De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen."— Transcript van de presentatie:

1 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Nieuws 7 april 2008 Jos van der Lans publiceert zijn nieuwe boek over de ondergang van de verzorgingsstaat. In de vergaderzaal van de verenigde naties reikt hij het eerste exemplaar uit aan secretaris generaal van de VN Mark Raeckers. Meer....  1 april 2008 Minister Verdonk van vreemdelingenzaken op bezoek bij bewonersadviseurs in Veendam. Onder luid applaus opende zij het eerste project gericht op de specifiek zorg voor Poolse landarbeiders. Meer...  Inloggen Bewonersadviseurs Usernaam Password Instellingen Usernaam Pasword Nieuwe user aanmaken

2 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Nieuws Toevoegen Datum Tekst Foto Artikel Link blader Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Sla op

3 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Bibliotheek Boeken: Ontregelen, Jos van der Lans Achter de Voordeur, Eefke Cornelissen Inrichten van het Doen, Casper Hartman Artikelen: Het begin van het einde, Marcel van Druenen De kern van de zaak, Wim Polderman Brochures: Convenanten: Films: Toevoegen Datum titel auteur Link Artikel Categorie Blader.. upload Meer boeken + bestellen Meer artikelen + downloadendownloaden brochuresbrochures downloaden voorbeelden downloadendownloaden Films bekijkenbekij v Boeken Artikelen Brochures convenanten films Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

4 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur” Verbinden met beleid Monitoren Beleidsregie; afstemming van plannen en beleid Processturing; procesmanager voor procesprestaties en management informatie Case management; door bewonersadviseur Ondersteunende processen, zoals infosystemen, etc Input van klant Signalen keuze voor straat output voor klant Voorbereiden afhandelen werkstroom Inventariseren en initiëren Maken plan van aanpak Effectueren Afhandelen werkstroom Woning corporaties Stadsdeel Bewonersadviseur Assistent Bewonersadviseur Front office Bewonersadviseur Bewoner Backoffice Stadsdeel Dienst Instelling Bewonersadviseur Bewoner Projectleider Instellingen Stadsdeel Verbinden met beleid Monitoren Beleidsregie; afstemming van plannen en beleid Processturing; procesmanager voor procesprestaties en management informatie Case management; door bewonersadviseur Ondersteunende processen, zoals infosystemen, etc Input van klant Signalen keuze voor straat output voor klant Voorbereiden afhandelen werkstroom Inventariseren en initiëren Maken plan van aanpak Effectueren Afhandelen werkstroom Woning corporaties Stadsdeel Bewonersadviseur Assistent Bewonersadviseur Front office Bewonersadviseur Bewoner Backoffice Stadsdeel Dienst Instelling Bewonersadviseur Bewoner Projectleider Instellingen Stadsdeel Volledig Procesmodel downloaden in pdf Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

5 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: Voorbereiden Omschrijving: Het stadsdeel (bestuur) geeft een indicatie en de projectleider kiest een gebied of straat in overleg met de regisseur, het bestuur en de corporatie. Elk adres in deze straten krijgt een folder of brief in de bus waarin het bezoek is aangekondigd. Bewonersadviseurs maken looplijsten en bellen binnen twee dagen nadat de folders zijn rondgebracht aan, om een afspraak te maken. Zij doen, als er de eerste keer niet wordt opengedaan, nog een tweede of derde keer een poging om een afspraak te maken. Gewenste output of resultaat van deze stap is een afspraak. De bewonersadviseur administreert de uitkomst van deze stap en legt de afspraken vast in de agenda. Het kan zijn dat de bewoner ook de derde keer niet thuis is, of dat er de derde keer niet is opengedaan. De bewonersadviseur laat in dat geval een brief of bericht met contactgegevens achter, zodat de bewoner contact op kan nemen met de bewonersadviseur. Bewoners kunnen aan geven geen gebruik te willen maken van het wederkerig adviesgesprek en geen afspraken te willen maken. Daarmee is het proces ten einde. Het kan zijn dat de bewoner aangeeft geen gebruik te willen maken van een wederkerig adviesgesprek, maar wel enthousiast is over de methode. Nodig in dat geval de bewoner uit iets voor de buurt terug te doen. Overhandig de contactgegevens van de buurtregisseur of wijkbeheerder en vraag als de bewoner dat wil hoe hij/zij benaderd wil worden. Doel input output activiteitn Voorbereidingen treffen in de buurt, contact leggen en introduceren van het doel van het onderzoek. Keuze voor een gebied, flat of straat of een gericht aantal adressen waar bezoeken plaats gaan vinden. Bewoners staan open voor de bewonersadviseur. Bezoeksamenstelling is gekozen op basis van naam, adres en etniciteit van de bewoners. Afspraak is gemaakt Kiezen van straten en flats Collectieve maatregelen schoon, heel en veilig, plannen en informatie verzamelen. Maken looplijstenVerzamelen GBA informatie Rondbrengen folders en maken afspraken Knelpunten: Er is geen aanpak voor bewoners die niet worden bereikt door de bewonersadviseur. Protocollen: Aan de voordeur Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoekenInformatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Keuzes en opties: Starten met actie schoon, heel, veilig (zoeklicht, reiniging, toezicht) Wervingsmethode: Huis aan huis, doelgroep en/of indicatie. Indien voor een massieve aanpak gekozen wordt heeft dat effect op de bereidheid van huishoudens mee te werken. Op indicatie is vaak op één gebied en daarmee gekleurder Informatie over huishoudens vooraf verzamelen: privacyvraagstuk oplossen Vooraf aanbod inventariseren of volledig vanuit de vraag opereren Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

6 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: Initieren Omschrijving: De bewonersadviseurs spreken vooraf onderling een rolverdeling af en gaan samen (twee personen) op pad. Meestal is er een duo op pad van bewonersadviseur met een assistent-bewonersadviseur[1].[1] Bel op het afgesproken tijdstip aan bij het adres waar de afspraak is gemaakt. De bewonersadviseur neemt formulieren mee en contactgegevens om eventueel direct aanmeldingen te kunnen doen. Bespreek de verschillende mogelijke probleemgebieden – levensgebieden - en inventariseer de vragen en hulpverzoeken van de betrokken bewoners. De aanpak is erop gericht gezamenlijk de behoefte van de bewoner aan hulp en voorzieningen in beeld te brengen en daar waar mogelijk direct antwoorden, voorlichting en informatie terug te geven. Bovendien wordt er geïnventariseerd wat de wensen zijn op gebied van wonen en leefbaarheid. Eerste prioriteit ligt op de onderwerpen inkomen, opleiding en werk, de tweede prioriteit bij gezondheid en overige dimensies. De bewoner heeft vaak veel in te brengen aan ideeën over de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Noteer deze informatie voor signalering. [1] De koppels wisselen van samenstelling. Zij zijn veelal samengesteld op basis van verschillende etnisch-culturele achtergrond en meerdere mogelijkheden voor taal naast het Nederlands [leeswijzer SIP]. Zowel de assistent-bewonersadviseur als de bewonersadviseur kan het gesprek leiden of voeren. Voor het gemak spreken we steeds over de bewonersadviseur omdat hij/zij de verantwoordelijkheid draagt. [1] Doel input output activiteitn Vertrouwen winnen van de bewoner(s), contact maken, effectief een dialoog te voeren over hulp en ondersteuning. Afspraak en bezoeksamenstelling Geïnventariseerd adres en problemen Bespreken levensgebieden Observeren en inventariseren Oppakken signalen Analyseren Motiveren tot zelfredzaamheid Concluderen Succesfactor: Vertrouwen winnen: eerst contact maken alvorens met vragen te komen Protocollen: Achter de voordeur: vragenlijst per dimensie Categorisering gezinnen Gezinsanalyse uitgebreid Agressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoekAgressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoek Protocol huiselijk geweld Diagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweldDiagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweld Keuzes en opties: Werken met vragenlijst per dimensie Inventarisatielijst voor gezinssituatie Balansmodel vragenlijst (opvoedkundig, risicomodel voor draaglast en draagkracht) PPP –opvoedingsprogramma Afbakening vraagversterking (hulpverleningsklaar maken) t.o.v. hulpverlening Gebruik protocollen (veiligheid, kindermishandeling, huiselijk geweld, signalering radicalisering)’ Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

7 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: Plan van aanpak Omschrijving: Dit is de afronding van het gesprek en het vaststellen van acties. In deze stap beslis je wat je inzet en wordt een plan gemaakt vanuit de klant bekeken. Bewonersadviseur spreekt indien nodig een vervolgbezoek af met de bewoner. Output van deze stap is een actielijst en gemaakte afspraken. Doel input output activiteitn Afspraken maken over hulp of ondersteuning. Geïnventariseerde acties en problemen Actielijst met verwachtingen en afspraken Maken van gezinsanalyse Formuleren acties Toeleiden naar instanties Aanspreken over afspraken succesfactor: Vertrouwen winnen door resultaten te boeken Protocollen: Locatie: huisbezoek of afspraak op kantoorLocatie: huisbezoek of afspraak op kantoor Aanmelding op kantoor Frequentie, duur gezinscontact Verwijzen naar backoffice Protocol huiselijk geweld Dossiers Toestemmingsformulieren/reglement Op welk moment Opstellen van een trajectplan Drang- en dwanginterventies Keuzes en opties: De levensgebieden waarop acties kunnen gedefinieerd of doorverwijzing plaats vindt zijn: 1) taalvaardigheid en integratie, 2) opvoeding, vrije tijd en onderwijs, 3) werk en inkomen, 4) gezondheid en welzijn, 5) levensbeschouwing en sociale participatie, 6) wonen, en 7) veiligheid. Opknippen in fases (plan ontstaat stapsgewijs) Prio 1: eten, geld, wonen/onderdak, gezondheid Prio 2: competentie ontwikkelen, kansen en toekomstplannen. Perspectief zelfdredzaamheid Zelfredzaamheid verhogen (door bijvoorbeeld eigen kracht conferenties, hiervoor nog methodieken ontwikkelen) Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

8 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: effecturen Omschrijving: Waar in de vorige stap een plan van aanpak vanuit de klant is opgesteld, wordt in deze processtap de aansluiting gemaakt met de dienstverlenende instanties, in lijn met het plan. Dit betekent het in contact brengen van bewoners met tweede lijn instanties of diensten. Het administratief verwerken van de resultaten van het bezoek door de BA. De tweede lijn of back office vragen contact op te nemen met de bewoners. Output van deze stap is dat de concrete hulpbehoefte in gang is gezet. Koppel terug aan de bewoner welke acties wel en niet in gang zijn gezet. Het hangt af van de mate van integratie en de zelfredzaamheid van de bewoners, in hoeverre er op meerdere levensgebieden problemen zijn in hoeverre er één of meer vervolggesprekken nodig zijn om de acties en hulp te effectueren. Resultaat is een ‘warme’ overdracht van de hulpvraag van de front office naar de back office. Doel input output activiteitn Hulpverlening of voorzieningen in gang zetten en de gemaakte afspraken borgen en waar maken. Verwachtingen en afspraken Beloftes en afspraken. Bewoner binnen twee weken op een traject Aanmelden bij instanties Acties in gang zetten Vastleggen van acties, registreren gegevens in systeem Doorbreken terugkerende problemen Aanmelden voor interventies Terugkoppelen aan bewoner Succesfactoren: Succesvolle en autonome bewonersadviseurs; Korte lijn met medewerkers van sommige backoffices, snel resultaat; Operationele samenwerking en netwerken. Knelpunten: Er is geen aanpak voor bewoners die niet worden bereikt door de bewonersadviseur. Protocollen: Aan de voordeur Verwijzen naar backoffice Afstemmen met backoffice Het initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveauHet initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveau Registreren en terugkoppelen Handleiding RIS Keuzes en opties: Terugkoppeling warme overdracht (orderbevestiging) Concrete afspraken over voortgangsrapportage en leverbetrouwbaarheid op casusniveau of convenant Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

9 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: monitoren Omschrijving: Monitoren van vervolg en afspraken. Bel afspraken na en bel de bewoner of de adviezen zijn opgevolgd en het hulpverleningstraject is gestart. Output van deze stap is een geholpen bewoner of een bewoner die is geland in een dienstverlenende organisatie. Indien de bewoner niet is geland in de organisatie wordt dit aan de betrokken instantie terug gekoppeld.. Doel input output activiteitn Zeker stellen dat de beloofde hulp werkelijk is geboden en/of verbeteringen op levensgebieden zijn ingezet. Beloftes en afspraken Inzicht in de problematiek. Aangeven impact en effect. Afgeronde case Aanspreken van de bewoner Analyseren signalen Rapporteren en terugkoppelen Geven van feedback Doorgeven aan instanties Knelpunten: Er is geen aanpak voor bewoners die niet worden bereikt door de bewonersadviseur. Protocollen: Drang- en dwanginterventies Afsluitingscriteria Klachtenafhandeling Backoffice-overleg Protocol voor escalatie Convenanten Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnenAansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners MEER  Keuzes en opties: Wie is trajectbegeleider (per product anders) Casemanagement ligt bij instantie Casemanagement ligt bij bewonersadviseur Casemanagement ligt bij “midoffice” Bewaken kwaliteit en leverbetrouwbaarheid door bewonersadviseur of andere functie (midoffice) Wat is je doel van je monitoring? Zeker stellen dat hulp geboden is die beloofd is Zeker stellen dat verbetering optreedt Signaleren dat uitval optreedt Signaleren dat bewoner terugvalt naar oude probleem / keuze maken voor oppakken Wanneer sluit je af Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

10 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: link met beleid Omschrijving: Deze processtap is cruciaal voor frontlijnsturing en heeft een grote overlap met de processturing. Door structureel te evalueren en op het juiste niveau terug te koppelen geven bewonersadviseurs input voor verbeteringen bij de backoffice partijen. Per doelgroep worden programma’s regelmatig geëvalueerd of nieuw ontworpen en ingezet. Kunst van deze processtap vraag en aanbod goed op elkaar te hebben afgestemd. Doel input output activiteitn Kennis nemen van bereikte resultaten en formuleren van ambities, doelstellingen en prioriteiten Inzicht in de problematiek, impact en effect. Afgeronde cases. Afgestemd beleid Periodiek evalueren Aandragen verbeteringen Kwalitatieve en kwantitatieve analyse Patronen herkennen en bespreken, gesprekspartner zijn van beleid Verbeteren aanbod Succesfactoren: Goed proces van terugkoppelen resultaten en sturen op ambities zonder de slagkracht uit de frontlijn te halen Knelpunten: Geen inzicht in resultaten, geen inzicht in samenloopeffecten bij samengestelde hulpverlening, overlap maatschappelijk werk, shopgedrag; ‘wegzetten’ en terugkrijgen hulpvraag blijft. Protocollen: Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnenAansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners Keuzes en opties: Deze processtap moet geheel ontwikkeld worden Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

11 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: Protocollen Aan de voordeur Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Achter de voordeur: vragenlijst per dimensie Categorisering gezinnen Gezinsanalyse uitgebreid Agressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoek Protocol huiselijk geweld Diagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweld Locatie: huisbezoek of afspraak op kantoor Aanmelding op kantoor Frequentie, duur gezinscontact Verwijzen naar backoffice Protocol huiselijk geweld Dossiers Toestemmingsformulieren/reglement Op welk moment Opstellen van een trajectplan Drang- en dwanginterventies Verwijzen naar backoffice Afstemmen met backoffice Het initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveau Registreren en terugkoppelen Handleiding RIS Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

12 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Procesmodel “achter de voordeur”: Protocollen Aan de voordeur Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Achter de voordeur: vragenlijst per dimensie Categorisering gezinnen Gezinsanalyse uitgebreid Agressie/veiligheidsprotocol: intern en tijdens huisbezoek Protocol huiselijk geweld Diagnose kindermishandeling en/of huiselijk geweld Locatie: huisbezoek of afspraak op kantoor Aanmelding op kantoor Frequentie, duur gezinscontact Verwijzen naar backoffice Protocol huiselijk geweld Dossiers Toestemmingsformulieren/reglement Op welk moment Opstellen van een trajectplan Drang- en dwanginterventies Verwijzen naar backoffice Afstemmen met backoffice Het initiëren en onderhouden van contacten met de backoffice op operationeel niveau Registreren en terugkoppelen Handleiding RIS Welk type huisbezoek Individuele, gezins- en collectieve aanpak Informatieverzameling voorafgaand aan de huisbezoeken Mogelijke interventies Commitment en afspraken backoffice Formulering ambities en meten Selectie bezoekadressen Samenstelling team Bepaling locatie Aansluiting handhaving en aanpak multiprobleemgezinnen Protocollen met ketenpartners Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

13 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Bibliotheek Artikelen: ۩ Het begin van het einde, Marcel van DruenenHet begin van het einde ۩ De kern van de zaak, Wim PoldermanDe kern van de zaak ۩ Een amsterdamse aanpak, Steven MetaalEen amsterdamse aanpak ۩ Frontlijnsturing, Pieter TopsFrontlijnsturing ۩ Onderzoek Regioplan, regioplan 2007Onderzoek Regioplan ۩ Twee maal bellen, Imro de RandamiTwee maal bellen ۩ Achter de Voordeur, Stephan van IperenAchter de Voordeur ۩ Voor de achterdeur, Els DeenVoor de achterdeur ۩ Er op af, Mareike BerghEr op af Films: Viewer downloaden Brochures ۩ Bloem GeuzenveldBloem Geuzenveld ۩ Sip Slotervaart Sip Slotervaart ۩ IBAN Noord IBAN Noord ۩ Almelo Almelo ۩ Dordrecht Dordrecht ۩ Interventieteams Rotterdam Interventieteams Rotterdam Convenanten Convenanten Zuidoost Convenanten Nieuw West Veiligheidshuis Tiburg Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

14 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Bibliotheek Artikelen: ۩ Het begin van het einde, Marcel van Druenen ۩ De kern van de zaak, Wim Polderman ۩ Een amsterdamse aanpak, Steven Metaal ۩ Frontlijnsturing, Pieter Tops ۩ Onderzoek Regioplan, regioplan 2007 ۩ Twee maal bellen, Imro de Randami ۩ Achter de Voordeur, Stephan van Iperen ۩ Voor de achterdeur, Els Deen ۩ Er op af, Mareike Bergh Films: Viewer downloaden Brochures ۩ Bloem Geuzenveld ۩ Sip Slotervaart ۩ IBAN Noord ۩ Almelo ۩ Dordrecht ۩ Interventieteams Rotterdam Convenanten Convenanten Zuidoost Convenanten Nieuw West Veiligheidshuis Tiburg openenopslaanannuleren Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

15 Via de webwinkel kunt u onze publicaties (zoals boeken, essays, readers en folders) bestellen. De publicaties zijn gratis. Ze zijn echter uitsluitend te bestellen door bewonersadviseurs en gelijkgestelden. Dit zijn betrokkenen bij het grotestedenbeleid in Nederland (in de 31 grote steden, G4 en G27, bij de rijksoverheid, bij maatschappelijke instellingen en koepels van overheden) en medewerkers van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Nieuw / recent in Bestuur Ontregelen, Jos vd Lans Bestuur Winkelwagentje Nieuw / recent in| Welzijn & Integratie Achter de Voordeur, Eefke Cornelissen Winkelwagentje Welzijn & Integratie Nieuw / recent in Onderwijs & Arbeidsmarkt Het inrichten van Doen, Casper Hartman Onderwijs & Arbeidsmarkt Winkelwagentje Nieuw / recent in Veiligheid Pas op je tellen Veiligheid Winkelwagentje Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs BibliotheekNavigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen

16 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Profiel zoeken Naam Organisatie Stad of wijk Full tekst zoeken

17 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Nieuw profiel aanmelden Naam Organisatie Stad of wijk Emailadres Telefoon Ervaringen A V Sla op

18 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Procesmodel wijzigen U heeft geen bevoegdheid om het procesmodel te wijzigen U kunt een wijzigingsvoorstel mailen naar de sitebeheerder: sitebeheerder@streetlevel.nl Sla op

19 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Protocol toevoegen Hier komt een format voor een protocol Sla op

20 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Casus toevoegen Naam Profiel Locatie case Beschrijving huishouden Beschrijving (probleem)situatie Trajectplan Knelpunt Gevraagde oplossing Tips Maak verwijzing naar je Streetlevelprofiel of Hyves Maak verwijzing naar je projectlocatie Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V A V A V A V A V A V Sla op

21 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Oplossing toevoegen Naam Oplossing Locatie Beschrijving oplossing Beschrijving (probleem)situaties waarin inzetbaar leverancier Voorwaarden Aanmeldingsprocedure productnaam In welk gebied verkijgbaar Beschrijf de oplossing A V Beschrijf de gezinssamenstelling en de leden van de huishouding A V A V A V Verwijs naar leveranciersprofiel Streetlevel of link naar website A V Sla op

22 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen Best Practise toevoegen Hier komt een format voor een best practise Sla op

23 Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen Proces wijzigen Protocol toevoegen of bewerken Casus toevoegen of bewerken Oplossing toevoegen Best practise toevoegen


Download ppt "Streetlevel Kennisplatform voor bewonersadviseurs Navigatie Home Bibliotheek Proces bekijken Profiel zoeken Nieuws toevoegen Profiel toevoegen of wijzigen."

Verwante presentaties


Ads door Google