De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement en informatiebeleid. Onderbouwing opzet Hoe verloopt het samenspel? Hoe kan ik IT inzetten in mijn bedrijfsproces? Hoe richt ik nu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement en informatiebeleid. Onderbouwing opzet Hoe verloopt het samenspel? Hoe kan ik IT inzetten in mijn bedrijfsproces? Hoe richt ik nu."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement en informatiebeleid

2 Onderbouwing opzet Hoe verloopt het samenspel? Hoe kan ik IT inzetten in mijn bedrijfsproces? Hoe richt ik nu mijn vraagproces/org in? Vraag-aanbod scheiding Vervangingsvraag Nieuwe IM Oude IM Hoe kan de IV verbeterd worden? Blok 3 Blok 2 en 3 Blok 2

3 Agenda blok 2 Vragen Korte samenvatting Thema blok 2: inrichting en werking vraagorganisatie  Wat is de vraagorganisatie en wat doen die  Welke indelingsfactoren zijn er  De twee hoofdtaken: –Leverancierssturing –Vraagsturing

4 Vragen vooraf (1) Wat is de betekenis van ERP in kennisintensieve ‘mensenorganisaties’ Weinig Hoe (on)mogelijk is de beïnvloeding door decentrale organisatie onderdelen van een centraal georganiseerde informatieorganisatie? Op welke niveau kunnen ALPen zich afspelen als je niet in de positie bent om strategisch informatiemanagement te plannen? Heel veel; praktijk is dat meeste I-beleid beneden gemaakt wordt…… Stelling: ICT architectuur is een drama; ICTontwerpers zijn doorgeslagen hobbyisten Nee ! (niet altijd, maar wel afgrijselijk vreselijk vaak) Stelling ((van guess who…): SOA maakt alles complexer en duurder Ja: je krijgt wat waarvan het de vraag is of je het wilde hebben (locatieflexibiliteit) en daar betaal je voor)

5 Termen ITILProcesframework voor infrastructuurmanagement Prince2Projectmanagement-aanpak BiSLProcesframework en ondersteunende practises voor BIM (Vraagorganisatie) SOAService oriented architecture ERPEnterprise Resource Planning InformatiearchitectuurBeschrijving van de (gewenste) structuur van de informatievoorziening Informatieplan/beleidBeleid WorkflowTechnologie/benadering, waarin stappen onderkend worden en mensen (of niet) die stappen moeten doen

6 Vragen (2) 1.Is ERP een alles omvattend systeem en/of is het (ook) een aaneenschakeling van allerlei systemen? Ja, ja 2. Wat is precies (in gewoon Nederlands voor niet-ict'ers) het verschil tussen SOA en ERP? ERP is een applicatie/systeem. SOA is een manier om dingen te bouwen, zoals bv een ERP.

7 Vragen (3) Informatievoorziening en hardware, wat is de koppeling en waar is de scheiding? M.a.w. wie houdt zich bezig met de voorziening en wie met de “harde” kant? ICT en informatie als onderdeel van de strategie, wat is mis is de koppeling naar de klant? Wat is de toegevoegde waarde van een bepaalde inrichting aan het product of dienst aan jouw klant? Naar mijn mening is informatie essentieel, ICT alleen een voorwaarde of zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden? Wanneer kies je voor outsouring van de ICT, en welke onderdelen komen hiervoor in aanmerking? ERP systemen omvatten alle bedrijfsprocessen, echter in artikel “Soa-kloof slecht” spreekt men over “…Er zijn ERP pakketten binnengehaald voor de boekhouding en hrm-systeem.” Hoe verhoudt dit laatste zich tot alle bedrjifsprocessen in één ERP systeem? Stelling: ICT governance is niet meer of minder dan ICT ondersteunend te laten zijn doelstellingen van de strategie.

8 Blokken 1.Lijnen en trends in IV 2.Uitgangspunten 3.Vraagsturing 4.Moeilijkheden in vraagsturing: inrichting 5.Leveranciersmanagement 6.Vraagmanagement 7.Informatieplanning nieuwe stijl 8.Corporate informatiemanagement nieuwe stijl

9 1.1Groei belang IV Support Bedrijfs kritisch Ondersteunend hulpmiddel Bedrijfsproces Consultancy, bouw, …. Stichtingen …. Industrie, spinnerijen, retail Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Vraaggestuurd Aanbodgestuurd

10 1.3De automatisering is voltooid Discussie: hoe zit het bij jou?

11 Conclusie 1: focus op de verandering

12 2.CNIP: Portfoliomanagement Samenspel en rolverdeling Haalbaarheid verandering (portfolio) Samenhang en standaarden (architectuur)

13 2.6Het huidige vraag en leveranciersveld Business org. A supplier org. Corporate Demand Org 2 Prod. mngt Demand Org 3 Demand Org 4 Demand Org 1 Other suppliers

14 Conclusie 2: je moet de vraag organiseren  Weet wat je wil, maar dan functioneel  Doe alsof het huizen, auto’s,.. Zijn  Organiseer het

15 Agenda Blok 2 Wat is dan de vraagorganisatie (lees functioneel beheer inclusief management) en wat zijn de factoren voor inrichting ervan Hoe voer je de vraag uit (ofwel, wat gaat er allemaal fout om tot de ideale vraagorganisatie te komen)….

16 Kies uw benadering………… Welke benadering voor informatiebeleid kiest u? 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

17 a.Spinnerij Jansen U bent baas van spinnerij Jansen. Uw productieproces wordt gestuurd door uw ERP-pakketje. Het ERP-pakketje moet vervangen worden op kortere termijn. 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

18 b.UVW Nee, geen UWV. Uitvoeringsorganisatie. Redelijk op orde. Stevige coherente sturing over de kantoren. RvB beslist. Overheidscultuur, gericht op consensus. Geen harde woorden. IV is redelijk op orde, wel licht verouderd, moet op termijn wel, maar geen knelpunten. 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

19 c.Bemeia Grote verzekeraar. Aparte sterke divisies. Sterk wisselende ICT. Resultaat van vele fusies. 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

20 3.Business Informatiemanagement (De vraagorganisatie) Waarom BIM (vraagorganisatie)? Wat doet de vraagorganisatie? Welke activiteiten heeft de vraagorganisatie? Bisl, een model voor functioneel beheer en informatiemanagement

21 3.1Wat is business informatiemanagement? Portefeuillehouder I voor de business..  Bepalen hoe IV gebruikt moet worden  Bepalen hoe IV eruit moet zien  Aansturen van de ICT-organisatie  Aansturen van de IV-dienstverlening  Sturen van de IV  Maken van beleid….

22 3.1Waar gaat het om? InformatievoorzieningBedrijfsproces Niet geautomatiseerd Geautomatiseerd Het gaat om IV!!! IT is voor bouwers en onderhoudsjongens

23 3.1Het perspectief van BIM ICT- ondersteuning Uitvoering functioneel beheer IV van het bedrijfsproces Beleid van de organisatie FB Kennis en sturing van het bedrijfsproces is KSF Vertrouwensrelatie

24 3.1De twee taakgebieden Oplossingen en aanbod Behoeften en vraag Vertaling Bewaken resultaat Specificeren en aanpassen Ondersteunen en opvoeden Inventariseren en prioriteren Niet: Aanbodproces managen Niet de baas van de ICT Niet: Vragen en laten beslissen Geen klant

25 3.2Informatiedomeinen ‘Infra’MiddelenSDBalie CIM RO Binnen ICT Binnen de lijn ‘Corporate’

26 3.33 niveau’s van sturing Informatieproces (informatiedomein) Informatievoorziening hele organisatie Applicatie/informatiesysteem Proces/mandaat gedreven Technisch/leveranciers- gedreven Samenhang/uniformiteit gedreven

27 3.3Wat heb je nodig voor vraag? Sturing Vormgeving KT Gebruik Beleid LT Inrichting & organisatie De chauffeur De ogen, oren en handen De kaartlezer

28 3.3BiSL op hoofdlijnen Gebruiksbeheer Functionaliteiten beheer Inrichting van de informatievoorziening Inhoudelijke toekomst van de informatie- voorziening Sturing van de informatievoorziening Uitvoerend Kerngebruiker Superuser Richtinggevend CIO, informatiemanager Sturend Productmanager Systeemeigenaar

29 3.4Wat doet BIM? Planning & Control Financieel management Behoefte management Contract Management Operationele ICT aansturing Beheer Bedrijfs- Informatie Gebruikers- ondersteuning Informatie- coördinatie Richting gevend Sturend Uitvoerend GebruiksbeheerFunctionaliteitenbeheer Specificeren Vormgeven niet-geaut. IV Voorbereiden Transitie Toetsen en Testen Bepalen Bedrijfsproces- ontwikkelingen Opstellen IV-organisatie strategie Leveranciers management Ketenpartners Management Strategie Inrichting IV-functie Relatie- management Gebruikersorg. Opstellen Informatie Strategie Informatie Lifecycle Management Bepalen Keten- ontwikkelingen Bepalen Technologie- ontwikkelingen Wijzigingen beheer Transitie Informatie Portfolio Management

30 3.5Kernvragen bij BIM  Hoe richt ik het in en hoe richt ik zeggenschap in?  Hoe manage in aanbod vraaggestuurd?  Hoe maak ik goede contracten en leveranciersvormen?  Hoe weet ik nu echt, wat ik vraag?  Hoe organiseer ik de hele keten van vraag.

31 3.6Samenvatting: Waarom is BIM belangrijk? Om een goede IV te hebben:  Moet je weten wat je nodig hebt  Moet je weten wat je vraagt  Moet je weten, wat je er over over hebt  Moet je het vragen  Moet je weten, wat je gekregen hebt  Moet je weten hoe het te gebruiken  Moet je weten hoe je er op lange termijn ermee om wilt gaan  Moet je weten hoe je dat allemaal gaat organiseren

32 3.7Conclusie Iedere organisatie krijgt de informatievoorziening, die hij verdient Niet het aanbod is bepalend, maar de vraag….. En daarna hoe je die vertaalt naar aanbod en hoe je dat stuurt

33 4.Inrichting en uitvoering van de vraagorganisatie Inrichting van de vraagorganisatie Leverancierssturing Vraagsturing Integrale vraagketen: volgende maand

34 4.Het leertraject naar de ideale vraagorganisatie Integrale aanbodsturing Integrale vraagsturing vraagorganisatie Vraagsturing vanuit vraagorganisatie Leverancierssturing vanuit vraagorganisatie Inrichting van de vraagorganisatie Zinvolle sturing van eigen organisatie en leveranciers: Juiste flexibiliteit Optimum vraag, kosten Kern van eigen BP vertalen naar ICT Zinvolle inrichting van de sturing op leveranciers: Slimme contracten Slimme dv-vormen Aanpassen op juiste moment Koppeling van werkvloer naar beleid en vice versa. Streven naar goede IV, niet de beste Onderkennen van de vraag: Juiste inhanging Juiste mensen Juiste processen Juiste interfaces op operatie Geen aansluiting richtinggevend nveau Aanbod- inrichting Aanbodsturing vanuit vraagorg Geen match echte behoefte naar DV Leertraject Valkuil

35 4.1De valkuil ICT wil altijd  Integrale afgestemde vergelijkbare gestuurde uniforme perfecte processen op een van tevoren bepaald volwassenheidsniveau Business is:  Niet integraal  Niet afgestemd  Niet uniform  Niet vergelijkbaar  Niet geïnteresseerd in perfectie (maar iets werkend)  Nooit perfect en altijd suboptimaal Roeien met de riemen die je hebt Vooruitgang is al goed, want je hebt geen perfect personeel

36 4.1Toelichting We hebben een historie van aanbodsturing. Om te komen tot een optimale vraagsturing loop je tegen volgende leertrajecten aan: 1.Het vraaggericht inrichten van de vraagorganisatie (tot nu toe is inrichting altijd aanbodgericht geweest) 2.Het vraaggericht aansturen van de leveranciers (niet in termen van de invulling van de oplossing, maar de in te vullen behoefte) 3.Het onderkennen wat de onderliggende vraag en bewegingen zijn in je eigen bedrijf 4.Het koppelen van werkvloer naar beleid op terrein van sturing van IV

37 4.2Hoe richt je nu BIM in? Wet 1.BIM moet de machtstructuur van de business volgen! Wet 2.Kernwaarde (uitzonderingen daargelaten) is het hebben van kennis van het bedrijfsproces en de organisatie! Wet 3.BIM moet passen bij de manager/stakeholder, waarvoor ze werken. Nieuwe manager, nieuwe organisatie -> nieuw BIM Wet 4.Het merendeel van de zaken is al bepaald: ze zijn een gegeven

38 4.2Hoe richt je nu BIM in? Extern gegeven Intern bepaald Macht Organisatie en invulling Aard informatievoorziening Mandaat Scenario Structuur Beslissing Gegeven Strategie

39 4.3Aard FB De inkoperDe profi’s De hobbyistDe all-rounder Belang en complexiteit IV Omvang IV laag hoog laaghoog Grotere organisaties hebben meerdere vormen, soms wel alle 4!

40 4.4Mandaat Federatieve macht Intern Centrale macht Extern CoordinatiemodelIndividuele model ConcernmodelLeveranciersmodel Per systeem kan het anders zijn: de processen verschillen dan

41 4.5 Structuur organisatie Directie Dienst C FB en IM Dienst BDienst A Staf AStaf B Directie ICT FB en IM Dienst BDienst A Staf AStaf B Dienst C FB en IM Unit AUnit C Directie Unit B Staf B FB en IM Staf A FB en IM

42 4.6 Structuur organisatie Materie Organisatie (-onderdeel) Proces/taak Regio bedrijfsproces kennis localiteit doelgroep

43 4.7 Scenario Verbetering Niet fors Bedreiging B-strategie Niet echt aanwezig Gaat niet vanzelf fors Skills G-strategie T-strategie K-strategie Vanzelf In principe wel

44 4.8Strategie (waar begin je) Van onder naar boven en dan naar onder Van onder naar boven Van boven naar onder Belangrijk Dynamisch Statisch Onbelangrijk

45 4.9Interne inrichtingsfactoren Werklast en capaciteit Middelen en kennis Processen en besturing Mensen en cultuur Informatiesystemen en informatie Beleids- ontwikkelingen Doelen en verwachtingen Afnemers van informatie Leveranciers van informatie Leveranciers Gebruikers organisatie

46 4.10Een aanpak Inregeling stuurinformatie vanuit aanbodzijde Belegging verantwoordelijkheden over informatiedomeinen bij de business Bemensing van het functioneel beheer Real life Bepaling ambitieniveau’s, samenhang en processen Organisatorische ophanging van de onderdelen van het functioneel beheer Het spel spelen

47 5.Leverancierssturing Specificeren Leveranciersmanagement Operationele ICT-aansturing Contractmanagement Dat leidt uiteindelijk tot nadenken (en dat is niet eenvoudig). Outsourcing/professionalisering dwingt tot leverancierssturing Dat dwingt tot inrichting

48 5.2Aspecten bij leveringssturing Wat koop je als klant: standaardoplossing, maatwerk of ertussen Op welke manier wil je sturen (wat wil je eigenlijk niet sturen) Hoe richt ik de leveranciersconstellaties in (want meer en meer heb je er meer) Waarover moet ik afspraken maken

49 5.3Leverancierssturing: rol produkt vrijheidsgraden builder user integrator kosten

50 5.4Rol bij de sturing Technologie Business Providing Servicing Organizing Networking Fixed-price Nacalculatie Bedrijfs- eenheden Klant- eenheden Services Professionaliseren

51 5.4Aanpak Hoe ga ik dat sturen? (the art of managing) Wat wil ik zijn? (the art of determining) Hoe ga ik dat opbouwen? (the art of combining)

52 5.5Wat moet ik: de IV Onderhoud Beheer Vernieuwing Ontwikkeling Nieuwbouw landschap Pro-activiteit Kosten Betrouwbaar Klantgerichtheid Standaardisatie Vereenvoudiging Veranderingsomvang ICT Bewegingsrichting IV Differentiering Kernwaarden in de IV Flexibilisering

53 5.5Wat moet ik? Verwachtingen aan IM worden bepaald door twee soorten eisen: Veranderingen in de IV en op basis daarvan veranderingen en behoeften voor IM(-organisatie) Verwachtingen en eisen, volgend uit de wijze, waarop vanuit informatiedomein en manager gestuurd moet worden

54 5.5Wat moet ik(1): de IV Voorbeelden: Vernieuwing van IV leidt tot een grote behoefte aan veranderingsskills, stabiel beheer juist niet. Een beweging naar standaardisatie vereist IM, dat kracht uitstraalt om partijen tot één model te brengen. Differentiering vraagt meer kennis van de essentiële verschillen Betrouwbare IV vraagt om zorgvuldige mensen. Een goedkope om uitermate pragmatische. Deze mensen zijn verschillend.

55 5.5Wat moet ik (2): de gebruikers Verschillende soorten benaderingen: Luisteren en meedenken Afblaffen en opvoeden Vooral goed communiceren en begrip tonen Strak sturen Deskundigheid bedrijfsproces: Deskundigheid IT: Beheersing/Sturing/control:

56 5.5Wat moet ik? Algemene DV-kernwaarden kunnen zijn: Doelmatigheid: efficiënt werken Proactiviteit: voorafgaand ‘bellen’ Snelheid: snel reageren Bereikbaarheid: te pakken te krijgen Betrouwbaarheid/degelijkheid: correcte antwoorden Continuïteit: bij vertrek geen probleem

57 5.5Wat moet ik (3)? De manager Iedere manager heeft een persoonlijke stijl en vertrekpunt. De gewenste kernwaarden naar gebruikers en naar manager kunnen dus verschillend zijn: “Regel het maar, ik geloof het wel” “Ik wil op de hoogte zijn en blijven van alles” “Alles kan of mag, maar ik wil geen problemen” “Ik zit niet te wachten op visie of ideeen, er is werk te doen” “Help me, wat moet ik doen”

58 5.5Lessen Wie alles vraagt, krijgt niks (of je moet buitengewoon fors betalen) Vraagsturing in de vraagsturing: ons ben zunig, dus wat is echt essentieel en wat is voldoende Wie zijn BIM niet vertrouwt, moet het zelf managen (da’s echt erg)

59 5.6Wat kan ik Procesgericht Managen gebruik en behoeften Vormgeven van het gebruik Vormgeven van de verandering Managen aanbod en levering Inhoudsgericht

60 5.6Wat kan ik? Richtinggevend Sturend Uitvoerend

61 5.6Op de lagen kan het ook verschillen Procesgericht Managen gebruik en behoeften Vormgeven van het gebruik Vormgeven van de verandering Managen aanbod en levering Inhoudsgericht Waar op welke as?

62 5.6IM Hoe ben ik (is hij/zij)? Wat zijn sterkten en zwakten? Welke skills, kennis of expertises missen we dan nog? Is dat te leren of andere oplossing? Hoe makkelijk verander ik (hij/zij)? Wat moeten we nog leren?

63 5.6Lessen Wie alles kan, kan niets

64 5.7Wat mag ik Mandaat business organisatie over IV Mandaat organisatie over IV Mandaat BIM vanuit business organisatie

65 5.8Wat wil ik? Rekening houdend met wat we nu gehoord hebbend: Wat zou ik willen dat de assen zouden zijn? Wat vind ik leuk? Waar zit de uitdaging? Wat mis ik? Hoe overbrugbaar is het gat?

66 5.9En dan verdelen….. Wat doe ik zelf? Waarop kan ik sturen? Wat betekent dat voor mijn leveranciers: Moet ik zelf kiezen of laten kiezen Moet ik zelf integreren of niet? Moet ik zelf opbouwen? Moet ik zelf sturen en op welke dingen dan? Wat moet ik kopen/inhuren? Wanneer anderen of externen…

67 5.6Organiseren van de leveranciersconstellatie Eenduidig aanspreekpunt multileverancier One-stop shopping Zelf-integrator Hoofdaannemer

68 5.5Toekomstige leveranciers- constellaties Business org. A supplier org. Corporate Demand Org 2 Prod. mngt Demand Org 3 Demand Org 4 Demand Org 1 Other suppliers

69 5.7Leverancierssturing: inhoud De geleverde dienstverlening Proces van dienst- verlening Functionaliteit van de informatie- voorziening Functioneren van de informatie- voorziening InhoudProces Dienst- verlening Informatie voorziening

70 Boodschappen IV is het bedrijfsproces van een gemeente Als business moet je sturen (als ware het tanks….) Stuur niet op technologie, stuur op wat het betekent voor je De integraliteit van deze sturing bepaalt het success

71 Meer info BiSL, een managementguide, Van Haren Publishing, 2006 ITSMF Best practises deel 4, Invoering van functioneel beheer (ook in mijn nieuwe nog niet verschenen boek) BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement, Van Haren Publishing, 2005


Download ppt "Informatiemanagement en informatiebeleid. Onderbouwing opzet Hoe verloopt het samenspel? Hoe kan ik IT inzetten in mijn bedrijfsproces? Hoe richt ik nu."

Verwante presentaties


Ads door Google