg Hans Kroon Bemoeizorg is geen Spel 2 februari 2009

2 Trimbos-instituut 2009 2 Aanbevelingen richtlijn schizofrenie Semi-gestructureerd diagnostisch interview Neuropsychologisch onderzoek Systematisch vaststellen zorgbehoeften/zorgvragen Inschatting suïcidaliteit Assertive community treatment Acute dagbandeling Opnamevervangende thuiszorg Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling Cognitieve gedragstherapie Psycho-educatie cliënten Farmacotherapie Gezinsinterventies Liberman modules Individual Placement and Support Anti-stigma programma’s Zo zelfstandig mogelijke huisvesting Bewegingsactivering/psychomotorische therapie Georganiseerd lotgenotencontact

3 Trimbos-instituut 2009 3 Aanbevelingen richtlijn schizofrenie Semi-gestructureerd diagnostisch interview Neuropsychologisch onderzoek Systematisch vaststellen zorgbehoeften/zorgvragen Inschatting suïcidaliteit Assertive community treatment Acute dagbandeling Opnamevervangende thuiszorg Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling Cognitieve gedragstherapie Psycho-educatie cliënten = in BAS Farmacotherapie = alleen in doorbraak Gezinsinterventies = overlap bemoeizorg Liberman modules Individual Placement and Support Anti-stigma programma’s Zo zelfstandig mogelijke huisvesting Bewegingsactivering/psychomotorische therapie Georganiseerd lotgenotencontact

4 Wat staat er dan wel in de BAS? Processen/organisatie Continuïteit van zorg In teamverband werken Assessment Vraaggerichte zorg Outreach Assertieve hulpverlening Contactfrequentie Kleine caseload 24-uursbereikbaarheid Technieken Verleidingsmethodieken Presentiebenadering Stadia van verandering Motiverende gespreksvoering Rehabilitatiebenadering Signalering/behandeling comorbiditeit Samenwerking steunsysteem (familie/zorg) Trimbos-instituut 2009 4

5 Niet in BAS, wel in Zorg voor Beter: Risicotaxatie Cognitieve gedragstherapie Oplossingsgerichte therapie Trimbos-instituut 2009 5

6 Evidence van processen ProcesVolgens richtlijnVolgens mijBAS Continuïteit van zorgGunstige ervaringCommon sense3,8 In teamverband werken- (in ACT)Aanbeveling4,4 AssessmentAanbevelingCommon sense3,9 Zorgvragen bepalenGeen bewijsAanbeveling3,8 Outreach/assertief- (in ACT)Aanbeveling4,7 Contactfrequentie- (in ACT)?3,4 Kleine caseload- (in ACT)?3,5 24-uurs bereikbaarheid- (in ACT)?3,1 Trimbos-instituut 2009 6

7 Evidence van technieken TechniekVolgens richtlijnVolgens mijBAS Verleidingsmethodieken-?4,5 Presentiebenadering-?3,9 Stadia van verandering-Niet op zich aanbevolen3,4 Motiverende gespreksvoering -Aanbeveling4,0 RehabilitatiebenaderingGeen bewijsBep. aanbeveling2,1 ComorbiditeitEerst onderzoekOp onderdelen effect3,4 SteunsysteemAanbeveling familie 4,6 Cognitieve gedragsth.AanbevelingAanbeveling (voor wie)- Risicotaxatie-?- Oplossingsgericht th.-?- Trimbos-instituut 2009 7

8 Eerste conclusies Vrijwel alle aanbevolen processen/technieken zitten bij de Zorg voor Beter teams rond de 4 (wel toepassing, niet systematisch) Alleen rehabilitatiebenadering niet Richtlijn niet echt toegesneden op bemoeizorg (effectief maar voor wie/wanneer) Arsenaal aanbevolen practices nog beperkt Hoe komen we tot meer bewijs in de bemoeizorg? Trimbos-instituut 2009 8

9 Bewijsvoering Problemen: doelgroep laten instemmen met onderzoek, lange adem, ongeprotocolleerde interventies, gemengde interventies, uitval, context, evoluerende werkwijze, reorganisatie (Variaties op) RCT’s: Zelen’s design Routine Outcome Assessment Cluster randomised trial: groepen randomiseren Stepped wedge design (gefaseerde implementatie) Alternatieven voor RCT?

10 Trimbos-instituut 2006 10 Kern systematische implementatiestrategieën Investeer in: Filosofie, visie, consensus op meerdere niveaus Leiderschap Algemene randvoorwaarden (tijd, apparatuur, stabiliteit, niet 10 verandertrajecten tegelijk) Structuur team faciliteert interventie (screening, behandelplan, teambesprekingen) Kennis, vaardigheden (personeelsselectie, documentatie, training) Meten proces en uitkomsten Bij de les blijven: supervisie, feedback, monitoring, congressen Interne en externe input Verbetercyclus Borging

11 Trimbos-instituut 2006 11 Managing complex change Naar Ersösz Visie Vaardig heden PrikkelsMiddelen Plan van aanpak Vaardig heden PrikkelsMiddelen Plan van aanpak PrikkelsMiddelen Plan van aanpak Plan van aanpak Middelen Vaardig heden Plan van aanpak Prikkels Vaardig heden MiddelenPrikkels Vaardig heden Succesvolle verandering Verwarring Geen volgers Onzekerheid Verbittering Terugval Frustratie Valse start

12 Trimbos-instituut 2006 12 Opbrengsten verbeterprojecten Enthousiasme, inspiratie Meer geprotocolleerd / methodisch werken Kennis beter voorhanden Gevoel met iets wezenlijks bezig te zijn Werken met verbetercyclus (74% doet het, 90% bevalt het) Uitkomsten meten vaak lastig, feedback op proces helpt Betere samenwerking Tijdsdruk + (inspirerend) en – (meer tijd dan gedacht) Management + en – Kunst om ingezette verbetering vast te houden

13 Trimbos-instituut 2006 13 Modeltrouw VS na 2 jaar

14 Trimbos-instituut 2006 14 Wat liep er zoal mis? (bij IDDT) Training zonder onmiddellijke actie Testfase op enkele cliënten omdat men meer aan het hoofd had Draagvlak (“te moeilijke doelgroep voor X”, geen zin in verslaving en ‘protocollen’)  voorlichting, leiding, verloop Teamstructuur dwingt niet tot nadenken over IDDT  basale organisatie (teambespreking, screening, behandelplan) prioriteit Supervisie bestond niet  extern aangeboden Projectleider op afstand, aan zijlijn  vervangen Reorganisaties, nieuwe prioriteiten Achterover zitten bij succes Cliënten in beginfase aanpak middelen, beperkte ervaring met volledige arsenaal interventies

15 Modeltrouw IDDT bij implementatie

16 Trimbos-instituut 2006 16 Dus … Visie: niet “ga psycho-educatie doen” maar hoe en waarom kennen en uitdragen Leiding: sturing, draagvlak mobiliseren, tijd vrijmaken Strategie: plan van aanpak, prioriteren, bijstellen Organisatie: dwingt tot aandacht voor interventie Vaardigheden: training en vooral praktiseren met supervisie Meten: zeker ook op proces Feedback en beloning, positieve vicieuze cirkel Borging: boosters, stuurgroep, routine door organisatie, blijven monitoren, verspreiding binnen/buiten instelling, inwerken nieuwe medewerkers


Download ppt "Trimbos-instituut 2009 1 Evidence-based richtlijnen en bemoeizorg Hans Kroon Bemoeizorg is geen Spel 2 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google