De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Ouders'onderwijs Persoonlijkheids Training over vijf modules.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Ouders'onderwijs Persoonlijkheids Training over vijf modules."— Transcript van de presentatie:

1 seminar Ouders'onderwijs Persoonlijkheids Training over vijf modules

2 Ouders'onderwijs (concept) 1. deel - de opbouw  het seminar duurt twee volle jaren  twaalf paren vormen telkens een seminar  het seminar is verdeeld in vijf modules en vier werk fasen  na het seminar vindt onder andere de realisatiefase plaats. Op verzoek kunnen ouders hier ook ondersteuning krijgen.  de fasen worden door vakmensen begeleid

3 seminar Ouders´ onderwijs Nederland opbouw module 1 Persoonlijkheid kind en zijn grenzen module 2 Wat is gehoorzaamheid vandaag en hoe zetten wij gehoorzamen om? module 3 Gokken, drugs, alcohol en andere stoffen module 4 Vrije tijd en opleiding module 5 Toekomstige planning: de volgende twee jaren

4 Ouders'onderwijs (concept) 2. deel - professionele verzoring  de modules worden begeleid door psychologisch opgeleide professionals  tijdens de modules, de ouders werken in groepen met hun begeleiders  de mantelzorgers lopen het service concept van vier paren van ouders  tijdens de fasen van werk zijn zij verantwoordelijk voor het omzetten van de besproken taken  vier mantelzorgers begeleiden elk seminar

5 Ouders'onderwijs (concept) 3. deel - wat word vereist  coöperatie en samenwerking  creativiteit en autonomie  openheid en bereidheid om te praten  zich onthouden van alcoholgebruik tijdens het gehele seminar  afzien van nicotine verbruik tijdens de seminar uren

6 Ouders'onderwijs (concept) 4. deel - wat wordt gepresteerd  analyseren en bespreken van de huidige problemen in de verschillende constellaties  voorstellen van oplossing modellen voor de verschillende situaties  repeteren en oefenen van de oplossing modellen voor de verschillende paren  bevestigen van opbouwende kritiek aan de individuele geval studies  eigen documentatie - Ondersteuning

7 Ouders'onderwijs (concept) 5. deel - Inbedding  groepen worden samengesteld zodat in een groep met alle leeftijden van kinderen rekening wordt gehouden  de fasen waarin hun kinderen al ouder zijn worden gebruikt voor de verwerking van oude patronen  de fasen waarin hun eigen kinderen nog niet oud genoeg zijn worden als voorbereiding gebruikt

8 1. module  grenzen en kinderjaren  waarvoor kinderen grenzen nodig hebben  grenzen controlleren  wanneer grenzen worden overschreden  interventies  gevolgen van interventies module 1 Persoonlijkheid kind en zijn grenzen

9 1. werk fase  in module 1 hebben we de fo- cus uitgewerkt op het onderwerp van persoonlijkheid kind en zijn grenzen  in deze fase gaat het om het overbrengen van deze prioriteiten in de praktijk  dit geldt voor alle leeftijden (ouders die geen kinderen in de kinderschoenen meer hebben, krijgen een klein project op te lossen) module 1 Persoonlijkheid kind en zijn grenzen

10 2. module  wat betekent gehoorzaamheid vandaag  wat is de betekenis van een straf  wat voor straffen zijn wanneer zinvol  angst voor de gevolgen van het straffen  communicatie als sleutel module 2 Wat is gehoorzaamheid vandaag en hoe zetten wij gehoorzamen om?

11 2. werk fase  in module 2 hebben we de fo- cus uitgewerkt op het gebied van gehoorzaamheid en de uitvoering ervan  in deze fase gaat het om het overbrengen van deze prioriteiten in de praktijk  dit geldt voor alle leeftijden (ouders die geen kinderen in de kleuterschool meer hebben, krijgen een klein project op te lossen) module 2 Wat is gehoorzaamheid vandaag en hoe zetten wij gehoorzamen om?

12 3. module  algemene informatie over verslavend gedrag  gokken, drugs, alcohol en roken  andere verslavende stoffen  het ouderlijk rolmodel  geboden en verboden  wat er nodig is om jezelf te bevrijden van verslavingen module 3 Gokken, drugs, alcohol en andere stoffen

13 3. werk fase  in module 3 hebben we de fo- cus uitgewerkt op het probleem gokken, drugs, alcohol en roken  in deze fase gaat het om het overbrengen van deze prioriteiten in de praktijk  dit geldt voor alle leeftijden (ouders die geen kinderen in de preadolescente leeftijd meer hebben, krijgen een klein project op te lossen) module 3 Gokken, drugs, alcohol en andere stoffen

14 4. module  Vrije tijd  spelregels  patroon voor goed gedrag  samen leven  vrije tijd ideeën  Opleiding  Waar wil ik naar toe  wie helpt mij erbij module 4 Vrije tijd en opleiding

15 4. werk fase  in module 4 hebben we de fo- cus uitgewerkt op het gebied van vrije tijd en het zoeken naar werk  in deze fase gaat het om het overbrengen van deze prioriteiten in de praktijk  dit geldt voor alle leeftijden (ouders die geen kinderen in de puberale leeftijd meer hebben, krijgen een klein project op te lossen) module 4 Vrije tijd en opleiding

16 5. module  planning is het halve leven  zinvol plannen  twee manieren om problemen op te lossen  gedachten in het partnerschap uitwisselen  tezamen plannen geeft kracht  van af acht jaar kunnen kinderen actief worden betrokken bij de planning  geplande duid niet in steen gebeiteld  de komende twee jaren aanpakken module 5 Toekomstige planning: de volgende twee jaren

17 realisatiefase  in module 5 hebben we de fo- cus uitgewerkt op het onderwerp planning van de komende twee jaren  in de laatste fase gaat het weer om het overbrengen van deze prioriteiten in de praktijk  dit geldt voor alle leeftijden (ouders richten zich op de modules waarin hun kinderen thuis zijn. Zonodig wordt hulp aangeboden!) module 5 Toekomstige planning: de volgende twee jaren

18 documentatie  aan het begin van het seminar ontvangen alle deelnemers hun fundamentele documentatie  tijdens de modules worden de geval studies ontwikkeld. Deze zijn persoonlijk en kunnen niet worden voorbereid op voorhand. Zij worden in de enkele modules ontwikkeld. Alle cursisten zullen de geval studies voor hun documentatie tijdens het seminar ontvangen.  voor de werk fasen en de modules staan de ouders praktische voorbeelden ter beschikking

19 meldingsplicht  Zowel de ouders als ook de begeleiders moeten periodieke verslagen over hun werk inleveren.  Ouders moeten hun verslag van de werk fase tot twee weken voor het volgende module aan hun begeleider inleveren.  De begeleiders moeten hun werk met de ouders tot een week voor het volgende module aan het course management documenteren.

20 portal voor interventies  ons seminar moet leven  onze deelnemers moeten zich veilig en begrepen voelen  ons seminar moet tot een homogene groep samen groeien  dit vereist een interventie Portal. Dit word verstrekt op onze website en zal aan het begin van elk module behandelt.

21 dankzegging Ik zou me graag bij alle personen en instanties die actief hebben bijgedragen tot het ontstaan ​​van dit seminar willen bedanken. Ik ben altijd blij om nieuwe bijdragen. Met uw steun doet u een belangrijke stap in een zomogelijk geweldvrije omgeving waar onze families de grootst mogelijke kans voor een constructieve ontwikkeling ontvangen. Dank u. de auteur en seminar leider: Adrian Palm


Download ppt "Seminar Ouders'onderwijs Persoonlijkheids Training over vijf modules."

Verwante presentaties


Ads door Google