De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal Begrepen WMO-ontwikkelpilot voor de standaardisatie van berichtenverkeer Zorg, Wonen en Welzijn / Wmo Prestatieveld Advies, Informatie en Cliëntondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal Begrepen WMO-ontwikkelpilot voor de standaardisatie van berichtenverkeer Zorg, Wonen en Welzijn / Wmo Prestatieveld Advies, Informatie en Cliëntondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 HL7/ XML voor Wmo Eén communicatie-standaard voor de keten Zorg, Wonen, Welzijn

2 Digitaal Begrepen WMO-ontwikkelpilot voor de standaardisatie van berichtenverkeer Zorg, Wonen en Welzijn / Wmo Prestatieveld Advies, Informatie en Cliëntondersteuning Danny Carapiet William Goossen Projectleider (vanaf 1 mei 2007: John de Roij) Acquest

3 Aanleiding tot Digitaal Begrepen
Ervaring in pilots Lokale Loketten Automatisering/ digitalisering Ontbreken van standaarden en structuur HL7 en XML voor Zorg, Wonen, Welzijn Uniek voor ZWW Niet uniek / zie ander sectoren

4 We doen het voor de cliënt…
Hoe moet een moderne, mondige, internet-georiënteerde cliënt zijn/ haar zorg organiseren, als de ondersteunende zorgbiedende organisaties met elkaar niet efficiënt communiceren? We doen het voor de burger/ cliënt, maar eerst de organisaties organiseren!

5 Verticale processen Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt ..
WVG RIO Thuiszorg SWO ..

6 Horizontaal proces Cliënt Loket Wmo AWBZ

7 (Toegang) regelen tot producten en diensten
Lokaal Loket Snappen Wijzen (Toegang) regelen tot producten en diensten

8 (Toegang) regelen Frontoffice/ Lokaal Loket One-stop-shop HL7
Aanbieders CIZ Zorgkantoor CAK Interne backoffice (Toegang) regelen

9 Cliëntgerichte doelen
Gemeentelijk loket is centraal zorg-servicepunt en toegang tot Wmo- en AWBZ voorzieningen (one-stop-shopping) Samenhangende vraaganalyse Eén cliëntdossier Vermindering van bureaucratie

10

11 Overzicht soorten berichten Loket - CIZ

12 WMO en AWBZ

13 Informatie uitwisselen en standaarden
Zonder standaarden is elke investering een desinvestering: veel verspilling en geen resultaten.

14

15 De formule toegepast N * (N-1) aan koppelingen betekent bij 2 systemen 2 koppelingen (heen en terug!). Bij 3 systemen 3 * (3-1 = 2) = 6 Bij 7 systemen 7 * (7-1 = 6) = 42 Bij 18 systemen 18 * (18-1 = 17) = 306 Bij 400 systemen 400 * (400-1=399) = koppelingen Zodra er dus 3 of meer systemen berichten moeten uitwisselen is een standaard goedkoper, afgezien van alle informatie irritatie zonder standaard.

16 Informatie uitwisselen en standaarden
Zonder standaarden is elke investering een desinvestering: veel verspilling en geen resultaten.

17 De oplossing Geen unieke koppelingen, maar Inhoud reguleren
Communicatie standaard ontwikkelingen Voldoen aan wettelijke eisen Duidelijk, aanpasbaar, stabiel, passend Efficiënt, kostenbesparend, accuraat

18 Gegevens systeem A verzenden:
Wordt in HL7 v3 model gestopt Vandaar uit vertaald naar standaard coderingen en waarden In XML weergegeven Via Internet, Modem, Kabel e.d. verzonden

19 Systeem B pakt gegevens op
Leest het XML bericht in Koppelt dit met standaardisatietabel en afbeelding ervan in het eigen systeem Plaatst de gegevens in juiste rubrieken Geeft een seintje aan gebruiker: nieuw bericht Toont de binnengekomen informatie op het scherm

20

21

22

23 HL7 bericht samengevat Gegevens bekijken systeem B
Gegevens invoer systeem A Signalering Bericht Systeem B De heer Vraagmaarraak, geboren, en wonend te Deurne, is sinds het overlijden van zijn vrouw niet goed meer in staat om voor zijn eigen eten te zorgen. Tevens denkt de heer Vraagmaarraak dat het huishouden niet zijn taak is. Maar hij is door beperkingen in de ADL hiertoe ook niet goed in staat. Er wordt gekeken daar de maaltijdendienst en 1 keer per week huishoudelijke verzorging. Cliënt nummer A Opslag in systeem A B Opslag in systeem B Vertalen naar HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Statement collector 7 1 Care Provision EntryPoint Vertalen uit HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Statement collector 7 1 Care Provision EntryPoint Plaatje laten zien Waarom HL7 ertussen en niet direct XML? Waarom HL7 nodig: er wordt een goede afbeelding (ontwerp) van het bericht gemaakt! Waarom niet direct XML: je mist dan het standaardisatie aspect. XML is een envelop standaard. Wat je erin stopt kun je zelf vormgeven. En dmv HL7 wordt de inhoud gestandaardiseerd. Het zorginhoudelijk gegeven wil je voorzien van zijn context meesturen bij informatie uitwisseling in de zorg. <subject> <Patient> <id extension=“213757" root=" "/> <addr use="HP"> <streetName> Maassingel </streetName> <postalCode> 6678 II</postalCode> <houseNumber> 82 </houseNumber> <city> DEURNE </city> </addr> <telecom use="HP" value="tel: "/> <statusCode code="active"/> <Person> <name> <given qualifier="CL"> M </given> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <given qualifier="BR">P</given> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> <birthTime value=" "/> </Person> </Patient> </subject> ... <subject> <Patient> <id extension=“213757" root=" "/> <addr use="HP"> <streetName> Maassingel </streetName> <postalCode> 6678 II</postalCode> <houseNumber> 82 </houseNumber> <city> DEURNE </city> </addr> <telecom use="HP" value="tel: "/> <statusCode code="active"/> <Person> <name> <given qualifier="CL"> M </given> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <given qualifier="BR">P</given> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> <birthTime value=" "/> </Person> </Patient> </subject> ... XML Bericht Zender XML Bericht Ontvanger Gegevenscommunicatie

24 Geen blanco startsituatie
HL7 XML Ervaring met CVA,Jeugd,Moeder en Kind zorg, Huisartsendossier NICTIZ, AORTA, LSP, UZI-pas, BSN en GBA SRE- Prov. Brabant voorstudie

25 HL 7 Wie ben ik Waar ben ik Voor wie is het bericht Wat wil ik zeggen
Wat moet gebeuren

26 HL7 v 3 fragment: cliënt

27 Standaardisatietabel
Basisgegevens Patient Demografische Gegevens CMET R_Patient Identificatie en demografie Zorg Identificatie Nummer (BSN) Patient.id Clientnummer (instelling) Naam, Voorvoegsel, Voornamen, Roepnaam Patient  Person.name Geslacht Patient  Person.administrativeGenderCode Geboortedatum Patient  Person.birthTime

28 Tabel met gegevens voorbeeld
Basisgegevens Demografische Gegevens Burger Service Nummer ****** Patientnummer (RIO Zorgned) 213757 Naam Vraagmaarraak Voorvoegsel v Voornamen MP Geslacht Man Geboortedatum Straat en huisnummer Maassingel 82 Postcode 6678 II Plaats Deurne Geboorteplaats Turkije Telefoon Alternatieve telefoonnummers Etniciteit turks

29 Mappen domein – HL7 - Vektis

30 HL7 v3 gebruikt XML taal (XML = extensible markup language
<subject> <Client> <id extension=“213757" root=" "/> <addr use="HP"> <streetName> Maassingel </streetName> <houseNumber> 82 </houseNumber> <postalCode> 6678 II</postalCode> <city> DEURNE </city> </addr> <telecom use="HP" value="tel: "/> <statusCode code="active"/> <Person> <name> <given qualifier="CL"> M </given> <given qualifier="BR">P</given> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> <birthTime value=" "/> </Person> </Client> </subject> ...

31 en heeft thuiszorg nodig’
HL7 vertaalt in: ‘mevrouw Jansen heeft ADL beperkingen en heeft thuiszorg nodig’

32 Gedigitaliseerd loket moet voldoen aan 9 eisen
Toegankelijkheid voor de burgers Veilig Regel het in de organisaties Integreer zorgportaal in multichanneling Integreer sociale kaart Vraagverheldering ook digitaal Cliëntvolgsysteem Relatie frontoffice/ backoffice (1e en 2e lijn) Goede ICT ondersteuning

33 Verschil Een digitaal loket is geen gedigitaliseerd loket

34 RPCP in Digitaal Begrepen
Kritische volger / deelname Bouwgroep Winst voor cliënt = Eén loket Minder bureaucratie/ formulieren Eén dossier Fysieke ingang/ proces kunnen volgen Privacy-bewaking

35 Delivered op www.sre.nl en www.invoeringwmo.nl
Wmo Referentie werkproces Zorginformatiemodellen Implementatiehandleidingen Routeboek voor Programma van Eisen HL7 know how aan gemeenten en leveranciers

36 Oproep 1 SRE pleit voor invoering van een digitale standaard voor de gegevensuitwisseling betreffende WMO-cliënten, ic. bij organisaties in de keten Zorg, Wonen, Welzijn. HL7 v3 is een standaard die gebruik maakt van alle elementen uit de andere huidige standaarden, zoals AZR, CAK, CIZ, WVG Details worden geselecteerd door middel van de zorginformatiemodellen

37 Oproep 2 SRE vindt dat het Ministerie van VWS daarin mede verantwoordelijkheid heeft: Het stimuleren dat de standaard voor de WMO door het veld wordt gerealiseerd vanuit gedachte van ketensamenwerking (en kostenbesparing) En medeverantwoordelijkheid heeft om samen met de ketenpartners te komen tot het faciliteren en coördineren van ontwikkel- en implementatie activiteiten

38 Oproep 3 Het veld (gemeenten, ict-leveranciers) vragen er nadrukkelijk om en kunnen dit zelf oppakken Valkuil: bij niet centraal bepalen van standaard, gaan partijen hun eigen weg en volgt moeizaam overlegtraject, met alleen al aan vergaderkosten een veelvoud van de toepassing van HL7 v3 M.a.w. qua kosten = gezamenlijk veeeeel minder dan ieder afzonderlijk.

39 Oproep 4 SRE heeft sterk gepleit voor de Rondetafelconferentie;
deze heeft 23 februari 2007 plaatsgevonden Gemeenten, CIZ, CAK, Belastingen, Indicatie-adviseurs willen communicatiestandaard en landelijke businesscase, mits geregiseerd door VWS. Verantwoordelijkheid is echter niet het rammelen met de geldbuidel! De vraag is geen geld, maar coördinatie. De vraag is geen wet, maar support voor het veldwerk en samenwerken aan landelijke standaard. SRe heeft gepleit voor bestuurlijk convenant (“joint venture”) met heldere timetabel en afspraken.

40 Oproep 5 SRE roept de VNG op om de voorgenomen businesscase met ‘vertaalmachientjes” uit te breiden met de toegezegde HL7 v3 trechter, opdat de vandaag al beschikbare resultaten van de WMO-pilot Digitaal Begrepen landelijk kunnen worden ingezet.

41 Info www.sre.nl Trudy van der Wielen, ambassadeur Tel: 040 – 2594 571


Download ppt "Digitaal Begrepen WMO-ontwikkelpilot voor de standaardisatie van berichtenverkeer Zorg, Wonen en Welzijn / Wmo Prestatieveld Advies, Informatie en Cliëntondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google