De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardiseren, hoe doe je dat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardiseren, hoe doe je dat"— Transcript van de presentatie:

1 Standaardiseren, hoe doe je dat
Standaardiseren, hoe doe je dat? Ruud Zondervan, Actiz Emile van der Maas, ICTU Kenniscentrum 7 november 2007

2

3

4 De formule toegepast N * (N-1) aan koppelingen betekent bij 2 systemen 2 koppelingen (heen en terug!). Bij 3 systemen 3 * (3-1 = 2) = 6 Bij 7 systemen 7 * (7-1 = 6) = 42 Bij 18 systemen 18 * (18-1 = 17) = 306 Bij 400 systemen 400 * (400-1=399) = koppelingen Zodra er dus 3 of meer systemen berichten moeten uitwisselen is een standaard goedkoper, afgezien van alle informatie irritatie zonder standaard.

5 Waarom Standaardisatie?
Administratieve lastenverlichting Kostenbesparing Efficiency Foutenreductie

6

7

8 Proces en inhoud Zorg Informatiemodel beschrijft de dynamiek van het proces intern en in de Care zorgketen Binnen het proces vind communicatie plaats. Die wordt deels met berichten gedaan, deels anders (telefoon, fax). In de communicatie wordt gegevensinhoud uitgewisseld Gegevens inhoud vereist eenheid van taal en model. Zij vormen de structuur van de gegevens.

9 Eisen eenheid van taal Eenheid van termen binnen zorgketens intern
Eenduidig gebruik van meetinstrumenten Eenduidig gebruik van berichtenmodellen Afspraken over uitwisseling binnen zorgketens (volgens fases)

10

11 Observaties (alle) kunnen worden ingepland:
2 Ademhaling Observaties (alle) kunnen worden ingepland: CP: plan Gewicht Temperatuur Bloeddruk Door het gebruik van HL7 v3 kenmerken kan iets worden gedefinieerd (de eenheid van taal uitwerkingen, b.v. Barthel), worden gepland en als het is uitgevoerd wordt het resultaat in het dossier (ECD) vastgelegd. Barthel Index Pijnscore 10 meter looptest Valrisico - evaluatie Dagbesteding Uitscheiding

12

13

14 HL7 bericht samengevat Gegevens bekijken systeem B
Gegevens invoer systeem A Signalering Bericht Systeem B De heer Vraagmaarraak, geboren, en wonend te Deurne, is sinds het overlijden van zijn vrouw niet goed meer in staat om voor zijn eigen eten te zorgen. Tevens denkt de heer Vraagmaarraak dat het huishouden niet zijn taak is. Maar hij is door beperkingen in de ADL hiertoe ook niet goed in staat. Er wordt gekeken daar de maaltijdendienst en 1 keer per week huishoudelijke verzorging. Cliënt nummer A Opslag in systeem A B Opslag in systeem B Vertalen naar HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Statement collector 7 1 Care Provision EntryPoint Vertalen uit HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Statement collector 7 1 Care Provision EntryPoint Plaatje laten zien Waarom HL7 ertussen en niet direct XML? Waarom HL7 nodig: er wordt een goede afbeelding (ontwerp) van het bericht gemaakt! Waarom niet direct XML: je mist dan het standaardisatie aspect. XML is een envelop standaard. Wat je erin stopt kun je zelf vormgeven. En dmv HL7 wordt de inhoud gestandaardiseerd. Het zorginhoudelijk gegeven wil je voorzien van zijn context meesturen bij informatie uitwisseling in de zorg. <subject> <id extension=“213757" root=" "/> <Patient> <addr use="HP"> <postalCode> 6678 II</postalCode> <houseNumber> 82 </houseNumber> <streetName> Maassingel </streetName> <telecom use="HP" value="tel: "/> </addr> <city> DEURNE </city> <name> <Person> <statusCode code="active"/> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <given qualifier="BR">P</given> <given qualifier="CL"> M </given> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> </name> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> </Patient> </Person> <birthTime value=" "/> ... </subject> <subject> <id extension=“213757" root=" "/> <Patient> <addr use="HP"> <postalCode> 6678 II</postalCode> <houseNumber> 82 </houseNumber> <streetName> Maassingel </streetName> <telecom use="HP" value="tel: "/> </addr> <city> DEURNE </city> <name> <Person> <statusCode code="active"/> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <given qualifier="BR">P</given> <given qualifier="CL"> M </given> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> </name> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> </Patient> </Person> <birthTime value=" "/> ... </subject> XML Bericht Zender XML Bericht Ontvanger Gegevenscommunicatie

15

16 De uitdaging rond standaarden…..
‘het mooie van standaarden is, dat er zoveel van zijn…’

17 ICTU / Kenniscentrum / Architectuur e-overheid 2007
OverheidsServiceBus Sectoraal Aanspreek Punt EPD GFO zaken zorginstelling Zorg Servicebus Gemeente Gemeentelijke Servicebus gemeente Care & Cure wereld van Zorg- Standaarden: ZIM, HL7, Engelstalig burger WMO Producten catalogus WMO loket Services register Customer wereld van gemeentelijke standaarden: StuF en GFO zaken, Nederlandstalig ICTU / Kenniscentrum / Architectuur e-overheid 2007

18 Overeenkomsten Omgevingsanalyse en afbakening
Gezamenlijke informatiemodellen en afstemmen gegevenswoordenboeken Aansluiten op tenminste één basisregistratie Ketenherinrichting door komst OSB en ODP (efficiency, inrichting sectorale knooppunten) Sectorale (gegevens) architecturen irt NORA

19 Op weg naar bestuurlijke borging
NORA versie 2.0 NORA versie X.0 Regiegroep ICT en Overheid Ministerie BZK College Standaardisatie Architecten Besturen en Directies Interoperabiliteits Raamwerk Sector architectuur

20 Gegevensstandaarden…
Is dit: Een hulpmiddel? ‘Mijn mobieltje’? Een voertuig? Een voorziening? Een product? Anders..? Een wachtlijst is als een klant: Niet direct geholpen wordt >2 dagen moet wachten >1 week wachten > 6 weken wachten Tenminste een half jaar Maar ook: ‘wachtlijst’

21 Toelichting workshop Wie van U is bekend met/ werkt met HL7, ZIM?
Wie van U is bekend met / werkt met StuF, GFO zaken? Wie van U is werkzaam in een andere sector?

22 Stellingen 1 1 Het initiatief om het koppelvlak tussen de StuF wereld en HL7 wereld te beschrijven ligt bij (..) 2 Het is de taak van (..) om de gezamenlijke WMO gegevensdefinities op te stellen en te beheren

23 Stellingen 2 3 Het is de verantwoordelijkheid van (..) om tot éénduidige WMO productdefinities te komen. 4 het is de taak van (..) om de WMO producten in een productencatalogus op te doen laten nemen en onderhouden

24 Stellingen 3 5 Het is de verantwoordelijkheid van (..) om een productencatalogus in te richten 6 Het is de taak van (..) om af te stemmen met OverheidsServiceBus over gegevensdiensten (services) van en aan het stelsel (bv:terugmeldingen)?

25 Stellingen 4 7 Het management van mijn organisatie kan straks bij (..) terecht om WMO managementinformatie te halen


Download ppt "Standaardiseren, hoe doe je dat"

Verwante presentaties


Ads door Google