De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam van de presentatie Onderzoeksinstituut OTB 29 januari 2008 1 Achter de voordeur meer mans? De (on)mogelijkheden van herhuisvesting om sociale problemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam van de presentatie Onderzoeksinstituut OTB 29 januari 2008 1 Achter de voordeur meer mans? De (on)mogelijkheden van herhuisvesting om sociale problemen."— Transcript van de presentatie:

1 Naam van de presentatie Onderzoeksinstituut OTB 29 januari 2008 1 Achter de voordeur meer mans? De (on)mogelijkheden van herhuisvesting om sociale problemen van huurders aan te pakken dr. Reinout Kleinhans Corpovenista-themamiddag “Haagse bluf? Herhuisvesting in Haaglanden”

2 Herhuisvesting als sociaal proces (1) Onvrijwillige verhuizing = grote impact op huishoudens Veel huishoudens gaan er qua woonsituatie op vooruit (woonoppervlak, staat onderhoud, isolatie, CV, etc.) Factoren die bijdragen aan een goed resultaat: - Voldoende aantrekkelijk aanbod (in de buurt) - Betaalbaarheid, vooral boven huurtoeslaggrens - Goede informatievoorziening en begeleiding Risico: herhuisvesting bovenop bestaande problemen

3 Herhuisvesting als sociaal proces (2) In contact met bewoners n.a.v. sloopbesluit kom je allerlei sociale problemen tegen Niet oplossen = verplaatsing (waterbed-effecten) naar andere buurten Landelijke trend: aanpak ‘achter de voordeur’ en meer aandacht voor kansen van bewoners (sociale stijging) Herhuisvesting = uitgelezen moment om meer zaken tegelijk aan te pakken, maar hoe?

4 ‘Achter de voordeur’ aanpak (SEV e.a) Corporatie neemt initiatief en contact op Gesprek niet alleen over woonsituatie, maar over bredere leefsituatie Inventarisatie problemen en onbenutte voorzieningen Actieve doorverwijzing / toeleiding naar instanties (corporatie lost niet alles zelf op) Procesbewaking case manager en vervolggesprek

5 Succesfactoren (1) 1.Goede voorbereiding is het halve werk - verzameling reeds beschikbare informatie - klant bekend bij andere instanties? (privacykwestie) 2.Snel, adequaat vervolg huisbezoek: back office op orde - huisbezoekers zetten dingen in gang - betrokken instanties verantwoordelijk voor uitvoering - zeg wat je doet en doe wat je belooft 3.Samenwerking met andere organisaties - kernteam (corpo, SD, welzijn) en ‘bredere schil’

6 Succesfactoren (2) 4.Onderscheid tussen kansarmen en overlastgevers - overlastgevers: verplichtende handhaving in combinatie met hulpaanbod (gezinscoaches) 5.Maak financiële baten duidelijk - toeslagen, kwijtscheldingen, subsidieregelingen, …. - Malburgen (Arnhem): voorzieningencheck - inzet ‘Formulierenteam’ (SoZaWe) 6.Goed registratie- en volgsysteem - gespreksverslag, afspraken, verdeling taken, etc.

7 Succesfactoren (3) 7.Werken in teamverband - bij voorkeur twee huisbezoekers per adres - uitvoerende consulenten, case manager, projectleider 8.Invoelende kwaliteiten uitvoerders - makkelijk contact maken, vertrouwen wekken - situatie kunnen lezen, improvisatietalent - ‘bureaucratiebestendigheid’, handige ritselaars 9.Nabijheid en aanspreekbaarheid huisbezoekers - laagdrempeligheid, evt. kantoortje op locatie

8 Tussen droom en daad…. Intensieve aanpak vereist meer personeelsinzet, geld en commitment van corporatiemanagers Afstemming binnen corporatie en met andere organisaties is lastig, maar mag niet het probleem van de huisbezoekers zelf worden Wachtlijstenproblematiek (schuldhulpverlening) Hoe ver ga je in je klantgerichtheid?

9 ….. Maar toch doen! Corporatie krijgt eigen ‘gezicht’, minder afstandelijk; elders veel waardering bewoners voor huisbezoeken Begeleiding op woonkeuze, tevreden klanten Naast verhuizing verbetering in de algehele leefsituatie Beter inzicht in verhuisstromen Meer ruimte voor vroegtijdige probleemsignalering, ook in nieuwe woonsituatie


Download ppt "Naam van de presentatie Onderzoeksinstituut OTB 29 januari 2008 1 Achter de voordeur meer mans? De (on)mogelijkheden van herhuisvesting om sociale problemen."

Verwante presentaties


Ads door Google