De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisplatform voor bewonersadviseurs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisplatform voor bewonersadviseurs"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Inloggen Bewonersadviseurs Usernaam Password Instellingen Pasword Nieuwe user aanmaken Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Nieuws 7 april 2008 Jos van der Lans publiceert zijn nieuwe boek over de ondergang van de verzorgingsstaat. In de vergaderzaal van de verenigde naties reikt hij het eerste exemplaar uit aan secretaris generaal van de VN Mark Raeckers. Meer.... 1 april 2008 Minister Verdonk van vreemdelingenzaken op bezoek bij bewonersadviseurs in Veendam. Onder luid applaus opende zij het eerste project gericht op de specifiek zorg voor Poolse landarbeiders. Meer...

2 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Nieuws Toevoegen Datum Tekst Foto Artikel Link blader blader blader Sla op

3 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Bibliotheek Boeken: Ontregelen, Jos van der Lans Achter de Voordeur, Eefke Cornelissen Inrichten van het Doen, Casper Hartman Artikelen: Het begin van het einde, Marcel van Druenen De kern van de zaak, Wim Polderman Brochures: Convenanten: Films: Toevoegen Datum titel auteur Link Artikel Categorie Meer boeken + bestellen Meer artikelen + downloaden Blader.. brochures downloaden upload voorbeelden downloaden v Boeken Artikelen Brochures convenanten films Films bekijken

4 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur” Beleidsregie; Beleidsregie; afstemming van plannen en beleid afstemming van plannen en beleid Processturing; Processturing; procesmanager voor procesprestaties en management informatie procesmanager voor procesprestaties en management informatie Case management; Case management; door bewonersadviseur door bewonersadviseur Inventariseren Inventariseren Maken plan Maken plan Verbinden Verbinden Input van Input van Voorbereiden Voorbereiden Effectueren Effectueren Monitoren Monitoren en initiëren en initiëren van aanpak van aanpak met beleid met beleid klant klant output voor output voor klant klant Signalen Signalen Afhandelen werkstroom Afhandelen werkstroom afhandelen werkstroom afhandelen werkstroom keuze voor keuze voor straat straat Woning corporaties Woning corporaties Bewonersadviseur Bewonersadviseur Bewonersadviseur Bewonersadviseur Backoffice Backoffice Bewonersadviseur Bewonersadviseur Projectleider Projectleider Stadsdeel Stadsdeel Front office Front office Bewoner Bewoner Stadsdeel Stadsdeel Bewoner Bewoner Instellingen Instellingen Bewonersadviseur Bewonersadviseur Dienst Dienst Stadsdeel Stadsdeel Assistent Assistent Instelling Instelling Ondersteunende processen, zoals infosystemen, etc Ondersteunende processen, zoals infosystemen, etc Volledig Procesmodel downloaden in pdf

5 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: Voorbereiden Doel Voorbereidingen treffen in de buurt, contact leggen en introduceren van het doel van het onderzoek. input Keuze voor een gebied, flat of straat of een gericht aantal adressen waar bezoeken plaats gaan vinden. Bewoners staan open voor de bewonersadviseur. Bezoeksamenstelling is gekozen op basis van naam, adres en etniciteit van de bewoners. Afspraak is gemaakt output activiteitn Kiezen van straten en flats Collectieve maatregelen schoon, heel en veilig, plannen en informatie verzamelen. Maken looplijstenVerzamelen GBA informatie Rondbrengen folders en maken afspraken Omschrijving: Het stadsdeel (bestuur) geeft een indicatie en de projectleider kiest een gebied of straat in overleg met de regisseur, het bestuur en de corporatie. Elk adres in deze straten krijgt een folder of brief in de bus waarin het bezoek is aangekondigd. Bewonersadviseurs maken looplijsten en bellen binnen twee dagen nadat de folders zijn rondgebracht aan, om een afspraak te maken. Zij doen, als er de eerste keer niet wordt opengedaan, nog een tweede of derde keer een poging om een afspraak te maken. Gewenste output of resultaat van deze stap is een afspraak. De bewonersadviseur administreert de uitkomst van deze stap en legt de afspraken vast in de agenda. Het kan zijn dat de bewoner ook de derde keer niet thuis is, of dat er de derde keer niet is opengedaan. De bewonersadviseur laat in dat geval een brief of bericht met contactgegevens achter, zodat de bewoner contact op kan nemen met de bewonersadviseur. Bewoners kunnen aan geven geen gebruik te willen maken van het wederkerig adviesgesprek en geen afspraken te willen maken. Daarmee is het proces ten einde. Het kan zijn dat de bewoner aangeeft geen gebruik te willen maken van een wederkerig adviesgesprek, maar wel enthousiast is over de methode. Nodig in dat geval de bewoner uit iets voor de buurt terug te doen. Overhandig de contactgegevens van de buurtregisseur of wijkbeheerder en vraag als de bewoner dat wil hoe hij/zij benaderd wil worden. Knelpunten: Er is geen aanpak voor bewoners die niet worden bereikt door de bewonersadviseur. Protocollen: Aan de voordeur Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Keuzes en opties: Starten met actie schoon, heel, veilig (zoeklicht, reiniging, toezicht) Wervingsmethode: Huis aan huis, doelgroep en/of indicatie. Indien voor een massieve aanpak gekozen wordt heeft dat effect op de bereidheid van huishoudens mee te werken. Op indicatie is vaak op één gebied en daarmee gekleurder Informatie over huishoudens vooraf verzamelen: privacyvraagstuk oplossen Vooraf aanbod inventariseren of volledig vanuit de vraag opereren

6 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: Initieren Doel Vertrouwen winnen van de bewoner(s), contact maken, effectief een dialoog te voeren over hulp en ondersteuning. input Afspraak en bezoeksamenstelling output Geïnventariseerd adres en problemen activiteitn Observeren en inventariseren Bespreken levensgebieden Oppakken signalen Analyseren Motiveren tot zelfredzaamheid Concluderen Omschrijving: De bewonersadviseurs spreken vooraf onderling een rolverdeling af en gaan samen (twee personen) op pad. Meestal is er een duo op pad van bewonersadviseur met een assistent-bewonersadviseur[1]. Bel op het afgesproken tijdstip aan bij het adres waar de afspraak is gemaakt. De bewonersadviseur neemt formulieren mee en contactgegevens om eventueel direct aanmeldingen te kunnen doen. Bespreek de verschillende mogelijke probleemgebieden – levensgebieden - en inventariseer de vragen en hulpverzoeken van de betrokken bewoners. De aanpak is erop gericht gezamenlijk de behoefte van de bewoner aan hulp en voorzieningen in beeld te brengen en daar waar mogelijk direct antwoorden, voorlichting en informatie terug te geven. Bovendien wordt er geïnventariseerd wat de wensen zijn op gebied van wonen en leefbaarheid. Eerste prioriteit ligt op de onderwerpen inkomen, opleiding en werk, de tweede prioriteit bij gezondheid en overige dimensies. De bewoner heeft vaak veel in te brengen aan ideeën over de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Noteer deze informatie voor signalering [1] De koppels wisselen van samenstelling. Zij zijn veelal samengesteld op basis van verschillende etnisch-culturele achtergrond en meerdere mogelijkheden voor taal naast het Nederlands [leeswijzer SIP]. Zowel de assistent-bewonersadviseur als de bewonersadviseur kan het gesprek leiden of voeren. Voor het gemak spreken we steeds over de bewonersadviseur omdat hij/zij de verantwoordelijkheid draagt. Succesfactor: Vertrouwen winnen: eerst contact maken alvorens met vragen te komen Protocollen: Achter de voordeur: vragenlijst per dimensie Categorisering gezinnen Gezinsanalyse uitgebreid Agressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoek Protocol huiselijk geweld Diagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweld Keuzes en opties: Werken met vragenlijst per dimensie Inventarisatielijst voor gezinssituatie Balansmodel vragenlijst (opvoedkundig, risicomodel voor draaglast en draagkracht) PPP –opvoedingsprogramma Afbakening vraagversterking (hulpverleningsklaar maken) t.o.v. hulpverlening Gebruik protocollen (veiligheid, kindermishandeling, huiselijk geweld, signalering radicalisering)’

7 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: Plan van aanpak Doel Afspraken maken over hulp of ondersteuning. input Geïnventariseerde acties en problemen output Actielijst met verwachtingen en afspraken activiteitn Maken van gezinsanalyse Formuleren acties Toeleiden naar instanties Aanspreken over afspraken Omschrijving: Dit is de afronding van het gesprek en het vaststellen van acties. In deze stap beslis je wat je inzet en wordt een plan gemaakt vanuit de klant bekeken. Bewonersadviseur spreekt indien nodig een vervolgbezoek af met de bewoner. Output van deze stap is een actielijst en gemaakte afspraken. succesfactor: Vertrouwen winnen door resultaten te boeken Protocollen: Locatie: huisbezoek of afspraak op kantoor Aanmelding op kantoor Frequentie, duur gezinscontact Verwijzen naar backoffice Protocol huiselijk geweld Dossiers Toestemmingsformulieren/reglement Op welk moment Opstellen van een trajectplan Drang- en dwanginterventies Keuzes en opties: De levensgebieden waarop acties kunnen gedefinieerd of doorverwijzing plaats vindt zijn: 1) taalvaardigheid en integratie, 2) opvoeding, vrije tijd en onderwijs, 3) werk en inkomen, 4) gezondheid en welzijn, 5) levensbeschouwing en sociale participatie, 6) wonen, en 7) veiligheid. Opknippen in fases (plan ontstaat stapsgewijs) Prio 1: eten, geld, wonen/onderdak, gezondheid Prio 2: competentie ontwikkelen, kansen en toekomstplannen. Perspectief zelfdredzaamheid Zelfredzaamheid verhogen (door bijvoorbeeld eigen kracht conferenties, hiervoor nog methodieken ontwikkelen)

8 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: effecturen Doel Hulpverlening of voorzieningen in gang zetten en de gemaakte afspraken borgen en waar maken. input Verwachtingen en afspraken output Beloftes en afspraken. Bewoner binnen twee weken op een traject activiteitn Aanmelden bij instanties Acties in gang zetten Vastleggen van acties, registreren gegevens in systeem Doorbreken terugkerende problemen Aanmelden voor interventies Terugkoppelen aan bewoner Omschrijving: Waar in de vorige stap een plan van aanpak vanuit de klant is opgesteld, wordt in deze processtap de aansluiting gemaakt met de dienstverlenende instanties, in lijn met het plan. Dit betekent het in contact brengen van bewoners met tweede lijn instanties of diensten. Het administratief verwerken van de resultaten van het bezoek door de BA. De tweede lijn of back office vragen contact op te nemen met de bewoners. Output van deze stap is dat de concrete hulpbehoefte in gang is gezet. Koppel terug aan de bewoner welke acties wel en niet in gang zijn gezet. Het hangt af van de mate van integratie en de zelfredzaamheid van de bewoners, in hoeverre er op meerdere levensgebieden problemen zijn in hoeverre er één of meer vervolggesprekken nodig zijn om de acties en hulp te effectueren. Resultaat is een ‘warme’ overdracht van de hulpvraag van de front office naar de back office. Succesfactoren: Succesvolle en autonome bewonersadviseurs; Korte lijn met medewerkers van sommige backoffices, snel resultaat; Operationele samenwerking en netwerken. Knelpunten: Er is geen aanpak voor bewoners die niet worden bereikt door de bewonersadviseur. Protocollen: Aan de voordeur Verwijzen naar backoffice Afstemmen met backoffice Het initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveau Registreren en terugkoppelen Handleiding RIS Keuzes en opties: Terugkoppeling warme overdracht (orderbevestiging) Concrete afspraken over voortgangsrapportage en leverbetrouwbaarheid op casusniveau of convenant

9 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: monitoren Doel Zeker stellen dat de beloofde hulp werkelijk is geboden en/of verbeteringen op levensgebieden zijn ingezet. input Beloftes en afspraken output Inzicht in de problematiek. Aangeven impact en effect. Afgeronde case activiteitn Aanspreken van de bewoner Analyseren signalen Rapporteren en terugkoppelen Geven van feedback Doorgeven aan instanties Omschrijving: Monitoren van vervolg en afspraken. Bel afspraken na en bel de bewoner of de adviezen zijn opgevolgd en het hulpverleningstraject is gestart. Output van deze stap is een geholpen bewoner of een bewoner die is geland in een dienstverlenende organisatie. Indien de bewoner niet is geland in de organisatie wordt dit aan de betrokken instantie terug gekoppeld. . Knelpunten: Er is geen aanpak voor bewoners die niet worden bereikt door de bewonersadviseur. Protocollen: Drang- en dwanginterventies Afsluitingscriteria Klachtenafhandeling Backoffice-overleg Protocol voor escalatie Convenanten Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners MEER Keuzes en opties: Wie is trajectbegeleider (per product anders) Casemanagement ligt bij instantie Casemanagement ligt bij bewonersadviseur Casemanagement ligt bij “midoffice” Bewaken kwaliteit en leverbetrouwbaarheid door bewonersadviseur of andere functie (midoffice) Wat is je doel van je monitoring? Zeker stellen dat hulp geboden is die beloofd is Zeker stellen dat verbetering optreedt Signaleren dat uitval optreedt Signaleren dat bewoner terugvalt naar oude probleem / keuze maken voor oppakken Wanneer sluit je af

10 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: link met beleid Doel Kennis nemen van bereikte resultaten en formuleren van ambities, doelstellingen en prioriteiten input Inzicht in de problematiek, impact en effect. Afgeronde cases. output Afgestemd beleid activiteitn Periodiek evalueren Aandragen verbeteringen Kwalitatieve en kwantitatieve analyse Patronen herkennen en bespreken, gesprekspartner zijn van beleid Verbeteren aanbod Omschrijving: Deze processtap is cruciaal voor frontlijnsturing en heeft een grote overlap met de processturing. Door structureel te evalueren en op het juiste niveau terug te koppelen geven bewonersadviseurs input voor verbeteringen bij de backoffice partijen. Per doelgroep worden programma’s regelmatig geëvalueerd of nieuw ontworpen en ingezet. Kunst van deze processtap vraag en aanbod goed op elkaar te hebben afgestemd. Succesfactoren: Goed proces van terugkoppelen resultaten en sturen op ambities zonder de slagkracht uit de frontlijn te halen Knelpunten: Geen inzicht in resultaten, geen inzicht in samenloopeffecten bij samengestelde hulpverlening, overlap maatschappelijk werk, shopgedrag; ‘wegzetten’ en terugkrijgen hulpvraag blijft. Protocollen: Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners Keuzes en opties: Deze processtap moet geheel ontwikkeld worden

11 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: Protocollen Aan de voordeur Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Achter de voordeur: vragenlijst per dimensie Categorisering gezinnen Gezinsanalyse uitgebreid Agressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoek Protocol huiselijk geweld Diagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweld Locatie: huisbezoek of afspraak op kantoor Aanmelding op kantoor Frequentie, duur gezinscontact Verwijzen naar backoffice Dossiers Toestemmingsformulieren/reglement Op welk moment Opstellen van een trajectplan Drang- en dwanginterventies Verwijzen naar backoffice Afstemmen met backoffice Het initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveau Registreren en terugkoppelen Handleiding RIS Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners

12 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel “achter de voordeur”: Protocollen Aan de voordeur Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Achter de voordeur: vragenlijst per dimensie Categorisering gezinnen Gezinsanalyse uitgebreid Agressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoek Protocol huiselijk geweld Diagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweld Locatie: huisbezoek of afspraak op kantoor Aanmelding op kantoor Frequentie, duur gezinscontact Verwijzen naar backoffice Dossiers Toestemmingsformulieren/reglement Op welk moment Opstellen van een trajectplan Drang- en dwanginterventies Verwijzen naar backoffice Afstemmen met backoffice Het initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveau Registreren en terugkoppelen Handleiding RIS Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners

13 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Bibliotheek Artikelen: Het begin van het einde, Marcel van Druenen De kern van de zaak, Wim Polderman Een amsterdamse aanpak, Steven Metaal Frontlijnsturing, Pieter Tops Onderzoek Regioplan, regioplan 2007 Twee maal bellen, Imro de Randami Achter de Voordeur, Stephan van Iperen Voor de achterdeur, Els Deen Er op af, Mareike Bergh Films: Brochures Bloem Geuzenveld Sip Slotervaart IBAN Noord Almelo Dordrecht Interventieteams Rotterdam Convenanten Convenanten Zuidoost Convenanten Nieuw West Veiligheidshuis Tiburg Viewer downloaden

14 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Bibliotheek Artikelen: Het begin van het einde, Marcel van Druenen De kern van de zaak, Wim Polderman Een amsterdamse aanpak, Steven Metaal Frontlijnsturing, Pieter Tops Onderzoek Regioplan, regioplan 2007 Twee maal bellen, Imro de Randami Achter de Voordeur, Stephan van Iperen Voor de achterdeur, Els Deen Er op af, Mareike Bergh Films: Brochures Bloem Geuzenveld Sip Slotervaart IBAN Noord Almelo Dordrecht Interventieteams Rotterdam Convenanten Convenanten Zuidoost Convenanten Nieuw West Veiligheidshuis Tiburg Viewer downloaden openen opslaan annuleren

15 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Via de webwinkel kunt u onze publicaties (zoals boeken, essays, readers en folders) bestellen. De publicaties zijn gratis. Ze zijn echter uitsluitend te bestellen door bewonersadviseurs en gelijkgestelden. Dit zijn betrokkenen bij het grotestedenbeleid in Nederland (in de 31 grote steden, G4 en G27, bij de rijksoverheid, bij maatschappelijke instellingen en koepels van overheden) en medewerkers van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Kennisplatform voor bewonersadviseurs                                                                                                                                                                                  Nieuw / recent in Bestuur Ontregelen, Jos vd Lans Winkelwagentje                                                                               Nieuw / recent in| Welzijn & Integratie Achter de Voordeur, Eefke Cornelissen Winkelwagentje                                                                                                          Nieuw / recent in Onderwijs & Arbeidsmarkt Het inrichten van Doen, Casper Hartman Winkelwagentje Nieuw / recent in Veiligheid Pas op je tellen                                                                        Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Bibliotheek

16 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Profiel zoeken Naam Organisatie Stad of wijk Full tekst zoeken

17 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Nieuw profiel aanmelden Naam Organisatie Stad of wijk adres Telefoon Ervaringen A Sla op V

18 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel wijzigen U heeft geen bevoegdheid om het procesmodel te wijzigen U kunt een wijzigingsvoorstel mailen naar de sitebeheerder: Sla op

19 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Protocol toevoegen Hier komt een format voor een protocol Sla op

20 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Casus toevoegen Naam Profiel Locatie case Beschrijving huishouden Beschrijving (probleem)situatie Trajectplan Knelpunt Gevraagde oplossing Tips Maak verwijzing naar je Streetlevelprofiel of Hyves Maak verwijzing naar je projectlocatie Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V A Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding V Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V Sla op Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V

21 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Oplossing toevoegen Naam Oplossing Locatie Beschrijving oplossing Beschrijving (probleem)situaties waarin inzetbaar leverancier Voorwaarden Aanmeldingsprocedure productnaam In welk gebied verkijgbaar Beschrijf de oplossing A V A Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding V Verwijs naar leveranciersprofiel Streetlevel of link naar website A V Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V Sla op

22 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Best Practise toevoegen Hier komt een format voor een best practise Sla op

23 Kennisplatform voor bewonersadviseurs
Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen


Download ppt "Kennisplatform voor bewonersadviseurs"

Verwante presentaties


Ads door Google