De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ernstige Incidenten: Opvang, analyse en evaluatie binnen GGz Nijmegen 19 juni 2009 Marguerite Elfrink Staf/Beleidsmedewerker GGz Nijmegen Ernstige Incidenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ernstige Incidenten: Opvang, analyse en evaluatie binnen GGz Nijmegen 19 juni 2009 Marguerite Elfrink Staf/Beleidsmedewerker GGz Nijmegen Ernstige Incidenten."— Transcript van de presentatie:

1 Ernstige Incidenten: Opvang, analyse en evaluatie binnen GGz Nijmegen 19 juni 2009 Marguerite Elfrink Staf/Beleidsmedewerker GGz Nijmegen Ernstige Incidenten

2 GGz Nijmegen drie locaties, 8 zorgprogramma’s, ambulant, klinisch (wonen), deeltijd jeugd, volwassenen, ouderen kortdurend geprotocolleerd, kortdurend, langdurend Onderdeel van gefuseerde GGZ- instelling 2004 + Pompe Stichting = Forum GGz Nijmegen 2009 + Gelderse Roos = Pro Persona Ernstige Incidenten: GGz Nijmegen

3 Samenhangend veiligheidsbeleid geformuleerd. Jaarlijks bijgesteld Veiligheid bestrijkt een groot aantal terreinen binnen de organisatie. Veiligheid van medewerkers en patiënten zo goed als mogelijk wordt gewaarborgd De veiligheidsprotocollen en maatregelen zijn in vijf thema’s onderverdeeld: 1.algemeen, 2.cliënten, 3.medewerkers, 4.cliënten en medewerkers, 5.alarmering en agressie. Vanuit de HKZ zijn een aantal normen geformuleerd die betrekking hebben op het thema Veiligheid. Ernstige Incidenten: Veiligheidsbeleid

4 Visie op veiligheidsbeleid in het kader van geestelijke gezondheidszorg Evenwicht in tolerantie en bescherming : Sociale structuur bevorderen Dát is dus de volgorde: eerst de bescherming (safety) regelen, dan volgt de tolerantie. Ernstige Incidenten: veiligheidsbeleid

5 Belangrijke voorwaarden ter bevordering veiligheid patiënten en medewerkers in onze werkomgeving : 1. Goede ruimtelijke voorzieningen 2. Een heldere sociale structuur met duidelijk herkenbare hiërarchische verhoudingen en een duidelijk kwaliteitsbeleid : 3. Beschikbaar maken van kennis en vaardigheid Ernstige Incidenten: Veiligheidsbeleid

6 Heldere protocollen en richtlijnen 1.Opvang en nazorg incidenten in de zorg (protocol) Opvang en nazorg voor zowel medewerkers als cliënten bij incidenten in de zorg. Incidenten moeten altijd gemeld, geregistreerd en geëvalueerd (t.b.v. eventuele maatregelen) worden. Registratie vindt plaats middels het programma “Melding Incidenten in de Zorg”. Helder tijdspad en acties goed geformuleerd ( wat te doen..) Ernstige Incidenten: Protocollen

7 2. Hoe te handelen bij suïcide en suïcidepoging met ernstig letsel (suïcideprotocol) Van iedere suïcide of suïcidepoging met ernstig letsel dient door de behandelverantwoordelijke psychiater een verslag te worden opgesteld t.b.v de inspectie (voor formulier verslag zie ED; uitgaande brieven) Ernstige Incidenten: protocollen

8 3. Omgang met suïcidaal gedrag (richtlijn) De zorg voor de suïcidale cliënt is teamwerk. Neem de zorg nooit alleen op de schouders. Honoreer niet de vraag van de cliënt om geheimhouding. De richtlijn bevat de volgende onderdelen: 1. Belangrijkste risicogroepen en risicofactoren 2. Signalen van suïcidaliteit 3. Inschatten van het suïciderisico 4. Kliniek: verpleegkundige interventies 5. Ambulante hulpverlening: interventies 6. Interventies arts/psychiater Ernstige Incidenten: protocollen

9 Aanleiding Aantal ernstige incidenten achter elkaar: verhuizing, reorganisatie Veiligheidsbeleid geformuleerd: visie op veiligheid Nieuwe directeur Zorg: cijfers moeten leven Commissie MIZ geen heldere positionering en bezettingsprobleem Meldingsbereidheid vergroten Ernstige Incidenten: aanleiding

10 Kansen: Fusie met Pompe Stichting: expertise is in huis en beschikbaar voor opvang en begeleiding Nieuwe directeur GGz Nijmegen door fusie met duidelijke portefeuille Veiligheid Goede ervaringen met opvang na incidenten bij teams en medewerkers Uitsluitend elektronisch meldingssysteem Ernstige Incidenten: kansen

11 Kader Samenhangend en organisatie breed model Operationele taken Beleids, analyse en evaluatie taken Twee functies Analyse en evaluatie Opvang Ernstige Incidenten: kader

12 Taken Ondersteuning procesbewaking ( uitvoering diverse protocollen rondom incidenten) Begeleiden van Incident Evaluatie Bijeenkomsten ( leren van het incident en formuleren van verbeteringen) Analyse van gegevens rondom suïcides en ernstige incidenten Beleidsadvisering aan directie Ernstige Incidenten: taken

13 Samenstelling commissie Evenwichtige samenstelling discipline, afdeling en werkgebied en setting, inclusief cliënt en familievertegenwoordigers Benoemt voor periode van vier jaar Directeur zorg, SPV, psychiater, psycholoog, geestelijk verzorger, cliëntvertegenwoordiger, familie vertegenwoordiger, HRM functionaris, secretaris Ernstige Incidenten: commissie

14 Uitgangspunten werkwijze Proces begeleiden, geen verantwoordelijkheden overnemen van managers of behandelaars Teams hebben zelf reflecterend en oplossingsgericht vermogen (intervisie, supervisie, teambegeleiding en TZAS (Teamgericht Zorgoverleg Agressie en andere Schokkende gebeurtenissen) Ernstige Incidenten: werkwijze

15 Werkwijze Beschikbaar binnen kantoortijden Ondersteunen afdelings en behandelteam bij analyse van het (ernstige) incident Binnen zes weken een Incident Evaluatie Bijeenkomst met tenminste twee leden van de commissie. Commissie schrijft een jaarverslag en adviseert in een rapport aan de directie Ernstige Incidenten: werkwijze

16 Ernstige Incidenten: stroomschema

17 Definitie Ernstig Incident Medewerker, afdeling, leidinggevende bepaalt wat een ernstig incident is. Ernstige Incidenten: definitie URGENTIE IMPACT LaagHoog Laag Nee? Hoog Ja

18 Inzet Opvangteam (personeelbegeleiders) 2008 Doel Als organisatie goed zijn voor je medewerkers Schade zovel mogelijk beperken, zowel voor individu als organisatie Taak Directe opvang (verwerking) Evaluatie met behandelteam (lering) Ernstige Incidenten: opvangteam

19 Inzet Opvangteam (personeelbegeleiders) sinds najaar 2008 6 keer benaderd Heeft geleid tot Opvangbijeenkomst (2x) Leidinggevende contact (2x) Individuele begeleiding medewerker (2x) Ernstige Incidenten: opvangteam

20 Categoriën Incidenten 2008 (totaal aantal gemelde incidenten 1112) Ernstige Incidenten: cijfers

21 Cliënten en setting versus meldingen 2008 Ernstige Incidenten: cijfers

22 Aantal Suïcides en Tentamen Suïcides 2008 Ernstige Incidenten: cijfers

23 Aantal Suïcides en Tentamen Suïcides periode 2004 – 2006 alleen klinisch Periode 2007 – 2008 klinisch en ambulant Ernstige Incidenten: cijfers

24 Vragen en discussie Ernstige Incidenten


Download ppt "Ernstige Incidenten: Opvang, analyse en evaluatie binnen GGz Nijmegen 19 juni 2009 Marguerite Elfrink Staf/Beleidsmedewerker GGz Nijmegen Ernstige Incidenten."

Verwante presentaties


Ads door Google