De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden in school (V)SO met intervisie Els Brouwers en Marcel Nooijen (Sensis) 5 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden in school (V)SO met intervisie Els Brouwers en Marcel Nooijen (Sensis) 5 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden in school (V)SO met intervisie Els Brouwers en Marcel Nooijen (Sensis) 5 april 2007

2 Stelling Een professional op school herken je in elk geval ook aan zijn vermogen om te reflecteren met collega’s of vakgenoten …

3 Overzicht Voorstellen Waar staat Sensis voor? Het project in vogelvlucht Aan de slag met intervisie Uitwisselen ervaringen

4 Onze doelstelling Slechtzienden en blinden in staat stellen optimaal deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven, door middel van onderzoek, onderwijs, advies, revalidatie, behandeling, begeleiding, cursussen, informatie en voorlichting

5 Een paar cijfers extramurale dienstverlening vb onderwijs speciale scholen ambulante begeleiding zorg woon- en dagcentra 98.263 gewogen cliëntcontacten 264 leerlingen 651 leerlingen 9.373 verpleegdagen (vb) 44.016 verpleegdagen (vvb) Bron: Sensis jaarverslag 2005

6 Onderwijs Waar Sensis onderwijs voor staat perspectief voor elk kind ‘leren leren’ begeleiding in groei naar: –zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfredzaamheid zoveel mogelijk thuis / in de eigen sociale omgeving gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet

7 Onze kritische succesfactoren Sensis maakt het waar een echte expertiseorganisatie te zijn Sensis wordt erkend een expertiseorganisatie te zijn Sensis heeft naamsbekendheid Sensis (zorg en onderwijs) functioneert als één geheel

8 Uitgangspunten en spelregels We investeren in een professionele aanpak met een begeleider Leren kun je leren Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend Verwachtingen en doelstellingen van deelnemers en opdrachtgever worden vooraf verhelderd Alles wat je aandacht geeft groeit (waarderende benadering) Eigenaar zijn van je eigen leerproces Niet met je baas in de intervisiegroep

9 Uitgangspunten en spelregels Datgene wat besproken wordt is vertrouwelijk De begeleider komt van een andere sector Wees aantrekkelijk om feedback aan te geven Intervisie gaat over wij-hier-nu Veel aandacht voor het nauwkeurig (her)formuleren van het probleem Aandacht voor open vragen. Interpretaties, oordelen en het geven van suggesties komen later Begeleiders zijn ambassadeurs voor Sensis!

10 Beoogde effecten Een bijdrage aan een aantrekkelijk werkklimaat waarin ruimte is voor het inbrengen van vraagstukken Mogelijkheden bieden om te ondernemen vanuit talent Samenwerking binnen Sensis bevorderen Vergroten reflectief en zelfsturend vermogen professionals (eigenaarschap voor persoonlijke ontwikkeling) Ondersteunen van ontwikkelingen / veranderingen binnen onze organisatie

11 Stand van zaken Sponsorship: uitgangspunten en projectplan Tijd voor onderzoek en ontwikkelen hulpmiddelen Bekwaamheden begeleiders Werving & selectie: aansluiten bij drijfveren Leertraject begeleiders Proeve van bekwaamheid

12 Stand van zaken Eerste groepen zijn begonnen Intervisie van de intervisoren Evalueren en bijsturen na 1 jaar Communicatie, communicatie, communicatie! Aandacht, aandacht, aandacht!

13 Aan de slag met intervisie

14 Stelling Een professional op school herken je in elk geval ook zijn vermogen te reflecteren met collega’s of vakgenoten …

15 In gesprek over … Vanuit welk uitgangspunt kijk jij naar intervisie? Wat spreekt je het meeste aan? Welke mogelijkheden voor verbetering zie je? Wat heb je nodig om ermee aan de slag te gaan? Welke voordelen levert intervisie op? Wat baart zorgen?

16 Geleerde lessen Deelnemers en begeleiders geven aan dat het werkt: ander perspectief leidt tot verdieping, bewustwording en adviezen zijn bruikbaar Leren van successen is goede afwisseling en geeft veel energie Er is veel kwaliteit, gedrevenheid en enthousiasme binnen onze organisatie Keuze voor begeleide intervisie lijkt een goede te zijn omdat de neiging elkaars problemen wel even op te lossen onder collega’s groot is Sponsorship management belangrijke voorwaarden voor succes

17 Intervisie is … Een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van vragen/problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in die met een gespreksmodel worden besproken. De inbrenger van de vraag bepaalt hoe lang een bespreking duurt en hoe diepgaand die is. De anderen denken mee, stellen (open) vragen en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van het vraagstuk wat hij heeft geleerd en waar hij in een volgende situatie aandacht aan zal geven.

18 Waarvoor kun je het gebruiken? Enkele voorbeelden: Het samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk Het werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan Het toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken Het oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen Het verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven

19 Actiemodel Argyris Overtuigingen Je (onbewuste) manier van kijken Actie Je acties en gedrag in bepaalde situaties Resultaat Het resultaat / effect van je acties Double loop leren Single loop leren

20 Nogmaals leren Defensief leren: weerhoudt mensen van double loop leren. Men houdt de controle op de situatie in eigen handen en is erop gericht te winnen in elke situatie om gezichtsverlies te vermijden, negatieve gevoelens te onderdrukken en om het denken te laten leiden door impliciet gehouden redeneringen en gedachten. Productief leren: vraagt om een grotere interne betrokkenheid van de medewerker, het onderzoeken van elke feedback en het expliciet toetsen van gedachten en redeneringen.


Download ppt "Opleiden in school (V)SO met intervisie Els Brouwers en Marcel Nooijen (Sensis) 5 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google