De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HL7/ XML voor Wmo Eén communicatie-standaard voor de keten Zorg, Wonen, Welzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HL7/ XML voor Wmo Eén communicatie-standaard voor de keten Zorg, Wonen, Welzijn."— Transcript van de presentatie:

1 HL7/ XML voor Wmo Eén communicatie-standaard voor de keten Zorg, Wonen, Welzijn

2 Digitaal Begrepen WMO-ontwikkelpilot voor de standaardisatie van berichtenverkeer Zorg, Wonen en Welzijn / Wmo Prestatieveld Advies, Informatie en Cliëntondersteuning Danny CarapietWilliam Goossen Projectleider (vanaf 1 mei 2007: John de Roij) Acquest

3 Aanleiding tot Digitaal Begrepen Ervaring in pilots Lokale Loketten Automatisering/ digitalisering Ontbreken van standaarden en structuur HL7 en XML voor Zorg, Wonen, Welzijn Uniek voor ZWW Niet uniek / zie ander sectoren

4 We doen het voor de cliënt… Hoe moet een moderne, mondige, internet- georiënteerde cliënt zijn/ haar zorg organiseren, als de ondersteunende zorgbiedende organisaties met elkaar niet efficiënt communiceren? We doen het voor de burger/ cliënt, maar eerst de organisaties organiseren!

5 Verticale processen CliëntCliëntCliëntCliënt.. WVG RIO ThuiszorgSWO..

6 Horizontaal proces Cliënt Loket WmoAWBZ

7 Snappen Wijzen (Toegang) regelen tot producten en diensten Lokaal Loket

8 (Toegang) regelen Frontoffice/ Lokaal Loket One-stop-shop Aanbieders CIZ Zorgkantoor CAK Interne backoffice

9 Cliëntgerichte doelen Gemeentelijk loket is centraal zorg- servicepunt en toegang tot Wmo- en AWBZ voorzieningen (one-stop- shopping) Samenhangende vraaganalyse Eén cliëntdossier Vermindering van bureaucratie

10

11 Overzicht soorten berichten Loket - CIZ

12 WMO en AWBZ

13 Informatie uitwisselen en standaarden Zonder standaarden is elke investering een desinvestering: veel verspilling en geen resultaten.

14

15 De formule toegepast N * (N-1) aan koppelingen betekent bij 2 systemen 2 koppelingen (heen en terug!). Bij 3 systemen 3 * (3-1 = 2) = 6 Bij 7 systemen 7 * (7-1 = 6) = 42 Bij 18 systemen 18 * (18-1 = 17) = 306 Bij 400 systemen 400 * (400-1=399) = 159600 koppelingen Zodra er dus 3 of meer systemen berichten moeten uitwisselen is een standaard goedkoper, afgezien van alle informatie irritatie zonder standaard.

16 Informatie uitwisselen en standaarden Zonder standaarden is elke investering een desinvestering: veel verspilling en geen resultaten.

17 De oplossing Geen unieke koppelingen, maar Inhoud reguleren Communicatie standaard ontwikkelingen Voldoen aan wettelijke eisen Duidelijk, aanpasbaar, stabiel, passend Efficiënt, kostenbesparend, accuraat

18 Gegevens systeem A verzenden: Wordt in HL7 v3 model gestopt Vandaar uit vertaald naar standaard coderingen en waarden In XML weergegeven Via Internet, Modem, Kabel e.d. verzonden

19 Systeem B pakt gegevens op Leest het XML bericht in Koppelt dit met standaardisatietabel en afbeelding ervan in het eigen systeem Plaatst de gegevens in juiste rubrieken Geeft een seintje aan gebruiker: nieuw bericht Toont de binnengekomen informatie op het scherm

20

21

22

23 HL7 bericht samengevat Gegevens invoer systeem A Gegevens bekijken systeem B A Opslag in systeem A Maassingel 82 6678 II DEURNE M P v Vraagmaarraak... XML Bericht Zender Gegevenscommunicatie Maassingel 82 6678 II DEURNE M P v Vraagmaarraak... XML Bericht Ontvanger B Opslag in systeem B Signalering Bericht Systeem B De heer Vraagmaarraak, geboren, 09071978 en wonend te Deurne, is sinds het overlijden van zijn vrouw niet goed meer in staat om voor zijn eigen eten te zorgen. Tevens denkt de heer Vraagmaarraak dat het huishouden niet zijn taak is. Maar hij is door beperkingen in de ADL hiertoe ook niet goed in staat. Er wordt gekeken daar de maaltijdendienst en 1 keer per week huishoudelijke verzorging. Cliënt nummer 213757 Vertalen naar HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Participation Statement collector 7 1 CareProvision EntryPoint Vertalen uit HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Participation Statement collector 7 1 CareProvision EntryPoint

24 Geen blanco startsituatie HL7 XML Ervaring met CVA,Jeugd,Moeder en Kind zorg, Huisartsendossier NICTIZ, AORTA, LSP, UZI-pas, BSN en GBA SRE- Prov. Brabant voorstudie

25 HL 7 Wie ben ik Waar ben ik Voor wie is het bericht Wat wil ik zeggen Wat moet gebeuren

26 HL7 v 3 fragment: cliënt

27 Basisgegevens Patient Demografische GegevensCMET R_Patient Identificatie en demografieCMET R_Patient Zorg Identificatie Nummer (BSN) Patient.id Clientnummer (instelling)Patient.id Naam, Voorvoegsel, Voornamen, Roepnaam Patient  Person.name GeslachtPatient  Person.administrativeGenderC ode GeboortedatumPatient  Person.birthTime Standaardisatietabel

28 Tabel met gegevens voorbeeld Basisgegevens Demografische Gegevens Burger Service Nummer****** Patientnummer (RIO Zorgned) 213757 NaamVraagmaarraak Voorvoegselv VoornamenMP GeslachtMan Geboortedatum09071978 Straat en huisnummerMaassingel 82 Postcode6678 II PlaatsDeurne GeboorteplaatsTurkije Telefoon040-4536758 Alternatieve telefoonnummers Etniciteitturks

29 Mappen domein – HL7 - Vektis

30 HL7 v3 gebruikt XML taal (XML = extensible markup language Maassingel 82 6678 II DEURNE M P v Vraagmaarraak...

31 HL7 vertaalt ‘011111110001100010101010 0101010100000101010101’ in: ‘mevrouw Jansen heeft ADL beperkingen en heeft thuiszorg nodig’

32 Gedigitaliseerd loket moet voldoen aan 9 eisen Toegankelijkheid voor de burgers Veilig Regel het in de organisaties Integreer zorgportaal in multichanneling Integreer sociale kaart Vraagverheldering ook digitaal Cliëntvolgsysteem Relatie frontoffice/ backoffice (1e en 2e lijn) Goede ICT ondersteuning

33 Verschil Een digitaal loket is geen gedigitaliseerd loket

34 RPCP in Digitaal Begrepen Kritische volger / deelname Bouwgroep Winst voor cliënt = Eén loket Minder bureaucratie/ formulieren Eén dossier Fysieke ingang/ proces kunnen volgen Privacy-bewaking

35 Delivered op www.sre.nl en www.invoeringwmo.nlwww.sre.nl www.invoeringwmo.nl Wmo Referentie werkproces Zorginformatiemodellen Implementatiehandleidingen Routeboek voor Programma van Eisen HL7 know how aan gemeenten en leveranciers

36 Oproep 1 SRE pleit voor invoering van een digitale standaard voor de gegevensuitwisseling betreffende WMO-cliënten, ic. bij organisaties in de keten Zorg, Wonen, Welzijn. HL7 v3 is een standaard die gebruik maakt van alle elementen uit de andere huidige standaarden, zoals AZR, CAK, CIZ, WVG Details worden geselecteerd door middel van de zorginformatiemodellen

37 Oproep 2 SRE vindt dat het Ministerie van VWS daarin mede verantwoordelijkheid heeft: Het stimuleren dat de standaard voor de WMO door het veld wordt gerealiseerd vanuit gedachte van ketensamenwerking (en kostenbesparing) En medeverantwoordelijkheid heeft om samen met de ketenpartners te komen tot het faciliteren en coördineren van ontwikkel- en implementatie activiteiten

38 Oproep 3 Het veld (gemeenten, ict-leveranciers) vragen er nadrukkelijk om en kunnen dit zelf oppakken Valkuil: bij niet centraal bepalen van standaard, gaan partijen hun eigen weg en volgt moeizaam overlegtraject, met alleen al aan vergaderkosten een veelvoud van de toepassing van HL7 v3 -M.a.w. qua kosten = gezamenlijk veeeeel minder dan ieder afzonderlijk.

39 Oproep 4 SRE heeft sterk gepleit voor de Rondetafelconferentie; deze heeft 23 februari 2007 plaatsgevonden Gemeenten, CIZ, CAK, Belastingen, Indicatie-adviseurs willen communicatiestandaard en landelijke businesscase, mits geregiseerd door VWS. Verantwoordelijkheid is echter niet het rammelen met de geldbuidel! De vraag is geen geld, maar coördinatie. De vraag is geen wet, maar support voor het veldwerk en samenwerken aan landelijke standaard. SRe heeft gepleit voor bestuurlijk convenant (“joint venture”) met heldere timetabel en afspraken.

40 Oproep 5 SRE roept de VNG op om de voorgenomen businesscase met ‘vertaalmachientjes” uit te breiden met de toegezegde HL7 v3 trechter, opdat de vandaag al beschikbare resultaten van de WMO-pilot Digitaal Begrepen landelijk kunnen worden ingezet.

41 Info www.sre.nl Trudy van der Wielen, ambassadeur Tel: 040 – 2594 571 www.invoeringwmo.nl


Download ppt "HL7/ XML voor Wmo Eén communicatie-standaard voor de keten Zorg, Wonen, Welzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google