De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardiseren, hoe doe je dat? Ruud Zondervan, Actiz Emile van der Maas, ICTU Kenniscentrum 7 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardiseren, hoe doe je dat? Ruud Zondervan, Actiz Emile van der Maas, ICTU Kenniscentrum 7 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Standaardiseren, hoe doe je dat? Ruud Zondervan, Actiz Emile van der Maas, ICTU Kenniscentrum 7 november 2007

2

3

4 De formule toegepast N * (N-1) aan koppelingen betekent bij 2 systemen 2 koppelingen (heen en terug!). Bij 3 systemen 3 * (3-1 = 2) = 6 Bij 7 systemen 7 * (7-1 = 6) = 42 Bij 18 systemen 18 * (18-1 = 17) = 306 Bij 400 systemen 400 * (400-1=399) = 159600 koppelingen Zodra er dus 3 of meer systemen berichten moeten uitwisselen is een standaard goedkoper, afgezien van alle informatie irritatie zonder standaard.

5 Waarom Standaardisatie? Administratieve lastenverlichting Kostenbesparing Efficiency Foutenreductie

6

7

8 Proces en inhoud Zorg Informatiemodel beschrijft de dynamiek van het proces intern en in de Care zorgketen Binnen het proces vind communicatie plaats. Die wordt deels met berichten gedaan, deels anders (telefoon, fax). In de communicatie wordt gegevensinhoud uitgewisseld Gegevens inhoud vereist eenheid van taal en model. Zij vormen de structuur van de gegevens.

9 Eisen eenheid van taal Eenheid van termen binnen zorgketens intern Eenduidig gebruik van meetinstrumenten Eenduidig gebruik van berichtenmodellen Afspraken over uitwisseling binnen zorgketens (volgens fases)

10

11 Ademhaling Gewicht Barthel Index Bloeddruk Temperatuur Pijnscore 10 meter looptest Valrisico - evaluatie Dagbesteding Observaties (alle) kunnen worden ingepland: Door het gebruik van HL7 v3 kenmerken kan iets worden gedefinieerd (de eenheid van taal uitwerkingen, b.v. Barthel), worden gepland en als het is uitgevoerd wordt het resultaat in het dossier (ECD) vastgelegd. 2 CP: plan Uitscheiding

12

13

14 HL7 bericht samengevat Gegevens invoer systeem A Gegevens bekijken systeem B A Opslag in systeem A Maassingel 82 6678 II DEURNE M P v Vraagmaarraak... XML Bericht Zender Gegevenscommunicatie Maassingel 82 6678 II DEURNE M P v Vraagmaarraak... XML Bericht Ontvanger B Opslag in systeem B Signalering Bericht Systeem B De heer Vraagmaarraak, geboren, 09071978 en wonend te Deurne, is sinds het overlijden van zijn vrouw niet goed meer in staat om voor zijn eigen eten te zorgen. Tevens denkt de heer Vraagmaarraak dat het huishouden niet zijn taak is. Maar hij is door beperkingen in de ADL hiertoe ook niet goed in staat. Er wordt gekeken daar de maaltijdendienst en 1 keer per week huishoudelijke verzorging. Cliënt nummer 213757 Vertalen naar HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Participation Statement collector 7 1 CareProvision EntryPoint Vertalen uit HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Participation Statement collector 7 1 CareProvision EntryPoint

15

16 De uitdaging rond standaarden….. ‘het mooie van standaarden is, dat er zoveel van zijn…’

17 burger OverheidsServiceBus Sectoraal Aanspreek Punt EPD Sectoraal Aanspreek Punt GFO zaken zorginstelling Zorg Servicebus zorginstelling Gemeente Gemeentelijke Servicebus gemeente ICTU / Kenniscentrum / Architectuur e-overheid 2007 WMO loket Customer wereld van gemeentelijke standaarden: StuF en GFO zaken, Nederlandstalig Care & Cure wereld van Zorg- Standaarden: ZIM, HL7, Engelstalig WMO Producten catalogus Services register

18 Overeenkomsten Omgevingsanalyse en afbakening Gezamenlijke informatiemodellen en afstemmen gegevenswoordenboeken Aansluiten op tenminste één basisregistratie Ketenherinrichting door komst OSB en ODP (efficiency, inrichting sectorale knooppunten) Sectorale (gegevens) architecturen irt NORA

19 NORA versie 2.0 NORA versie X.0 Regiegroep ICT en Overheid Ministerie BZK College Standaardisatie Architecten Besturen en Directies Interoperabiliteits Raamwerk Op weg naar bestuurlijke borging Sector architectuur

20 Gegevensstandaarden… Maar ook : ‘wachtlijst’ Is dit: a)Een hulpmiddel? b)‘Mijn mobieltje’? c)Een voertuig? d)Een voorziening? e)Een product? f)Anders..? Een wachtlijst is als een klant: a)Niet direct geholpen wordt b)>2 dagen moet wachten c)>1 week wachten d)> 6 weken wachten e)Tenminste een half jaar

21 Toelichting workshop Wie van U is bekend met/ werkt met HL7, ZIM? Wie van U is bekend met / werkt met StuF, GFO zaken? Wie van U is werkzaam in een andere sector?

22 Stellingen 1 1Het initiatief om het koppelvlak tussen de StuF wereld en HL7 wereld te beschrijven ligt bij (..) 2 Het is de taak van (..) om de gezamenlijke WMO gegevensdefinities op te stellen en te beheren

23 Stellingen 2 3Het is de verantwoordelijkheid van (..) om tot éénduidige WMO productdefinities te komen. 4 het is de taak van (..) om de WMO producten in een productencatalogus op te doen laten nemen en onderhouden

24 Stellingen 3 6 Het is de taak van (..) om af te stemmen met OverheidsServiceBus over gegevensdiensten (services) van en aan het stelsel (bv:terugmeldingen)? 5 Het is de verantwoordelijkheid van (..) om een productencatalogus in te richten

25 Stellingen 4 7 Het management van mijn organisatie kan straks bij (..) terecht om WMO managementinformatie te halen


Download ppt "Standaardiseren, hoe doe je dat? Ruud Zondervan, Actiz Emile van der Maas, ICTU Kenniscentrum 7 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google